Bestaat er een Veld, dat alles doordringt en op onze gedachten reageert?

Bestaat er een kosmisch waarschijnlijkheidsveld?

In een uiterst controversieel experiment, het Global Consciousness Project, toetsen parapsychologen of waarnemingen aan toevalsgeneratoren kunnen voorspellen dat er een ingrijpende gebeurtenis plaats zal vinden. De resultaten zijn – hoe kan het ook anders – omstreden.

Bestaat er een Veld, dat alles doordringt en op onze gedachten reageert?
Bestaat er een Veld, dat alles doordringt en op onze gedachten reageert?

Het Veld
Volgens de bedenkers van het experiment bestaat er een soort kosmisch toevalsveld. Dit veld is ook  de veroorzaker van de nog onverklaarde kwantumcollaps in de kwantummechanica en hangt -volgens de initiatiefnemers – nauw samen met de noösfeer, het ‘wereldwijde bewustzijn’. Zeg maar alle intellectuele en spirituele processen en communicatievormen die op aarde plaatsvinden.

Ingrijpende veranderingen in het rijk van de geest- bijvoorbeeld de schok die door de mensheid heenging na de aanslagen van 11 september 2001- zullen uiteraard een enorme impact hebben op het Veld (gesteld dat het Veld bestaat). Het centrale idee van de onderzoekers: deze schokgolf zal zich uiten door veranderingen in het kwantumgedrag van een deeltje in een toevalsgenerator. En, nog veel interessanter, zelfs voor de uiteindelijke gebeurtenis waarneembaar zijn.

Parapsychologie zeer omstreden
Uiteraard is alleen al suggereren dat de geest invloed heeft op de materie voldoende om een rechtgeaarde natuurwetenschapper boven in de gordijnen te krijgen. Geest die directe invloed heeft op materie, het kerndomein van parapsychologie, is not done in de gevestigde wetenschap. Alleen grenswetenschappers doen onderzoek in deze richting.

Verwoede pogingen van andere wetenschappers om de parapsychologen uit de Amerikaanse vereniging van wetenschappers AAAS te zetten zijn tot nu toe echter niet geslaagd. Terecht natuurlijk; zolang maar bonafide wetenschappelijke onderzoeksmethoden worden gevolgd is sprake van wetenschap.

Tientallen ‘Princeton eggs’ over de hele wereld
Het Global Consciousness Project heeft ongeveer zestig ‘Princeton eggs’, toevalsgeneratoren opgesteld, verspreid over de hele wereld, die op basis van een kwantumproces nullen en enen genereren. De theorie is dat de patronen van toevalsgetallen gaan afwijken vlak voordat zich een ingrijpende,voor mensen schokkende gebeurtenis voordoet.  De reden: het Veld vertoont dan een sterke fluctuatie, aldus de theorie.

Omstreden resultaten
Heel toevallig begon het GCP in 1999, twee jaar voor de aanslagen van 11 september. Deze aanslagen waren vermoedelijk, met de tsunami van tweede kerstdag 2004, de ingrijpendste gebeurtenissen in de meetperiode. Klopt de theorie, dan zouden er dus vlak voor de tsunami en de aanslagen grote afwijkingen meetbaar moeten zijn.

De onderzoekers claimen dat dat inderdaad het geval is. Alle gebeurtenissen samen hebben een overschrijdingskans van minder dan één op een miljard. Sceptische wetenschappers zijn echter niet overtuigd. Volgens hen hebben de onderzoekers een bekende fout gemaakt: ze hebben alleen die meetresultaten geselecteerd die significante waarden opleverden.

Een mogelijke andere verklaring
Ondergetekende is een diehard materialist. Net als de sceptici heb ik persoonlijk een hard hoofd in een metafysisch veld,dat beïnvloedt wordt door gedachten. Kwantumfuncties laten zich niet verbidden door gedachten.

Wat echter wel is aangetoond, is dat toekomstige gebeurtenissen een spookachtige invloed hebben op experimentele uitkomsten nu. Ik denk dat het niet zozeer de gedachten van mensen zijn geweest die deze toevalsgeneratoren beïnvloeden (gesteld dat de effecten werkelijk objectief bestaan – daar zijn de nodige twijfels over bij andere wertenschappers), maar de enorme verschuivingen in materie die er mee te maken hebben.

De grootste afwijking werd gevonden na de tsunami in de Indische Oceaan, m.i. niet toevallig de gebeurtenissen die verreweg de meeste atomen in beweging bracht. Ook de gebeurtenissen van 11 september hadden een enorme impact op de goederenstromen. Vliegtuigen bleven op de grond, het scheepvaartverkeer verminderde.
Een grote wereldwijde meditatiesessie zorgt er voor dat  een grote hoeveelheid mensen lange tijd stil blijft zitten. Dit zal uiteraard de nodige gevolgen hebben voor kwantumverstrengelingen met de materie in de deeltjesgenerator.

Bronnen
Global Consciousness project, homepage
Wikipedia, Global Consciousness project