Wat gebeurt er met de pensioengelden?

Premies gaan omhoog, pensioenuitkeringen omlaag. We gaan later met pensioen en de toekomstige pensioenen zijn onzeker. Hoe kan dat? We zijn wereldkampioen pensioensparen.
Zo begint de documentaire ‘Zwarte Zwanen’ over de pensioenindustrie. Cees Grimbergen interviewde bazen van pensioenfondsen en vermogensbeheerders en stelde daarbij kritische vragen in vrij openhartige gesprekken.

De pensioenpot
Het gaat over zo’n 870 miljard wat er in de pensioenpot zit. Dat is zo’n 60.000 per persoon, ongeacht afkomst, leeftijd of sociale status en het is meer kapitaal dan wat Nederlanders in hun huizen hebben zitten. Het is bedoeld om mensen ook na hun werkende leven een bepaalde levenstandaard te kunnen verzekeren. Wat wordt er gedaan met dat geld? Hoe stellen ze dat geld veilig?

Drie pijlers van de pensioen
De eerste pijler is de AOW. Deze wordt betaald door de staat d.m.v de inkomsten via de loonbelasting. De tweede pijler is hetgeen wat u opbouwt via u werkgever. Dat is een bepaald percentage over uw loon wat in een pensioenfonds wordt gestort. De derde pijler is hetgeen wat u persoonlijk regelt voor uw oude dagvoorziening.

Wat er in de docu naar voren komt is de verantwoordelijkheid die die fondsen hebben. De deelnemers vertrouwen erop op het fonds om het kapitaal te beheersen en te laten renderen, zodat ze in de toekomst er gebruik van kunnen maken.
Om dit te bereiken kan men gebruik maken van geldmarkten als obligaties en aandelen (bv. via hedgefondsen) of beleggingen in de reële economie (bv. via private equity) Dit is de geldindustie waar het geld rouleert, waar met kapitaal op zoek gegaan naar winst en daarvoor de geschikte mensen en partijen nodig hebben.

Beheerskosten
Een van de grootste pensioenfondsen is die van de ambtenaren, de ABP. Een topman van hun is uitgebreid en het woord en heeft het over hun beheerd vermogen van bijna 300 miljard. Dit is gigantische berg met geld die wordt verspreidt over duizenden partijen om het risico te spreiden. Elke belegging bedraagt daarbij vele miljoenen. Het gaat dus over grote bedragen met daarbij grote budgetten. En een vraag die gesteld wordt is wat er aan de spreekwoordelijk strijkstok blijft hangen.
In de docu wordt een anekdote verteld over de jongen en de pruimenboom van de buurman. De boom hangt vol met pruimen en de jongen denkt dat het niet zo erg is als hij een paar pruimen pakt, omdat er toch zoveel zijn. Dit gaat ook op voor het grote geld. Het gaat hierbij over zo’n enorme bedragen, dat beloningen van tonnen of miljoenen in het niet vallen, als er miljoenen of miljarden kunnen worden verdiend. In de docu wordt een bedrag van 4,5 miljard euro genoemd aan kosten om de pensioenfondsen te managen, want neer komt op een beheerspercentage van 0,5%.

Vragen
Een andere vraag die wordt gesteld of het geldsysteem niet zo ingewikkeld is geworden en dat het nog wel begrijpelijk en beheersbaar is. Men zou de suggestie kunnen maken dat mensen zelf hun pensioen gaan regelen. Maar er is dermate veel informatie, zoveel keuzes te maken, dat elke beslissing hierin een gok is. Vandaar dat (duurbetaalde) experts (schijnbaar) nodig zijn.

Waar de titel van de docu, zwarte zwanen, is door geinspireerd is het onwaarschijnlijke wat kan gebeuren. De economie is gebaat bij stabiliteit en een voorspelbaarheid. Economen maken modellen om het beheersbaar maken. Zolang dit zo is, is het pensioen veilig. Maar de toekomst laat zich moeilijk voorspellen en je zou kunnen stellen dat zekerheid maar schijn is. Maar een pensioen is de enige zekerheid die er is, dat we ook na ons werkende leven nog de rekeningen kunnen betalen. Waar zou men anders op moeten vertrouwen?

http://www.youtube.com/watch?v=6bNYHqzVPxU

Reactie ABP naar aanleiding van de documentaire.

17 gedachten over “Wat gebeurt er met de pensioengelden?”

