Deze "zonneboom" heeft geen staatssteun nodig.

Oproep tot een bankrun

Haal zo snel mogelijk je spaargeld van de bank, ver buiten het bereik van stelende bankiers en graaiende politici. Zet in plaats daarvan je geld op de spaarrekening van Moeder Natuur, met een ongekend rendement van 14% per jaar.

Deze "zonneboom" heeft geen staatssteun nodig.
Deze “zonneboom” heeft geen staatssteun nodig. Bron: Wikimedia Commons

Spaargeld op de bank veilig?
De gebeurtenissen op Cyprus en eerder bij de DSB Bank en Icesave hebben laten zien dat spaargeld op de bank bij lange niet zo veilig is als door de meeste mensen wordt aangenomen. Spaargeld is namelijk een abstract begrip, niet iets dat werkelijk bestaat, maar iets waarvan het ‘bestaan’ mogelijk is door een aantal afspraken tussen bankiers, de politiek en de burgers. Spaargeld is een vordering van een burger op de bank. Deze vordering is uiteraard slechts zoveel waard als de kredietwaardigheid van de bank en de mate waarin het bankpersoneel bereid is hun deel van de afspraak na te komen.

En al was het bankmanagement volstrekt eerlijk – waar het, moeten we helaas vaststellen, nogal aan schort, dan hebben ook zij te maken met politici. Politici kunnen als zij dat willen lukraak een greep doen in de kasreserves van banken, bijvoorbeeld door ze te dwingen staatsobligaties te kopen of leningen te verstrekken aan gammele bedrijven waar vriendjes werken. Dit gebeurt dan ook geregeld – een van de redenen dat de Spaanse banken omvallen en de Nederlandse pensioenfondsen in de problemen komen (door de greep in de kasreserve van Ruud Lubbers in de jaren tachtig).

Betere oplossing
De valuta van de natuur is, we brachten het al eerder ter sprake, geen goud of bedrukte briefjes, maar energie. Al miljarden jaren lang overstroomt de zon de aarde met onafzienbare hoeveelheden energie in de vorm van zonlicht. Deze vormt 98% van alle beschikbare vrije energie op aarde (de overige 2% is aardwarmte).

Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis vormden planten de enige manier om deze energie te oogsten. Planten zetten 2% tot 7% van alle geabsorbeerde zonne-energie om in koolhydraten en deze in onder meer vetten en eiwitten. Het duurde tot de jaren tachtig voor zonnepanelen dit overtroffen. De allerbeste zonnepanelen nu, die onder meer in de ruimtevaart worden gebruikt, bereiken 35-40%. Voor energieopwekking commercieel interessante zonnepanelen bereiken ongeveer de helft  hiervan.

Energie vormt een grote kostenpost voor een gezin. De stroom- en gasrekening samen bedraagt gemiddeld rond de tweeduizend euro per jaar. Dat komt neer op rond de vijf tot tien procent van het gezinsinkomen. In landen als Bulgarije is dit nog veel erger: Bulgaren verwarmen hun huizen vaak met stroom in de  winter, waardoor een Bulgaars gezin in de wintermaanden tot driehonderd euro per maand (het gemiddelde maandsalaris daar) kwijt is.

Spaarders zijn dief van hun eigen portemonnee
Spaargeld op de bank levert nu rond de 2% per jaar op. Minder dan de inflatie van rond de 3%. Ook heft de overheid 1,2% kapitaalbelasting (fictief rendement genaamd). Kortom: geld op de bank laten staan kost een spaarder nu per saldo 2,2% per jaar. Een grote zonne-energie installatie op het dak produceert per saldo evenveel elektriciteit als een gezin verbruikt. Wordt hierbij nog een zonneboiler gevoegd, dan betekent dit ook een behoorlijke besparing op warm water en stookkosten. Voor rond de vijfduizend tot zevenduizend euro kan een gezin zo de energierekening meer dan halveren, een besparing van meer dan duizend euro per jaar. Dit komt neer op een rendement van 14% of meer per jaar. De keus is dus snel gemaakt.

45 gedachten over “Oproep tot een bankrun”

 1. Als de zonneboom een artistiek ethisch pracht exemplaar wordt ga ik er voor sparen. Alleen weet ik nog niet waar …….? :)
   
  Voorlopig doet bio-aardgas het nog redelijk milieu vriendelijk … In koude nood ga ik wel naast de kolenmijnen wonen …..

