symposium

Symposium: Wat is creativiteit?

Op de schrikkeldag van dit jaar, woensdag 29 februari, organiseert de symposiumcommissie van de opleiding Liberal Arts & Sciences (Universiteit Utrecht) een symposium rondom het thema creativiteit. Wat is creativiteit eigenlijk? Waar komt creativiteit vandaan, en als je niet creatief bent, kun je het dan stimuleren?

Vanuit drie wetenschappelijke disciplines (filosofie, psychologie en industrieel ontwerpen) zal een visie op creativiteit worden gegeven om zo een veelzijdig beeld over dit fenomeen te ontwikkelen. Het symposium wordt ingeleid en voorgezeten door Ruben van Doorn, welke een eigen opvatting omtrent het onderwerp ‘creativiteit’ heeft vanuit zijn achtergrond in de Cognitieve Kunstmatige Intelligentie.

De drie sprekers die aan het woord zullen komen, zijn:

  • Rob van Gerwen; docent en onderzoeker in de Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Rob van Gerwen is gespecialiseerd in de esthetica en zal vanuit dit perspectief verhalen over creativiteit.
  • Shanti Ganesh; heeft in 2011 de ‘Creative Mind Prize’ gewonnen. Shanti Ganesh is neurobiologe aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doet onderzoek op terreinen als de neurobiologie en de speelsheid van creativiteit, virtual reality en ‘creative switch’ (zou een goede architect ook een goede balletdanser kunnen zijn?).
  • Marco van Beers; is masterstudent aan de Technische Universiteit Eindhoven en zal de praktische kant van het onderwerp belichten. Hij is industrieel ontwerper en vraagt zich af of creativiteit nog wel in de praktijk bestaat, of dat het puur designersjargon is.

Als alle sprekers aan het woord geweest zijn, zullen ze plaats nemen achter de tafel voor een paneldebat.

Het symposium zal plaats vinden in de Boothzaal van de Universiteits Bibliotheek Utrecht, op de Heidelberglaan 3 (Uithof). De deuren openen om 16:00, 16:15 zal er een inleidend praatje worden gehouden, de eerste spreker zal rond 16:30 beginnen. Rond 19:30 zal het geheel afgelopen zijn. Entree is gratis.

Meer informatie is te vinden en volgt op http://symposium.usatlas.nl/ .

Ruimtekolonisatie is technisch goed uitvoerbaar, aldus Gerard 't Hooft.

26 maart 2010: Symposium “Science-fiction of echte natuurkunde”

Ruimtekolonisatie is technisch goed uitvoerbaar, aldus Gerard 't Hooft.
Ruimtekolonisatie is technisch goed uitvoerbaar, aldus Gerard 't Hooft.

Hoogleraar natuurkunde Gerard ’t Hooft denkt dat echte natuurkunde veel verstrekkender is dan science fiction: “Eeuwen van onderzoek aan de natuur heeft de mensheid een blik gegund op de elementairste natuurwetten die de materie beheersen. Uit zijn voordracht zal blijken dat deze kennis en inzichten ons toestaan juist veel verder en beter te fantaseren over de toekomst dan wat men in de meeste sciencefictionliteratuur kan lezen. In de voordracht leidt de spreker de luisteraar langs fantastische toekomstvisies, van ruimteliften, robots en terraforming tot ruimtekolonies, sterrenreizen en planetenbiljart”.

Hiermee doet ’t Hooft m.i. onrecht aan science-fiction schrijvers als Asimov, Clarke, Baxter en Bear, of, meer recent, Gregory Benford, Vernor Vinge en Brian Eno, die allen een gedegen natuurwetenschappelijke achtergrond hebben en ook precies weten hoever ze kunnen gaan, maar toch is dit symposium zeker van visionair belang.

Symposium 26 maart 2010

Vereniging Gemma Frisius, afdeling Friesland van de KNVWS, viert dit jaar haar 65-jarige bestaan. Uiteraard is deze gelegenheid aanleiding voor een bijzondere bijeenkomst om dit heugelijke feit te vieren. Het leek het bestuur een goed idee om bij de invulling van dit symposium aan te sluiten bij een aantal onderwerpen uit het verleden, heden en de toekomst van de weer- en sterrenkunde. Opnieuw zijn we er trots op drie uiterst deskundige sprekers bereid te hebben gevonden om een bijdrage te leveren aan dit symposium: Henk Nieuwenhuis, oud-conservator van het oudste nog werkende planetarium ter wereld: het Eise Eisinga Planetarium te Franeker; Prof. Dr. Gerard ’t Hooft, Nobelprijswinnaar voor de Natuurkunde, en Govert Schilling, wetenschapsjournalist en publicist, zullen de aanwezigen een aantal voordrachten aanbieden waarbij u op het puntje van uw stoel zult zitten! Tijdens de pauzes kunt u genieten van twee prachtige exposities: de tentoonstelling “5000 jaar sterrenkunde in de kunst” heeft een opvolger gekregen: “Weerkunde in de kunst”. Tevens zijn diverse verzamelaars zijn bereid gevonden een aantal van hun mooiste meteorieten beschikbaar te stellen voor een zeldzaam complete expositie die dan ook tijdens ons jubileum is te bewonderen.

De eventuele opbrengst van het jubileum wordt dit jaar ter beschikking gesteld aan de restauratie van de grafsteen van Eise Eisinga. De grafsteen is helaas ernstig in verval geraakt. Verdere giften met deze restauratie als bestemming zijn uiteraard van harte welkom: het zou erg jammer zijn als een dergelijke getuigenis van het Friese verleden voor het nageslacht verloren zou gaan.

Aanmelden:

Entree leden Vereniging Gemma Frisius: gratis.

Entree niet-leden € 10,00.

Wij verzoeken de bezoekers het bedrag ad € 10,00 van tevoren over te maken op rekeningnummer 846853 t.n.v. Afdeling Friesland NVWS te Bantega.

Wij verzoeken de bezoekers tevens zich van tevoren aan te melden via emailadres knvws-friesland@sterrenkunde.nl of via telefoonnummer 06-22647705.

Programma

12.30 uur: Zaal open (onderling contact, stands en exposities bekijken).

13.00 uur: Opening symposium door dagvoorzitter Dick de Vroet.

13.05 uur: Welkomstwoord door voorzitter Vereniging Gemma Frisius Klaas-Jan Mook.

13.15 uur: Voordracht door Henk Nieuwenhuis “Eise Eisinga, wetenschapper van zijn tijd”.

14.00 uur: Pauze (onderling contact, stands en exposities bekijken).

14.30 uur: Voordracht door prof. dr. Gerard ‘t Hooft “Science Fiction versus echte natuurkunde”.

15.30 uur: Pauze (onderling contact, stands en exposities bekijken).

16.00 uur: Voordracht door wetenschapsjournalist Govert Schilling “Exoplaneten en Buitenaards leven”.

17.00 uur: Vragen/discussie.

17.30 uur: Sluiting door dagvoorzitter Dick de Vroet.

Naast de voordrachten is er een expositie ingericht met als onderwerp “Weerkunde in de Kunst” en zijn er een behoorlijk aantal meteorieten te bezichtigen. Ook zal een aantal telescopen worden opgesteld.

Verder zijn er enkele info- en verkoopstands ingericht (waaronder die van Stichting de Koepel) met instrumentjes, boeken en draaibare sterrenkaarten.