Sexy dames zijn het geheime wapen van autoverkopers. Bezit als vervanging voor liefde: de essentiële reden voor de overconsumptie. Bron: autoweetjes.nl

Versiercursus redt milieu

De wereld wordt geteisterd door een ongeëvenaarde consumptiezucht, mogelijk gemaakt door de koortsachtige arbeid van workaholics. De reden, voor een groot deel: onbevredigde emotionele, psychische behoeften. Zullen we in een betere wereld leven als deze mensen leren hoe ze deze behoeften op immateriële wijze kunnen bevredigen?

De ongeneeslijke jacht op luxe en status
De laatste jaren zagen we een enorme toevloed van SUV’s, ook wel de dinosaurus van de benzinevoertuigen genoemd. Er is geen rationele reden om in een dergelijek lompe tractor te rijden. Er zijn meer voorbeelden van een dergelijke overconsumptie: denk bijvoorbeeld aan een puissant duur jacht, een protserig huis of een privejet. Vaak steken rijken en would-be rijken zich diep in de schulden voor dit soort milieubelastende snuisterijen.
Minder rijken kopen een dure mobiele telefoon, auto of kleding. Ook zij komen uiteraard vroeg of laat op onzachte wijze in aanraking met de grenzen van hun middelen. Wat is de reden dat mannen zich zo absurd gedragen?

Sexy dames zijn het geheime wapen van autoverkopers. Bezit als vervanging voor liefde: de essentiële reden voor de overconsumptie. Bron: autoweetjes.nl
Sexy dames zijn het geheime wapen van autoverkopers. Bezit als vervanging voor liefde: de essentiële reden voor de overconsumptie. Bron: autoweetjes.nl

Achterliggende reden: behoefte aan status en daardoor succes bij vrouwen
De voornaamste reden om protserige horloges, plezierjachten en dergelijke aan te schaffen is het verwerven van status en uiteindelijk succes bij het vrouwelijk geslacht. Inderdaad wekken rijke en succesvolle mannen veel belangstelling bij de dames, blijkt onder meer uit onderzoek van de Texaanse psycholoog Buss.
Veel puissant rijken blijken toch opmerkelijk weinig succesvol bij het vinden van een geliefde. Ze trekken vrouwen aan die vooral geïnteresseerd zijn in hun geld, de beruchte golddiggers. Het blijkt een stuk moeilijker, zo niet onmogelijk, om een vrouw te vinden die in hun persoon geïnteresseerd is. Daar hebben ze ook weinig gelegenheid toe omdat self-made rijkaards doorgaans fanatieke workaholics zijn.

Drie soorten mannen
Volgens de datingtheorie, ontwikkeld door datinggoeroe David D’Angelo, zijn er in de ogen van vrouwen drie soorten mannen: providers, minnaars en oninteressante mannen.
Providers bieden geld en bescherming en vormen bruikbare partners om kinderen mee groot te brengen. Vrouwen zoeken daarom de vriendschap en bescherming van een dergelijke man. Ze zijn doorgaans niet geïnteresseerd in seks, behalve als uiterste redmiddel om deze man aan zich te binden. “Laten we gewoon vrienden zijn” is iets wat dergelijke mannen daarom vaak te horen krijgen. Doorgaans tot grote frustratie van deze mannen, die er niets van begrijpen. Ze doen immers hun uiterste best het hart van het object van hun liefde te veroveren. De bron van veel volkomen onverdiend liefdesleed, maar evolutie staat niet bekend om rechtvaardigheid.
Vrouwen willen, biologisch gezien, niet alleen een veilige plaats. Ze willen ook kinderen van een man met zo krachtig en superieur mogelijk genetisch materiaal. De man die het beste in staat is om kinderen groot te brengen, vaak een wat saai en zorgzaam type, is vaak niet de man met de grootste genetische fitness. Vrouwen willen onbewust een gezin vormen met een ‘beste vriend’ en zich laten bevruchten door een testosteronrijke alfaman met hoge genetische fitness, wat weer blijkt uit een symmetrische lichaamsbouw. Volgens de theorie van D’Angelo worden vrouwen vooral seksueel opgewonden van dominante mannen met een brutaal gevoel voor humor, in zijn woorden “cocky and funny”. De reden is dat mannen met humor er blijk van geven ontspannen en zelfverzekerd te zijn, m.a.w. de situatie door te hebben en te beheersen en dus uitstekend aangepast zijn.
Ideaal is natuurlijk een man die beide eigenschappen combineert, dus zowel een vriend is als een minnaar. Als man zou je daar naar moeten streven. Er zijn mannen die alleen behoefte hebben om de minnaarsrol op zich te nemen, zonder verdere verplichtingen. Gelukkig geldt dit niet voor lang niet alle mannen, anders zouden gezinnen in Europa net zo disfunctioneel zijn als in de Caraïben.
De laatste categorie is de (in de ogen van vrouwen) waardeloze man. Een zielige hulpeloze figuur wekt vaak moederlijke gevoelens op bij vrouwen. Verder zijn er bespottelijke mannen (die de lachlust opwekken), onopvallende mannen en weerzinwekkende mannen.