 2. Goud en Zilver (wel fysiek !!) is ook een goede bescherming voor je spaargeld! Hier kan nooit iemand aankomen en zelfs in tijden van (hyper) inflatie ben je veilig, want na het opstarten van een nieuwe munt kun je gewoon je goud/zilver inwisselen voor de nieuwe munt!

 3. Wat we zonder meer kunnen vaststellen is dat verschillende denkkaders en de bijhorende interpretatieregels door elkaar gehaald worden, om deze reden is het raadzaam om een duidelijk onderscheid te maken tussen (1) basiseconomie en wat we gemakshalve (2) monopoly kunnen noemen. In het monopolyspel (2) zit de basiseconomie (1) verweven maar is geenszins meer hetzelfde, het continu verwisselen hiervan geeft aanleiding tot de zgn ‘non dialoog’, dit betekent dat we economische basisregels gaan gebruiken op zaken waarop ze niet langer van toepassing zijn. Een praktisch voorbeeld, volgens economische basisbeginselen (1) is geld neutraal en kan er nooit een tekort aan zijn, het idee dat dit wel kan behoort tot de neveneffecten van het monopolyspel (2). Het gevolg is dat we nu miljoenen mensen opsolferen met besparingsmaatregelen gebaseerd op een gedachtegoed (2) dat totaal ontdaan is van economische basisbeginselen (1). Aangezien men nu het monopolyspel (2) als leidend beginsel hanteert, komt men ook niet tot oplossingen die het welzijn dienen, integendeel.

  1. Wat een heldere uiteenzetting, dank!
   Het is idd het al dan niet willens, wetens, en opzettelijk door elkaar halen van de kaders en regels waarmee zoveel onduidelijkheid wordt gecreeerd.

   1. Inderdaad, ik stel me zeer ernstig de vraag waar dit alles nog gaat eindigen. Angst is wel degelijk een slechte raadgever, net zoals er economisch gezien geen enkele reden tot paniek is. Let wel, ‘economisch gezien’. Gezien de omstandigheden is het zeer raadzaam om ons terug te herinneren wat economie wel is, als we dat doen zal snel blijken dat al deze paniekzaaierij voor niets nodig is. We kunnen immers al dat virtuele geld terug omzetten in tastbaar geld waardoor ook de vrees voor failliete banken een maat voor niets is. Als burger in de 21ste eeuw stellen we ons een aantal vragen, niet in het minst is dit alles werkelijk angstaanjagend als we deze trends verder zetten. En waarom, omdat we gewoon vergeten zijn wat economie is? Ik weet echter niet of dit opzettelijk gedaan wordt of dat het kan begrepen worden binnen het element van begrensde of beperkte rationailteit.

    1. Woorden naar mijn hart prosument. Ik probeer mensen in gesprekken vaak duidelijk te maken dat de financiele sector bij lange na niet de economie is. Ik word dan bijna altijd glazig aangekeken. In zoverre werkt het rookgordijn nog uitstekend, helaas.
     Waar dit gaat eindigen is idd de vraag. Ikzelf denk steeds dat de klap niet al te groot hoeft te zijn. Wat daarvoor moet gebeuren is dat de overheid een niet al te ingewikkeld rampenplan klaar heeft liggen, dat gaat dan met name over logistiek mbt eerste levensbehoefte. Als de logistiek voor brandstof en voedsel op orde is, kun je in relatieve rust werken aan herstel. Bij een krach zal het aanbod van voedsel en brandstof -zoals jij ook weet- echt niet opeens verdwenen zijn. Alleen het monopoly spel zal verdwijnen tenzij het zich, zoals in 1929 gebeurde, juist kan versterken.
     Helaas heb ik nog nooit van een krach vangnet mogen horen. Monopoly zal er blij mee zijn.

    2. Fijn om te horen Peter, de glazigheid kan ik me levendig voorstellen, een reeks van platitudes is dan doorgaans het middel om de dialoog te ondermijnen of ontwijken. Aangezien we nu eenmaal op een visionair forum zitten, kunnen we dat best wat kracht bijzetten, in het andere geval blijven we slachtoffer van deze wereldwijde auto immuun ziekte, wat het wel degelijk is. Evolutionaire trends volgend hebben we dan (1) basiseconomie, (2) monopoly waarna (3) sociaal duurzame economie met mondiale dimensies. Deze laatste vorm is nu in de maak en impliceert een drastische mentaliteitswijziging, een upgrade van het systeem. Vooralsnog is het wat tobbedansen waardoor het nieuwe wereldbeeld nog niet genoeg kan doorstromen, het toedienen van nieuwe informatie kan hierbij helpen maar dat vergt ontvankelijkheid en de bereidheid om het te integreren. Dit is één zijde van de medaille, de andere zijde is vooral geen aandacht hebben voor deze processen en dan is WOIII een logisch neveneffect. Finaal is dit alles zeer eenvoudig maar eenvoudige en conflictoverstijgende ideeën worden (te) vaak vertaald binnen een perceptieniveau waar het niet in thuis hoort, de gevolgen hiervan zijn gekend, een oeverloze strijd om iets dat in theorie al lang opgelost is maar quasi letterlijk niet gezien wordt. Teveel stof waardoor we het strand niet meer zien, of iets dergelijks. En zeg vooral niets anders dan wat de meerderheid zegt, men zal je zeggen dat het zo niet werkt. Het klopt, het werkt zo niet, zie vervolgens ‘economische’ crisis.

