Tags: pvv

De Socialistische Partij is vaak verrassend nationalistisch. Geen wonder. Nationalisme is in het belang van de onderklasse. 9

De PVV en SP als post-westerse partijen

Als enige grote partij – met tot op zekere hoogte de SP – is de PVV voorbereid op een toekomst waarin de rol van de westerse wereld steeds minder groot wordt – en we ons nationale belang niet langer meer op de tweede plaats kunnen zetten.