Update het politieke systeem

Als we voortbestaan als basisprincipe nemen van onze maatschappij dan kunnen we verschillende onderdelen van onze maatschappij in dat licht bekijken. Laten we vanuit dit standpunt ook eens kijken naar de rol van politiek in onze huidige maatschappij. In het meest ideale geval zouden politici continue op zoek zijn naar methoden om het voortbestaan van de mensen zo goed mogelijk te verbeteren. Als we naar de huidige realiteit kijken dan zijn er twee belangrijke vragen te stellen.

In hoeverre dient de politiek de belangen van het volk nog en gebeurt dit op een optimale manier?

Als eerste is het de vraag of politici eigenlijk wel doen wat ze idealiter zouden moeten doen. Kortom handelen ze eigenlijk wel in het belang van het volk en proberen ze het voortbestaan van de mensen zo goed mogelijk te verbeteren? Zelf denk ik dat dit momenteel zelden het geval is. Momenteel lijkt de politiek vooral een instrument van de machtigste lobbyclubs te zijn om hun belangen te verdedigen, de belangen van het volk lijken maar zelden op de eerste plaats te komen.
Als een bevolking middels een referendum duidelijk maakt aan de politiek dat het geen behoefte heeft aan een Europese grondwet, dan wordt het een paar jaar later er gewoon doorheen gedrukt zonder nogmaals te vragen aan de mensen die ze eigenlijk horen te vertegenwoordigen.
Als Amerika roept om hulp uit Nederland om een oud dictator die zij zelf geïnstalleerd hebben, maar die inmiddels niet meer luistert, te verwijderen dan offert onze overheid daar graag wat burgers en een flinke hoeveelheid belastinggeld voor op. Ook al is de grote meerderheid van het volk het hier niet mee eens.
Daarbij worden onderwijs en zorg opgeofferd om private banken te redden die er een puinhoop van hebben gemaakt. In alle gevallen worden de politici echter wel beloond door deze partijen met mooie baantjes bij de grote bedrijven of een mooie post bij een internationale organisatie na de tijd. Kortom op dit vlak is veel ruimte voor verbetering.

De tweede vraag is of ons huidige organisatiemodel van de politiek wel het meest geschikt is om het doel van de politiek te vervullen. Ons huidige model is gebaseerd op een systeem wat opgezet is in 1814. Het idee achter de democratie was dat iedereen gehoord zou worden en om dit doel te bereiken konden mensen toendertijd lokale vertegenwoordigers kiezen die hun belangen vervolgens zouden behartigen in vergaderingen etc. Maar met de komst van het internet lijken deze tussenpersonen overbodig geworden. Door slim gebruik te maken van het internet kan volksvertegenwoordiging veel directer. Het is dan ook niet langer nodig om op mensen te stemmen, met het internet zou er direct op ideeën kunnen worden gestemd door alle mensen die dit willen.

Kortom als je nu het huidige systeem eens volledig buiten bechouwing laat en je zou een politiek systeem ontwerpen met de huidige kennis en technologie hoe zou zo een systeem er dan uit kunnen zien?

Zou dit een beeld van de toekomstige geschiedenisboekjes zijn als we ons politieke systeem updaten met behulp van de huidig beschikbare technologieën?

Hier een mogelijke uitwerking van zo een systeem.
Een uitgebreide website kan als eerste vragen en inventariseren wat de wensen en behoeften zijn van het volk. Hoe denken zij dat hun voortbestaan zo goed mogelijk verbeterd kan worden en op welke manier zou de politiek hier een rol in dienen te spelen? Daarnaast kunnen mensen via hetzelfde platform ook meehelpen met het voor elkaar krijgen van deze doelen. Naast de wensen van mensen kun je namelijk ook de kennis en bekwaamheden van alle mensen gaan benutten via het internet. Als laatste zou je mensen via dezelfde site ook direct kunnen laten stemmen op voorstellen en wetten. Welke ze overigens ook zelf hebben kunnen aandragen en van argumentatie en onderbouwing hebben kunnen voorzien. Kortom met behulp van het internet is een organisatie systeem mogelijk wat veel democratischer, efficiënter en directer is dan het bijna 200 jaar oude model wat we nu gebruiken.

De uitdaging hierbij is om een goed websysteem te bouwen wat deze functies vervult. Gezien het algemene doel is het logisch dit open source te doen zodat iedereen hier aan mee kan werken en iedereen de mogelijkheid heeft dit systeem te verbeteren. Zo is het mogelijk het systeem op verschillende bestuursniveau`s te gebruiken, van dorps tot landsniveau.

Wat denken mensen hier ervan, is het een realistisch en wenselijk idee om ons politieke systeem in Nederland te updaten? Constructief commentaar en programmeurs om dit idee te realiseren zijn beide zeer welkom.