Veel aanhangers van Icke geloven dat hooggeplaatste functionarissen vermomde reptilians zijn.

Aarde steeds meer in greep van agressieve reptielen

Modern wetenschappelijk onderzoek geeft samenzweringstheoreet David Icke zonder meer gelijk. Multidisciplinair onderzoek wijst ondubbelzinnig uit dat de aarde steeds meer in de greep komt van intelligente reptilians. Het voortbestaan van de aarde wordt bedreigd. Hoe redden we de aarde van deze gevaarlijke dreiging?

Reptilians alomtegenwoordig
Volgens David Icke, voormalig keeper bij een Engels profvoetballersteam en BBC-presentator, zijn alle machthebbers en personen in sleutelposities reptielachtige wezens. Op het eerste gezicht lijkt dit een onzinnige, ja, zelfs krankzinnige bewering. Icke wordt dan ook vaak uitgelachen om deze bewering. Objectief gesproken heeft de man echter zonder meer gelijk. Niet alleen onze leiders, maar wij allen, van de Bosjesmannen in de Kalahari-woestijn tot de royals in Buckingham Palace, ook Icke zelf, zijn reptielen. Als zoogdiersoort zijn mensen ontstaan uit zoogdierachtige reptielen. Ook vogels, nakomelingen van de dino’s, zijn reptielen. Wat zegt het feit dat we reptielen zijn over ons? En wat maakt zoogdieren verschillend van de overige reptielen?

Veel aanhangers van Icke geloven dat hooggeplaatste functionarissen vermomde reptilians zijn.
Veel aanhangers van Icke geloven dat hooggeplaatste functionarissen vermomde reptilians zijn.

Denken als een reptiel
Met de reptielen delen we de hersenarchitectuur in grote lijnen. Alle reptielen beschikken over een hersenstam, kleine hersenen en hersenkwabben om waarnemingen met de neus, ogen en oren te verwerken. Onze reptielachtige voorouders kenden niet erg veel sociaal gevoel. Broedzorg, of een sociaal leven, is bij reptielen zeldzaam [1]. Reptielen leven doorgaans solitair. Het denken van reptielen is voornamelijk instinctgestuurd en gericht op het veroveren van voedsel of een seksuele partner. Uit paleologische vondsten, zoals gefossiliseerde pootafdrukken en groepen omgekomen dino’s weten we dat dinosauriërs in meerdere gevallen wel groepen vormden. Inderdaad spelen bij hun afstammelingen, de vogels, sociale interacties wel een belangrijke rol.

Zoogdierbrein
Bij het ontstaan van moderne zoogdieren onwikkelden zich hersengedeelten die meer geavanceerd sociaal gedrag en broedzorg mogelijk maakten:  septumamygdalaehypothalamushippocampaal complex en cingulate cortex. Deze hersendelen maken het mogelijk dingen als medelijden, liefde en begrip te voelen en maken zij het opslaan en verwerken van herinneringen mogelijk. Uniek voor zoogdieren is de neocortex, de hersenschors. Met onze enorme hersenschors,  die complex denken mogelijk maakt, vormen mensen daarmee in feite het meest ‘zoogdierachtige’  zoogdier.

Hoe beïnvloedt ons reptielenbrein ons?
In situaties van stress, springen onze hersenen al snel terug naar de overlevingsmodus. We gaan onbewust denken als een reptiel: het reptielendeel van ons brein neemt over. Mensen onder stress worden daarom rigide en agressief of bang. en ander typisch reptielentrekje van mensen is het herhalen van rituelen. De reden waarom Coca Cola-suikerwater en Mac Donalds gemalen dood beest op kleffe broodjes zo populair zijn is dat de McDonalds ervaring, zoals een marketingdeskundige dat noemt, altijd hetzelfde is. Lekker voorspelbaar. Vooral gestressde zakenmensen boeken om dezelfde reden graag een kamer in een prijzig Sheratonhotel, dat voelt veiliger.

Bij de meeste mensen treedt dan ook de typische zoogdierreflex van groepsvorming op. Psychopaten zijn een uitzondering. Zij vertonen voortdurend reptielengedrag, gericht op exploitatie van anderen. Inderdaad zijn psychopaten op leidende posities oververtegenwoordigd. Op zich is de gedachte van Icke dat we worden overheerst door reptielen dus wel te begrijpen.

Hoe voorkomen we dat het reptielenbrein onze planeet ten gronde richt?
Zoogdieren leven in groepen. Vaak weerhouden andere groepsleden van destructief gedrag. Meer democratische inspraak en openheid zijn dus essentieel. Dan komen we toe aan lange-termijn denken. De beslissing om de banken te ‘redden’ was bijvoorbeeld een typische door het reptielenbrein ingegeven angstreactie. Banken zijn (uiterst beperkt) handig, maar ze zijn niet onmisbaar.  Als de politieke klasse en top van het bedrijfsleven zich minder door angst zou laten leiden, en meer empathie zouden voelen met hun bevolking, zouden veel destructieve besluiten niet worden gemaakt en worden vervangen door zinnige besluiten. Denk bijvoorbeeld aan een paar miljard voor zorgrobot-ontwikkeling of vervangen van de Spaanse centrales door zonnepanelen.

