Iemand beledigen in de negentiende eeuw, kon je duur komen te staan. Voor je het wist moest je je verdedigen met een pistool of rapier in en duel.

Video: waar komen manieren vandaan?

Een groot deel van de ergernissen die mensen onderling hebben, heeft te maken met verschillen in manieren. Etiquette is bij uitstek cultuurgebonden en dan ook een geliefd gespreksonderwerp voor lieden die de verschillen tussen culturen willen benadrukken. Maar waar komen manieren eigenlijk vandaan?

Ook interessant is te bestuderen hoe manieren zich in de loop van de eeuwen ontwikkelen. Zo was het in de negentiende eeuw heel welgemanierd om iemand die jou beledigde, uit te dagen voor een duel met een degen, rapier of pistool. Daarbij vielen ook geregeld doden. Een negentiende-eeuwer had dan weer met verbijstering gadegeslagen hoe wij onze seksuele gevoelens uiten.

Iemand beledigen in de negentiende eeuw, kon je duur komen te staan. Voor je het wist moest je je verdedigen met een pistool of rapier in een dodelijk duel.
Iemand beledigen in de negentiende eeuw, kon je duur komen te staan. Voor je het wist moest je je verdedigen met een pistool of rapier in een duel.