De Moslimbroederschap is vrijwel niet te infiltreren.

Geweld rond Moslimbroederschap Egypte onvermijdelijk

Anders dan de westerse politieke elite gelooft, is het optreden van het Egyptische leger geen willekeurig machtsmisbruik maar een logisch gevolg van eerdere ervaringen met de Moslimbroederschap en de psychologie van radicale islamieten.

Wat wil de Moslimbroederschap?
De Moslimbroederschap is een over bijna alle landen waar soennitische islamieten permanent verblijven, verspreide beweging. De Ikhwan al Moeslimien is in 1923 ontstaan in Egypte als reactie op het afschaffen van het kalifaat, de islamitische superstaat.

De Moslimbroederschap is vrijwel niet te infiltreren.
De Moslimbroederschap is vrijwel niet te infiltreren.

De lijfspreuk van de Moslimbroederschap is “Allah (de god van islamieten) is ons doel; de koran (het voornaamste heilige boek van islamieten) is onze wet, de profeet (bedoeld wordt hier de Mekkaanse handelaar, warlord en lokale leider AbÅ« al-Qāsim Muḥammad ibn Ê¿Abd Allāh (plm. 570-632) die volgens islamitische overleveringen de islam uitgevonden zou hebben) onze leider; Jihad (‘heilige’ strijd) is onze weg; en sterven terwille van Allah is de hoogste van onze aspiraties.”

Wereldomspannend kalifaat
De bestaansreden van de Moslimbroederschap is het verwezenlijken van een internationale islamitische superstaat, het kalifaat, waarin de islamieten verenigd zijn. Dit gebied zou Noord Afrika, het Midden Oosten, Centraal Azië en islamitische staten in het Verre Oosten omvatten. Als onderdeel hiervan moeten de bestaande regeringen in door veel islamieten bewoonde streken ten val worden gebracht.

De Moslimbroederschap heeft al meerdere politieke moorden op haar naam staan. De Moslimbroederschap wordt daarom niet voor niets door de meeste regeringen in het Midden Oosten als gevaarlijke, subversieve organisatie gezien.
Andere geliefde Moslimbroederschap technieken zijn het infiltreren van islamitische organisaties en deze naar Moslimbroederschap-voorbeeld omvormen en zendingswerk voor de eigen onbuigzame variant van het soennisme.

Wat voor structuur heeft de Moslimbroederschap?
De Moslimbroederschap is een internationale, strak hiërarchisch geleide organisatie met afdelingen in landen met een grote soennitische bevolking. De organisatie, met rond de 600.000 leden, heeft een engelengeduld en werkt uitgesproken lange termijn.
De subversieve doelstellingen, met keiharde overheidsrepressie als gevolg, dwongen de organisatie om ondergronds te gaan en een uitgebreide cellenstructuur te ontwikkelen. De organisatie wordt, blijkt uit uitgelekte documenten, internationaal geleid door een soort ‘algemene vergadering’, bestaande uit afgevaardigden van elke nationale Moslimbroederschap. Deze kiest een ‘sjoera’ (Arabisch voor raad), die het beleid uitstippelt. Deze sjoera kiest uit haar midden een dagelijks bestuur dat de organisatie aanstuurt. Deze bestaat uit afdelingen: onder meer Uitvoerend Comité – Afdeling Organisatie – Algemeen Secretariaat – Politieke Afdeling – vrouwenafdeling [1].

Hoe rekruteert de Moslimbroederschap leden?
Scouts van de organisatie rekruteren de vroomste islamieten in hun omgeving, vaak jonge kinderen van leden. Pas in een later stadium onthullen de recruteerders dat ze van de Moslimbroederschap zijn. Gedurende enkele maanden tot twee jaar worden deze aspirantleden in een ‘usra’ (cel) opgenomen, een groep van vier tot vijf leden geleid door een ‘najib’ (kapitein). In deze periode worden de nieuwe rekruten doordrenkt met het islamistische gedachtengoed van de Broederschap en wordt bekeken of ze wel genoeg vorderen in het geloof, betrouwbaar en gehoorzaam genoeg zijn. Hierna doorlopen ze de fasen van muayyad (supporter), mumtasib (affiliate) en muntazim(organisator) waarin ze steeds meer kennis van islamitische geschriften moeten vergaren en verantwoordelijkheden nemen. Pas dan, als ‘ach ‘amal’, werkende Broeder, kunnen ze als volwaardig lid toetreden.[2]

