Internetcensuur en -regulering op komst?

In dit artikel werd gemeld dat hackers plannen hebben om een eigen satellietcommunicatiesysteem op te zetten om overheidscensuur te omzeilen.  In een ander artikel op deze site is dit plan al eerder aan de orde gekomen en wordt gesteld dat open internet een mensenrecht is.

Dat deze visie niet overal wordt gedeeld en dat het van deze groep hackers  geen ongezonde argwaan blijkt te zijn om met dit soort plannen te komen, maakt het volgende artikel met uitstekende analyse wel duidelijk:  Help, ITU pleegt een internetcoup!

internetHet is dan ook niet raar om te stellen dat er een strijd gaande lijkt te zijn.  Een strijd over de macht van het internet.  Momenteel ligt de macht over het internet vooral bij de Verenigde Staten. Opponenten proberen nu via de VN meer macht te krijgen over het internet.  Het zijn landen met belangrijke  opkomende economieën als Rusland en China die meer invloed willen krijgen. Niet alleen in eigen land, maar ook globaal.

De organisatie die ze daarvoor gebruiken is de International Telecommunication Union (ITU). Dit is een agentschap van de Verenigde Naties die als kerntaak heeft zich bezig te houden met techniek, ontwikkeling en beleidsvorming rondom telecommunicatie. Zo zijn bijvoorbeeld door de ITU de eisen vastgesteld waaraan een 4G standaard moet voldoen. Ze noemen zichzelf  “het belangrijkste wereldwijde forum waarin alle deelnemende partijen toewerken naar een consensus over uiteenlopende onderwerpen die bepalend zijn voor de toekomstige richting van de ICT-industrie”.  Er zijn 193 landen lid van deze organisatie samen met 700 bedrijven en universiteiten.

Op het moment van schrijven vindt er een Dubai een belangrijke conferentie WCIT-12 van de ITU plaats. Tijdens deze conferentie worden er plannen besproken van  onder andere de  eerder genoemde landen die betrekking hebben op de regulering van het internet.  Deze plannen zijn amendementen die bedoeld zijn voor de herziening van het Internationale Telecommunicatiereglement (ITR). Dit is een verdrag die in 1988 is afgesloten en sindsdien niet meer aangepast. In dit verdrag is bepaald volgens welke principes de internationale telecommunicatie wordt gereguleerd. De ITU ziet toe op de naleving van dit verdrag.  Het idee achter deze amendementen is om ook het internet ook onder deze telecomregels te laten vallen. Dan is het mogelijk om via de telecomproviders een grotere invloed op het internet te krijgen.  Rusland wil via de ITU meer invloed krijgen over het internet binnen de eigen landgrenzen. En Europese telecomproviders zien wel het zitten om een apart netwerk aan te leggen waarover het dataverkeer gegeneerd door dataleveranciers als Google en Facebook tegen betaling wordt getransporteerd.  Naast de VS, zijn ook de EU en ICT-Eurocommissaris Neelie Kroes  hierop tegen.

Hier is een video te vinden welk gevaar er volgens de makers van dit filmpje er is als het internet onder de telecomregels van de ITU komt te vallen.

Interessant is een artikel op de de website van Russia Today wat alleen een voorstel van China noemt om via de ITU meer controle over het internet te krijgen. In dit artikel wordt gesproken over het aannemen van  dit voorstel van China wat gaat over het toestaan van het gebruik van de Y.2770 standaard voor DPI. DPI staat voor Deep packet inspection en is een techniek om elektronisch dataverkeer inhoudelijk te kunnen analyseren.