 4. Helaas passen er op bij mijn huis geen zonnepanelen of zonne boilers. Ik zit netjes in de schaduw rond het middag uur.
  Ik heb 2 alternatieven gevonden voor m’n spaarcenten:
  – Winddelen. Koop cooperatief een windmolen en betaal hier je stroom mee. Helaas is er nog niet de geschikte windmolen gevonden voor deze ronde en moet ik nog ff wachten.
  – Bitcoin: Een digitale munteenheid met een beperkte voorraad, zonder rente. Sinds kort mee begonnen en tot nu bevalt het me best aardig. Het is iets volatieler en je komt er minder makkelijk aan. maar geen bank of overheid die erbij komt zonder eerst de wetgeving aan te passen. http://www.bitcoin.org
  Mijn grootste uitdaging blijft om het gasverbruik lager te krijgen in een huis uit 1928. ER moet nog een hoop geisoleerd worden hiero.

    1. Ik neem aan dat je voor aanzienlijk grotere bedragen mee kunt doen, dit is waarschijnlijk een soort minimum lidmaatschapsprijs maar je kunt het best de mensen van Zonvogel zelf even mailen met je vragen.

  1. Via dit dossier zonne-energie van HetkanWel: http://www.hetkanwel.net/praktische-tips/dossier-een-zonnepaneel-op-je-dak/ geven ze onder andere de volgende tip:

   Op http://www.zonnestroomproducenten.org/leveranciers.html hebben ze een overzicht van in hun ogen betrouwbare leveranciers opgesteld. 

   Leveranciersnaar de ZPV-homepage

   Op deze pagina vermelden wij namen, adressen van PV- en zonneboiler leveranciers/-installateurs waarvan het ZPV-bestuur vindt dat ze aan strenge eisen voldoen. Noem het een soort informeel keurmerk. Hier staan eersteklas firma’s die volgens ons aan onze criteria voldoen.
   Let op dat u vanwege het informele en subjectieve karakter geen rechten kunt doen gelden.

   Onze criteria

   • heeft ruime ervaring met verschillende systemen
   • geeft een klant voldoende objectieve informatie en bedenktijd voordat deze de beslissing neemt tot aankoop
   • levert op tijd en volgens afspraak, is vakbekwaam, levert eerste klas materiaal, installeert professioneel en deugdelijk
   • levert met behoorlijke garanties (o.a. 5 jaar op omvormers, 2 jaar op montage en installatie),
   • geeft goede voorlichting over subsidies en houdt zich aan de daarbij gestelde voorwaarden door de overheid
   • komt toezeggingen ook na plaatsing na; verleent goede after sales service, bijvoorbeeld als er storing is
   • lost klachten zodanig vlot en efficiënt op dat onze vereniging er geen werk aan heeft
   • geeft geen misleidende informatie over de eigen bedrijfsvorm
   • vermengt adviesbelangen niet met verkoopbelangen
   • wijst de klant op de ZPV als hun belangenbehartiger

   Leden kunnen door middel van een e-mailtje aangeven of zij vinden dat hun leverancier in deze pagina thuis hoort: naam, adres, PV of zonneboiler, reden van voordracht.
   Leden die voordragen mogen geen werknemer van de voorgedragen firma zijn. Bij voldoende support voegt het bestuur de voorgedragen firma aan de lijst toe. De vereniging aanvaardt overigens geen enkele aansprakelijkheid en behoudt het recht voor om deze pagina naar eigen inzicht te wijzigen.

   Leveranciers/installateurs die aan bovenstaande eisen van de ZPV voldoen

   Er zijn inmiddels vele partijen trouwens waar je offertes op kunt vragen.

