Tulpeiland voor de Nederlandse kust? Bron: Rijkswaterstaat Beeldbank

Hoe kunnen de Lage Landen voor de kust een stad bouwen? Deel 2: Nederland

Het Nederlandse continentale plat is anderhalf keer zo groot als Nederland zelf. Geen wonder, dat generaties ingenieurs likkebaardend naar de vele mogelijkheden kijken die de Noordzee biedt.

De Nederlandse Exclusieve Economische Zone

De Nederlandse Exclusieve Economische Zone, on dit kaartje lichtblauw, is anderhalf keer zo groot als Nederland zelf. Bron: Wikimedia Commons
De Nederlandse Exclusieve Economische Zone, on dit kaartje lichtblauw, is anderhalf keer zo groot als Nederland zelf. Bron: Wikimedia Commons

Het deel van de Noordzee waar Nederland aanspraak op maakt, de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (NEEZ), is met rond de 57.000 vierkante kilometer ongeveer anderhalf maal zo groot als Nederland zelf.
Alle minerale vondsten die binnen dit terrein worden gedaan, denk aan olie en gas, staan onder controle van Nederland. Ook mag Nederland hier in principe kunstmatige eilanden aanleggen. We tellen deze niet meer mee voor het bepalen van de grenzen van de NEEZ. Kortom: letterlijk een zee aan ruimte. Ruimte, waar een dichtbevolkt land als Nederland om zit te springen. Geen wonder dat er diverse mensen na hebben gedacht over de mogelijkheden om op de Noordzee kunstmatige eilanden aan te leggen.

Drijvend eiland
Een al wat ouder plan, uit 1998, is het aanleggen van een drijvend eiland voor de Nederlandse kust. Op dit eiland zou de luchthaven Schiphol gehuisvest kunnen worden.  Althans: het deel dat uit overstappers bestaat. Extra bonus: het drijvende eiland kan van ligging veranderen, als de windrichting verandert. De regerende partijen waren toendertijd niet bijster enthousiast over het plan, maar in principe zou hiermee de geluidsoverlast door Schiphol uit de wereld zijn. Ook elders in de wereld wordt er ondertussen gewerkt aan drijvende vliegvelden [1].

Tulpeiland
Een langgerekt eiland buiten het zicht van de Noordzeekust zou de zwaarbelaste Randstad ademruimte geven. Schiphol zou naar dit eiland verplaatst kunnen worden, wat een einde zou maken aan de geluidsoverlast en veel land zou opleveren. Ook zou er veel strand bijkomen. Gekscherend is geopperd het eiland de vorm van een tulp te geven, en vol te zetten met windmolens. Van de Nederlandse bevolking is een meerderheid voorstander van dit project, al zou er slechts een minderheid willen wonen. Het zand voor het eiland moet uiteraard ergens vandaan komen. Op dit moment zijn de plannen voor dit eiland in de ijskast gezet. Dit zou namelijk tientallen miljarden kosten. [2]

Tulpeiland voor de Nederlandse kust? Bron: Rijkswaterstaat Beeldbank
Tulpeiland voor de Nederlandse kust? Bron: Rijkswaterstaat Beeldbank

Het stroomeiland van Tennet
Stroombeheerder Tennet wil graag extra elektriciteitskabels om de windmolenparken van de Noordzeelanden aan elkaar te kunnen verbinden. Centraal in de plannen staat een kunstmatig eiland, Doggerseiland, dat op de Nederlandse oostpunt van de Doggersbank moet worden aangelegd. Hier is de zee ondiep, waardoor dit in verhouding weinig zand kost. Vanaf dit eiland moeten de windmolenparken van het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Denemarken aan elkaar worden geknoopt. Het eiland wordt maar klein, ongeveer een vierkante kilometer. [3]

Bronnen
1. ‘Drijvend eiland is ideaal voor luchthaven’, Volkskrant, 1998
2. Nederlanders positief over aanleg “tulpeiland”, Bouwnieuws, 2008
3. Gigantisch stopcontact op eiland Doggersbank, De Ingenieur, 2016