Lees ook
Psychopaten en hun invloed op de maatschappij

Bronnen
1. D. O’Connor en R. Shine, Lizards in ‘nuclear families’: a novel reptilian social system in Egernia saxatilis (Scincidae), .Mol Ecol. 2003 Mar;12(3):743-52.

18 gedachten over “Aarde steeds meer in greep van agressieve reptielen”

 1. Misschien is het meer corruptie dan angst, en doen ze alleen maar net of ze zo dom zijn.
  Misschien hebben de grote monopolisten een te sterke lobby.
  Maar het gaat nu wel slecht met de grote energiebedrijven, omdat het gas en de kolen zo duur zijn tegenwoordig.
  Zorgrobotten moeten wel goede sociale vaardigheden krijgen, anders gaat iedereen ze maar eng vinden denk ik.

 2. Bemoeier, ik zou het andersom willen stellen nl dat door angst oa corruptie ontstaat. Maw je zou het kunnen stellen als een vorm van overlevingsdrang. Zo zijn er nog vele gevolgen van angst te benoemen. Wederom een goed artikel, al is het 10 jaar oud, dat doet eigenlijk niet ter zake. Mi heeft het een wetmatigheid en zou je gerust kunnen stellen, dat niet alleen bepaalde groepen daar nadrukkelijk onderhevig aan zijn, maar in weze elk mens op deze aardkloot het in zich heeft. Net zoals elk mens in staat is om te moorden, mits de juiste omstandigheden op dat moment aanwezig is/zijn. Mvg Paul.

  1. Dat denk ik idd ook, mensen zijn bang en geloven bepaalde dingen, namelijk dat ze meer macht moeten hebben om veiliger te zijn of meer geld moeten hebben om gelukkiger te zijn en gaan dan op dat soort geloven hun leven lijden. En zo gaan ze dingen doen vanuit die geloven die ethisch gezien niet echt door de beugel kunnen.

   In de praktijk blijkt echter dat als je zo een stressvolle gedachte gelooft en erop handelt geen hoeveelheid controle over een ander je veiliger doet voelen en dat extra geld mensen ook niet gelukkiger maakt. Het zijn dus geloven die de stress veroorzaken en bepaald onwenselijk gedrag uitlokken.

   Een reden overigens waarom vooral angsvallige psychopaten die koste wat het kost denken dat ze anderen moeten controleren vaak op hoge posities in overheden eindigen en dat sluit dan wel weer aardig aan bij wat Germen in zijn beginartikel zegt.

   En het is ook erg gemakkelijk rijke en machtige mensen zaken te verwijten terwijl wij zelf eigenlijk op precies dezelfde geloven opereren en als wij in hun positie zouden zijn dus waarschijnlijk ook vrij identiek zouden handelen. Als je dus echts iets wilt veranderen dan moet je mensen hun gedachten veranderen en eventueel systemen aanpassen zodat schaarste en angst worden vervangen door overvloed en een veilig gevoel voor eenieder.

   1. Hoe weet je dat mensen op hoge posities psychopaten zijn?

    De westerse landen zijn vrij veilig. Je hoeft niet heel bang te zijn voor geweld van je medemens. Ook sterft er niemand van de honger zoals (vroeger) in Azie en Afrika. Schaarste en angst onstaat als het systeem in elkaar stort. Het artikel is een knipoog naar de angst die gezaaid wordt door de aluhoedjes.

    1. Tui, misschien moet je Douwe zijn stukje nog eens rustig overlezen, hij zegt nl: Een reden overigens waarom vooral angstvallige psychopaten die koste wat het kost denken dat ze anderen moeten controleren vaak op hoge posities in overheden eindigen en dat sluit dan wel weer aardig aan bij wat Germen in zijn beginartikel zegt. Maw uitzonderingen daar gelaten. Om daar toch wat meer duidelijkheid in te verkrijgen heeft de Canadese psycholoog Robert Hare een checklist samengesteld met 20 kenmerken van een psychopaat samengesteld. Lees deze kenmerken eens en zie dan of je mening moet bijstellen ? Mvg Paul.
     http://www.librapersoneelsdiensten.nl/pagina/herken-een-psychopaat/
      