 1. Als ik me goed herinner, was het de oude Philips, die een sociaal spaarplan bedacht voor zijn personeel, dat als het personeel stopte met werken op hun oude dag, ze een kleine oude dags voorziening hadden. Tijdens het kabinet-Drees 3 van 1956 tm 1958, was Het Drees die toen destijds het plan van Philips overnam en het verder uitwerkte, tot dat gene wat nu de AOW heet, dit was in 1956. Dat de arbeider toen destijds, de verplichting had om een gedeelte van zijn/haar salaris af te staan om deze voorziening te bekostigen. Ik zal het maar niet hebben wat er in die tijd tm heden veranderd is, want dat is niet te filmen, de ene aanpassing na de andere. Aanvullend pensioen was toen nog geen sprake van. Dat is pas vele jaren later ontstaan. Men had niet de verplichting om hier aan mee te doen, maar door de tijd heen dat de aanvullende pensioenen ontstonden, is het door de tijd heen een stilzwijgende verplichting geworden, zonder dat het toen in de wet vastgelegd werd en zo ver ik weet is dat tm heden nog zo??  De pensioenfondsen, die door de tijd heen ontstonden hadden de dollartekens al in hun ogen staan. Mede door de intrede van beleggingen etc, waren de winsten hoog en kregen het management al een goed salaris. En hoe je het ook went enof keert, waar geld in overvloed is, ontstaat er hebzucht. De regeringen hebben nog niet zo lang terug al een paar maal, dankbaar gebruik gemaakt van deze rijkdom, door er in te graaien om hun tekorten aan te vullen, maar nooit de grote bedragen terug betaald. Vooral uit de zeer rijke kas van het ABP. Het resultaat hiervan is dat de pensioen gerechtigde alleen maar minder uitkering ontving, zonder dat er ons ooit gevraagd is of we hiermee akkoord gingen. Zo zijn er in deze huidige tijd nog vele gegevens hieromtrent aan te dragen, waar de honden geen brood van lusten. Zo ook de vele mogelijkheden om zelf bij te sparen, is ten langen leste niet in het voordeel van de spaarder, maar voor de regeringen, dan hebben we het nog niet gehad over de vele fouten die hierin gemaakt zijn. Mi zou het een open source systeem moeten worden en moeten de aow en aanvullende pensioenen, beter beschermd worden door de wet. Maar ze zullen dat nooit doen, daar er dan geen graaicultuur meer kan zijn. De video beluisterd en bekeken, men geeft wel iets duidelijkheid aan, maar uitendelijk bleek dat de staat graag meer inzicht in de pensioenfondsen willen hebben, krijg je de vraag? WAAROM? Ik denk alleen maar de schijn weer te geven dat de staat zijn best doet om aan te tonen dat de staat er iets aan wilt doen om de hoge bonussen en de daaraan gerelateerde andere vormen te veranderen. Maar de staat heeft boter op zijn hoofd, ze doen dit uit eigen belang en niet voor ons. Veel is hieromtrent nog te schrijven.  Dit eerst maar tot zover op deze zondagmorgen. Mvg Paul.
   

 2. Ik vind het ook erg raar dat niemand het casino met de pensioengelden aan de kaak stelt. We sparen namelijk helemaal niet voor ons pensioen, we “sparen” om anderen ons pensioen te laten vergokken. Als wezouden sparen werd er niet met het geld investeert in vage constructies, maar werd het opgepot en alleen gebruikt om de pensioentrekkers mee te betalen. De media durft nog steeds te beweren dat we voor ons pensioen hebben gespaard, terwijl dat geld toch voor een groot deel verdwenen is. En niemand wil zich afvragen hoe dat kan en waarom dat gebeurt is. Geen enkele werknemer heeft ooit gevraagd om met zijn pensioengelden mee te doen aan het casino. Dat wilden de pensioenfondsen zelf. Logisch, want zo kun je met het geld van een ander veel geld verdienen, terwijl je alle tegenslagen gewoon in rekening brengt. Misschien is het mogelijk geweest om te sparen, maar zeker niet bij een pensioenfonds. Ik heb nog nooit de optie gezien waarbij mijn geld gewoon opzij gezet werd en terugbetaald na mijn 65e. En ik denk ook niet dat ooit ook maar &eacute&eacuten werknemer die keuze gehad heeft.

