Video: ‘Onsterfelijkheid willen bereiken is arrogant’

Evolutiebioloog Richard Dawkins, bij het grote publiek bekend wegens zijn afkeer van religie, ziet niets in de wens van veel wetenschappers en technologen om onsterfelijkheid te willen bereiken. Volgens Dawkins, die als bioloog uiteraard de beperkingen van het ecosysteem aarde beseft, zal onsterfelijkheid tot een ecologische ramp leiden. Geen onsterfelijkheid zonder  dat we stoppen met kinderen krijgen, aldus Dawkins. Heeft Dawkins gelijk en is het najagen van onsterfelijkheid een gevaarlijk idee? Of is er een manier om te ontsnappen aan dit doemscenario?

Persoonlijk den ik dat Dawkins hier zeker een punt heeft. Onsterfelijkheid in biologische zin, zonder dat ook een einde komt aan het krijgen van kinderen, is een recept voor een ramp. Als de mensheid op de aarde blijft.

Aan de andere kant zijn er veel alternatieve mogelijkheden. Kolonisatie van de ruimte, virtuele werelden etcetera. Ook zouden we de mensen die voor onsterfelijkheid kiezen, kunnen verbieden om kinderen te krijgen (en mensen die al kinderen hebben gekregen, uitsluiten om onsterfelijk te worden).

Kortom: de komende technologie om onsterfelijkheid te bereiken, zal heel wat ethische problemen opleveren. Of zal de elite voor ons beslissen, en alleen hen die tot de elite behoren toestaan onsterfelijk te worden? Wat denken jullie?