De Socialistische Partij is vaak verrassend nationalistisch. Geen wonder. Nationalisme is in het belang van de onderklasse.

De PVV en SP als post-westerse partijen

Als enige grote partij – met tot op zekere hoogte de SP – is de PVV voorbereid op een toekomst waarin de rol van de westerse wereld steeds minder groot wordt – en we ons nationale belang niet langer meer op de tweede plaats kunnen zetten.

Het buitenlandse wereldbeeld van de gevestigde politiek
De gevestigde politiek ziet Nederland als een rijk land, wat klopt, en rijkdom als een Nederlands geboorterecht, wat onzin is. Ze ziet hierbij de Nederlandse welvaart als onlosmakelijk gevolg van uitbuiting van de derde wereld. Dit klopt slechts voor een klein deel: in feite was de voortdurende legering van productieve, vaak hoogopgeleide jonge mannen in Nederlands Indië een enorme drain. Als gevolg hiervan hebben Nederlandse inboorlingen een bijzondere plicht om te zorgen voor de zwakken in de wereld. Omdat rijkdom volgens de gevestigde politiek een gevolg is van uitbuiting, staan samenlevingen in de arme derde wereld op een fundamenteel hoger moreel peil dan de rijke, uitbuitende Nederlanders. Het is daarom ook niet meer dan natuurlijk dat als er een conflict is tussen de Nederlandse en de buitenlandse cultuur, de Nederlandse cultuur moet wijken.

Tegelijkertijd gelooft de gevestigde politiek, dat het goed is zoveel mogelijk van de Nederlandse zelfstandigheid te delegeren aan internationale organisaties. Een niet-gekozen ambtenarencorps zoals in Brussel is minder vatbaar voor ‘populisme’ dan een nationaal parlement en kan het algemeen belang beter dienen dan de schreeuwerige nationale politiek, die voortdurend onder vuur ligt van ‘populistische’ partijen als SP en PVV.

De gevestigde politiek denkt ook dat Nederland onkwetsbaar is en op een soort magische wijze wordt beschermd tegen nationale en internationale dreigingen.

De Socialistische Partij is vaak verrassend nationalistisch. Geen wonder. Nationalisme is in het belang van de onderklasse.
De Socialistische Partij is vaak verrassend nationalistisch. Geen wonder. Nationalisme is in het belang van de onderklasse.

Waarom zijn armen en laagopgeleiden de grootste nationalisten en pacifisten?
Als je een beetje op de namen van bewindspersonen en topmanagers let, zal je zien dat de internationale migratie onder de bovenlaag veel groter is dan die onder het plebs. Dat is niet voor niets. Met hun rijkdom, hoge opleiding en internationale contacten is het voor de bovenlaag erg makkelijk om in een ander land een nieuw bestaan op te bouwen. Ook zijn zij oververtegenwoordigd in organen die ontwikkelingshulp geven en als topmanagers in multinationale Nederlandse bedrijven, buitenlandse bedrijven of organisaties als de EU.

Gevaarlijke militaire missies daarentegen worden verricht door het plebs, dat zich voor de ongetwijfeld bewonderenswaardige idealen van de bovenlaag mag laten verminken of doorzeven. Kortom: de internationale wereldorde is vooral prettig voor de bovenlaag. Een arbeider heeft er niet zoveel aan als zijn lokale vestiging van een multinational sluit omdat daardoor de winst va de multinational kan worden vergroot. Hij kan ook niet meeverhuizen naar Polen of China. Zijn leefwereld bestaat uit zijn lokale stad met enkele omliggende steden. Als er iets gebeurt dat de welvaart in Nederland vergroot, profiteren hij en zij familieleden daar direct van. Geen wonder dat de arbeiders afkerig zijn van oorlogen en het belangrijker vinden dat het in eigen land goed gaat.

Internationale wereldorde in toenemende mate nadelig voor Nederlandse bevolking
De afgelopen jaren heeft Nederland veel geïnvesteerd – zowel wat geld betreft als qua mensenlevens – in het zogeheten omhoog houden van de internationale rechtsorde. Dit gebeurde in ‘failed states’ als Afghanistan en Irak. De typisch Nederlandse benadering van op vriendelijke manier samenwerken met de lokale bevolking wierp weliswaar vruchten af, maar leverde voor Nederland alleen goodwill op bij het Pentagon.