 5. Er komt waarschijnlijk halverwege 2013 een bijzonder alternatief voor zonnepanelen, waarvan ik Germen een link heb toegestuurd. Dit in de vorm van gordijnen, zonneschermen en diverse andere vormen. Het rendement ligt volgens de uitvinder veel hoger dan dat van de allerbeste nu bekende panelen. Toestemming om de link hier te plaatsen heb ik niet, dus daar waag ik mij niet aan i.v.m. mogelijke claims.

 6. bankrun heeft geen zin, wordt gewoon valuta bijgedrukt met hyperinflatie tot gevolg.
  mensen zullen een harses moeten gaan gebruiken en iets anders moeten gaan stemmen dan
  dat geteisem in den haag
   

  1. Ook hier wordt het onderscheid tussen basiseconomie (1) en monopoly (2) opmerkelijk zichtbaar, we verklaren ons nader. Langs de ene kant, een economisch basisbeginsel (1) stelt dat geld neutraal is, dit wil zeggen dat er economisch gezien nooit een tekort aan geld kan zijn om de eenvoudige reden dat je het gewoon kan bijdrukken, niet meer of niet minder, punt. Langs de andere kant, als onze basiseconomie (1) getransformeerd wordt tot een monopolyspel (2) dan creëren we allerhande neveneffecten waardoor het idee ontstaat dat de basisbeginselen niet meer zouden kloppen. Wanneer we het monopolyspel (2) als culturele maatstaf aannemen dan wordt ons denken ook in die zin gevormd waardoor we economische basisbeginselen (1) naar de achtergrond verdrijven. Vanaf dan wordt monopoly (2) het leidend beginsel en hebben we economie ontdaan van elementaire basiskennis die op zich eenvoudig is. De gevolgen zijn werkelijk dramatisch en krijgt de schijn van een tragische grap, met inbegrip van alle platitudes die er vrijwel automatisch uit voortvloeien.

 7. Leuk dat “gratis” stroom, maar ze zijn nu al bezig hoe ze dat gratis kunnen belasten met energiebelasting! Want in NL willen ze niet dat je enig voordeel ergens uit kunt halen…

 8. Als iedereen zijn geld van de bank wil halen, dan gaat het gaat het inderdaad goed mis. Maar bedenk goed dat meer dan de helft dan geen geld meer heeft, omdat dan het geld op is. Dat is hetzelfde wat de banken dus ook doen. Graaien voor het te laat is. Er zal maar een kwart zijn die hun geld kunnen krijgen, als het op is dan heeft de rest dus niets.
  Maar met energie is het wel anders, alles wat wij om ons heen hebben is energie. Alleen de techniek die er allang is om deze energie op te pakken wordt voor ons verborgen gehouden. Het begint hier en daar al naar voren te komen, maar energie bedrijven en regeringen houden zich angstvallig stil. In de media msm wordt er ook met geen woord over gerept. Als je op internet kijkt en echt gaat zoeken, kun je al heel veel technieken vinden die je hele goedkope energie kan leveren. Er zijn al bedrijven die prototypes klaar hebben liggen.
  Het hele grote energie paradigma begint hier en daar al een beetje te veranderen, maar de meeste mensen denken echt dat de energie opraakt. ja de fossiele brandstof raakt inderdaad op. Maar de vrije energie om ons heen raakt nooit op, maar daar wordt niets en dan ook niets over verteld.
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Misschien handig om ons te herinneren dat arbeid principieel energie is, heel veel energie of arbeid wordt niet eens opgenomen in economische statistieken. In tijden van crisis hebben mensen de gezonde neiging om veel meer voor elkaar te doen, dit gebeurt gewoon spontaan uit solidariteit. Dit betekent wel wat, politici staren zich blind op ‘economische’ statistieken, als steeds meer mensen aan elkaar diensten leveren dan gaan de ‘economische’ statistieken in dalende lijn. Anders gezegd, onze basiseconomie (1) veert op maar wordt helemaal niet gezien. Bizar misschien? Mijn raad zou kunnen zijn, geloof niets meer van al die economische nonsens en laat ons terug normaal doen, men zal denken dat je gek geworden bent.   

   1. Dat arbeid niet wordt opgenomen in die statistieken heeft natuurlijk een reden. Stel je voor dat dat wel zou gebeuren en mensen dan opeens in gaan zien dat hun hypotheek een sigaar uit eigen doos is waarvoor ze dan ook nog eens extra betalen.
     
