Forensisch onderzoek in de toekomst zal veel meer dan nu gebruik maken van big data en sensoren.

Docu: Forensisch onderzoek in de toekomst

Nieuwe forensische technieken zoals DNA-analyse en herkennen van vezels onder de microscoop, hebben al voor een revolutie gezorgd in de oplossing van misdrijven. Er wordt op dit moment door diverse laboratoria verspreid over de gehele wereld hard gewerkt aan de volgende generatie baanbrekende opsporingstechnieken, die het plegen van de perfecte misdaad veel pittiger zullen maken. In deze driedelige documentaire van Discovery Channel, een kennismaking met de belangrijkste ontwikkelingen. Hoe wordt het forensisch onderzoek in de toekomst?

Forensisch onderzoek in de toekomst zal veel meer dan nu gebruik maken van big data en sensoren.
Forensisch onderzoek in de toekomst zal veel meer dan nu gebruik maken van big data en sensoren.

Zal de techniek van de toekomst de crimineel, of juist politie en justitie een voorsprong geven? Ik denk persoonlijk het tweede. Met behulp van bijvoorbeeld AI’s en maskeertechnieken zijn veel fysieke en digitale sporen uit te wissen, maar de zeer gevoelige technieken van de toekomst zullen veel meer sporen vinden dan nu. Exponentieel versus faculteit. Forensisch onderzoek in de toekomst zal dus een veel grotere rol spelen, en ook veel moeilijker te misleiden zijn dan nu.

Een crimineel hoeft maar één fout te maken om tegen de lamp te lopen. Als zeer gevoelige apparatuur sporen kan ontdekken en AI’s patroonherkenning op de ruwe data van het forensisch onderzoek toepassen, zal alleen een slimme expert in staat zijn een geloofwaardig vals spoor uit te zetten. In de toekomst leven we in een panoptikon, een wereld waarin anonimiteit niet meer bestaat door de biljoenen sensoren. Vermoedelijk zullen daarom de huis-, tuin- en keuken-vermogensdelicten verdwijnen en zullen alleen misdaden die gepleegd worden door extreem professionele misdadigers, onopgelost blijven.

2 gedachten over “Docu: Forensisch onderzoek in de toekomst”

  1. Na iets meer dan tien minuten hield het geluid er in het eerste filmpje mee op. De volgende interessante docu’s ondervangen dit echter voldoende. Het viel mij op, dat veel van de voor forensisch onderzoek nieuw beschikbare technieken, al langer succesvol in gebruik zijn voor andere doeleinden. Zo is de toepassing van 3D laserscans bij analyses van de crime scene, al lang in gebruik ten behoeve van het analyseren ruïnes en andere restconstructies uit de oudheid. Het is het feit dat vervaardiging van deze apparatuur op grotere schaal, deze voorzieningen goedkoper, en daarom betaalbaarder voor justitiële doeleinden maakt. We hebben nog een lange weg te gaan, maar ik vermoed dat men op den duur toch op methoden overstapt, die toekomstige antisociale handelingen / misdaden, preventief in de kiem zullen smoren. Dat kan alleen in een stabiele maatschappij, met aan de behoefte van de daarin levende mens zelf, door de meerderheid gekozen aangepaste wetten en regels. Met anarchisme gaat dat zeker niet lukken; sociale controle op iemands vroege intenties en daaraan gekoppelde, gemeten gedragingen naar de medemens is niet hun doel.

    Overigens moest ik tijdens het bekijken van de filmpjes denken aan het feromonenspoor dat een misdadiger achterlaat op de scene. Dit als aanvulling op DNA sporen. Na enige tijd zijn ze niet meer voldoende aanwezig om speurhonden in te zetten. Dat zou net zoals camera’s dat nu al doen, door geschikte sensoren opgeslagen kunnen worden. Een netwerk van dergelijke aan elkaar gekoppelde sensoren vertelt dan precies, waar dit individu zich momenteel elders bevindt. Overigens moeten deze sensoren ook de temperatuur verhoudingen omgeving / opgenomen feromonen kunnen vastleggen op dat moment, anders kan een vals spoor worden gelegd. Maar goed; ik vind en denk dat betere, preventieve controle op de sociale vaardigheden van het jonge individu, de beste weg is om überhaupt te voorkomen dat bovenstaande methoden moeten worden toegepast.

    1. Note:

      Een uurtje terug heb ik aan een geschikt opgeleid persoon, enthousiast werkzaam en bekent in deze materie, mijn uitleg gedaan over bovenstaand en door mij uitgedachte constructie. Dit voor bewezen diensten en met gesloten beurs. Het is niet op mijn hier gepubliceerde idee dat men patent aan kan vragen, maar op de ontwikkelde apparatuur an sich wel.

Laat een reactie achter