Deze "zonneboom" heeft geen staatssteun nodig.

Oproep tot een bankrun

Haal zo snel mogelijk je spaargeld van de bank, ver buiten het bereik van stelende bankiers en graaiende politici. Zet in plaats daarvan je geld op de spaarrekening van Moeder Natuur, met een ongekend rendement van 14% per jaar.

Deze "zonneboom" heeft geen staatssteun nodig.
Deze “zonneboom” heeft geen staatssteun nodig. Bron: Wikimedia Commons

Spaargeld op de bank veilig?
De gebeurtenissen op Cyprus en eerder bij de DSB Bank en Icesave hebben laten zien dat spaargeld op de bank bij lange niet zo veilig is als door de meeste mensen wordt aangenomen. Spaargeld is namelijk een abstract begrip, niet iets dat werkelijk bestaat, maar iets waarvan het ‘bestaan’ mogelijk is door een aantal afspraken tussen bankiers, de politiek en de burgers. Spaargeld is een vordering van een burger op de bank. Deze vordering is uiteraard slechts zoveel waard als de kredietwaardigheid van de bank en de mate waarin het bankpersoneel bereid is hun deel van de afspraak na te komen.

En al was het bankmanagement volstrekt eerlijk – waar het, moeten we helaas vaststellen, nogal aan schort, dan hebben ook zij te maken met politici. Politici kunnen als zij dat willen lukraak een greep doen in de kasreserves van banken, bijvoorbeeld door ze te dwingen staatsobligaties te kopen of leningen te verstrekken aan gammele bedrijven waar vriendjes werken. Dit gebeurt dan ook geregeld – een van de redenen dat de Spaanse banken omvallen en de Nederlandse pensioenfondsen in de problemen komen (door de greep in de kasreserve van Ruud Lubbers in de jaren tachtig).

Betere oplossing
De valuta van de natuur is, we brachten het al eerder ter sprake, geen goud of bedrukte briefjes, maar energie. Al miljarden jaren lang overstroomt de zon de aarde met onafzienbare hoeveelheden energie in de vorm van zonlicht. Deze vormt 98% van alle beschikbare vrije energie op aarde (de overige 2% is aardwarmte).

Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis vormden planten de enige manier om deze energie te oogsten. Planten zetten 2% tot 7% van alle geabsorbeerde zonne-energie om in koolhydraten en deze in onder meer vetten en eiwitten. Het duurde tot de jaren tachtig voor zonnepanelen dit overtroffen. De allerbeste zonnepanelen nu, die onder meer in de ruimtevaart worden gebruikt, bereiken 35-40%. Voor energieopwekking commercieel interessante zonnepanelen bereiken ongeveer de helft  hiervan.

Energie vormt een grote kostenpost voor een gezin. De stroom- en gasrekening samen bedraagt gemiddeld rond de tweeduizend euro per jaar. Dat komt neer op rond de vijf tot tien procent van het gezinsinkomen. In landen als Bulgarije is dit nog veel erger: Bulgaren verwarmen hun huizen vaak met stroom in de  winter, waardoor een Bulgaars gezin in de wintermaanden tot driehonderd euro per maand (het gemiddelde maandsalaris daar) kwijt is.

Spaarders zijn dief van hun eigen portemonnee
Spaargeld op de bank levert nu rond de 2% per jaar op. Minder dan de inflatie van rond de 3%. Ook heft de overheid 1,2% kapitaalbelasting (fictief rendement genaamd). Kortom: geld op de bank laten staan kost een spaarder nu per saldo 2,2% per jaar. Een grote zonne-energie installatie op het dak produceert per saldo evenveel elektriciteit als een gezin verbruikt. Wordt hierbij nog een zonneboiler gevoegd, dan betekent dit ook een behoorlijke besparing op warm water en stookkosten. Voor rond de vijfduizend tot zevenduizend euro kan een gezin zo de energierekening meer dan halveren, een besparing van meer dan duizend euro per jaar. Dit komt neer op een rendement van 14% of meer per jaar. De keus is dus snel gemaakt.