grenzen aan de groei

Entropie, peak-oil-theorie en Stoïcijnse filosofie

Ugo Bardi (professor Fysische Chemie in Florence) hield tijdens de Peakoil Conferentie in Barbastro (Spanje) een lezing. Op zijn blog, Cassandra’s Legacy, staat de lezing uitgeschreven. Bardi legt uit dat entropie de drijvende kracht achter alle processen in de natuur. Bij alle processen neemt de entropie (de wanorde) toe en daarbij komt energie vrij.

Als water van een waterval naar beneden valt, komt er energie vrij. Daardoor warmt het water een heel klein beetje op. Als water warmer is bewegen de moleculen sneller en er zullen meer watermoleculen verdampen. De entropie is toegenomen.

Vanuit deze theorie (thermodynamica) kan Bardi ook verklaren waarom de winning van grondstoffen een klassieke klokvormige curve (bell-shaped) volgt. Een relevante publicatie van dat werk vind je hier.
De klokvormige produktiecurve geldt niet alleen voor aardolie, maar voor alle grondstoffen.

Zoals bijvoorbeeld de winning van antraciet in Pennsylvania

Lees verder op Cassandraclub of klik direct naar het blog van Ugo Bardi.

Metalen en mineralen essentieel voor groei

Onze industriële maatschappij valt stil zonder metalen en essentiële mineralen. De metalen zijn essentieel voor produktie en transport van energie, voor machines, voor voertuigen (inclusief landbouwvoertuigen) en voor wegen en leidingen. De moderne electronische industrie kan niet zonder een grote groep zeldzame metalen en andere elementen, die loopt van antimoon tot zink. Winning van deze elementen wordt moeilijker en sommige worden snel schaars.

In principe kun je eindige grondstoffen niet op duurzame wijze exploiteren: elke vorm van grondstofverbruik, brengt het ‘opraken’ dichterbij.
Maar tijdens de 20ste eeuw zorgde verbeteringen in de techniek ervoor dat de economisch winbare reserves van de meeste mineralen steeds groter werden. De ertsen werden steeds armer naarmate de makkelijk winbare reserves uitgeput raakten, maar deze trend werd gecompenseerd door toepassen van nieuwe technologie en goedkope energie in mijnbouw en zuivering. Door globalisering werden ook grondstofvoorraden in lage lonen landen op andere continenten economisch winbaar. Recycling en substitutie droegen er ook aan bij dat prijzen laag bleven.

Aan dat tijdperk lijkt een eind gekomen. In het afgelopen decennium is de produktie van veel economisch belangrijke grondstoffen niet verder toegenomen en soms zelfs afgenomen; terwijl de prijzen juist sterk stijgen. Volledige artikel