De zes stadia in het bereiken van de technologische singulariteit

De technologische singulariteit is het punt, waarop de technische ontwikkeling zo snel gaat dat de gevolgen niet meer te voorspellen zijn. Waarschijnlijk houdt de mensheid zoals we die kennen dan op te bestaan, om dezelfde reden dat de postkoets en de stoommachine in onbruik zijn geraakt.

Visionair en uitvinder Ray Kurzweil introduceerde dit concept en werkte het verder uit in zijn boek The Singularity Is Near. Volgens hem zijn er zes stadia in het bereiken van deze singulariteit, die aan de orde komen in dit filmpje van zeven minuten.

The Six Epochs from The Singularity is Near

De zes ‘epochs’ van Kurzweil
De zes tijdperken in de classificatie van Kurzweil zijn:

Tijdperk 1. Fysica en chemie | Vlak na het ontstaan van het universum, tussen de dertien en veertien miljard jaar geleden, bestond alle informatie alleen op subatomair niveau. Naarmate het heelal afkoelde, konden zich atomen en moleculen vormen.

Tijdperk 2. Biologie en DNA | We weten met zekerheid dat het leven minstens 3,5 miljard jaar geleden is ontstaan en dat Tijdperk 2 dus toen al begonnen is. Of het leven op aarde nu is ontstaan of van elders afkomstig is, feit is dat genetische informatie in DNA-moleculen werd opgeslagen. Toch doen organismen er minimaal duizenden jaren over om zich te ontwikkelen.

Tijdperk 3. Hersenen | Door de biologische evolutie ontstonden steeds ingewikkelder ecosystemen. Organismen konden niet meer overleven door alleen direct op signalen te reageren en ontwikkelden een primitief brein. Het ontstaan van het brein stelde organismen in staat om hun gedrag te veranderen en te leren van ervaringen uit het verleden. De eerste primitieve breinen deden hun intrede in het Cambrium, ongeveer 600 miljoen jaar geleden.

Tijdperk 4. Technologie | Er zijn enkele andere diersoorten die primitief gereedschap gebruiken, maar de mens is voorzover we weten de eerste aardse soort die in staat is techniek te creëren en door te ontwikkelen. De oudste menselijke gereedschappen zijn meer dan twee miljoen jaar oud. We zijn volgens Kurzweil nu in de laatste jaren van dit tijdperk.

Tijdperk 5. Het samensmelten van menselijke technologie met de menselijke intelligentie | Biologie en technologie zullen in de nabije toekomst beginnen samen te smelten, waardoor superieure levensvormen en intelligentie ontstaan. We staan nu al op de drempel van dit tijdperk: onderzoekers kunnen nu al op zeer primitieve manier gedachten lezen en communicatie tussen biologische zenuwstelsels en elektronica verwezenlijken. Dit tijdperk zal in de jaren 2020 volop losbarsten. Kurzweil denkt dat we rond 2030 in staat zijn het menselijk brein te ‘reverse engineeren’, dat wil zeggen alle informatie in het brein uit te lezen en in een computer op te slaan. De mens zou zo onsterfelijk worden. Je zou de complete geest van een mens op een informatiedrager kunnen kopiëren en mogelijk zelfs in een ander lichaam overzetten.

Tijdperk 6. Het universum ontwaakt | Dit tijdperk zal de geboorte zien van meer-dan-menselijke intelligentie. Mensen en machines (dit onderscheid zal dan verdwenen zijn) zullen het universum overspoelen. Kurzweil verwacht dat dit laatste tijdperk in de tweede helft van deze  eeuw zal aanbreken, mogelijk zelfs al veel eerder.

Bron
Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, ISBN-13: 978-0143037880

5 gedachten over “De zes stadia in het bereiken van de technologische singulariteit”

 1. Wat mensen onvoldoende beseffen is dat tijdperk 5 in feite een geleidelijk opgaan van mensen in machines inhoudt.
  Als je de inhoud van de hersenen van een mens in een computer brengt heb je in feite een computer met een software programma dat een mens simuleert.
  Dus uiteindelijk winnen de cylons………

 2. Dus waar houdt de mens dan op en begint de machine? Een filosofische vraag. Is een machine-geest in een menselijk lichaam meer mens dan een gedownloade menselijke geest in een machine lichaam? ( androide )
  Wat is dan onze ”ziel” , ervanuitgaande dat die bestaat?
  Ik denk dat wat ons echt tot in het diepste wezen als ”mens” definieert, wat ons onderscheid van kunstmatige intelligentie: onze emoties.
  Tot tranen geroerd worden als we vader of moeder worden en ons kind voor de eerste keer in de armen sluiten.
  Die bepaalde geur…dat muziekstuk…die smaak…

 3. Interessante overwegingen van meneer Kurzweil.
   
  Over meer dan 6000 jaar terug moet ik niet mee willen praten hoor, daar heb ik geen kijk op.
   
  Ik moest er aan denken dat decennia terug de Russen eens twee koppen op een hond hadden getransplanteerd, welke beiden konden blaffen.
  Toen heb ik al eens het idee opgevat dat het mogelijk moet zijn om zo ook een hoofd te amputeren en op een apparaat te zetten, welke de hersenen van zuurstofrijk (en wellicht nog wat andere voedingsstofjes) bloed te voorzien en zo de levensgeest gebonden te houden aan die hersenen.
   
