Bestaat er een Veld, dat alles doordringt en op onze gedachten reageert?

Bestaat er een kosmisch waarschijnlijkheidsveld?

In een uiterst controversieel experiment, het Global Consciousness Project, toetsen parapsychologen of waarnemingen aan toevalsgeneratoren kunnen voorspellen dat er een ingrijpende gebeurtenis plaats zal vinden. De resultaten zijn – hoe kan het ook anders – omstreden.

Bestaat er een Veld, dat alles doordringt en op onze gedachten reageert?
Bestaat er een Veld, dat alles doordringt en op onze gedachten reageert?

Het Veld
Volgens de bedenkers van het experiment bestaat er een soort kosmisch toevalsveld. Dit veld is ook  de veroorzaker van de nog onverklaarde kwantumcollaps in de kwantummechanica en hangt -volgens de initiatiefnemers – nauw samen met de noösfeer, het ‘wereldwijde bewustzijn’. Zeg maar alle intellectuele en spirituele processen en communicatievormen die op aarde plaatsvinden.

Ingrijpende veranderingen in het rijk van de geest- bijvoorbeeld de schok die door de mensheid heenging na de aanslagen van 11 september 2001- zullen uiteraard een enorme impact hebben op het Veld (gesteld dat het Veld bestaat). Het centrale idee van de onderzoekers: deze schokgolf zal zich uiten door veranderingen in het kwantumgedrag van een deeltje in een toevalsgenerator. En, nog veel interessanter, zelfs voor de uiteindelijke gebeurtenis waarneembaar zijn.

Parapsychologie zeer omstreden
Uiteraard is alleen al suggereren dat de geest invloed heeft op de materie voldoende om een rechtgeaarde natuurwetenschapper boven in de gordijnen te krijgen. Geest die directe invloed heeft op materie, het kerndomein van parapsychologie, is not done in de gevestigde wetenschap. Alleen grenswetenschappers doen onderzoek in deze richting.

Verwoede pogingen van andere wetenschappers om de parapsychologen uit de Amerikaanse vereniging van wetenschappers AAAS te zetten zijn tot nu toe echter niet geslaagd. Terecht natuurlijk; zolang maar bonafide wetenschappelijke onderzoeksmethoden worden gevolgd is sprake van wetenschap.

Tientallen ‘Princeton eggs’ over de hele wereld
Het Global Consciousness Project heeft ongeveer zestig ‘Princeton eggs’, toevalsgeneratoren opgesteld, verspreid over de hele wereld, die op basis van een kwantumproces nullen en enen genereren. De theorie is dat de patronen van toevalsgetallen gaan afwijken vlak voordat zich een ingrijpende,voor mensen schokkende gebeurtenis voordoet.  De reden: het Veld vertoont dan een sterke fluctuatie, aldus de theorie.

Omstreden resultaten
Heel toevallig begon het GCP in 1999, twee jaar voor de aanslagen van 11 september. Deze aanslagen waren vermoedelijk, met de tsunami van tweede kerstdag 2004, de ingrijpendste gebeurtenissen in de meetperiode. Klopt de theorie, dan zouden er dus vlak voor de tsunami en de aanslagen grote afwijkingen meetbaar moeten zijn.

De onderzoekers claimen dat dat inderdaad het geval is. Alle gebeurtenissen samen hebben een overschrijdingskans van minder dan één op een miljard. Sceptische wetenschappers zijn echter niet overtuigd. Volgens hen hebben de onderzoekers een bekende fout gemaakt: ze hebben alleen die meetresultaten geselecteerd die significante waarden opleverden.

Een mogelijke andere verklaring
Ondergetekende is een diehard materialist. Net als de sceptici heb ik persoonlijk een hard hoofd in een metafysisch veld,dat beïnvloedt wordt door gedachten. Kwantumfuncties laten zich niet verbidden door gedachten.

Wat echter wel is aangetoond, is dat toekomstige gebeurtenissen een spookachtige invloed hebben op experimentele uitkomsten nu. Ik denk dat het niet zozeer de gedachten van mensen zijn geweest die deze toevalsgeneratoren beïnvloeden (gesteld dat de effecten werkelijk objectief bestaan – daar zijn de nodige twijfels over bij andere wertenschappers), maar de enorme verschuivingen in materie die er mee te maken hebben.

