Documentaire: undercover in de bijstand

Ontvangers van uitkeringen, vooral de ABW (bijstands-)uitkering, worden door een groot deel van werkend Nederland, terecht of onterecht, gezien als hun hand ophoudende parasieten.  Onze collega’s van We Are Change Rotterdam brengen in onderstaande onthutsende undercover documentaire in beeld wat de gevolgen zijn van het huidige systeem. Ambtelijke willekeur, ingegeven door de hete adem van leefbaar Rotterdam in de nek van het zittende gemeentebestuur, leidt tot kafkaeske taferelen.

Al eerder hebben wij op Visionair gepleit voor een basisinkomen. Na het bekijken van deze documentaire zal u begrijpen waarom. Laten we ophouden elkaar te pesten en onnodig aan het werk te houden, en in plaats daarvan nuttige dingen doen die Nederland in het bijzonder en de wereld in het algemeen een betere plek maken.