  1. DonQuichote, in de tijd dat Joop den Uyl aan de macht was (PVDA) noemde men ook wel de “Gouden Eeuw”, voor de arbeiders kon er toen zeer veel. Na deze periode kwam het CDA aan de macht, die moest gaan puinruimen. Deze laatst genoemde is eigenlijk begonnen te graaien in de kassen van de pensioenfondsen. Daar ze veel geld nodig hadden om de troep van de PVDA op te ruimen, men begon toen ook mede met diverse bezuinigingen. Het CDA begon toen al duidelijk te stellen, dat de vergrijzing van het volk in aantocht was. En dus geld moest worden gereserveerd worden om de AOW betaalbaar te houden in de toekomst. Vanaf dat moment zijn de financien van de overheid in een omgekeerde fase gekomen. Alle inkomsten werden op een hoop gegooid en naar gelang, zodanig verdeeld, dat de kosten van de staat, wat per jaar bekeken werd, betaald konden worden. Maar men bleef steeds met tekorten zitten. Alle financien van de overheid kwam in een neerwaartse spiraal terecht, tm het heden. De laatste crisis heeft ook nadrukkelijk duidelijk gemaakt hoe de overheid met zijn gelden overweg gaat, eerst hun eigen belangen, dan een tijdje niets en dan het volk. De EU heeft ons ook handen vol geld gekost en eigenlijk alleen maar om een status hoog te houden, zonder erbij na te denken of het ook goed was en daarbij mede vergeten te hebben om het volk te vragen in een referendum of we er mee akkoord gingen, zoals de geschiedenis ons geleerd heeft, zijn ze dat altijd vergeten te doen. Door al deze opeenstapeling van fouten, kunnen we nu jaar na jaar met bezuinigingen, de fouten van overheid weer ophoesten. Maw, de overheid heeft jouw en mijn pensioen, in wezen altijd misbruikt. Mvg Paul.

   1. Die staatsschulden komen niet alleen van mismanagement van de overheid, het is zelfs de enige manier om geld in omloop te brengen. De staatsschuld is dus eigenlijk ook een systeemfout. Het is natuurlijk wel zo dat de overheid de afhankelijkheid van schuld voor het geld in onze samenleving in de bankwet heeft vastgelegd. Maar “beter met geld omgaan” zal noch de staatsschuld, noch de crisis oplossen. Het systeem moet veranderd worden, en de overheid moet weer verantwoordelijk worden voor de geldcreatie, niet een particuliere instelling zoals de centrale bank.
     
    Trouwens, dan wordt geld gelijk ook zijn eigen belasting: als je iets voor de overheid (de gemeenschap dus) doet, zoals een weg repareren of zo, dan wordt je betaald met geld dat de overheid kan verzinnen. In dat geval heeft dat geld meteen een echte waarde (namelijk de arbeid die je hebt verricht) en als “belasting” heb je iets voor de samenleving gedaan. Dit betekent dan ook dat er andere belastingen kunnen worden afgeschaft. Ook heeft zulk geld zijn eigen rem op de geldcreatie: er is tenslotte maar een beperkte hoeveelheid werk die voor de samenleving gedaan hoeft te worden. Speculeren met extra wegen is veel minder aantrekkelijk dan speculeren met graan-futures.
     

  2. @DQ het gaat erom wat het beste met dat geld kan worden gedaan. Als je vindt dat het beste onder je matras, in een sok, of in een gat in de grond, ok. Of je brengt het naar de bank…

    1. Het is idd precies zoals je zegt DQ, overheden moeten wel schulden nemen bij banken omdat je anders geen geldsysteem hebt, daarom heeft een land als Noorwegen ook een staatschuld, zonder schuld geen geld om uit te kunnen geven en dus geen geldsysteem. Overheden moeten echter wel rente betalen over die schulden om een geldsysteem te hebben voor hun volk. Kortom een heel volk draagt jaarlijks in rente op staatschulden bij alleen maar om een geldsysteem te kunnen hebben. Slimme zet van het private bankenkartel want zo kun je de arbeid van een heel volk afromen terwijl maar zeer weinig mensen begrijpen dat je dat doet en hoe je dat doet.  

     Daarnaast is het idd zoals nu het geval is, winsten privatiseren, schulden socialiseren. Iets wat niet alleen pensioenfondsmanagers doen maar ook veel bankdirecteuren hebben gedaan en doen immers als je enorm wint kan de bonus omhoog als je verliest komt de staat je helpen en mag het volk het verlies dragen. 

     Dit weten we inmiddels al sinds de start van de crisis en grappig genoeg is er 0 actie ondernomen tot nu toe om dit systeem zelf te hervormen… 

     Gelukkig zijn er echter telkens meer sociale initiatieven vanuit het volk zelf om dingen anders te gaan doen. http://www.onsgeld.nu bijvoorbeeld. Want om op het laatste punt van DQ te komen. Het zijn nu private banken die bepalen waarvoor geld als schuld gecreeerd wordt. Als die denken dat schaliegas te toekomst heeft en zij daar het geld voor scheppen dan wordt dat een richting waarin een boel arbeid wordt gestopt. En zo zie je dus dat dit private bankenkartel dus veel meer macht heeft dan welke overheid ter wereld dan ook omdat zij grotendeels bepalen waar de kennis en kunde van de mensheid in gegoten wordt omdat zij het geldsysteem beheren. 