De leden helpen elkaar onderling aan schaarse dingen in islamitische landen, zoals baantjes en huwbare vrouwen, wat verklaart waarom de Moslimbroederschap blijft voortbestaan. Het gevolg is een moeilijk te infiltreren gesloten groep van fanatieke islamieten: vrijwel geen undercover agenten hebben het geduld om meer dan tien jaar als fanatieke islamiet te leven. Familiebanden zijn belangrijk in de Broederschap, wat infiltratie helemaal een helse klus maakt.

Was geweld te vermijden?
Op de plaatsen waar de Broederschap augustus 2013 pleinen en moskeeën bezet hield, zijn volgens diverse getuigenverklaringen vijanden van de Moslimbroederschap gemarteld met onder meer stroomschokken en brandende voorwerpen. Ook werden er grote hoeveelheden vuurwapens aangetroffen. Vermoedelijk is dit een belangrijke reden dat de Egyptische legerleiding zo grof geweld in heeft gezet: er dreigde een burgeroorlog.

Een tweede belangrijke reden is dat grof geweld een grote indruk maakt op islamitische extremisten. Zij geloven immers vast dat Allah alles beheerst. Het is dus Allahs wil dat de islamisten worden verslagen. In de woorden van Osama Bin Laden: de mens kiest het sterke paard boven het zwakke paard. Na een harde klap is het doorgaans enkele jaren rustig.

De belangrijkste reden is echter dat de Moslimbroederschap door kerken en seculieren aan te vallen, alsmede zich schuldig te maken aan ernstige martelpraktijken[3], zichzelf zwaar in diskrediet heeft gebracht. Hiermee heeft de groep alle sympathie verloren bij 90% van de Egyptische bevolking en de rest van de wereld en was het voor het Egyptische leger weinig riskant om voor eens en voor altijd met deze gevaarlijke dreiging af te rekenen.

Bronnen
1. Moslimbroederschap, Engelstalige en Nederlandstalige artikelen op Wikipedia
2. Eric Trager, The Unbreakable Muslim Brotherhood: Grim Prospects for a Liberal Egypt, Washington Institute for Near East Policy, Foreign affairs, 2011
3. Amnesty International persbericht, Egypt: Evidence points to torture carried out by Morsi supporters, 2013

21 gedachten over “Geweld rond Moslimbroederschap Egypte onvermijdelijk”

 1. Als de moslimbroeders en hun ideologische gelijkgestemden het in de wereld voor het zeggen zouden krijgen zou dat de voor iedere atheist, agnost, hindoe, christen en boedhist het volgende inhouden:
   
  Verplichte bekering tot de islam, bij weigering een onderwerping tot ‘Dhimmi’ ,een soort slaafse onderworpene, een Untermensch in islamitische samenlevingen, en bij weigering van dit wacht de dood door onthoofding.
   
  Voor alle Joden, homo’s, lesbiennes, bi-sexuelen en ‘godslasteraars’ wacht slechts genocide.
   
  In dit licht bezien is het ingrijpen van het Egyptiscche leger een noodzakelijk kwaad tegen een nog veel groter
  gruwelijk sadistisch, monsterlijk gevaar.

  1. @euphemismo.
    