Oorlogen in Irak en Afghanistan vrij zinloos
Het regime-Karzai blijkt weinig minder erg dan de taliban en in Irak zal gebeuren wat beter geïnformeerde waarnemers al een tijdje zagen aankomen: een de facto machtsovername door Iran. Dit was dus niet erg slim van de Amerikanen. In feite had een deal met de Iraniërs, als sji’ieten de doodsvijanden van de taliban, om Zuid-Afghanistan onder de voet te lopen veel meer opgeleverd. Iran was dan ’tied up’ geweest in het moeras Afghanistan en het werkelijke probleem, extremistische madrassa’s in Pakistan, had dan in samenwerking met India aangepakt kunnen worden. Irak had moeten worden opgesplitst in een Koerdisch deel onder Turkse invloed, een sjiietisch deel onder Iraanse invloed en een soennitisch deel. Het vrijgekomen geld, rond de duizend miljard, hadden de Amerikanen kunnen steken in alternatieve energiebronnen en ontwikkeling van de teerzanden in Alberta en Venezuela, als tijdelijke oplossing tot de opkomst van zonne-energie.

Vechtmissies niet in het Nederlandse of internationale belang
De vraag is daarmee wat Nederland opschiet met de vele internationale betrokkenheid, Landen als Japan, België, Duitsland en de Scandinavische landen doen het economisch gezien ook prima zonder al te veel oorlogje te spelen. Mensen vinden je over het algemeen een stuk aardiger als je niet voortdurend bommen op ze laat vallen en zijn dan ook meer geneigd handel met je te drijven. Als stank voor dank hebben de Amerikanen Nederlandse banken opgezadeld met rommelhypotheken. Kortom: als zakelijke activiteit waren de NAVO-acties redelijk kansloos. Kortom: een volkomen juiste analyse van SP en PVV.

De Partij voor de Vrijheid ziet Nederland als kwetsbaar. Met reden.
De Partij voor de Vrijheid ziet Nederland als kwetsbaar. Met reden.

Rol westen neemt steeds meer af
Het zullen steeds meer landen als China, India en Brazilië zijn die de wereld beheersen. Europa zal terugvallen tot de middenmoot, Kaap Azië, de positie die het continent innam voor de zestiende eeuw. De VS zal het wegens hun ligging aan twee grote oceanen beter doen, maar ook iets aan belang inboeten. Kortom: de toekomst wordt steeds meer een post-westerse wereld. Dat hoeft geen ramp te zijn, als we maar kunnen voorkomen dat we onder de voet worden gelopen door agressieve buurlanden.

Er ligt een zee tussen ons en de islamitische wereld. Ook Rusland heeft niet echt imperialistische plannen – daarvoor krimpt de bevolking te snel. Laten we samenwerken met de grote niet-westerse democratieën Brazilië, India, de Verenigde Staten en tot op zekere hoogte Rusland en er voor zorgen dat het leven hier goed blijft. Hierbij hoort uiteraard, dat we er voor zorgen dat de landen in de bufferzone rond Europa – Noord-Afrika en Rusland – niet veranderen in dictaturen of failed states en een redelijke mate van welvaart bereiken. Op die manier kunnen we toch nog de wereld laten zien hoe je op een sociaal rechtvaardige en vreedzame manier samen kan leven. Een vorm van cultureel imperialisme waar niemand bezwaar tegen zal hebben.

9 gedachten over “De PVV en SP als post-westerse partijen”

 1. Je haalt toch wel veel dingen door elkaar. Ik raad je aan om het boek “Arm en Rijk” van David S. Landes te lezen zeer leerzaam.
  Om te beginnen:
  “in feite was de voortdurende legering van productieve, vaak hoogopgeleide jonge mannen in Nederlands Indië een enorme drain.”
  Maar ook een enorme gain, verder is dit een wel heel simpele voorstelling. Vooral in de 16e en 17e eeuw waren het helemaal niet de hogeropgeleidde jonge mannen (vaak niet eens Nederlanders), die de VOCschepen bemande . In deze is het ook interessant om de begrotingen van Nederland te bekijken.

  Veel belangrijker voor onze rijkdom is de ontdekking van Amerika geweest. Het gigantische voedsel potentieel van Amerika heeft, kort door de bocht, de industriële revolutie gevoed. Daarnaast was Amerika de plek waar ‘kansloze Europeanen’ naar toe gingen om een nieuw leven op te bouwen/ waar Europa haar bevolkingsoverschot kon dumpen. Deze groep werd in Amerika zeer productief en droeg verder bij aan de groei van de Westerse economie.