Vorig jaar is hier in Nederland nog ophef over deze technologie ontstaan toen telecomprovider KPN bekend maakte DPI te hebben gebruikt om mobiel internet te monitoren.  Ze deden dit om te bepalen welke technieken mensen gebruikten om data te versturen. Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het monitoren van de hoeveelheid dataverkeer gegeneerd door apps als WhatsApp en Skype. Deze apps zorgden ervoor dat cliënten minder gebruik gingen maken van de diensten van de KPN terwijl de kosten voor mobiel internet wel toenamen.  Een paar maanden later waren er in ieder geval nieuwe abonnementen van KPN gekomen met daarin datalimieten voor mobiel internet. Dankzij het opnemen van netneutraliteit in de telecomwet door de Tweede Kamer was het niet mogelijk om voor bepaalde specifieke mobiele diensten extra vergoedingen te vragen.

Het is dan ook niet raar dat internetgigant Google het niet met deze plannen eens is en daarom een online petitie is gestart om tegen deze plannen te demonstreren. Ook is er meer informatie te vinden over wat deze plannen inhouden en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de vrijheid van internetgebruikers wereldwijd.

Op zaterdag 8 december was er nog een interessante uitzending van het radioprogramma ‘Nieuwsshow’ van de Tros met daarin een gesprek met Dirk Poot partijvoorzitter van de Piratenpartij Nederland. Hierin legt hij verder uit wat de plannen van onder andere Rusland en China kunnen betekenen voor de toekomst en vrijheid van het internet.

13 gedachten over “Internetcensuur en -regulering op komst?”

 1. Ik ben heel benieuwd wat ze nog allemaal gaan proberen om het internet verder controleerbaar en afsluitbaar te maken. En vraag me ergens af of dat überhaupt mogelijk gaat zijn. 

  Hoe opener en vrijer het internet hoe beter wat mij betreft!

 2. Oom T, duidelijk en helder verwoordt. Net zoals Douwe ben ik ook zeer benieuwd hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Het internet moet een vrij gegeven blijven vind ik. Maar laten we niet vergeten dat hier zeer veel geld mee gemoeid is en die belangen zullen altijd voorop gesteld worden. Daar de Grote jongens hun winsten niet zo maar aflaten pakken en ben dan ook zeer benieuwd hoe de desbetreffende regeringen die er tgen een open internet zijn dat willen stoppen. Heb hackers vaak vervloekt, maar in dit verhaal kunnen ze zich helemaal in uit leven, indien dat het zover zou komen dat regeringen het vrije internet willen sluiten. Mvg Paul.

 3. Ik ben ook voor een open en vrij internet.
  Ik hoop dat er genoeg momentum opgebouwd kan worden, tegen de krachten die dit proberen te veranderen naar hun maatstaven.
  Anders zie ik het toekomstige internet niet zo rooskleurig in, in ieder geval niet voor mensen die graag een eigen mening vormen.
  We zullen zien wat de toekomst ons brengt maar ik ben bang dat het alleen maar erger wordt.

  1. Als ik dat zo doorlees lijkt het erop dat de mensen die nu de controle over het internet dat niet willen delen met de andere landen om heel eerlijk te zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat een boel landen het onzin vinden dat de VS de enige is die over de IP adressen gaat bijvoorbeeld. 

   1. Douwe, het is al heel lang bekend, dat amerika een fobie heeft betreffende strategische informatie. Toen de eerste satelieten de ruimte in gingen, hebben ze hier al gelijk een afwijkend systeem ingevoerd, zodat een buitenstaander nooit de juiste informatie kan krijgen betreffende militaire installaties. Daarnaast kan ik me dan ook goed voorstellen dat ze op wat voor wijze dan ook, de vinger op de pols willen hebben qua internet. Of het terecht is, kun je over twisten en zullen de meningen verdeeld zijn. Daar staat tegen over dat ze eigenlijk zelf een van de voorlopers waren betreffende internet. Krijg je het volgende, wat willen ze nu eigenlijk? 1- hun eigenbelangen enof 2- het gezamelijk belang? Mvg Paul.

    1. Ja nou ja internet is zo belangrijk dat het mij absurd lijkt dat 1 land daar veel meer rechten en invloed over heeft dan de anderen. Als ik zo lees welke landen tegen waren, waaronder ook dus Nederland dan lijkt me dat bijna dezelfde club te zijn die ook tegenstemden of zich onthielden van stemmen bij het erkennen van de staat van Palestina. 