   De redenen dat homo’s, lesbiennes, bi-sexuelen, en sowieso anders georiënteerden, automatisch het slachtoffer worden van autoritaire en religieuze regimes, werkt heel simpel, en is toch verborgen gecompliceerd. Homoseksualiteit wijkt vaak af van de door anderen (een stroming) voorgeschreven dogma’s, maar gaat ook nog eens gepaard met een hogere gevoeligheid voor informatie in en uit de omgeving. Oorzaak; de homoseksuele mens zelf constateert als eerste al snel, dat het eigen individu afwijkt van de standaard gedrags en denkpatronen in een cultuur, (door vijandigheid) dat schept frustraties. Qua intelligentie wijken ze bij geboorte niet af van het gemiddelde voor elk mens, naar boven of beneden. Wat ze echter voor hebben, is het logische besef uit eigen ervaring, dat de omgeving vaak vijandig of afkerig reageert op hun homoseksuele gedrag. Het is precies daardoor dat hun communicatie vaardigheden (bevat immers informatie van levensbelang) eerder worden ontwikkeld, (zelfs beter ontwikkeld) zo ook hun gevoeligheid voor systeem informatie, en intelligentie. Gevolg is; dat ze uit zelfbescherming intuïtief alle systemen in hun omgeving en ver daar buiten, automatisch kritisch analyseren, ze moeten wel. Daarmee komen ze dicht bij het gemiddeld intuïtieve niveau dat men bij vrouwen aantreft, ook wel het moeder instinct genoemd. Het is niet voor niets dat vrouwen altijd sterk onderdrukt werden en worden, in conservatief religieuze gemeenschappen. Dat komt door de door hun (de religie bijvoorbeeld) inzichtelijk begrepen eigenschappen van de vrouw (inzichten). Het is daarom ook niet voor niets, dat vrouwen, homoseksuelen, en anders geaarden in het zelfde schuitje zitten. Hun vrouwenaantal decimeren kunnen ze niet, men moet zich het liefst zo veel mogelijk voortplanten, maar homo’s, die kunnen ze natuurlijk wel missen als kiespijn, om hun terechte kritiek op het systeem. Ik vind Poetin zo eigenlijk ook wel een interessant voorbeeld geven, van wat zijn werkelijke, verborgen bedoelingen zijn. Vast geen democratie. :)    

    1. Bemoeier, hij kan dan geen klokkenluider meer zijn, daar klok en hamerspel aan de wilgen is gehangen. Mvg Paul.   :-D  
      

    2. Precies Bemoeier, ze is extra maatschappijkritisch geworden, omdat de kritiek op haar noodgedwongen, verdrongen persoonlijkheid dat gevolg heeft als respons. Je kunt het ook vergelijken met de stelling dat geweld een voedingsbron voor geweld is.  

    3. Even off topic, (maar hoogst waarschijnlijk niet) mijn actie vorige nacht, heeft m’n hackertje (Vrouwe /?) Velocity wederom verleid tot actie. Kon hier bijna geen tekst meer kwijt. M’n laatste opmerking hier kostte me veel tijd. 
      
     On topic, Poetin krijgt totaal onbekende, goed gemaskerde vijanden met zijn acties, binnen zijn eigen groep zogenaamde hetero’s. 
      
     Verklaring:
      
     Volg de logica. ;)
      

 2. Een goed samengesteld stuk. Door het lezen komt bij mij steeds het woord “zelfrichting” naar voren toe. Dat gegeven vindt je steeds meer terug in de Islamwereld. Maar eigenlijk vindt je dat ook terug in bv het christendom in het verleden. Maw, het is de religie om maar een ding te doen en dat is “Macht”. Macht is status. Maar ja, waar vindt je deze macht niet in terug, alles is besmet met macht. Het Egyptische leger niet uitgezonderd en dus ook de moslim broederschap niet en met hun vele anderen. Vanuit dat perspectief kun je dus nooit spreken van het gegeven dat je deze macht gebruikt uit monde van: we doen dit voor het volk, het is en zal altijd zo blijven het eigen belang wat de motor is van de macht. Maw, je macht over lijken te versterken is geen uitgangspunt, dat is het vernietigen van het bestaansrecht van de mens, gezien in al zijn hoedanigheid. Mvg Paul.