  Kan je dan de elektronische werking van de hersenen aftakken en vastknopen aan allerlei apparatuur, dan zou je zo m.i. een complete robot met menselijke hersenen kunnen knutselen.
  (m’n zoon zou de event. nog benodigde plc’s kunnen programmeren)
  Uit oogpunt van welbevinden zou ik daar zelf niet graag voor in aanmerking willen komen, vrees ik. Hoewel ook chemische gelukkigheidsstofjes wellicht na zijn te maken. Maar o, o, wat gaan we dan wel ver ingrijpen in de zo complexe schepping met haar ontelbare evenwichtsvoorwaarden.
   
  Voor die sommigen onder jullie waarvan God ook mee mag doen in hun leven, is het wellicht wel interessant om te vernemen  dat mijn Handboek (de Bijbel) van 2000 jaar geleden ook al zo’n soort constructie voorzegt, hoewel die m.i. nog niet loopt.: (Openb. 13:15):
  ‘En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest (met die laatste is een ‘beest’ van een mens bedoeld, een loeder), opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zullen worden.’
   
  Ik zie nog een probleem inzake de duurzaamheid van de constructie met biologische elementen: We weten dat onze cellen zich zevenjaarlijks vernieuwen en dat na verloop van tijd de DNA-strengen zich aan de einden gaan verkorten, waardoor er degeneratie in de celvorming plaats vindt. Zolang we dat euvel, waardoor we eindig zijn, niet kunnen tackelen, zullen die biologische delen aftakelen.
   
  Samen met nog vele miljoenen redelijk denkende Bijbelgelovigen zien ook wij die tijd heel snel dichterbij komen, zoals in de column aangegeven. Ik las van wetenschappers welke zelfs veronderstellen dat die tijd enkele duizenden jaren terug ook reeds voor de deur heeft gestaan, doch middels de Babylonische spraakverwarring is afgevangen door de Almachtige, getuigende Zijn uitspraak: (Gen.11:6):
  ‘Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.’e.v.
   
  Ja, en dan tijdperk 6; daar verbeelden wij ons ook kijk op te hebben; en weer zitten we in de richting van meneer Kurzweil, maar dan niet zo zeer uit futurologisch oogpunt, maar vanuit de beloften ons gegeven, wat uiteraard niet strijdig behoeft te zijn, doch zelfs bevestigend kan zijn.
   
  We moeten vandaag dan even 6 weken vooruit en dan nog zo’n 1980 jaar terug. Bij die opstanding van Christus, had Hij een veranderd lichaam, wat heerlijk van iets lekkers kon genieten maar ook de deur niet meer open behoefde te doen. Zoals alle hemelwezens teletransporteerde Hij zich met Zijn wil, welke in Zijn brein zat. Wie van jullie wel eens engelen of demonen hebben ontmoet, weten helemaal hoe dat gaat.
  Omdat Jezus ons ook heeft beloofd dat wij ook zo worden, (1Tess.4:16-18 en zo) hebben we heel die technische ontwikkeling straks niet meer nodig, maar is Zijn gezagvol spreken, waarmee Hij alle energievormen en –stromen stuurt, voldoende voor die nieuwe vormgeving, creatie.
   
  M.i. zou dat een leuke race kunnen worden: jullie met de technische ontwikkeling om dat (na) te doen, zeg ik maar even. En wij op gezag van onze Heer; in no time! Wie zal het eerste zijn?
  Wij verwachten namelijk op een keer in grote getale ineens zo wél foetsie te zijn. (hoewel meneer Harold Camping zich schromelijk vergaloppeerde  in de tijd, zoals we zagen vorige week op TV)
   
  Daarna zou, als we het goed hebben, dat beest van een mens de ruimte krijgen om dóór te komen,  wat een periode van zwaar donderen inluidt, zoals ik dat maar noem, welke zo’n zeven jaar zou moeten duren. Maar dáárna komen we met onze Heer en nog een hoop hemelwezens (ruimtewezens dus) terug en landen dan bij die rotstad (de gedachte daaraan moet velen reeds donders maken!!) op de olijfberg.
  (ik zou het allemaal voor kunnen lezen hoor)

  Ik dénk dat we het gaan winnen van het schema van meneer Kurzweil… Hoewel dat ‘mogelijk zelfs al veel eerder’ maakt zijn stelling wel hard hoor!
  (zou ie stiekem ook z’n bijbeltje gelezen hebben?) 

 4. @Frank uit Brabant: Emoties zijn gewoon instinctieve reacties die getriggered worden door bepaalde gebeurtenissen.
  Ook die kunnen in een computer geprogrammeerd worden zie bijv. het spelletje de Sims.
  In het leven gaat het om voortplanting. Dat mensen blij worden bij de geboorte van het kind is daarom een hele logische en natuurlijke emotie, bij ons ingebouwd door de natuur. 

 5. Toevallig wees iemand mij vandaag op het boek van Ray Kurzweil. Interessante materie moet ik zeggen. Vooral de versmelting tussen mens en machine is een interessante visie. Om kunstmatige intelligentie te koppelen aan de intelligentie van de mens. Dat het uitwisselbaar zou kunnen worden. Vraag is dan bijvoorbeeld of je ook emoties aan een kunstmatige intelligentie kunt geven. Je zult dan iets kunstmatig moeten gaan creëren wat net zo complex en krachtig is als het menselijk brein. En we weten nog eens hoe ons eigen menselijk brein nu eigenlijk werkt. Dus 2030 lijkt me eigenlijk nog best wel wat vroeg. Maar misschien gaan de ontwikkelingen wel zo snel.  

Laat een reactie achter