Veel aanhangers van Icke geloven dat hooggeplaatste functionarissen vermomde reptilians zijn.

Aarde steeds meer in greep van agressieve reptielen

Modern wetenschappelijk onderzoek geeft samenzweringstheoreet David Icke zonder meer gelijk. Multidisciplinair onderzoek wijst ondubbelzinnig uit dat de aarde steeds meer in de greep komt van intelligente reptilians. Het voortbestaan van de aarde wordt bedreigd. Hoe redden we de aarde van deze gevaarlijke dreiging?

Reptilians alomtegenwoordig
Volgens David Icke, voormalig keeper bij een Engels profvoetballersteam en BBC-presentator, zijn alle machthebbers en personen in sleutelposities reptielachtige wezens. Op het eerste gezicht lijkt dit een onzinnige, ja, zelfs krankzinnige bewering. Icke wordt dan ook vaak uitgelachen om deze bewering. Objectief gesproken heeft de man echter zonder meer gelijk. Niet alleen onze leiders, maar wij allen, van de Bosjesmannen in de Kalahari-woestijn tot de royals in Buckingham Palace, ook Icke zelf, zijn reptielen. Als zoogdiersoort zijn mensen ontstaan uit zoogdierachtige reptielen. Ook vogels, nakomelingen van de dino’s, zijn reptielen. Wat zegt het feit dat we reptielen zijn over ons? En wat maakt zoogdieren verschillend van de overige reptielen?

Veel aanhangers van Icke geloven dat hooggeplaatste functionarissen vermomde reptilians zijn.
Veel aanhangers van Icke geloven dat hooggeplaatste functionarissen vermomde reptilians zijn.

Denken als een reptiel
Met de reptielen delen we de hersenarchitectuur in grote lijnen. Alle reptielen beschikken over een hersenstam, kleine hersenen en hersenkwabben om waarnemingen met de neus, ogen en oren te verwerken. Onze reptielachtige voorouders kenden niet erg veel sociaal gevoel. Broedzorg, of een sociaal leven, is bij reptielen zeldzaam [1]. Reptielen leven doorgaans solitair. Het denken van reptielen is voornamelijk instinctgestuurd en gericht op het veroveren van voedsel of een seksuele partner. Uit paleologische vondsten, zoals gefossiliseerde pootafdrukken en groepen omgekomen dino’s weten we dat dinosauriërs in meerdere gevallen wel groepen vormden. Inderdaad spelen bij hun afstammelingen, de vogels, sociale interacties wel een belangrijke rol.

Zoogdierbrein
Bij het ontstaan van moderne zoogdieren onwikkelden zich hersengedeelten die meer geavanceerd sociaal gedrag en broedzorg mogelijk maakten:  septumamygdalaehypothalamushippocampaal complex en cingulate cortex. Deze hersendelen maken het mogelijk dingen als medelijden, liefde en begrip te voelen en maken zij het opslaan en verwerken van herinneringen mogelijk. Uniek voor zoogdieren is de neocortex, de hersenschors. Met onze enorme hersenschors,  die complex denken mogelijk maakt, vormen mensen daarmee in feite het meest ‘zoogdierachtige’  zoogdier.

Hoe beïnvloedt ons reptielenbrein ons?
In situaties van stress, springen onze hersenen al snel terug naar de overlevingsmodus. We gaan onbewust denken als een reptiel: het reptielendeel van ons brein neemt over. Mensen onder stress worden daarom rigide en agressief of bang. en ander typisch reptielentrekje van mensen is het herhalen van rituelen. De reden waarom Coca Cola-suikerwater en Mac Donalds gemalen dood beest op kleffe broodjes zo populair zijn is dat de McDonalds ervaring, zoals een marketingdeskundige dat noemt, altijd hetzelfde is. Lekker voorspelbaar. Vooral gestressde zakenmensen boeken om dezelfde reden graag een kamer in een prijzig Sheratonhotel, dat voelt veiliger.

Bij de meeste mensen treedt dan ook de typische zoogdierreflex van groepsvorming op. Psychopaten zijn een uitzondering. Zij vertonen voortdurend reptielengedrag, gericht op exploitatie van anderen. Inderdaad zijn psychopaten op leidende posities oververtegenwoordigd. Op zich is de gedachte van Icke dat we worden overheerst door reptielen dus wel te begrijpen.

Hoe voorkomen we dat het reptielenbrein onze planeet ten gronde richt?
Zoogdieren leven in groepen. Vaak weerhouden andere groepsleden van destructief gedrag. Meer democratische inspraak en openheid zijn dus essentieel. Dan komen we toe aan lange-termijn denken. De beslissing om de banken te ‘redden’ was bijvoorbeeld een typische door het reptielenbrein ingegeven angstreactie. Banken zijn (uiterst beperkt) handig, maar ze zijn niet onmisbaar.  Als de politieke klasse en top van het bedrijfsleven zich minder door angst zou laten leiden, en meer empathie zouden voelen met hun bevolking, zouden veel destructieve besluiten niet worden gemaakt en worden vervangen door zinnige besluiten. Denk bijvoorbeeld aan een paar miljard voor zorgrobot-ontwikkeling of vervangen van de Spaanse centrales door zonnepanelen.

Lees ook
Psychopaten en hun invloed op de maatschappij

Bronnen
1. D. O’Connor en R. Shine, Lizards in ‘nuclear families’: a novel reptilian social system in Egernia saxatilis (Scincidae), .Mol Ecol. 2003 Mar;12(3):743-52.