 3. Ze kunnen niet winnen, omdat dergelijk vergelijkbare strakke organisatie systemen, (door indoctrinatie) buiten de werkelijkheid staan. De benodigde discipline kan alleen bereikt worden bij de voor suggestie extra gevoelige mens, (onwetende) en deze vervolgens bewust te isoleren van beschikbare, objectieve informatie. Daar het open internet steeds meer, voor praktisch elk individu die dat echt wil bereikbaar is, loopt het indoctrinatie programma daar op vast. Kennis is de vijand van zulke systemen. Wetenschap en de beschikbare vrijheid van informatie, stond altijd al (logisch en niet voor niets) lijnrecht tegenover conservatieve, doctrine gestuurde organisatievormen. Of het nu gaat om religies of dictaturen; hun stereo typische kenmerk, is het daarvoor noodzakelijk conservatisme en onderdrukking, desnoods en vaak met geweld. Opvallend onderscheid tussen conservatief religieuze, en de overige vrijheid onderdrukkende organisatievormen, kan worden gevonden in het onderwijs voor vrouwen en kinderen. Als voorbeeld neem ik dan de taliban, waar scholing voor meisjes en vrouwen wordt afgestraft met aanslagen en moord. Het is namelijk niet in het belang van o.a. deze religieuze stroming, dat moeizaam geïndoctrineerde mannen thuis, een andere en logischer gebaseerde (wetenschappelijk) weerklank krijgen van hun gezin. Vooral hun opgroeiende mannelijke nageslacht wordt daardoor slecht bereikbaar voor de indoctrinatie programma’s van hun stroming. Tussen mannen en vrouwen binnen zo’n beweging, moet ook een automatisch hiërarchische afstand door vervreemding gecreëerd worden. Een stel waarbij de twee elkaar eerst leren kennen en dan vervolgens verliefd worden, garandeert namelijk dat de vrouw inspraak en gehoor heeft bij haar latere echtgenoot, anders kiest ze een ander. Dat zou onvermijdelijk de hiërarchische invloed van de religieuze leer aantasten, en zeker de kunstmatig opgelegde disciplinaire verhoudingen binnen het huwelijk. Vandaar dat het uithuwelijken binnen dergelijke stromingen, waar de rechten van de vrouw met voeten getreden wordt, (opleiding en positie) een duidelijk kenmerk is van hun indoctrinatieleer. Binnen de normale christelijke leer is dit hiërarchische systeem min of meer vervaagd, al komt het hier en daar bij extra conservatieve stromingen nog voor. De huishoudschool is geen opleiding meer voor gehoorzame dom gehouden vrouwen, men weet inmiddels beter. Onze maatschappij en economie zou compleet instorten, als de goed opgeleide vrouwen hier plotseling het ontwikkelings niveau van een talibanvrouw zouden hebben. Binnen anders georganiseerde dictaturen, heeft men ook ingezien, dat sleutelen aan de rechten en kennis van de vrouwen alleen, de economie daar nooit ten goede komt. Daarom wordt men daar op geheel andere wijze, gezamelijk onderdrukt, geïndoctrineerd, (Noord Korea als bijzonder bijvoorbeeld) maar ook China, Japan, en anderen kunnen er wat van. Ik hoop dat Egypte korte metten maakt met de moslimbroederschap. Zij zijn een bewezen foute organisatie, die niets met democratie op hebben, maar dit argument als een verkapt voorwendsel aandragen in hun verdediging.     

  1. Antares je hebt mijn gedachten hierover precies verwoord!
   Vrijheid van informatie, keuze en andere mensenrechten zijn de doodsvijanden van alle autoritaire regimes, conservatieve culturen en ‘fundi-godsdiensten’. En je ziet ook overal waar de gezinsstructuur autoritair is, vader bepaalt de gang van zaken en ongehoorzaamheid en zelfstandig denken word er (meestal letterlijk) met de knuppel uitgeslagen, daar hebben de genoemde autoritaire structuren een vruchtbare voedingsbodem. Waarvan dan ook vanzelfsprekend machtsbeluste figuren dankbaar gebruik maken.
   Onze enige hoop dat de mensheid niet afglijd in een nieuwe barbaarse middeleeuwen is dat het westen genoeg ruggengraat blijft tonen om daartegen in verzet te blijven, waar je soms je twijfels over kunt hebben…

  2. Andre, je hebt inderdaad de complexheid van de verschillende structuren en het gevolg daarvan goed verwoord. Zoals het gegeven nu ligt, zou je kunnen spreken van een patstelling. Maar ongeacht de patstelling zal het fundamentalisme op den duur verliezen. Eigenlijk weten die fundamentalisten dat wel, maar willen de macht niet zo snel uit handen geven en zullen met hun wanhoopsdaad, uiteindelijk toch verliezen. Het heeft alleen zijn eigen tijd nodig. Maar zoals bekend is zal er nog vele generaties nodig zijn voordat de Arabische Lente, haar vruchten afwerpt. Onderdrukking zal altijd verliezen en mede door oa het internet. Hier nog een stukje uit de Leeuwarden courant omtrent dit gegeven. Mvg Paul.
   http://www.levendmechanisme.nl/pdf/LC-19-08-2013-Wat-zijn-nog-de-kansen-van-de-Arabische-Lente.pdf

 4. @hannes.
   
