Internetcensuur en -regulering op komst?

In dit artikel werd gemeld dat hackers plannen hebben om een eigen satellietcommunicatiesysteem op te zetten om overheidscensuur te omzeilen.  In een ander artikel op deze site is dit plan al eerder aan de orde gekomen en wordt gesteld dat open internet een mensenrecht is.

Dat deze visie niet overal wordt gedeeld en dat het van deze groep hackers  geen ongezonde argwaan blijkt te zijn om met dit soort plannen te komen, maakt het volgende artikel met uitstekende analyse wel duidelijk:  Help, ITU pleegt een internetcoup!

internetHet is dan ook niet raar om te stellen dat er een strijd gaande lijkt te zijn.  Een strijd over de macht van het internet.  Momenteel ligt de macht over het internet vooral bij de Verenigde Staten. Opponenten proberen nu via de VN meer macht te krijgen over het internet.  Het zijn landen met belangrijke  opkomende economieën als Rusland en China die meer invloed willen krijgen. Niet alleen in eigen land, maar ook globaal.

De organisatie die ze daarvoor gebruiken is de International Telecommunication Union (ITU). Dit is een agentschap van de Verenigde Naties die als kerntaak heeft zich bezig te houden met techniek, ontwikkeling en beleidsvorming rondom telecommunicatie. Zo zijn bijvoorbeeld door de ITU de eisen vastgesteld waaraan een 4G standaard moet voldoen. Ze noemen zichzelf  “het belangrijkste wereldwijde forum waarin alle deelnemende partijen toewerken naar een consensus over uiteenlopende onderwerpen die bepalend zijn voor de toekomstige richting van de ICT-industrie”.  Er zijn 193 landen lid van deze organisatie samen met 700 bedrijven en universiteiten.

Op het moment van schrijven vindt er een Dubai een belangrijke conferentie WCIT-12 van de ITU plaats. Tijdens deze conferentie worden er plannen besproken van  onder andere de  eerder genoemde landen die betrekking hebben op de regulering van het internet.  Deze plannen zijn amendementen die bedoeld zijn voor de herziening van het Internationale Telecommunicatiereglement (ITR). Dit is een verdrag die in 1988 is afgesloten en sindsdien niet meer aangepast. In dit verdrag is bepaald volgens welke principes de internationale telecommunicatie wordt gereguleerd. De ITU ziet toe op de naleving van dit verdrag.  Het idee achter deze amendementen is om ook het internet ook onder deze telecomregels te laten vallen. Dan is het mogelijk om via de telecomproviders een grotere invloed op het internet te krijgen.  Rusland wil via de ITU meer invloed krijgen over het internet binnen de eigen landgrenzen. En Europese telecomproviders zien wel het zitten om een apart netwerk aan te leggen waarover het dataverkeer gegeneerd door dataleveranciers als Google en Facebook tegen betaling wordt getransporteerd.  Naast de VS, zijn ook de EU en ICT-Eurocommissaris Neelie Kroes  hierop tegen.

Hier is een video te vinden welk gevaar er volgens de makers van dit filmpje er is als het internet onder de telecomregels van de ITU komt te vallen.

Interessant is een artikel op de de website van Russia Today wat alleen een voorstel van China noemt om via de ITU meer controle over het internet te krijgen. In dit artikel wordt gesproken over het aannemen van  dit voorstel van China wat gaat over het toestaan van het gebruik van de Y.2770 standaard voor DPI. DPI staat voor Deep packet inspection en is een techniek om elektronisch dataverkeer inhoudelijk te kunnen analyseren.

Vorig jaar is hier in Nederland nog ophef over deze technologie ontstaan toen telecomprovider KPN bekend maakte DPI te hebben gebruikt om mobiel internet te monitoren.  Ze deden dit om te bepalen welke technieken mensen gebruikten om data te versturen. Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het monitoren van de hoeveelheid dataverkeer gegeneerd door apps als WhatsApp en Skype. Deze apps zorgden ervoor dat cliënten minder gebruik gingen maken van de diensten van de KPN terwijl de kosten voor mobiel internet wel toenamen.  Een paar maanden later waren er in ieder geval nieuwe abonnementen van KPN gekomen met daarin datalimieten voor mobiel internet. Dankzij het opnemen van netneutraliteit in de telecomwet door de Tweede Kamer was het niet mogelijk om voor bepaalde specifieke mobiele diensten extra vergoedingen te vragen.

Het is dan ook niet raar dat internetgigant Google het niet met deze plannen eens is en daarom een online petitie is gestart om tegen deze plannen te demonstreren. Ook is er meer informatie te vinden over wat deze plannen inhouden en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de vrijheid van internetgebruikers wereldwijd.

Op zaterdag 8 december was er nog een interessante uitzending van het radioprogramma ‘Nieuwsshow’ van de Tros met daarin een gesprek met Dirk Poot partijvoorzitter van de Piratenpartij Nederland. Hierin legt hij verder uit wat de plannen van onder andere Rusland en China kunnen betekenen voor de toekomst en vrijheid van het internet.