Wat is slimmer: TTIP of de Euraziatische Unie?

Rusland deed volgens de Duitse website Deutsche Wirtschafts Nachrichten een interessant voorstel aan de Europese Unie: vergeet de TTIP, en begin een vrijhandelszone met de door Rusland gedomineerde Euraziatische Unie. Wat zijn de voor- en nadelen?

TTIP: voornamelijk gunstig voor grote bedrijven
Er bestaan de nodige handelsbarrières tussen de twee grootste handelsblokken ter wereld: de door de VS overheerste NAFTA en de EU. In principe is vrijhandel op korte termijn het meest gunstig: consumenten krijgen meer keuzevrijheid (dus ook lagere prijzen) en bedrijven beschikken over een verdubbelde markt. TTIP zal er dus voor zorgen dat ‘we’ per saldo allemaal rijker worden. We hoeven dan bijvoorbeeld wat minder te betalen voor dingen als elektronica. Aldus de economen.
Wat ze er alleen niet bij vertellen, is dat deze rijkdom hoofdzakelijk terecht komt bij een kleine groep, namelijk grootaandeelhouders van multinationals en dat er ook een aanzienlijke herverdeling van rijkdom komt. Iets waar ook de Amerikanen zich zorgen om maken.

Ernstige inperking rechten consumenten en kleine bedrijven
TTIP betekent namelijk ook een aanzienlijke inperking van vrijheid, vindt ook het doorgaans pro-Amerikaanse Elsevier.
Veel publiciteit krijgt de mogelijkheid dat ‘chloorkippen’ en Amerikaans genetisch gemanipuleerd voedsel de Europese Unie wordt binnengeloodst en dat Europese consumenten, zoals Amerikaanse consumenten nu, niet meer kunnen zien welk voedsel natuurlijk is. Dit is een ernstige schending van de rechten van consumenten, zowel in Noord-Amerika als Europa. Onze kennis van biochemie is nog dermate fragmentarisch dat we niet met volledige zekerheid kunnen uitsluiten dat er als gevolg van GM toxische of carcinogene stoffen worden gevormd in genetisch gemanipuleerde gewassen.
De ernstigste schending van zowel soevereiniteit als volkenrecht is de ISDS: een bepaling dat bedrijven overheden voor het gerecht kunnen slepen, als ze door een beleidsmaatregel schade lijden. Een bekend voorbeeld is de miljardenclaim, die het arme Roemenië te wachten staat nadat het Canadese mijnbouwbedrijf Gabriel Resources een verbod kreeg opgelegd om een zeer vervuilende goudmijn aan te leggen. Dit is mogelijk door een ISDS van Roemenië met Nederland. Het libertarische CATO Instituut vindt een ISDS onzinnig, omdat er nu al volop in elkaars gebied wordt geïnvesteerd.
Per saldo zal de TTIP vooral leiden tot groei in de VS en in Europa veel banen kosten, vrezen Europese analisten. Bij de Amerikanen heersen juist omgekeerde angsten.

De Euraziatische Unie is vooral indrukwekkend wat betreft landoppervlakte.
De Euraziatische Unie is vooral indrukwekkend wat betreft landoppervlakte.

Wat stelt de Euraziatische Unie voor?
Rusland vormt de Euraziatische Unie, een soort EEG, met vier andere landen: Wit-Rusland, Armenië, Kazachstan en Kirgizstan. In het gebied van de voormalige Sovjet-Unie zijn  een veertiental staten en staatjes afgesplitst. Drie daarvan, de Baltische republieken, zijn al in de Europese Unie opgenomen. Oekraïne en de kleine staatjes Moldavië en Georgië worden door de Amerikanen en EU langzamerhand losgeweekt uit de Russische invloedssfeer (waar de agressieve buitenlandse politiek van Poetin zeker een bijdrage aan heeft geleverd). Azerbeidzjan en de Centraal-Aziatische landen Oezbekistan en Turkestan balanceren tussen Rusland en overige grootmachten. Rusland kent slechts vier betrouwbare bondgenoten, de eerder genoemde vier andere leden van de Euraziatische Unie. Deze vallen in het niet vergeleken met Rusland zelf. Het antwoord op de vraag is dus: niet erg veel. Zie tabel.

USA EU Euraziatische Unie
 9,8 mln km2  4,3 mln km2  20 mln km2
 322 mln  508 mln  183 mln
 $ 17,4 bln  $ 18 bln  $ 4 bln

Wat zou een vrijhandelsverdrag met de Euraziatische Unie opleveren?
De Europese Unie is een grote energie- en grondstofimporteur, waar Rusland en Kazachstan veel energiedragers en grondstoffen exporteren. Vriendjes worden en blijven met Rusland betekent dus een grote bron voor grondstoffen en energie vlak bij de deur. Tot de Russen besluiten de gaskraan dicht te draaien, zoals ze diverse keren deden om de Oekraïners in het gareel te dwingen. Interessanter is de toegang tot de Russische, Wit-Russische en Kazachse markt (en voor de Russen, de toegang tot de Europese markt). Als de import van Arabische olie en gas vervangen wordt door Russische, zou dat landen als Saoedi Arabië en Qatar droogleggen (en hiermee veel terrorisme voorkomen). De gevolgen voor Algerije zijn vervelender. Wegvallen van de olie- en gasinkomsten zal dit land aan de zuidelijke kust van de Middellandse Zee destabiliseren. Deze import moet dus behouden blijven.

De samenwerking zou veel economische groeikansen opleveren. Vooral voor Europese wegenbouwers, kabelaars en pijpenleggers zou dit een droomscenario vormen. Als de verouderde Russische industrie zou worden voorzien van moderne Europese machines, zou dit een enorme economische groei opleveren.  De grote lege vlakten van Siberië zouden door landbouwers en bosbouwers geëxploiteerd kunnen worden.

Amerikaanse tegenstand
De Amerikanen zouden, mild uitgedrukt, not amused zijn. Op de wereldkaart met Mercatorprojectie ziet Rusland er monsterachtig groot uit. Daarom wordt de betekenis van noordelijke landen als Rusland door Amerikaanse strategen psychologisch vaak overschat. De Amerikanen zouden dus op alle mogelijke manieren proberen deze bedreigende tegenstander beentje te lichten. In werkelijkheid is Rusland ongeveer zo groot als Zuid-Amerika, waarbij je moet bedenken dat een groot deel van die oppervlakte onbewoonde toendra is. De bedreiging voor de Verenigde Staten zou in feite imaginair zijn. Een dergelijk groot blok is vrij machteloos, dit door de enorme interne tegenstellingen. Vergelijk een rijk land als Nederland met een extreem arm land als Kirgizië. Er zou wel een gevaarlijke situatie ontstaan, als ook de Chinezen zich bij dit blok zouden aansluiten.

Lees ook
Wat als er vrijhandel met Rusland was?
Bondgenootschap Duitsland-Rusland nachtmerrie Amerikanen