  Fysieke en geestelijke verkrachting van de medemens, en eigenlijk verder alles dat leeft, is een duidelijk kenmerk van alle autoritair gebaseerde systemen en organisaties. Op dit ogenblik protesteren openlijk honderden aanhangers van Morsi, (dus de Moslimbroederschap) bij het Internationale Strafhof in den Haag. In deze gemeenschap infiltreren kan niet, maar hun identiteit afgedwongen, legaal vaststellen kan wel. Men moet zich hier immers altijd kunnen identificeren, deze plicht dragen we allemaal. Daar zij de motor in zich dragen achter onderdrukking, terrorisme, en verspreiding van hun doctrines, heb je zo in één klap veel van hun leiders in onze omgeving. Een buitenkansje voor de AIVD dus, waarvan ik dan ook verwacht dat desnoods d.m.v. computergestuurde gezichtsherkenning, gebruik zal worden gemaakt. Het zit er héél dik in dat ze van alle kanten gefilmd worden, desnoods met zeer geavanceerde camera’s. Dan helpen hoofddoekjes en maskers ook niet meer, laat ze maar fijn demonstreren. ;) 

 5. Helder en duidelijk stuk.

  Antares heeft het in zijn reacties ook mooi verwoord.

  Ik denk dat als we niet alleen Egypte maar ook al die andere regio’s waar de Islam nu nog dominant is zo snel mogelijk aansluiten op breedband internet en elke jongere een laptop geven dit soort ideeen binnen een generatie voorgoed tot het verleden behoren. Alle vrouwen kunnen via internet zichzelf onderwijzen, alle mannen kunnen een overvloed tot ideeen tot zich nemen waardoor elke extreme vorm van een Islam snel aan kracht zal verliezen. En al die mensen kunnen dan meepraten en meedenken in de wereldgemeenschap zodat iedereen er potentieel wat mee opschiet.

  Verder vond ik dit plaatje wat laatst op de facebook voorbij kwam ook wel toepasselijk. De tijd van gecentraliseerde autoritaire machtsstructuren is voorbij dankzij het internet. Het wordt tijd dat compassie, goede ideeen en inviduele ontwikkeling ten bate van het collectief tot bloei gaan komen en het nieuwe paradigma verder vorm gaan geven.