    Hoe je het wendt of keert, het monopolygeld moet ergens vandaan komen. Monopolyspelers zeggen dat ze geld laten werken en ook dat ze zelf hard werken. Geld kan niet werken, noch kan het zomaar ontstaan. Iedere hoeveelheid geld die je ontvangt maar waarvoor je niet gewerkt hebt, houdt in dat er een ander -doorgaans een arme drommel- voor heeft gewerkt.
     
    Werken is bij lange na niet erg, het is juist een basisvoorwaarde voor een gezond bestaan! Wel wordt het erg wanneer je alleen nog maar werkt om je hoofd boven water te kunnen houden te midden van een onnodige ratrace waarin de wereld wordt uitgehold en geroofd.

    1. Zo is dat, we worden geconsumeerd door het systeem dat we zelf hebben gecreëerd en nu zien we blijkbaar geen oplossingen om het te stoppen. Nochtans kunnen we dat technisch wel, een reset hebben we nodig om even op adem te komen. Het gaat echt wel mis als we niet opletten maar dat heeft men voor WOII ook gezegd. Het is nu bang afwachten wat het wordt, een doorbraak of de ineenstorting, letterlijk een dubbeltje op z’n kant vandaag.

  1. Interessante vraag, hangt mi van een aantal factoren af. De geaardheid van de producent zal een grote rol spelen, als hij via duurzame ontwikkeling z’n kans grijpt om extreem rijk te worden, dan zal hij al dat geld op de bank zetten. Hij zal dan ook zorgen dat klanten afhankelijk van hem blijven door bv de software zodanig te programmeren dat regelmatig onderhoud noodzakelijk wordt enzoverder. Op deze manier zal finaal het systeem schizofreen blijven.  

   1. Geld(papier), is eigenlijk maar een zeer beperkt gegeven, het is een noodzakelijk kwaad die in een schijnwereld gebruikt wordt. Wat dat betreft ben ik het wel met je eens prosument en dat er misbruik van gemaakt wordt is ook duidelijk. Spaargeld op zich, heeft bij lange na niet meer de betekenis van vroeger en ook hier wordt er met deze zg tegoeden gespeeld, die zijn weerga niet kent. Het zelfde met zonnepanelen, die marge van 14% is m.i. wel erg hoog. Ben er zelf ook eens mee bezig geweest, maar werdt er niet vrolijk van. Tussen de 8 a 10 jaar begin je pas kosten dekkend te werken en daarna wordt het een monopoliespel. Een spel wat de staat en de energie bedrijven spelen en dat kan lucratief zijn, maar het omgekeerde is niet minder waar. Ook het motto van milieu vriendelijkheid komt dan ten goede van het milieu, dat is eigenlijk ook maar een beperkt gegeven. Net zoals met het spaargeld wordt er gepokerd en een ieder die de crisis op den voet volgt, weet dat het een illusie is om te sparen op dit moment. Kijk maar naar Cyprus. Zolang geld als betaaalmiddel blijft bestaan, zal de gewone man ten alle tijden een speelbal blijven van de jongens die hierin een rol in spelen. Verbrand die rotzooi eens en dan eens zien waar al die zg zeer rijke mensen blijven. We kunnen dan ook waarnemen, wie er dan overleefd, de rijken dus niet, maar wij wel. Mvg Paul.

    1. Ps: Een aantal jaren terug kwam de ASN bank in opmars met het logo: ASN ideaal sparen voor de wereld van morgen, men begon met een rente van 4,7%-vrij op te nemen, nu is dat 2%. ABN AMRO idem dito is nu 1,4%. Ook het gegeven van de vele vormen van sparen met hun zeer aantrekkelijke verhalen, zodanig dat je er haast direct aan zou beginnen. Wordt wakker mensen, blijf rationeel en laat je niet bedonderen door de mooie afspiegeling van woorden(emotie). P.

    2. In het nieuwe wereldbeeld zal rente verdwijnen omdat het – wiskundig bewezen – absurd is, dit is geen boutade in de marge maar wel degelijk een nuchtere vaststelling, kunnen dit vrij makkelijk aantonen. Er is – zoals altijd – goed en slecht nieuws, als we uit deze miserie willen geraken zullen we bereid moeten zijn om samen te werken, het idee dat dit onmogelijk is zal zeer zware gevolgen hebben. Het is bijna als een debat over de kip en het ei, het ene sluit het andere uit. 

