Tags: tweede dimensie

De tweede dimensie 1

De tweede dimensie

Het grootste deel van ons leven brengen we door op het aardoppervlak, dus bewegen we ons ruwweg in twee dimensies. Het aardoppervlak is eindig in grootte, maar onbegrensd, het gevolg van de kromming van het aardoppervlak in de derde dimensie. Wiskundig gezien is de tweede dimensie de ruimte die wordt opgespannen door twee niet-evenwijdige lijnen die elkaar snijden. Een object dus met dikte nul. Ook een grafiek waarin twee grootheden tegen elkaar af worden gezet is in feite een tweedimensionale ruimte – waarvan we gebruik kunnen maken door deze op een plat vlak in beeld te brengen. Maar dit is niet het hele verhaal…