  1. Uiteindelijk zijn we daar elk op ons eigen manier voluit mee bezig, speciaal hier Douwe. Een activist ben ik niet, maar de zaken nuchter analyseren en beschrijven doe ik meestal wel, net als vele anderen. Autoritaire systemen lopen altijd vast, doordat anderen in vrijheid van lichaam en geest, met hun leesbare uitingen, een dodelijke plaag zijn voor zulke organisatievormen. En dan wel van binnen uit, als een soort psychosomatische kanker (internet informatie). E.e.a. moet echter beslist gedoseerd plaats vinden, anders verwacht ik een algemeen optredende systeem collapse, door chaos. Soms gaan we buiten ons boekje, vooral ik wordt soms te emotioneel, en dan krijgen we een terechte edit Niek of Germen. Het zij zo, op zo’n moment ben ik dan toe aan een schrijvers pauze. In ieder geval zie ik vaak waar de schoen wringt, hier dus ook. Ik ben echter bang dat te effectieve maatregelen, (paardenmiddelen) de algemene wereldwijde vooruitgang, van het dan nog deels foute systeem, zullen stagneren. Dat zou o.a. betekenen dat we de ruimte niet meer in kunnen, die we alleen kunnen bemannen door een wereldwijde samenwerking. Willen we overleven als levensvorm, dan moet dit proces, en de processen die daar aan vooraf gaan, z’n voortgang vinden. Dus offers brengen zal moeten, ook als die zeer tegen onze (democratische) principes ingaan. Voorbeelden te over, zeker als ik kijk naar Syrië. Laat Assad de rommel die de islamitische rebellen daar geschopt hebben, in alle vrijheid van handelen op ruimen. Het enige dat zij onontkoombaar willen, is een islamitische staat. Dat is beslist geen democratie, met vrijheid van meningsuiting. Egypte precies hetzelfde. De Morsi aanhangers zijn alle lid van de gesloten moslimbroederschap. Het zijn beslist geen normale transparante moslims, zoals de overgrote rest van de bevolking. Het leger steunt daar de normale bevolking, de rest wil een islamitische staat. Laat ze die rommel ongestoord, georganiseerd opruimen, en de olie blijft stromen. Stop de genocide schreeuwt men alom vanuit westerse gemeenschappen, maar is dat niet hypocriet? Het gaat ze om de olie belangen veilig te stellen, maar onder het kopje onacceptabel menselijk leed, wil men zich daar mee bemoeien. De moslimbroederschap wil echter iets heel anders dan vrede met normale moslims, of een democratisch bestuur en gelijke rechten voor iedereen. Zij willen de massa totaal autoritair hun wil opleggen, iets anders accepteren ze vanuit hun ideaal doctrine wereldbeeld niet. Ik denk beslist dat hun goed afgeschermde bedoelingen, van die strekking zijn. In 40-45 hebben we al één zo’n klote figuur gehad, de broederschap heeft er vele. Die kun je echt hun gang niet laten gaan onder het mom van, sluit maar vrede??? Dat is een illusie op termijn, dat hebben ze bewezen. Wat zij op termijn willen, is ten koste van alles en iedereen, een islamitische wereldregering vormen. Het christendom dacht in ’t verleden diezelfde utopische voorstelling van zaken, en was net zo wreed in haar methoden om dit te bereiken. Het kon niet, en daar zijn ze op gestrand. De broederschaps organisatie verbieden is een alternatief dat kan werken, maar ondergronds gaan ze gewoon door met acties. Waarschijnlijk financieren en instrueren ze zelfs het terrorisme met dat doel. De organisatie is niet voor niets totaal ondoorzichtig in haar hiërarchieën, daar moet een doel achter zitten.   

 6. Andre, Soms gaan we buiten ons boekje, vooral ik wordt soms te emotioneel, en dan krijgen we een terechte edit Niek of Germen. Het zij zo, op zo’n moment ben ik dan toe aan een schrijvers pauze. Het editten, is volgens mij alleen nodig indien je het op de man speelt, en dan is het terecht, althans mi. Let wel, voor alle duidelijkheid: Gelijke monniken, gelijke kappen. Emotie is doorgaans oa ook onmacht, dat je dat oa ondervindt in je eigen geschrevene, kan ik helemaal met je mee gaan, daar de wetenschap omtrent dit gegeven ook een groot onmachtsgevoel geeft. Zelf ondervind ik dit ook regelmatig en mag je dan ook een moment gefrustreerd voelen door die onmacht. Maar niet te lang, want dan blijf je er in hangen mijn vriend. Wederom een goed geschreven, tot de essentie van het onderwerp komende stuk. Mvg Paul.
  Ps: Hoe gaat het met je projekt?? P.

  1. Goede morgen Paul.
    
   Je bedoelt de barbecue op zonlicht natuurlijk. Nou dat ging zo: Drie weken geleden zo’n beetje weer thuisgekomen, heb ik de parabool maar beplakt met stroken vezel versterkt aluminiumfolie, om het systeem te testen. In het brandpunt kon ik vervolgens gewoon mijn hand houden, ondanks de felle zon. Het werd wel heet, maar liet overduidelijk te wensen over. Ik had mooi de balen ervan. De spiegel was al verstelbaar gemonteerd op een stevig statief, en het oppervlak zat vol vouwen, omdat ik de stroken te breed had gelaten. Het enige dat na al die moeite witheet werd was ik zelf, maar opgeven deed ik niet. Heb toen een kennis bezocht die een autopoetsbedrijf heeft, en bovendien een groot garagepand dat leeg staat. Het aluminium zou beter moeten reflecteren, zo zij hij (wist ik wel) en ik kon beter gepolijst, dun roestvrij staal gebruiken. Aluminium wordt snel weer dof na het poetsen. Hij had zonder meer gelijk, maar er is geen dun roestvrij staal in folievorm verkrijgbaar, bovendien is roestvrij staal veel moeilijker te bewerken. Wel heb ik gelukkig twee dunne roestvrij stalen platen ter beschikking, die had ik nog. De paraboolspiegel valt zo af, die vorm krijg ik er niet in, maar ik ga de platen scharnierend tegenover elkaar bevestigen met zelfklevend, vezel versterkt aluminiumfolie, of kunststof. Dat wordt straks gepolijst, en vervolgens verstelbaar op mijn statief gemonteerd. Tegenover de spiegel kom dan een smalle, in een verstelbare hoek gebogen spiegel, om de lange bundel licht te concentreren op een kleiner oppervlak. Deze testopstelling moet goed werken, ik kan immers het oppervlak zo groot maken als ik wil, wat rendement bepalend is. E.e.a. kost echter tijd, en die heb ik in ruime mate. ;)   