    3. Zeer zeker, ik zou het zelfs niet verbranden maar al dat schijngeld eerst terug tastbaar maken, op die manier wordt duidelijk waarom die bankrun enkel gedreven wordt door angst. Tegelijkertijd worden dan nog veel andere zaken duidelijk. Zoals je weet rest er dan nog de twijfel of politiek ons doelbewust manipuleert of dat het enkel een kwestie van onwetendheid is. Ik ga er vanuit dat de gekende platitudes dan geen obstakel meer vormen in het debat, deze vormen op zich al gigantische mijlpalen om het debat ten gronde te kunnen voeren. Wat we vandaag zien is heel opmerkelijk en ook zeer gevaarlijk, we nemen de pathologie als leidend beginsel om beleidsbeslissingen te maken, het gevolg is dan ook van dezelfde makelij en beslist niet welzijnsbevorderend.  Een Chinees spreekwoord waarschuwt dan ook : ‘Als we niet van richting veranderen is de kans groot dat we aankomen waar we heen gaan’

    4. Verbranden is inderdaad geen optie, maar in de opwelling geschreven. Als je het al zou verbranden, dan schept het weer problemen qua milieu. Want dat inkt waar mee men werkt, wordt je dus ook niet vrolijk van. En ja die chinezen hebben zeer mooie door dachte spreekwoorden, maar handelen er niet naar, zoals blijkt uit hun politieke strategie. Zoals je het zelf ook al verwoord, zou je maw kunnen spreken van een tunnelvisie. ongeacht van uit welk perspectief je het wilt zien. Het is inderdaad angstwekkend om waar te nemen, hoe alles onderhevig is aan die angst, wat een doctrine, niet te filmen. Mvg Paul.

    5. Inderdaad Paul, finaal zegt het maar heel eenvoudige dingen, vooral die tunnelvisie beperkt elke flexibiliteit en de noodzakelijke creativiteit. We hebben in ons onderzoek ook het fenomeen ‘creativiteit’ onderzocht, het wordt dan nog vreemder. Creativiteit wordt door de maatschappij meer niet dan wel aanvaard en dat ondanks het zo broodnodig is vandaag. Nochtans is de reden hiervoor alweer eenvoudig, creativiteit is als brainstormen, het verstoord vrijwel letterlijk onze manier van denken waardoor vrijwel spontaan een afweermechanisme in gang komt. Dit mechanisme duwt ons ahw terug de tunnel is en weg is de creativiteit. Om deze reden is ontvankelijkheid een primaire voorwaarde om noviteiten toe te laten, in het andere geval zullen bankruns en allerhande onnodige besparingen ons blijven teisteren. De doctrine zit er inderdaad diep in, volledig mee eens. Wat Chinese politiek bereft, hetzelfde geldt voor onze politiek, we zitten dus met een serieus probleem wat dat betreft. 

    6. Tot slot: de fysieke/mentale kracht van het positief denken, zal ten alle tijden aan tegenwerking van het dualisme onderhevig zijn. Moet je dat dan als een probleem zien ? terwijl het een wetmatigheid heeft ? Als je dan al over een probleem praat, zou je dus kunnen stellen dat het dualisme de probleem veroorzaker is. Is dat te veranderen is de volgende vraag, zeg ik nee. In de wetmatigheid van alle systemen van het dualisme heb je altijd een verhoudings verschil van positief en negatief. Dwz negatief is 50,1 % en positief is 49,9% gezien in de maximale proporties. Negatief zal altijd de boventoon voeren in deze verhouding(en). Je ziet dit in bv de gedrags platitude ook weer terug. Mvg paul.

    7. Ik zie dualisme niet als een probleem maar nu net dat wat het leven zo interessant maakt. Als een systeem vastzit zoals nu duidelijk het geval is, dan kan je dat makkelijk neutraliseren. We hoeven daarom niet tegen het systeem te zijn maar onderzoeken welke attractors tot deze neveneffecten leidt. Deze attractors (bv rente) kunnen tot een pathologie verworden met inbegrip van vastgeroeste denkpatronen die schijnbaar geen oplossing meer bieden tenzij de totale ineenstorting van het systeem. De neutralisatie van het probleem laat ook toe het systeem aan een upgrade te onderwerpen, een tranfsormatieproces dat vreedzaam kan verlopen als ook de bevolking correct wordt ingelicht. Aangezien dit nu duidelijk niet het geval is creëren we een maatschappelijke turbulentie die aanleiding kan geven tot heel veel ellende, zelfs WOIII. Uiteraard Paul, als we enkel strijd als remedie zien, dan zien we ook niet de oplossingen die deze strijd onnodig maken. In deze zin is het enkel een probleem van het denken van waaruit een zgn economische crisis ontstaat, een crisis die men aanzwengelt door in dezelfde tunnelvisie naar oplossingen te zoeken. Om al deze redenen is deze situatie dan ook zo tragisch te noemen, en beslist geen geheim voor wie dit alles wat aandacht geeft. Politiek draagt hier wel een zeer zware verantwoordelijkheid, dat lijkt me evident.      

