We weten veel, maar veel meer weten we nog niet. Wel neemt de hoeveelheid wetenschappelijek kennis nu sneller toe dan ooit in de geschiedenis. - Bron: Hubble Space Telescope, NASA

Vragen waarop niemand het antwoord weet

Weten we alles? Inderdaad is onze wetenschappelijke kennis indrukwekkend toegenomen. Toch weten we ook heel veel niet. Waarschijnlijk is zelfs de meerderheid van alle relevante wetenschappelijke kennis nog onontdekt. Op TED Educational verscheen dit overzicht van wat we vooral nog niet weten.

We weten veel, maar veel meer weten we nog niet. Wel neemt de hoeveelheid wetenschappelijke kennis nu sneller toe dan ooit in de geschiedenis. - Bron: Hubble Space Telescope, NASA
We weten veel, maar veel meer weten we nog niet. Wel neemt de hoeveelheid wetenschappelijke kennis nu sneller toe dan ooit in de geschiedenis. – Bron: Hubble Space Telescope, NASA

Goede voorbeelden van belangrijke vragen waarop we nog geen antwoord hebben zijn: hoeveel heelallen bestaan er, wat is zwaartekracht en waarom hebben we nog geen sporen van buitenaards leven ontdekt? Is evolutie door natuurlijke selectie het enige relevante proces, of kunnen veranderingen in het DNA ook door andere processen gericht worden gestuurd? Wat doet de 80% “donkere materie” in het DNA. die niet codeert voor genen maar die wel op de een of andere manier biologisch actief is?

Een meer uitgebreide presentatie staat op TED Educational, waarop op elke onbeantwoorde vraag dieper in wordt gegaan.