   1. Een matrix van spiegels net als die zonnecentrale in Spanje waar een veld vol spiegels op hetzelfde punt in een toren reflecteren?
    Misschien kun je een oude lattenbodem van een bed als frame gebruiken waar je een hoop verstelbare spiegels op kan maken.
    Vond je mijn idee om een waslaagje op het aluminium aan te brengen niet zo goed?
    Of wordt het daar ook dof van?

    1. Die zonnecentrale in Spanje bracht mij al op een ander idee, ongeveer van gelijke strekking met wat jij hierboven beschrijft. De rondingen van een parabool kun je niet ongestraft zomaar met aluminiumfolie beplakken, bij de rondingen van jalouzie lamellen kan dat wel. Als ik echter bij aluminium jalouzieën, daar de verf vanaf haal met afbijtmiddel, kan ik die lamellen polijsten met koperpoets, zoals jij al eerder voorstelde. Als ik daarna dit geheel aan dat statief hang, en de lamellen onder een gunstige hoek draai ten opzichte van de zon, moet ik ook tot goede resultaten kunnen komen. Bovendien kun je jalouzieën gemakkelijk vervoeren als je ergens wilt picknicken, en een statief heb ik dan ook niet nodig. Je kunt ze ophangen tussen tentstokken met scheerlijnen. Mijn kennis vertelde overigens al, dat zelfs een laag blanke lak het reflecterende vermogen sterk verminderd, dus was ook. Ik kan natuurlijk niet alles tegelijk proberen, maar de informatie met anderen delen (open hardware) werkt ook goed en sneller. Wat te denken van een vuurkorf met eenzelfde reflectorsysteem. De infrarood warmte daarvan, kun je dan richten op waar die jou en anderen het beste uitkomt. ;)

    2. Misschien kun je die parabool wel met kleine stukjes vol plakken dan gaat het niet kreukelen (net als een disco spiegelbol) eventueel.
     Alleen zitten we wel in het verkeerde draadje met deze reacties.

 7. De Amerikaanse vriend, Saudi Arabie is samen met Quatar de grote financier van de Moslimbroeders en andere Islamistische groeperingen die dood en verderf zaaien in de arabische wereld en Noord Afrika.
  De Europese Unie heeft het Morsi bewind in Egypte met miljarden euro’s gesteund, zogenaamd om het ‘democratische proces’ in Egypte op gang te brengen. Niemand van de europarlementariers weet te vertellen hoe dat geldbesteedt is. Ten tijde van de deze donatie was al min of meer bekend dat Morsi in zee wenste te gaan met de moslimbroeders.
  De VS en de Europese Unie verkondigen het democratiseringsproces in deze regio te ondersteunen, maar dat zijn enkel praatjes voor de buhne. Zij krijgen hun orders vanuit Israel en dit land is nu eenmaal gebaat bij onrust in de omliggende arabische landen zodat deze landen de handen vol aan zichzelf hebben.
  Zoals gezegd worden de geldschieters; Saudi Arabie en Quatar, van o.a de moslimbroeders door de VS en de EU geen strobreed in de weg gelegd. Zij krijgen een ‘carte blanche’ om deze regio te islamitiseren in ruil voor de geneugten vasn het westers kapitalisme.
  Was het maar waar dat het kalifaat zich beperkt tot het grondgebied zoals omschreven in het ertikel. We zien al lange tijd een islamitisering in Bosnie en Ksovo. Denk ook maar eens aan het bewind Erdogan in Turkije die wel erg veel lonkt naar de Islam. En stel je voor dat Turkije in principe tot de EU kan toetreden.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Laat een reactie achter