Forensisch onderzoek in de toekomst zal veel meer dan nu gebruik maken van big data en sensoren.

Docu: Forensisch onderzoek in de toekomst

Nieuwe forensische technieken zoals DNA-analyse en herkennen van vezels onder de microscoop, hebben al voor een revolutie gezorgd in de oplossing van misdrijven. Er wordt op dit moment door diverse laboratoria verspreid over de gehele wereld hard gewerkt aan de volgende generatie baanbrekende opsporingstechnieken, die het plegen van de perfecte misdaad veel pittiger zullen maken. In deze driedelige documentaire van Discovery Channel, een kennismaking met de belangrijkste ontwikkelingen. Hoe wordt het forensisch onderzoek in de toekomst?

Forensisch onderzoek in de toekomst zal veel meer dan nu gebruik maken van big data en sensoren.
Forensisch onderzoek in de toekomst zal veel meer dan nu gebruik maken van big data en sensoren.

Zal de techniek van de toekomst de crimineel, of juist politie en justitie een voorsprong geven? Ik denk persoonlijk het tweede. Met behulp van bijvoorbeeld AI’s en maskeertechnieken zijn veel fysieke en digitale sporen uit te wissen, maar de zeer gevoelige technieken van de toekomst zullen veel meer sporen vinden dan nu. Exponentieel versus faculteit. Forensisch onderzoek in de toekomst zal dus een veel grotere rol spelen, en ook veel moeilijker te misleiden zijn dan nu.

Een crimineel hoeft maar één fout te maken om tegen de lamp te lopen. Als zeer gevoelige apparatuur sporen kan ontdekken en AI’s patroonherkenning op de ruwe data van het forensisch onderzoek toepassen, zal alleen een slimme expert in staat zijn een geloofwaardig vals spoor uit te zetten. In de toekomst leven we in een panoptikon, een wereld waarin anonimiteit niet meer bestaat door de biljoenen sensoren. Vermoedelijk zullen daarom de huis-, tuin- en keuken-vermogensdelicten verdwijnen en zullen alleen misdaden die gepleegd worden door extreem professionele misdadigers, onopgelost blijven.