In wat voor vrouwen zijn mannen geïnteresseerd?
Na deze cynische opmerkingen over vrouwen, tijd voor vergelijkbare cynische opmerkingen over mannen. Mannen zijn vooral geïnteresseerd in vrouwen waarmee ze zoveel mogelijk gezonde kinderen groot kunnen brengen. Voor een one night stand zijn de eisen niet erg hoog. Dat is anders voor een langdurige verbintenis zoals een huwelijk. Hier zoeken mannen een zo jong en vruchtbaar mogelijk model, wat onder meer blijkt uit de voorpagina’s van mannenbladen als Playboy en dergelijke. De seksualiteit van mannen is doorgaans weinig subtiel. Sterke kenmerken van vruchtbaarheid zijn een symmetrische lichaamsbouw, slanke taille en brede heupen. Ook houden mannen van mollige vrouwen, die hebben immers de meeste vetreserves waarmee ze een baby ter wereld kunnen brengen.

Welke wensen delen zowel mannen als vrouwen?
Zowel mannen als vrouwen delen de wens van een trouwe partner. Voor mannen is dit belangrijker, omdat seksueel contact van hun partner met een andere man betekent, dat de kans groot is dat niet alle kinderen van hun partner hem als vader hebben. Voor vrouwen is emotionele trouw belangrijker: als een andere vrouw voor hun partner belangrijk is, zal deze steun krijgen die zij niet krijgt.

Identificatie, het vermogen jezelf te herkennen in de ander en tot op zekere hoogte gelijk te stellen, is heel belangrijk om de ander te begrijpen en je met de ander te identificeren. Beide sekses hebben behoefte aan deze identificatie, vrouwen iets meer dan mannen. Dit identificeren gaat ver – de bioritmes van koppels met een vaste relatie raken op elkaar afgestemd. Gelukkige stellen identificeren zich sterk met elkaar.

Zowel mannen als vrouwen willen het gevoel hebben dat ze hun partner veroveren en dat hun partner de hoofdprijs is. Geeft een potentiële partner te gemakkelijk toe, bijvoorbeeld doordat deze partner te snel verliefd wordt op hen, dan verlaagt dat de waarde van de partner in hun ogen.

Het proces van menselijke hofmakerij is dus uitermate moeizaam en vereist onbewust nauwkeurige afstemming. Pas op het moment dat er wederzijdse gevoelens ontstaan, vormt zich een stabiele relatie. Deze relatie blijft alleen in stand als beide partners voortdurend investeren.

Koehandel
Kortom: wat wij kennen als liefde en romantiek heeft veel te maken met een onbewuste koehandel. De reden voor veel liefdesverdriet is dat veel mensen de wetmatigheden achter het gedrag van vrouwen en mannen niet kennen en daarom met illusies rondlopen. Ze volgen de verkeerde strategie, waardoor ze de kans mislopen om de liefde van hun leven te vinden, m.a.w. iemand waarmee ze zowel intimiteit, erotiek als vriendschap kunnen delen.

Betere kennis over versieren kan milieu redden
Veel mannelijke rijke workaholics hebben gevoelens van eenzaamheid. Deze proberen ze weg te werken door harder te werken en meer te consumeren, in de hoop dat ze hiermee hun status verhogen en meer vrouwen tegenkomen. Zowel het harde werken als het overmatige consumeren belast het milieu zwaar.

Ook vrouwelijke carrièremakers volgen deze strategie, met vergelijkbare gevolgen. Rijke, succesvolle mannen voelen zich doorgaans bedreigd door rijke, succesvolle vrouwen, zodat ze in feite hiermee hun kans op een partner verkleineen behoeften. Het gevolg: een overschot aan single carrièrevrouwen.

Gelukkig getrouwde of samenwonende mensen hebben geen behoefte aan extreem lange werkdagen en gek makende werkroosters. Ze willen ook tijd doorbrengen met hun geliefden. Om die reden zal een versiercursus de consumptie afremmen. Carrièremannen zullen in gaan zien dat hun droomvrouw alleen binnen bereik komt als ze indruk maken met hun karakter in plaats van hun bezit. Carrièrevrouwen zullen hun zwakheden gaan tonen aan potentiële mannelijke partners en hun waarde niet alleen aan zijn carrière afmeten.