     De vraag is of dat wel wenselijk is en of het niet beter is dit soort mechanismen in een iets doorzichtigere en democratische vorm te gaan inrichten. 

     Voor de liefhebbers die interesse in deze materie, kijk vooral de documentaire the Secret of Oz waar buiten een bijna perfecte systeemanalyse ook veel oplossingsrichtingen worden besproken. En niet voor niets in 2010 tot beste documentaire uitgeroepen. 

     https://www.youtube.com/watch?v=swkq2E8mswI
      

      

    2. Die mantra van winsten privatiseren, schulden socialiseren klopt niet. Bij een groeiende economie profiteren velen, bij een dalende economie komen velen in problemen. Dat is de mantra van de economie die meer waarheid bevat.

    3. De sociale systeem die nu steeds verder uitgekleed wordt, waar werd die van betaald? De inkomsten van de belastingen grotendeels, maar ook van de winsten die de staat maakten op de verkoop van gas en staatsbedrijven. De staat is niet goed in zakendoen, vandaar dat bedrijven geprivatiseerd worden, en dat we met een staatsschuld zitten. De schulden die de staat heeft gemaakt is om het land draaiende te houden. De schulden zijn nu te hoog, en die moet teruggedrongen worden door staatsuitgaves te korten.

     Economie is cyclisch. Zo werkt de markt, en de natuur ook in vele gevallen. Het is stroom van energie en alleen booms kan niet, omdat die energie op den duur weer wegvloeit, wat ruimte maakt voor nieuwe situaties. Zie je de dynamiek ervan?

      

 3. Simpele oplossing;
  Elk mens krijgt bij zijn geboorte een rekeningnummer bij de nederlandse bank. Deze rekening wordt gevuld door een verplichte afdracht van je inkomen (zoals nu met pensioenen het geval is) maar dan wel nadat er belasting over betaald is. De rekening blijft “dicht” tot je 6x jaar wordt.
  Wat er op je rekening staat is 100% transparant en is netto te besteden (dus geen belasting over betalen als je er gebruik van gaat maken).
  Om inflatieverlies te compenseren zal de nederlandse bank een rente geven gelijk aan de inflatie.
  De overheid moet dit potje niet zien als gespaard “vermogen” maar als oudedagvoorziening waar een uitzonderingregel voor bestaat.
  Probleem opgelost.

  1. Als aanvulling hierop; 
   De AOW zou ook op deze rekening gesport moeten worden vanaf jaar 0. Zo doorbreek je het piramidespel van nu waarin de AOW van de mensen die nu in aanmerking komen voor deze regeling afhankelijk zijn van de draagkracht van de dan nog werkenden (en dan geldende economische sores).
   Alleen op deze manier die je het correct, alle andere vormen van sparen zijn (teveel) onderhevig aan grote economische krachten waar de burger zelf geen invloed op kan uitoefenen.

    1. Helaas is de software op deze site wat beperkt.

     Geld rendeert niet als je het in de kluis legt.

     Op de website van het ABP staat dat over de afgelopen 20 jaar gemiddeld 7.1% rendement heeft. Vergelijk dat met een 3% spaarrente of 2% inflatiecorrectie. Met geld maak je geld!

     De suggestie dat de schatkist zou moeten compenseren is trouwens veels te duur. Neem dat bedrag van 780 miljard en pak er een paar procent van…

     Ik ben trouwens eigen baas en ik heb zo’n rekening die je noemt, dus het bestaat al. Werknemer sparen collectief voor hun pensioen, ik heb een eigen verantwoordelijkheid. Ik kan belastingvrij storten op die rekening en betaal belasting achteraf in de vorm van inkomsten belasting.

     Pensioenfondsen zijn in het leven geroepen omdat niet iedereen met de verantwoordelijkheid van een eigen pensioen kan dragen. Dat de pensioenfonds iets met dat geld moet doen en niet achter slot en grendel moet zetten hoop ik duidelijk gemaakt te hebben.

 4. Zou iemand hier zijn licht over kunnen laten schijnen.
  Is het niet zo dat als ik win een ander verliest.
  Dus als mijn pensioenfonds het goed doet een ander partij daar onder lijdt en ik  mij ook schuldig maak aan het grote graaien. Want ik ben heel blij als mijn pensioenfonds het goed doet.
  Zou er trouwens een mogelijkheid zijn om geen geld meer aan het pensioenfonds af te dragen anders dan stoppen met mijn huidige werk in loondienst?

Laat een reactie achter