Volgens Foster Gamble is alles in de natuur gebaseerd op een torusvorm.

Thrive: ontmaskering van de elite?

Procter and Gamble telg Foster Gamble heeft uitgesproken ideeën over hoe de wereld in elkaar zit. Volgens hem bieden alternatieve energiebronnen die gebruik maken van de nulpuntsenergie van de kosmos dé oplossing voor onze energieproblemen en wordt alternatieve technologie onderdrukt door een samenzwering van machtige families. Hij vatte zijn ideeeën samen in de omstreden documentaire Thrive. Heeft hij gelijk?

Foster Gamble kwam ter wereld als nakomeling van de familie Gamble, een grootaandeelhouder van het machtige zeepconcern Procter&Gamble (beurswaarde rond de 130 miljard USA dollar). Hij werd voorbereid op een bestaan als manager in het familiebedrijf, waaronder een studie aan de prestigieuze universiteit van Princeton, maar gooide het over een andere boeg omdat hij naar eigen zeggen een aantal inzichten kreeg in hoe de natuur en de maatschappij in elkaar zitten. Als rijke erfgenaam was geld geen probleem voor hem, waardoor hij al zijn tijd en energie in zijn onderzoekingen en filmische activiteiten kon steken. Zijn meest bekende werk is de documentaire Thrive, de video hierboven, die zijn ideeën samenvat.

Volgens Foster Gamble in Thrive, is alles in de natuur gebaseerd op een torusvorm.
Volgens Foster Gamble is alles in de natuur gebaseerd op een torusvorm. Zoals het foton.

Korte samenvatting van de ideeën in Thrive
Gamble stelt dat alles om ons heen wordt bepaald door energiestromen die in de vorm van een torus plaatsvinden. Hij gelooft dat door dit patroon af te tappen, we in staat zullen zijn nulpuntsenergie op te wekken en zo alle wereldproblemen op te lossen. Buitenaardse wezens hebben de mensheid duidelijk proberen te maken hoe gratis energie is op te wekken, zoals blijkt uit motieven van de Flower of Life die bij allerlei oude monumenten en sommige graancirkels is aan te treffen, maar onder invloed van een machtige elite, die het energie-monopolie niet wil verliezen, is deze kennis onderdrukt.  Deze elite probeert ook onze voedselvoorziening en gezondheidszorg te beheersen. Op dit moment streeft de elite naar een wereldwijde regering en gaat, zoals het dit soort slechteriken betaamt, hierbij over lijken.

De Flower of Life komt op veel oude monumenten voor. Bewijs, aldus Thrive, dat het hier om buitenaardse kennis gaat.
De Flower of Life komt op veel oude monumenten voor. Bewijs, aldus Thrive, dat het hier om buitenaardse kennis gaat.

Heeft Gamble gelijk?
De ideeën in Gamble’s werk zijn voor een groot deel identiek aan geliefde thema’s in new-age en conspiracy kringen. De Flower of Life is bijvoorbeeld gepopulariseerd door de New Age goeroe Drunvalo Melchizedek. Een wereldregering is uiteraard iets waar elke voldoend ambitieuze samenzwering naar streeft en dus ook vaste prik in conspiracy kringen.

Het betoog van Gamble staat of valt met zijn bewering dat er nulpuntsenergie bestaat die afgetapt kan worden. Hoewel, zo weten we uit astronomische waarnemingen, er inderdaad een enorme hoeveelheid onzichtbare massa (‘donkere materie’) bestaat die we mogelijk af kunnen tappen, zijn er op dit moment geen werkende technieken bekend om dit ook te doen. Ondanks de vele filmpjes op internet is er geen werkende nulpuntsenergie-generator bekend. Als er werkelijk een dergelijke generator zou bestaan, dan zou de uitvinder eenvoudig een bouwtekening op internet kunnen plaatsen en zouden nu overal ter wereld mensen gratis energie opwekken. Geen samenzwering die dit tegen zou kunnen houden.

Wat de zaak van Gamble ook geen goed doet is dat vrijwel iedereen die medewerking aan de documentaire verleende, zich ervan gedistancieerd heeft.

 

Snelle jongens
Bestaat er inderdaad een internationale samenzwering om het volk uit te buiten met schulden? Ik denk van niet; ik denk eerder dat de VPRO-documentairemakers gelijk hebben en dat het ontbrekende geld weggestopt zit in belastingparadijzen. Niet door internationale afspraken, maar door een club handige financiële jongens die elkaar naäpen met winstgevende trucjes.

De oplossing is inderdaad vrij eenvoudig: maak met alle OESO-landen afspraken dat kapitaalsstructuren volkomen transparant zijn, d.w.z. dat anoniem eigendom door bijvoorbeeld trustkantoren niet erkend wordt. Rijkaards en multinationals krijgen een eenmalige kans om – uiteraard tegen betaling van een zware belastingheffing – hun bijeengegraaide bezit te legaliseren en in een OESO-land onder te brengen. Hiermee zouden de meeste staatsschulden, pathologische gevallen als Griekenland daargelaten, met meer dan de helft teruggebracht worden. Slaan ze dit aanbod af, dan raken ze vervolgens alle bezit dat niet is te herleiden tot een natuurlijke persoon die belasting betaalt, kwijt aan de staat.

Bronnen
Thrive Movement
Thrive Debunked