    8. Dus zou je de volgende conclusie kunnen trekken: 1- het minst kwalijke moeten nemen van het negatieve + 2- het meeste goede van het positieve, 3- deze samen voegen, dan kom je altijd boven het maxaimale van het positieve uit tov het negatieve en dit vorm moeten geven. Mvg Paul.

    9. Ik denk dat je hier verwijst naar het besluitvormingsproces, dit hangt af van de doelstelling die men voor ogen heeft en de informatie die hiervoor beschikbaar is. Hierbij zien we dat het doel op zich nog niet aangepast werd aan de tand des tijds, men lijkt klakkeloos de technologische revolutie van de 20ste eeuw te vergeten. Hierdoor creëert men voor zichzelf problemen, zelfs wanneer er geld in overvloed zou zijn. Om deze reden richten we ons eerst op dat schuldencomplex dat schijnbaar in de weg staat om dit helder te krijgen, economisch en monetair gezien is er geen probleem om dat gewoon technisch op te lossen. Als er echter geen aandacht voor is, kan het ook niet maatschappelijk doorheen de comunicatielussen circuleren en dan zal het wellicht bij je punt (1) blijven, dit betekent wel dat we heel veel mensen slachtofferen om redenen die onnodig zijn. Het gaat hier dan niet over een tiental mensen maar wel degelijk over miljoenen, dat mensen vervolgens in opstand zullen komen mag begrijpelijk geacht worden, dit alles is een dynamisch proces. Ik vrees dat velen deze situatie onderschatten zonder hiervoor een doemdenker te moeten zijn, integendeel.

    10. Paul, voor je 1-2-3 benadering is het misschien handig om een praktisch voorbeeld te geven, ook in relatie tot dat besluitvormingsproces. Het doel zou bv kunnen zijn (1) voor iedereen werk. We zouden geneigd kunnen zijn dit als positief te zien, wat zou daarop tegen zijn? Dit positieve verhaal wordt drastisch anders wanneer dat doel maar een klein beetje wijzigt naar (2) voor iedereen een voltijdse baan. Als we (2) als leidend beginsel nemen, komen we vrij snel in problemen, niet als we ons (1) tot doel stellen. Het zit werkelijk in kleine dingen, begrijp je?  

 9. Prosument, of je het nu besluitvormings proces of uitgangspunt wil noemen is een keuze. Je zal altijd eerst naar het potentiaal moeten kijken, maw welke vorm/model heeft de beste kans aan mogelijkheden om te kunnen slagen. Dat kun je m.i. alleen als je alle betrokken onderwerpen kent, dan zou je dat gegeven moeten overkoepelen als een geheel, gezien van uit het dualisme, anders is het niet mogelijk. Want dan zou je terug moeten vallen op non-dualisme en dat is op persoonlijke titel geschreven geen uitgangspunt, laat staan dat het bestaansrecht heeft. Als je het vanuit een non-dualistische perpectief gaat beredeneren, dan creeer je weer een schijn gegeven. Nu weet ik als geen ander dat je dat ook doet, laat dat duidelijk zijn. Je schrijft op het eind van je dialoog, dat er onnodig veel mensen geslachtofferd worden, met alle ver strekkende gevolgen van dien. Deze mensen zijn er zelf bij betrokken en laten alles maar over zich heen gaan, ongeacht de rede enof oorzaak hiervan, want die kan heel divers zijn. Dat heeft zijn consequenties. Vandaar dat ik de stelling van 1- 2- en 3- hier boven deponeerde. Dan heb je nog een gegeven waar ik eigenlijk niemand over hoor spreken, nl dat er is gezien van uit de mens geen vraagstelling, zou de vraagstelling er liggen, dan weet je ook dat het een zinvol gegeven is om een nieuwe handleiding aan te reiken. Ligt de vraagstelling er niet, verkrijg je doorgaans een negatieve reactie en ja wat dan ? dit laatste heeft zijn eigen wetmatigheid, die te vaak vergeten word, zeker gezien van uit het idealisme. Mvg Paul.