De grootste afwijking werd gevonden na de tsunami in de Indische Oceaan, m.i. niet toevallig de gebeurtenissen die verreweg de meeste atomen in beweging bracht. Ook de gebeurtenissen van 11 september hadden een enorme impact op de goederenstromen. Vliegtuigen bleven op de grond, het scheepvaartverkeer verminderde.
Een grote wereldwijde meditatiesessie zorgt er voor dat  een grote hoeveelheid mensen lange tijd stil blijft zitten. Dit zal uiteraard de nodige gevolgen hebben voor kwantumverstrengelingen met de materie in de deeltjesgenerator.

Bronnen
Global Consciousness project, homepage
Wikipedia, Global Consciousness project

12 gedachten over “Bestaat er een kosmisch waarschijnlijkheidsveld?”

 1. Ik ben zelf voorzichtig bezig met me te verdiepen in deze materie, waarbij ik op het niveau zit van ‘what the bleep do we know’, Discovery Curiosity en ‘Through the wormhole’, ook van Discovery. Ik ben er dus passief mee bezig en had geen natuur- en wiskunde in mijn pakket op het VWO; dit ter illustratie.

  Wat ik in ieder geval constateer, is dat de wetenschap steeds meer grip krijgt op deeltjes, zo ook het Higgs-deeltje wat onlangs in de deeltjesversneller is waargenomen. Maar: deze waarneming is slechts een eerste stap in een enorm proces om deeltjes te begrijpen.

  We weten simpelweg nog niet hoe de materie in elkaar steekt en het gaat nog wel een decennium duren voordat er meer grip op is, is mijn verwachting. Waar we tegen aanlopen is een verschil tussen: alles is mogelijk, mits… en we nemen niets aan, tenzij…

  Er zijn veel mensen die vrijwel niets wat mogelijk zou kunnen zijn serieus nemen, omdat het grenst aan hekserij, magie, ketterij en ga zo maar door. Dit roept bij veel mensen angst en weerstand op. Want wat nu als het wel waar blijkt te zijn: dan stort een heel wereldbeeld in! Niet iedereen kan daar mee omgaan.

  Vergelijk het met het werk van Galileo Galilei, die ook aan bestaande theorieën durfde te twijfelen, hypothesen vormde, deze openbaar maakte en als knettergek werd bestempeld.

 2. Ik vind dit wel de mooiste, totaal nietszeggende, zin uit dit hoogst dubieuze verhaal:

  Heel toevallig begon het GCP in 1999, twee jaar voor de aanslagen van 11 september.

  Was het een jaar daarvoor begonnen, in 1998, luidde de zin: nu ja, ik hoef dit denk ik niet op te schrijven, wat een Bullsh#t.

 3. Er zijn wel hersenonderzoeken gedaan waarbij mensen bijvoorbeeld een elektrisch schokje toegediend kregen en dit al enkele milli(-vanilli)seconden voor die tijd te zien was in de hersenen. Blijkbaar of schijnbaar wel een zekere voorspellende of anticiperende capaciteit van de hersenen maar… het fijne weet ik niet meer van dit onderzoek.

 4. Dergelijke experimenten zijn bij voorbaat gedoemd om te mislukken.
  Ongeacht of het bewijs geleverd is of niet..
  Het overgrote gedeelte van de mensen (met name de (exacte) wetenschappers) zullen waarschijnlijk nooit in staat zijn om voorbij hun eigen zgn “waarheid” (of kennis) te kijken.

  Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis – Albert Einstein

  1. Ik denk dat je hier iets te pessimistisch bent over wetenschappers. Dit is juist een erg mooi expiriment om te kijken of claims uit de parapsychologie een wetenschappelijke basis kunnen krijgen – iets dat m.i. echt moet om er wat zinnigs over te kunnen zeggen.

 5. Het aantal atomen dat door de tsunami in beweging is gebracht is te verwaarlozen in vergelijking met het totaal aantal atomen op Aarde. Dit zal in ieder geval niet de oorzaak zijn.

 6. Uit ervaring weet ik dat gedachtenkracht in ieder geval volmaakt werkt. Overweeg wat je denkt, hoe je denkt, wat je er mee doet en of de gedachte de gemeenschap dient.

Laat een reactie achter