infrarood

Infraroodopname van een huis in Phoenix, Arizona. Verdwalen we straks nooit meer in het dinker?

‘Infrarood zien met contactlenzen mogelijk’

Met behulp van grafeen zijn Zhaohui Zhong en zijn onderzoekers van de universiteit van Michigan er in geslaagd iets te creëren wat tot nu toe onmogelijk leek: infraroodstraling waarnemen met een sensor op lichaamstemperatuur. Verwisselen we straks ’s avonds de contactlenzen voor infraroodlenzen?

Waarom is infraroodstraling zo lastig waar te nemen?
Alles om ons heen zendt elektromagnetische straling uit. Voorbeelden van elektromagnetische straling zijn licht, infraroodstraling (met een langere golflengte) en radiostraling (met zeer lange golflengtes, tot vele kilometers). Hoe warmer een voorwerp, hoe kortgolviger de elektromagnetische straling die het uitzendt. Zeer heet ijzer, bijvoorbeeld, gloeit rood of zelfs wit. Van koeler ijzer is alleen de infrarode straling waar te nemen als stralingswarmte.  Voor nachtzicht is uiteraard vooral die infrarode straling interessant, die door dingen rond omgevingstemperatuur uit worden gezonden. Het probleem hier is dat de infraroodkijker zelf ook de omgevingstemperatuur heeft, en dus ook infraroodstraling uitzendt. Dit kon alleen opgelost worden door het meetapparaat te koelen, wat infraroodapparatuur log en duur maakt.

Infraroodopname van een huis in Phoenix, Arizona. Verdwalen we straks nooit meer in het dinker?
Infraroodopname van een huis in Phoenix, Arizona. Verdwalen we straks nooit meer in het dinker?

Grafeen
Al eerder was bekend dat grafeen, de al vaak op Visionair.nl aan de orde gekomen koolstoflaag van  één atoom dik, reageert op het infraroodspectrum op kamertemperatuur. Het probleem is echter dat grafeen niet gevoelig genoeg reageert om een elektrisch signaal af te geven dat in een bril of ander waarneeminstrument kan worden gevoed. Deze gevoeligheid is een honderdste tot een duizendste van wat nodig is om dergelijke apparaten aan te sturen, aldus Zhong.

Indirecte meting
Zhong en zijn collega’s wisten daarom, dat ze iets beters moesten verzinnen dan de gebruikelijke methode, die neerkomt op het detecteren van de elektronen, die in beweging komen als infrarood licht grafeen raakt. Hiervoor maakten ze gebruik van een dubbel laagje grafeen, gescheiden door een isolerend laagje. Als infraroodlicht het bovenste laagje raakt, worden er elektronen verplaatst waardoor er positieve en negatieve gebiedjes ontstaan. Deze gebiedjes beïnvloeden de elektrische stroom in de onderste grafeenlaag. Met opmerkelijke resultaten. Volgens de onderzoekers kon de grafeendetector het lastige midden-infraroodspectrum (het spectrum rond kamertemperatuur) even goed waarnemen als bestaande apparatuur, zonder de logge koeleenheid. 

Het systeem is maar enkele atoomlagen dik, en dus zo dun dat het zonder problemen in bijvoorbeeld een smartphone of zelfs contactlenzen verwerkt zou kunnen worden om  infrarood zicht mogelijk te maken. Nachtzicht gaf de Amerikanen een beslissend voordeel in hun recente oorlogen, maar deze technologie kan zo goedkoop worden dat ook reddingswerkers en ander civiel personeel hier over kan beschikken.

Bronnen
1. Thermal vision: Graphene light detector first to span infrared spectrum, Michigan News, 2014
2. Zhaohui Zhong et al., Graphene photodetectors with ultra-broadband and high responsivity at room temperature, Nature Nanotechnology, 2014

Een voorbeeld van een opname door de IR-camera. Bron: FLIR Technologies.

Smartphone wordt warmtecamera

Flir, een producent van warmtecamera’s, is er in geslaagd de Apple-smartphones iPhone5 en iPhone5s te veranderen in een redelijk gevoelige warmtecamera. Hiervoor heeft Flir een ombouw ontworpen, die infrarode straling opvangt en omzet in kleuren, die weer aan de camera van de smartphone worden toegevoerd. Een mooi voorbeeld van hoe een smartphone in een gevoelig instrument kan worden veranderd.

Een voorbeeld van een opname door de IR-camera. Bron: FLIR Technologies.
Een voorbeeld van een opname door de IR-camera. Bron: FLIR Technologies.

De FLIR One kan temperatuursverschillen van 0,1 graad Celsius waarnemen en heeft een resolutie van rond de 80 x 60 = 4800 pixels. Niet erg veel dus vergeleken met de miljoenen pixels van een gemiddelde smartphonecamera, maar wel nuttig om bijvoorbeeld warmtelekken op te sporen of in een zeer donkere nacht menselijke gestalten waar te nemen.

Bron:
FLIR

Het gehele universum in infrarood. Bron: NASA/JPL

De Kaart van Alles

De WISE, NASA’s infraroodsatelliet maakte deze afbeelding van het complete heelal in infrarood. Deze kaart van het complete gezichtsveld van de telescoop bestaat uit 560 miljoen sterren, sterrenstelsels en andere waarneembare objecten.

Blauw stelt 3,4 micrometer infraroodstraling voor die voornamelijk door sterren wordt uitgezonden. De meer groenige en rode tinten zijn langgolviger infraroodstraling van stof- en gaswolken.

Het gehele universum in infrarood. Bron: NASA/JPL
Het gehele universum in infrarood. Bron: NASA/JPL

De blauwe lijn en bobbel in het midden is de Melkweg, waar we deel van uitmaken en die dus prominent op de sterrenkaart verschijnt. De blauwige bobbels rechtsonder zijn de Grote en Kleine Magalhaese Wolken, kleine satellietstelsels die langzaam opgeslokt worden door de Melkweg.  De groene wolk boven het centrum is het Rho Ophiuchi complex op ongeveer 130 lichtjaar afstand. Hier vormen zich nu sterren. Door infraroodstraling worden veel objecten zichtbaar die in zichtbvaar licht nauwelijks waarneembaar zijn. Zo werden er veel near-earth asteroïden (die mogelijk de aarde kunnen treffen) ontdekt en bleek er een onbekende klasse zeer koude dwergsterren te bestaan, de Y-dwergen. De koudste Y-dwerg heeft aan de buitenrand ongeveer kamertemperatuur.

Bron:
Berkeley University