Video: religie en babies

Welke invloed heeft religie op het aantal babies? Hans Rosling toont in deze TED video hier de ontwikkelingen in kindertal bij verschillende landen van allerlei religies. De ontwikkelingen zijn verrassend. Er blijkt een eenvoudige verklaring te zijn voor het dalen van het kindertal, die in heel veel landen optreedt.

Zullen de drastische maatregelen die door Paul Ehrlich en andere misantropen werden voorgesteld om de mensheid uit te dunnen, toch niet nodig zijn? Als vrouwen meer rechten krijgen, blijkt dat de zaak behoorlijk te stabiliseren. Laten we het hopen…