     Gezien het vertrouwen wat ik persoonlijk in de VS heb zou ik het helemaal niet erg vinden als we het internet veel meer delen met alle andere landen van de wereld. Dit klinkt eerder gezegd eerder als een democratisering en decentralisering van hoe het nu is en daar ben ik dan denk ik zelf ook een voorstander van. Gewoon internet zo maken dat niemand het meer uit kan zetten omdat het altijd in alle andere landen ook gebackupt wordt. :-)

    2. Ik ben het met je eens, dat het algemeen belang prioriteit heeft. Zelf heb ik niet zoveel vertrouwen in de VS, maar ja dat ben ik. Verder moet het een open source blijven zonder restricties. Maar dit heeft ook zijn nadelen, het is denk ik hoe je het bekijkt?! Mvg Paul.

   2. Dat is ook waar. Je ziet deze “strijd” volgens mij ook weer terug in meerdere instituties. De opkomende economieën zoals China en India willen meer invloed hebben binnen organisaties als het IMF en de Wereldbank. Dit geldt uiteraard ook voor het internet als een zeer belangrijk wereldwijd communicatienetwerk. Persoonlijk vind ik het gesprek van Dirk Poot op radio 1 echt wel een aanrader om te beluisteren. Het geeft verhelderend weer wat het probleem is. Het is de vraag of de huidige vrijheid van het internet beter gewaarborgd blijft als ook deze landen meer invloed krijgen via de ITU.

    Wat belangrijk om te beseffen is dat niemand eigenaar is het van het volledige internet. Je kunt niemand aanwijzen die volledig beheer heeft over het internet. Wel zijn er mensen of instituties eigenaar van bepaalde onderdelen van internet of hebben hier zeggenschap over. Veel van deze organisaties zitten in de VS en daardoor heeft de VS ook aanzienlijke invloed op of macht over het internet via deze organisaties. Via de voorstellen van de ITU was het de bedoeling om eigenlijk het volledige internet grotendeels onder de telecomregels van de ITU te laten vallen. Daarmee zou je dan een soort van een centrale autoriteit hebben. Terwijl op dit moment het gefragmenteerd is en daarmee wordt dan ook de onafhankelijkheid van het beter gewaarborgd.

    De controle waar in het artikel over wordt gesproken gaat over de distributie van IP-adressen en het toewijzen van domeinnamen. Dit wordt gedaan door de ICANN. Dit is een non-for-profitorganisatie die in 1998 is opgericht en sindsdien deze taak heeft. Daarvoor deed de Amerikaanse overheid dit en vervolgens heeft de Amerikaanse overheid het uitbesteedt aan deze organisatie. Formeel valt de ICANN volgens mij ook onder Amerikaanse ministerie van Economische zaken. Periodiek vindt er een aanbesteding plaats.  Zie verder ook: https://www.sidn.nl/kennisbank/achtergrond-info/icann/ 

    Je zou ook kunnen nadenken over een alternatief voor het huidig DNS-systeem waarover de ICANN veel te vertellen heeft. Je zou het DNS-systeem als het telefoonboek van het internet kunnen beschouwen die in beheer bij de ICANN. Zie ook: http://webwereld.nl/nieuws/67998/pirate-bay-beheerder-broedt-op-alternatief-dns-systeem.html

    1. Ongeacht welke formule enof systeem je wilt bedenken om een totaal overkoepelend orgaan te creeren die toezicht gaat houden is een haast onmogelijke taak, als je alleen al kijkt hoeveel data er per dag voorbij vliegt. Daarnaast is de belangenverstrengeling zo divers, dat het zou dan een heel complex systeem worden. M.i. zijn er in dit leven op mondiaal gebeuren al teveel spelregels, zo veel dat men zelf door de bomen het bos niet meer gezien kan worden. Dus laat het vrij. Mvg Paul.

Laat een reactie achter