  1. Dank Paul, als je spreekt over vraagstelling, spreek je dan over doelstelling? Als dat zo is, (1) welke doelstelling hebben we vandaag nog en (2) hoe gaan we dat bereiken. Welk antwoord hierop zou kunnen volgen zal heel divers zijn, neem ik nu even aan. Bij ontstentenis weet ik wel welke doelen politiek ons oplegt en ook hoe men dat denkt te bereiken. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat men dat op een zeer vreemde manier wil bereiken, het schrijven van een ‘nieuwe’ handleiding mag dan raadzaam zijn maar wat als al die handleidingen niet gehonoreerd worden? Ideaal gezien zou je dan de wereld in twee moeten kunnen kappen, deze optie zie ik vooralsnog niet. terug naar het begin, wat is onze doestelling/vraagstelling? Het antwoord zal voor morgen zijn …

 10. Kunnen we doen, mijn conclusie is dat het oproepen tot een bankrun enkel bestaansrecht heeft wanneer economische basisbeginselen vergeten worden of gemanipuleerd worden in eigenbelang. Als blijkt dat diegenen die ertegen zijn ook onderhevig zijn aan dezelfde conditionering dan zullen we mi nog enkel strijd en tumult mogen verwachten, voorbijgaand aan de economische basisbeginselen die de oplossing voor het conflict in zich herbergen. Onder deze voorwaarden wordt mi het beeld van Don Quichote en z’n windmolens zeer toepasselijk.

 11. http://www.bnr.nl/incoming/883507-1304/242.000-banen-op-de-tocht-in-de-zonne-industrie?s_cid=HUD

  242.000 banen zonne-industrie op de tocht

  Door de invoering van een importheffing op Chinese zonnepanelen, komen zeker 242.000 banen in de Europese zonne-industrie op de tocht te staan. Daarvoor waarschuwt Dennis Gieselaar, directeur van Oskomera Solar Power Solutions in het programma BNR Duurzaam.

  Samen met meer dan duizend bedrijven uit Europa, samenwerkend als de Alliantie voor Betaalbare Duurzame Zonne-energie (AFASE), schreef Gieselaar een open brief aan de Europese Commissie.

  Dumpen zonnepanelen
  Aanleiding voor de brief is de mogelijke importheffing die de Europese Commissie zou willen invoeren om dumping van Chinese zonnepanelen tegen te gaan. Hiermee wil de Europese Commissie Europese producenten beschermen tegen de concurrentie uit China. Volgens Gieselaar slaat Europa daarmee de plank mis: “Europese zonnepaneel producenten zijn op twee handen te tellen. Het gaat om de industrie daaromheen.”

  Proportionaliteitstoets
  Volgens Gieselaar gaat het vooral om importeurs en installateurs van zonne-installaties die hier de gevolgen van gaan merken: “Voor hen wordt het product duurder en dus minder interessant.” Europarlementarier Esther de Lange van het CDA vindt het goed dat de Europese Commissie dumping van Chinese zonnepanelen een halt toe wilt roepen: “Als er daadwerkelijk sprake is van dumping, dan moet dit stoppen.” De Lange spreekt daarbij over een zogenoemde ‘proportionaliteitstoets’, waarbij de Commissie ook zichtbaar rekening zal houden met de mogelijke effecten van een maatregel zoals een importheffing: “Ook daar wordt naar gekeken.”

  Gieselaar neemt daar geen genoegen mee. “De onrust op de markt zorgt nu al voor paniek bij duizenden bedrijven. De markt zal daarom de komende maanden al stil komen te liggen.”

  In juni neemt de Europese Commissie een officieel besluit over de importheffing.

  1. Vanavond op het RTL4 nieuws, Amerika gaat schalie gas exploiteren. Aan de ene kant logisch, aan de andere kant krijgen we dus in het Midden Oosten een olie overschot, wat zullen hiervan weer de gevolgen zijn. Ook Nederland wil schalie gas uit de bodem halen, maar zoals het nu staat, schijnt het toch nog een risico volle onderneming te zijn ivm ons drinkwater. Het gevolg van Amerika zou kunnen zijn, dat China in zijn vuistje zit te lachen omdat ze straks heel goedkoop aan olie kan komen. Dat houdt dan mede weer in, dat hun machtspositie betreffende de wereldhandel aangaande goederen, weer ten gunste van hun zal uitvallen. Maw, de macht die China langzaam maar zeker opbouwt, zal een ongekende (negatieve) verandering te weeg brengen, met alle gevolgen van dien, die we nu nog niet direkt kunnen overzien, maar komen doet het. Mvg Paul.

Laat een reactie achter