Video: wat als draken werkelijk zouden bestaan?

Draken kennen we hier in het westen als enorme, vliegende vuurspuwende reptielen. Paleontologen denken dat drakenmythen voortkomen uit door onze voorvaderen aangetroffen dinosaurusbotten. Draken bestaan niet, althans: er is nog nooit een wetenschappelijk bevestigde waarneming van een draak, of overblijfselen van draken, geweest. Maar wat als er wél draken zouden bestaan, van het Europese type?

Vuurspuwen
In theorie zijn vuurspuwende dieren mogelijk. De bombardeerkever komt het dichtste in de buurt. Deze keversoort sproeit kokend hete vloeistof,, ontstaan na een chemische reactie,  als zij aangevallen wordt. Methaan is een brandbaar gas en wordt in de magen van herkauwers geproduceerd. Dit gas zou ontstoken kunnen worden door een elektrische ontlading in de keel, zoals bij onder meer sidderalen voorkomt (maar dan op andere plaatsen in het lichaam).  Een groter probleem is de vraag, hoe de draak kan vliegen. De grootste vliegende vogel, de condor, is lichter dan een mens. Een vliegende draak met de afmetingen zoals in ridderverhalen, zou vleugels groter dan een Boeing 747 moeten hebben en botten die de enorme krachten kunnen weerstaan. Vergeet de klapwiekende draken uit de verhalen. Vermoedelijk zou de draak meer weghebben van een zweefvliegtuig.

Welke invloed zou het bestaan van draken op mensen hebben?
Het temmen van draken zou waarschijnlijk lastig zijn, als het al mogelijk is. Denk aan het temmen van een leeuw, maar dan vliegend en tientallen keren zo groot. Dat maakt draken weinig nuttige dieren. Wellicht zou het temmen met jonge draken kunnen. Het kunnen temmen en besturen van een vuurspuwende draak zou uiteraard een groot voordeel bieden voor een agressieve heerser.

De meeste grote diersoorten zijn door de mens uitgeroeid. Denk aan de mammoet, de reuzenluiaard en grote loopvogels. Draken zouden het moeilijk hebben, al zouden ze doordat ze kunnen vliegen een groot voordeel hebben.  Ze zouden enorme hoeveelheden prooidieren moeten verslinden; planten leveren veel te weinig energie voor een groot vliegend dier. Het meest in aanmerking komen dan uiteraard de schaapskudden en koeien van de mens. Dat zou draken weinig populair maken. Kortom: vermoedelijk zou de mens draken overal ter wereld opjagen als schadelijk wild. Dat is per slot van rekening ook gebeurd met onschadelijke dieren als mammoeten en de Falklandwolf. Wel zouden draken het lang kunnen volhouden, gesteld dat ze een veilige nestelplaats zouden hebben. Het feit dat ze kunnen vliegen, zou ze een enorm voordeel geven.

dragon_slayer_1680x1050