    2. Quote Tui “  Ook sterft er niemand van de honger zoals (vroeger) in Azie en Afrika.
     Volgens mij klopt dat niet helemaal beste Tui dat beeld wat je hierover bezit, naast het feit dat er nog best veel mensen lijken te sterven aan de honger , zijn er ook veel die er aan honger lijden en er slechts een paar maaltijden vandaan zijn te sterven van ondervoeding. Het heeft met droogte maken , schets dan een denkbeeldige verbinding met Geo-Engineering , maar ook economische malaise welke eigenlijk voort lijkt te vloeien vanuit een kapitalistisch aangedreven systeem.
     Deze twee linken betreffen berichtgeving over dood door armoede en droogte dus ook geen beschikbaar water /eten (economisch) , (en theoretisch/praktisch ook mogelijk door geo-engineering in verbinding te stellen met eugenetica/depopulatie) .
     Hongersdood grijpt om zich heen in Somalië
     http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/9524_vn_hongersdood_grijpt_om_zich_heen_in_somalie/  —- Somalië : Ergste Humanitaire Ramp Ter Wereld.http://wijblijvenhier.nl/nieuws/somalie-ergste-humanitaire-ramp-ter-wereld/
     15000 kinderen sterven van honger en dorst (per dag)
     http://lowimpactman.wordpress.com/2012/08/26/15-000-kinderen-sterven-van-honger-en-dorst/
     En twee linken betreffende het feit dat honger een economisch probleem lijkt te zijn :
     Honger is een Economisch Probleem
     http://krant.tijd.be/ipaper/20110730/#paper/tijd/6

     Honger Overzicht
     http://nl.wfp.org/content/honger
     Misschien heb jij linken welke een ander beeld schetsen Tui , dan zou het fijn zijn als je de moeite wilt nemen ze te posten dan kan ik die informatie meenemen om een beter totaalbeeld te vormen.Door zaken kritisch te bekijken en te vergelijken kan ik mijn beeld eventueel bijstellen.Mvg Jasper.

 3. Ik denk dat het erom gaat dat je je kracht en macht moet internaliseren , door angst ben je geneigd je macht je externaliseren , dus de kracht buiten jezelf te zoeken en zodoende je macht af te geven.Misschien is dit een interessant artikel als uitleg hoe dit zou kunnen zien. http://www.mind-your-reality.com/thought_power.html verder om aan te tonen dat men mischien door manipulatie meer in angst is gaan leven een video over Fear Based Mind Control het geeft je handvaten om te herkennen en te dealen met het gegeven angst.Lenon Honor heeft een interressante kijk op zaken betreffende mind control , neem je tijd om dit goed te bekijken. Het intro duurt even ongeveer 5 minuten maar het is zeker relevant te noemen : http://www.youtube.com/watch?v=bb_7ziVokz4&feature=share&list=PLYt84S7n2S1l4l4vVmC89XnmXzamjaTW-

 4. Nog verder terug zijn de reptielen weer ontstaan uit het niets. Dat kun je nu nog aan ons zien zien want soms snappen we niets of doen we zelfs helemaal niets. En wat onze leiders doen vinden we ook maar niets. Na ons sterven keren we tenslotte weer voor eeuwig terug naar het niets.
  Ik weet niet of ik mijn stelling nog wetenschappelijk moet onderbouwen maar denk dat hij redelijk klopt. We zijn slechts een tijdelijke geordende hoeveelheid moleculen die in een andere samenstelling iets heel anders geweest zou kunnen zijn, dat ook was en weer zal worden. Dat is dan in ieder geval nog iets…
  We zijn dus een tijdelijke ordening die het gevolg van de oorzaak is. Noem het evolutie, moleculair geheugen of misschien zelfs een complementaire spiegeling van iets zodat de optelsom niets is.
  Dat een van die tussen-oorzaken het reptiel is kunnen we dat beest niet meer voor schuldig verklaren. Zoals wij ook geen schuld hebben en slechts een schakeltje zijn in de kettingreacties die wij niet vooruit kunnen redeneren. In de toekomst kijken of dat wat de mens nu doet goed of verkeerd was, ook voor onze planeet, is dan ook een zinloze bezigheid. Want het wordt toch niets.
   
   

 5. Doordat ik chronisch ziek ben weet ik precies wat het er gebeurd met mijn hersenen. Op momenten dat ik erg ziek ben heb ik alleen nog maar overlevingsdrang en heb ik de neiging om alle andere zaken die daar niet aan bijdragen te negeren.

 6. sillent observer

  Tui, alex jones is niets anders dan een middeleeuwse marktkoopman, die de  eeuwenoude verkooptechniek van angst toepast. hoe noem je zulks gepeupel ook weer, ah ja kwakzalver. Meneer Jones heeft een hele dikke duim bij alles wat hij eruit zuigt verzint die een product, en dat schreeuwt hij dreigend de wereld rond. de man is een brainwash artist eerste klass. check zijn bank account maar is. de echte alex jones is zelf een van de meest gierige reptilians, bewijst bovenstaand artikel. 

Laat een reactie achter