Is Solid Rain dé oplossing voor droogte?

Het probleem in woestijnen en semi-aride gebieden is niet zozeer alleen de hoeveelheid neerslag, maar ook de manier waarop deze is verdeeld. Ook verdwijnt de neerslag snel in de bodem, buiten bereik van plantenwortels. De Mexicaan Sergio Jesus Rico Velasco bedacht Solid Rain, een creatieve toepassing van een stof die op dit moment vooral in luiers wordt gebruikt. Is droogte straks iets van het verleden?

Water in de woestijn
Anders dan de meeste mensen denken, valt in de meeste woestijnen wel degelijk enige neerslag. De grens tussen woestijn en halfwoestijn ligt rond de 250 mm neerslag per jaar, een derde van de hoeveelheid neerslag die in Nederland valt. Als planten al dit water zouden kunnen benutten op momenten dat het hen uitkomt, is deze hoeveelheid water voldoende voor bepaalde weinigeisende gewassen, zoals olijf (200 mm), bepaalde boonsoorten (300 mm) en de graansoort sorghum (350 mm)  [1]. Deze neerslagcijfers houden echter rekening met het feit dat veel regenwater uiteindelijk buiten de bewortelde zone terecht komt of verdampt zonder dat planten het hebben kunnen benutten. Regenbuien in de woestijn zijn hevig: de totale jaarlijkse neerslag komt vaak in één of twee buien neer.

Solid Rain, zoals het er uitziet nadat het 500x zijn gewicht in water heeft opgenomen.
Solid Rain, zoals het er uitziet nadat het 500x zijn gewicht in water heeft opgenomen.

Er zijn behoorlijk veel van dit soort gebieden. Neem bijvoorbeeld de westelijke kuststrook van Egypte, waar nu alleen enkele schaapherders leven, waar tussen de 100 en 250 mm regen per jaar valt. Of wat dichter bij huis, de regio rond Almería in Zuid-Oost Spanje waar maar 200 mm regen per jaar valt. Zou dit water geheel ter beschikking komen van planten, dan zouden hier de boven genoemde gewassen wel kunnen groeien. De grenzen waar nog landbouw mogelijk is, zouden de woestijn in schuiven. Hierdoor kan er veel meer voedsel geproduceerd worden. En dit is precies wat gebeurt bij toepassing van kaliumpolyacrylaat, de chemische naam van de stof waaruit Solid Rain bestaat.

300% hogere oogsten
In de bergachtige Mexicaanse deelstaat Hidalgo rolde Velasco zijn product uit in de droogste gebieden, met rond de 250 mm neerslag. Met resultaat. De opbrengsten van  gewassen als zonnebloemen, bonen en mais stegen aanzienlijk, in enkele gevallen zelfs een vertienvoudiging, waar een gewas dicht bij de biologische droogtelimiet zat. Gemiddeld was sprake van een 50% hogere oogst tot meer dan een verdubbeling[2]. Voor een akkerbouwer betekent dit een verdubbeling van het inkomen of meer. Goedkoop is Solid Rain niet. Om een hectare te behandelen is 50 kg nodig, leverbaar voor $1500, plm 1100 euro per augustus 2013 [3]. De stof behoudt volgens Velasco tot zo’n tien jaar zijn werking. Omdat van een hectare toch al gauw enkele tonnen landbouwproducten worden geoogst, met een veelvoud van de kosten van Solid Rain, is het voor boeren toch zeer interessant de stof in te zetten.

Is meer landbouw de oplossing?
De werldvoedselvoorziening is op dit moment gespannen. De bevolking groeit in Afrika en het Midden Oosten nog steeds snel. Uiteraard is een structurele oplossing het stabiliseren van de bevolkingsgroei op vervangingsniveau, of zelfs daaronder. Mensen laten verhongeren als middel om de bevolking in te perken, zoals sommige neo-malthusianen voorstaan, is misdadig. De effectiefste manier om de bevolkingsgroei af te remmen is vrouwen onderwijs te geven en te laten werken. Dat kan alleen als er ook voor de allerarmsten genoeg te eten is. Ik denk dus dat we er niet aan ontkomen om de landbouw in droge gebieden te intensiveren.

Bronnen
1. FAO, Water and Soil Requirements, teeltrichtlijnen
2. Can Powdered water Cure Droughts?, Modern Farmer (2013)
3. Solid Rain (website met webshop)