mgtow mancave

MGTOW: steeds meer mannen zeggen vrouwen vaarwel

Steeds meer ‘men go their own way’. MGTOW, een in de VS explosief groeiend fenomeen. In Japan zie je ze terug als de ‘graseters’, zestig procent van alle mannen onder de veertig, die zich vermaken met virtuele vriendinnetjes in plaats van meisjes. Wat is de oorzaak van de steeds verder om zich heen grijpende opstand van de mannen?

Aanleiding voor MGTOW-beweging: leven voor mannen harder dan voor vrouwen

De leidende posities in deze wereld, het bezit en het inkomen staan in grote meerderheid op naam van mannen. Toch voelen veel Westerse mannen zich bepaald niet gelukkig. Dit komt, omdat de verdeling van macht en inkomen onevenwichtig is. Er is veel meer verschil tussen het inkomen van rijke en arme mannen, dan tussen het inkomen van rijke en arme vrouwen. Ook is de druk op mannen om te slagen veel hoger dan op vrouwen. Het werk dat mannen doen is gemiddeld gevaarlijker dan het werk, dat vrouwen doen.

mgtow mancave
Een man cave is een vrij milde uiting van de MGTOW beweging en eigenlijk van alle tijden.

We zien daarom dat er niet alleen vooral mannen aan de top van de maatschappij staan, maar ook vooral mannen leven als zwerver, als drugsverslaafde of verschoppeling. Mannen sterven bijna altijd eerder dan vrouwen. Ook is de baanzekerheid voor mannen meestal lager dan voor vrouwen, omdat mannen meestal in meer riskante, conjunctuurgevoelige bedrijfstakken werken.

Vrouwen zijn doorgaans hypergaam, met andere woorden, willen een man met een hogere sociale status en meer inkomen dan zij.Voor mannen met topposities of met een zeer aantrekkelijk uiterlijk, hooguit 7% van de bevolking, is het daarom makkelijk om veel vrouwen in bed te krijgen, iets dat veel mannen belangrijk vinden. Voor de meeste mannen, de bèta-mannen, is dit niet weggelegd.

Laat staan voor omegamannen voor wie er zelfs geen mercy fuck in zit. Zelfs voor een heel lelijke vrouw is het daarentegen niet erg moeilijk om aan de man te komen, zeker voor een eenmalige sekservaring. Kortom: voor de alfamannetjes van de elite is de wereld een feest. Voor de gemiddelde man, en zeker voor de verschoppelingen, is het leven heel wat minder prettig. Zeker na een scheiding.

De 5 graden voor MGTOW’s

Graad 0: Situational awareness
Mannen in dit stadium, volgens de MGTOW beweging, zijn zich bewust van het man-discriminerende karakter van de maatschappij, maar leggen zich hierbij neer. Ze denken in staat zijn om te ontsnappen aan bijvoorbeeld een rip-off deal bij scheiding.

Graad 1: Het afwijzen van lange termijn relaties met vrouwen
De MGTOW verwerpt alle vormen van langdurige relaties met vrouwen, inclusief maar niet alleen vrouwen, samenwonen, het zorgen voor de kinderen van een alleenstaande vrouw; kortom welke actie dan ook, die ertoe leidt dat hij door een rechtbank kan worden veranderd in een melkkoe voor de dame in kwestie.

Graad 2: Het afwijzen van korte relaties met vrouwen
De MGTOW verwerpt alle vormen van persoonlijke relaties met vrouwen, inclusief dating, one-night stands,vriendschappen etc. Elk contact met onbekende vrouwen blijft zakelijk en professioneel. Hiermee voorkomt de MGTOW dat hij wordt aangeklaagd wegens aanranding of ongewenste seksuele intimiteiten.

Graad 3: Onttrekking aan de economie
De MGTOW weigert om meer te produceren dan strikt noodzakelijk is voor zijn individuele overleving. Hij zal zoveel mogelijk zwart werken om belastingheffing te voorkomen. Hij doet zijn best om in de laagste inkomens goed vallen zonder dat hij daarmee zijn levensplezier geweld aandoet.

Graad 4: De maatschappij verwerpen
De MGTOW verdwijnt geheel uit de maatschappij. Hij minimaliseert het contact met de mainstream en probeert zijn eigen doelen te bereiken met zijn eigen middelen. Hij wordt als het ware onzichtbaar, hij bestaat niet meer. Sommigen blijven in de stad wonen, anderen trekken de wildernis in of verlaten het land.

Leven zonder vrouwen

Veel mannen zijn het daarom beu een vaste relatie met een vrouw te hebben, laat staan een huwelijk, of om kinderen te krijgen, de rol die de maatschappij aan mannen oplegt. Sommige van deze mannen bekwamen zich in de kunst van het met speciale technieken vrouwen versieren voor korte dates (pick up artist), anderen onttrekken zich helemaal aan de omgang met vrouwen, of zijn gewoon schaamteloos selectief bij het vinden van een partner. Ook doen ze er alles aan om zo min mogelijk belasting te betalen. Deze levensstijl, MGTOW, komt erop neer dat mannen kiezen voor hun eigen weg in de plaats van de weg die de maatschappij oplegt. Dit, omdat zij vinden dat de maatschappij mannen discrimineert en onderdrukt. Zij roepen hun medemannen op om de “rode pil” te slikken en te ontsnappen aan de schijnwereld van “The Matrix”.

Discussie MGTOW

Mijn persoonlijke mening: in de VS en Japan ben je als bètaman, laat staan omegaman, inderdaad de sigaar, maar gelukkig heerst hier in Nederland meer sociale gelijkheid dan in bijvoorbeeld de VS en Japan. Daardoor hebben hier ook bèta- en omegamannen nog een vrij redelijk leven. Ook zijn partnerloze moeders met jonge kinderen met handen en voeten gebonden en is hun lot ook niet te benijden, weet ik van vriendinnen. Vooral niet als ze geen alimentatie ontvangen.

Vandaar waarschijnlijk dat deze beweging hier minder populair is dan in de VS. Wel heb je in Nederland enkele weinig rechtvaardige regelingen, zoals de plicht voor de meestverdienende ex om de bijstandsuitkering van de minstverdienende te  betalen. Ook kan je jezelf vraagtekens stellen bij de extreem lange duur van partneralimentatie.

Dit soort wangedrochten moeten er uit; tot die tijd is gaan trouwen domweg niet verstandig.
Deze maatschappij is mijns inziens onrechtvaardig en ziek, en er zijn gegronde redenen om je hieraan te onttrekken, maar laten we dat dan samen doen, mannen én vrouwen, en ons en onze kinderen bevrijden van een leven als melkkoe van de elite.

Bronnen
Website van mgtow.com