Rente nader bekeken

In onderstaande twee video`s legt Margit Kennedy uit hoe rente werkt. Het begint in het IJslands maar gaat snel over in het Engels. Het blijkt dat 80% van de bevolking netto over het leven veel meer rente betalen dan dat ze er voordeel van ondervinden. 10% van de bevolking betaald ongeveer evenveel dan ze ontvangen en er is een kleine 10% die flink verdienen aan dit systeem. In totaal is het effect van rente dat geld zich continue concentreert bij de mensen die het meeste geld hebben. En moet worden opgehoest door het armste deel die geld moeten lenen om in leven te blijven. Een belasting voor de armen en een bonus voor de rijksten onder ons. Rente zorgt zo continue voor een sterkere scheiding tussen arm en rijk.  Deel 1 en deel 2

Een interessant publicatie dat hier ook op ingaat is Arm door geld, van Strohalm een stichting die onderzoek doet naar aanvullende en alternatieve economische systemen. Wat vooral boeiend is aan zowel de publicatie als de video`s is om te zien hoeveel de rentelasten zijn in een bepaald systeem. Dit omdat de supermarkt ook rente betaald aan de bank en die rente dus in de producten wordt doorberekend. Zo betalen velen van ons dus een enorme hoeveelheid aan indirecte rente. Daarbij is het ook zo dat rente over leningen zoveel geld kost dat het slimme investeringen die zich pas over wat langere tijd terugverdienen vaak tegenhouden.

Voor mensen die meer willen weten over de toekomst van onze economie bekijk de eerder verschenen artikelen daarover. (deel 1deel 2)

Meer informatie:
Interest and Inflation Free Money by Margrit Kennedy