De agressieve vrouwenhandelaar Saban Baran kon door de incompetitie van 'justitie' tijdens verlof ontsnappen naar Turkije.

Preventie tegen loverboys volkomen zinloos

Voortdurend worden jonge, kwetsbare meisjes slachtoffer van gewetenloze mannen, die ze door middel van verleiding, chantage en bedreiging veranderen in seksslaven. Terecht maken velen zich hier zorgen over en willen ingrijpen. Er worden vele miljoenen per jaar uitgegeven aan hulpverleners, die een goedbelegde boterham verdienen aan allerlei preventieprojecten. Maar is dit voldoende? Hoe kunnen we kwetsbare meisjes en vrouwen wél effectief beschermen tegen dit soort roofdieren?

Hoe verloopt het loverboy-recruteringsproces?
Loverboys jagen op kwetsbare meisjes via scholen, het uitgaanscircuit en in toenemende mate  internet. Door een combinatie van vleierij, manipulatie en dreigementen krijgen ze de meisjes steeds meer in hun macht. Ze zorgen er voor dat de meisjes totaal van ze afhankelijk raken, door ze af te snijden van hun familie en vrienden. De volgende stap is de meisjes stap voor stap vertrouwd te maken met het hebben van seks met veel vreemde mannen. Een uitgebreidere beschrijving is op Wikipedia te vinden.

Waarom zijn er loverboys?
Verbazingwekkend genoeg wordt deze vraag nooit gesteld door zogeheten deskundigen. Ik zal een poging doen deze te beantwoorden aan de hand van de menselijke seksualiteit.

Prostitutie. De behoeften van de gemiddelde man zijn anders dan die van de gemiddelde vrouw. In een ideale wereld, zoals die van linkse utopisten, zouden vraag en aanbod van mannen en vrouwen op elkaar aansluiten. Iedere vrouw heeft precies datgene in zich om de man waar ze zich toe aangetrokken voelt, gelukkig te maken en vise versa. In de praktijk willen mannen doorgaans seks met een jong, gezond, strak model met zandloperfiguur en symmetrische lichaamsvormen die de kans op veel nakomelingen maximaal maakt, zogeheten mooie vrouwen. Vrouwen willen dan weer doorgaans een dominante, vlotte, succesvolle en rijke zogeheten alpha male van rond hun leeftijd die ze bijzonder laat voelen. Er zijn, gelukkig, uitzonderingen, maar dit is de algemene trend.

De agressieve vrouwenhandelaar Saban Baran kon door de incompetitie van 'justitie' tijdens verlof ontsnappen naar Turkije.
De agressieve vrouwenhandelaar Saban Baran kon door de incompetentie van ‘justitie’ tijdens verlof ontsnappen naar Turkije.

Prostitutie levert aan mannen die daarvoor betalen, jonge en mooie vrouwen waarmee ze seks kunnen hebben. Een gewilde prostituee kan per dag meer dan duizend euro verdienen. Het probleem binnen de prostitutie is dat vrouwen, zeker de jonge, mooie vrouwen die gewild zijn bij de klanten, meestal geen zin hebben in dit werk. Voor vrijwel alle jonge vrouwen is seks met een vreemde een afknapper. Zeker als die vreemde naar vrouwelijke maatstaven onaantrekkelijk is. Deze vrouwen moeten hiertoe dus meestal, niet altijd, gedwongen worden. Dit is de taak van misdadigers, zoals bendes vrouwenhandelaars of loverboys.

Profiel van een loverboy
Vanzelfsprekend moet een loverboy volkomen gewetenloos zijn. Immers, hij stort tientallen onschuldige slachtoffers in het verderf door hun romantische gevoelens voor hem te misbruiken. Loverboys moeten verder aantrekkelijk zijn voor vrouwen, dat wil zeggen: ze moeten (zie voor) dominant, succesvol, vlotte babbelaar en rijk zijn. Ze moeten een motief hebben voor het bijeengraaien van veel geld: een ziekelijke behoefte hebben aan uiterlijk vertoon en bezit, bijvoorbeeld door een sterke mate van narcisme.
Dit maakt psychopaten, ongeveer 1% van alle mensen, tot ideale kandidaten.
Uit dadergegevens van “justitie” blijkt verder dat buitenlandse mannen oververtegenwoordigd zijn onder loverboys: 91% is van buitenlandse afkomst, waarvan 31% van Marokkaanse herkomst.

Hoe pak je het loverboyprobleem aan?
Kwetsbare jonge vrouwen (en wat dat betreft: jonge mannen) zullen er altijd zijn. Pubers zijn onzeker over veel: hun identiteit, hun uiterlijk en hun plaats in de maatschappij. Het is een koud kunstje voor een misdadiger om hier misbruik van te maken. Het is praktisch gezien ook geen doen om de ongeveer 800.000 meisjes in de puberteit allemaal in de gaten te houden. Al zouden scholen veel beter dan nu schoolverzuim moeten aanpakken en leerlingen volgen. Dit ook om andere redenen.

Het is veel interessanter om het veel kleinere aantal loverboys aan te pakken. Naar schatting zijn er in Nederland enkele honderden van deze misdadigers actief. Dit is niet een erg groot aantal. Ik denk dat iemand die op een dergelijke gewetenloze wijze te werk gaat, geestesziek is en nooit meer vrij rond mag lopen. Gedwongen opname van al deze misdadigers in een TBS long-stay inrichting tot in ieder geval na hun veertigste levensjaar zou het probleem in een keer oplossen en honderdduizenden pubermeisjes, en hun ouders, kunnen verlossen van deze onverbeterlijke menselijke roofdieren. Het probleem hierbij is dat onze wetgeving niet toereikend is om doortastende maatregelen te nemen. Een belangrijk kenmerk van psychopaten is dat ze hun misdrijven keer op keer blijven plegen. De three strikes-outmethode zou ze onderscheppen.