infographic; overzicht religies van de wereld

Religie heeft een belangrijke plaats in het leven van mensen. Van oudsher geeft het een handvest en verklaring voor zaken die mensen niet begrijpen. De religieuze leiders waren vaak hele belangrijke mensen in een gemeenschap, omdat zij toegang leken te hebben tot deze kennis. Maar dit veranderde langzaam met de ontwikkeling van de wetenschap. Deze scheen een nieuw licht op het hoe en waarom van het bestaan. Er waren rationele oorzaken denkbaar en niet een hand van hoger af die het leven bepaalde.

In de onderstaande infographic een overzicht van religies van dit moment. De islam, christendom en het jodendom hebben dezelfde kleur gekregen, omdat ze eenzelfde oorsprong hebben. Binnen een religie worden verschillende stromingen zichtbaar gemaakt met een aantal en van de belangrijkste is er een korte beschrijving van wat hun kenmerkt. Kleinere en minder bekende godsdiensten vinden ook hun plaats in deze infographic. Zo worden de religies van de wereld in een beeld gevangen.

religionworld_4f9c6b14112c11

8 gedachten over “infographic; overzicht religies van de wereld”

  1. Religie valt onder het onderwerp foute systemen, die onontkoombaar, maar ook onontbeerlijk voor de ontwikkeling van de hele mensheid waren. Ik beschreef recentelijk al eerder; dat in onze natuurlijke omgeving op aarde, (maar ook elders) waarbij je niet ziet, maar weet er dat andere, mogelijk machtig vijandige elementen en krachten aan het werk kunnen zijn, pareidolie /olia optreed. Ons audio / visueel sensorisch, zo (geëvolueerd) georiënteerde brein, maakte het mogelijk om te anticiperen op onbekende situaties en confrontaties daarmee. Vanaf het moment dat we in staat waren om e.e.a. uit te drukken in fysieke, leesbare, vertaalbare memes, waren we ook in staat dit na de dood van een reële participant, door te geven aan anderen. Daar is vies misbruik van gemaakt. Dat is echter ook onontkoombaar het gevolg van de combinatie onwetendheid, en de ontdekking hoe gebruik daarvan te maken, d.m.v. inzichtelijke manipulaties van een onbegrepen werkelijkheid. Wie niet sterk is moet slim zijn hé. :) 

  2. Zijn er serieus wereldwijd minder dan 15 miljoen joden? Wat een laag aantal, dat klopt wellicht niet helemaal? Ook mis ik het Zionisme binnen het judaisme of is dat zo klein dat het niet eens is opgenomen?

  3. Pastafarisme en Scientology zijn ook niet opgenomen.

    Ik zie trouwens nog een ander geloof. Een met geschriften in internetvideo’s, bijeenkomsten op websites en met hun eigen priesters en hogepriesters. Alleen geloven ze niet in een god, maar in een grote satan.

  4. Ik denk dat dit een vertekend beeld geeft van de realiteit. Ergens sta ik geregistreerd als Rooms Katholiek maar ik ben het niet. Ik maal er niet om dat ik als RK geregistreerd ben dus laat ik het zo. Ik ben daar niet de enige in. Omdat ik er van uit ga dat niet iedereen die als religieus geregistreerd in werkelijkheid religieus is of zijn godsdienst aanhangt schat ik de werkelijke aantallen vele malen lager in dan hier gepresenteerd.
    amen.

Laat een reactie achter