De zes stadia in het bereiken van de technologische singulariteit

De technologische singulariteit is het punt, waarop de technische ontwikkeling zo snel gaat dat de gevolgen niet meer te voorspellen zijn. Waarschijnlijk houdt de mensheid zoals we die kennen dan op te bestaan, om dezelfde reden dat de postkoets en de stoommachine in onbruik zijn geraakt.

Visionair en uitvinder Ray Kurzweil introduceerde dit concept en werkte het verder uit in zijn boek The Singularity Is Near. Volgens hem zijn er zes stadia in het bereiken van deze singulariteit, die aan de orde komen in dit filmpje van zeven minuten.

De zes ‘epochs’ van Kurzweil
De zes tijdperken in de classificatie van Kurzweil zijn:

Tijdperk 1. Fysica en chemie | Vlak na het ontstaan van het universum, tussen de dertien en veertien miljard jaar geleden, bestond alle informatie alleen op subatomair niveau. Naarmate het heelal afkoelde, konden zich atomen en moleculen vormen.

Tijdperk 2. Biologie en DNA | We weten met zekerheid dat het leven minstens 3,5 miljard jaar geleden is ontstaan en dat Tijdperk 2 dus toen al begonnen is. Of het leven op aarde nu is ontstaan of van elders afkomstig is, feit is dat genetische informatie in DNA-moleculen werd opgeslagen. Toch doen organismen er minimaal duizenden jaren over om zich te ontwikkelen.

Tijdperk 3. Hersenen | Door de biologische evolutie ontstonden steeds ingewikkelder ecosystemen. Organismen konden niet meer overleven door alleen direct op signalen te reageren en ontwikkelden een primitief brein. Het ontstaan van het brein stelde organismen in staat om hun gedrag te veranderen en te leren van ervaringen uit het verleden. De eerste primitieve breinen deden hun intrede in het Cambrium, ongeveer 600 miljoen jaar geleden.

Tijdperk 4. Technologie | Er zijn enkele andere diersoorten die primitief gereedschap gebruiken, maar de mens is voorzover we weten de eerste aardse soort die in staat is techniek te creëren en door te ontwikkelen. De oudste menselijke gereedschappen zijn meer dan twee miljoen jaar oud. We zijn volgens Kurzweil nu in de laatste jaren van dit tijdperk.

Tijdperk 5. Het samensmelten van menselijke technologie met de menselijke intelligentie | Biologie en technologie zullen in de nabije toekomst beginnen samen te smelten, waardoor superieure levensvormen en intelligentie ontstaan. We staan nu al op de drempel van dit tijdperk: onderzoekers kunnen nu al op zeer primitieve manier gedachten lezen en communicatie tussen biologische zenuwstelsels en elektronica verwezenlijken. Dit tijdperk zal in de jaren 2020 volop losbarsten. Kurzweil denkt dat we rond 2030 in staat zijn het menselijk brein te ‘reverse engineeren’, dat wil zeggen alle informatie in het brein uit te lezen en in een computer op te slaan. De mens zou zo onsterfelijk worden. Je zou de complete geest van een mens op een informatiedrager kunnen kopiëren en mogelijk zelfs in een ander lichaam overzetten.

Tijdperk 6. Het universum ontwaakt | Dit tijdperk zal de geboorte zien van meer-dan-menselijke intelligentie. Mensen en machines (dit onderscheid zal dan verdwenen zijn) zullen het universum overspoelen. Kurzweil verwacht dat dit laatste tijdperk in de tweede helft van deze  eeuw zal aanbreken, mogelijk zelfs al veel eerder.

Bron
Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, ISBN-13: 978-0143037880