  Ik kom er vanmiddag nog wel even op terug

  1. Dit artikel gaat ook vooral over hoe Nederland verarmt:
   – Verlies integriteit;
   daarom is het belangrijk fouten uit het verleden ‘recht’ te zetten en een streep eronder te zetten.
   – Verlies zelfstandigheid;
   behoud van autonomie is essentieel als een land voor zichzelf kan zorgen, verder geldt de wet van wederkerigheid als men hulp aanvaard.
   – Verlies van veiligheid;
   Het AIVD werkt ook preventief en ziet dezelfde veiligheidsproblemen, burgers zouden zich kunnen proberen te verplaatsen in de denkwereld van andere religies want ze denken niet zoals wij.
   – Verlies van levens en geld;
   Levens en geld worden bespaard door te investeren in duurzaamheid en vreedzaamheid (in eigen land).
   Een gebrek aan loyaliteit en eenheid, zowel in politieke zin alsook religieuze zin verzwakt Nederland, zolang Islam groeit en wil domineren moet daar Christendom tegenover staan in officiële zin, omdat de Islam zijn eigen religie ook niet wil afschaffen. Het is dus analoog aan een wapenbeheersing. Politieke eenheid zie je terug in het algemeen belang waar een partij voor gaat, niet in het eigenbelang. Tel uit de winst…

   ps. Mijn bijdrage is bedoeld als retoriek.

 2. “De gevestigde politiek denkt ook dat Nederland onkwetsbaar is en op een soort magische wijze wordt beschermd tegen nationale en internationale dreigingen.”

  Waar is dat op gebaseerd?

  “Kortom: de internationale wereldorde is vooral prettig voor de bovenlaag. Een arbeider heeft er niet zoveel aan als zijn lokale vestiging van een multinational sluit omdat daardoor de winst va de multinational kan worden vergroot. Hij kan ook niet meeverhuizen naar Polen of China. Zijn leefwereld bestaat uit zijn lokale stad met enkele omliggende steden. Als er iets gebeurt dat de welvaart in Nederland vergroot, profiteren hij en zij familieleden daar direct van.”

  De Onder en Middenlaag uit jouw verhaal zijn evenwel helemaal niet gebaat bij de teloorgang van ‘de westerse maatschappij’ en dus ook niet bij het in zichzelf keren van Nederland, wat onze positie als handelsnatie ernstig zal schaden. De koers die de PVV vaart zal op de lange duur alleen maar schadelijk zijn voor de onderlaag. De bovenlaag heeft, zoals voorgesteld in jouw verhaal toch genoeg geld om zich te redden. De midden en vooral de onderlaag zullen echter verreweg het meeste op achteruitgaan. Wanneer het economisch echt zwaar weer wordt zullen uitkeringen dalen en ziektekosten betalen. De verzorgingsstaat zal niet te handhaven zijn en het zijn uiteraard ‘de plebs’ die daar het meeste onder leiden.

  “Europa zal terugvallen tot de middenmoot, Kaap Azië, de positie die het continent innam voor de zestiende eeuw.”

  ALs het aan de PVV en SP ligt iedergeval wel, in dit opzicht is een sterke Europese Unie onze enige kans. Samen sta je sterk. Uiteraard is de manier waarop de EU nu functioneert niet ideaal, maar we moeten vooruit, niet achteruit.

  Gevechtsmissies zijn bijna altijd kansloos, eens.

  “Er ligt een zee tussen ons en de islamitische wereld. Ook Rusland heeft niet echt imperialistische plannen – daarvoor krimpt de bevolking te snel. Laten we samenwerken met de grote niet-westerse democratieën Brazilië, India, de Verenigde Staten en tot op zekere hoogte Rusland en er voor zorgen dat het leven hier goed blijft. Hierbij hoort uiteraard, dat we er voor zorgen dat de landen in de bufferzone rond Europa – Noord-Afrika en Rusland – niet veranderen in dictaturen of failed states en een redelijke mate van welvaart bereiken. Op die manier kunnen we toch nog de wereld laten zien hoe je op een sociaal rechtvaardige en vreedzame manier samen kan leven. Een vorm van cultureel imperialisme waar niemand bezwaar tegen zal hebben.”

