Crowdsourcing: in welke vorm moet Visionair.nl verder?

Beste lezers van Visionair.nl,

 

Nu Visionair.nl bijna 2 jaar geleden haar eerste artikel lanceerde, wordt het tijd om na te denken over een volgende stap. Visionair.nl wordt gerund door een aantal enthousiastelingen, waarvan sommigen bekend zijn van de artikelen die ze publiceren, en anderen zich meer achter de schermen bezig houden. Om verder te groeien, lijkt het op dit moment verstandig om ons in te schrijven bij de KvK. Maar omdat er vele verschillende rechtsvormen in Nederland bestaan, is het niet makkelijk om de keuze te maken in welke vorm we dit het beste zouden kunnen doen. Na overleg tussen enkele betrokkenen, leek het ons een goed plan om voor deze stap wat advies in te winnen via crowdsourcing. Vandaar aan jullie de vraag: welke rechtsvorm denken jullie dat er geschikt is voor Visionair.nl? Waar hebben jullie zelf ervaring mee?

 

Hieronder volgt een kort (en incompleet) overzicht van de mogelijke rechtsvormen met enkele voor- en nadelen:

 

Commerciële vormen:

  • Eenmanszaak (EZ). Dit is de huidige situatie, waarbij Visionair.nl onderdeel is van Germen’s Eoos.nl.
  • Besloten Vennootschap (BV). Voordeel: geen persoonlijke aansprakelijkheid bij faillissement of claims. Nadeel: kosten van de oprichting; fictief salaris DGA a 40.000 euro per jaar.
  • Naamloze Vennootschap (NV). Voordeel t.o.v. BV: aandelen zijn vrij overdraagbaar. Nadelen t.o.v. BV: € 45.000 startkapitaal, zwaardere verslaggevingsplicht (o.a. registeraccountant).
  • Vennootschap Onder Firma (VOF). De VOF heeft geen wettelijk afgescheiden vermogen, alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk. Er hoeft geen vennootschapsbelasting betaald te worden.

Ideële vormen:

  • Stichting. Geen leden, wel een bestuur. Voordeel: relatief goedkoop op te richten (€300). Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Nadeel: jaarlijkse kosten, alle winst moet worden besteed aan het ideële doel van de stichting (voorzover dit een nadeel is). Geen interne democratie.
  • Vereniging. Leden en een bestuur. Voordeel: relatief goedkoop op te richten. Giften aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar als de vereniging een ANBI (algemeen nut beogende instelling) is. Voor- en nadeel: veel interne democratie omdat de algemene ledenvergadering de statuten vaststelt en het bestuur aanwijst.

Hybride vorm:

  • Coöperatieve vereniging. Is hetzelfde als een vereniging, echter de leden hebben ook een aandeel in het bezit. Er bestaan drie typen: volledige aansprakelijkheid, beperkte aansprakelijkheid en uitgesloten aansprakelijkheid. Deze vorm biedt de meeste vrijheid maar is juridisch vrij complex. Voordeel: leden; kan zowel ideëel als commercieel zijn. Nadeel: de fiscus probeert momenteel steeds meer de coöperatie te veranderen in een soort BV.
Als laatste is het ook nog mogelijk om niet te veranderen. Voordeel hiervan is dat het op dit moment weinig moeite kost en we gewoon verder kunnen gaan met artikelen schrijven. Een nadeel is dat als we een side-project zouden willen starten, dit niet onder de naam Visionair.nl kan gebeuren. Onder een bedrijfsvorm is het makkelijker de ideologieën te verwezenlijken, is het makkelijker om donaties aan te nemen en te besteden, en kunnen we in de toekomst bijvoorbeeld stagiaires aannemen.

 

Graag horen we hieronder in de reacties wat jullie denken dat voor Visionair.nl een goede vorm zou zijn, en waarom. Al vast bedankt voor je input! [edit: reageren is niet meer mogelijk]