  Want jij verwacht imperialisme uit de woestijn?

  Als enige grote partij – met tot op zekere hoogte de SP – is de PVV voorbereid op een toekomst waarin de rol van de westerse wereld steeds minder groot wordt – en we ons nationale belang niet langer meer op de tweede plaats kunnen zetten.

  Nee

  Als enige partijen is de PVV bereid om de rol van de westerse wereld met onmiddellijke ingang minder groot te maken. De PVV is inderdaad bij uitstek de partij om dat mee te bereiken. In je zelf keren in plaats van de wereld tegemoet treden; Het recept om onze positie in de wereld te verliezen.

  Door de anti-islam retoriek van de PVV verspelen wij nu zelf ons morele overwicht in de wereld. Konden we vroeger wijzen op de situatie in andere landen, tegenwoordig worden we zelf een land met onderdrukte minderheid.

 3. Het is natuurlijk prachtig om de SP populistisch te noemen zonder verder in te gaan op de hisstorie van de partij
  Als ook is het wel heel erg makkelijk om gewoon even over de nationaal sosialistische ideen en crimenele achter grond van de PVV heen te stappen
  Je zou dus heel makkelijk zonder argumenten kunnen stellen dat zonder een multie culturele samenleving de nederlander weer met ze allen aan het plaggen steken zijn
  op de veengronden en niet langer instaat tot orgineel en oorspronkelijk denken door ondervoeding
  Neem nog een vrikandel of een hamburger kom je vanzelf tot bovenstaande verhalen

  wat nedereland en de rest van de wereld ontbreekt is een filosofies denken dat oorspronkelijk is en past bij de zich ontwikkelende maatschapij
  geen kind kan terug naar de baarmoeder

  met een vriendelijke groet
  Ton Mes

 4. PS
  Ik zal wel maf zijn maar de gevestigde orde is er op uit om het bevolkings aantal terug te brengen tot een nivau dat beheersbaar is en toch garandeert dat hun bestaan veilig is
  legio info op het internet hiervoor wat er nu gebeurt is genocide op wereld nivau en de PVV steunt dit waarschijnlojk zonder dat zij dit weten de arme onderlaag moet verdwijnen en de middeklasse moet de onderlaag worden
  ze maken elkaar wel af dankzij partijen die nationaal denken
  er is maar een oplossing totale vernietiging van de huidige maatschapij Niburu kan hier wel een handje bij helpen die geeft niet om politiek maatschapij of personen
  En dan moet ook nog zeggen dat het mij hoogelijk verbaast dat een partij waar je geen lid van kunt worden mede bepaald hoe mijn leven er uit zou moeten zien als ik verneukt wordt moet ik het wel lekker vinden
  normaal reageer ik niet op dit soort teksten maar een albert hein huis wijn doet wonderen
  zit ik nog niet eens aan de pado”s en typ in het donker
  Je zou eens moeten doornemen wat het betekent om mensen in hun waarde te laten het is niet hun schuld dat ze niet denken het is een gebrek aan informatie en geheel geen inzicht in geschiedenis het geheugen is kort maar i of 2 generaties we hebben geeen mondelinge overdracht meer
  Dus om even te kalemeren jonge of meisje het gaat niet om partijen of denkbeelden het gaat om wat je zelf denk en hoe je handeld we scheppen onze eigen werkelijkheid
  Als je het wetenschapelijk wilt benaderen een deeltje bestaat alleen als het waargenomen wordt het is de waarnemer die bepaalt
  en haal nou in godsnaam politiek goddienst en maatschapij niet door elkaar er zijn al zoveel doden gevallenen en lullig genoeg het is altijd de onderlaag

 5. Ralph van der Geest

  “Visionair” associeer ik met ruimdenkend zijn, met de wereld open en onbevangen tegemoet treden en vrij zijn van waanvoorstellingen. Als er iets is waar ik de fascisten van Wilders juist niet mee associeer is het dat wel.
  Die associeer ik eerder met donkere middeleeuwen en uitroeien van mensen en volkeren die niet in hun verknipte wereldbeeld passen. En het woord ‘uitroeien’ komt steeds vaker voor in het verder tamelijk beperkte vocabulair van de Breivik-adepten in dit land… 
   

Laat een reactie achter