Als alle woningcorporaties worden genationaliseerd, kunnen we deze gebouwen ombouwen tot woningen.

Nationaliseer de woningcorporaties

De landelijke woningcorporaties worden slecht bestuurd en dienen voornamelijk om de topbestuurders te verrijken.Als alle woningcorporaties door de overheid worden beheerd, zou dat de vermogenspositie van de overheid enorm versterken.

Is nationaliseren altijd verkeerd?
Na de ineenstorting van het communisme in Midden- en Oost-Europa, is nationaliseren in een slechte reuk komen te staan. Dat is niet voor niets. Staatsbedrijven blijken doorgaans inefficiënt en wankelen op de rand van een faillissement. Dit geldt ook voor veel staatsbedrijven in West-Europese landen, zoals in Frankrijk. Toch geldt dat niet in alle gevallen. Zo doet het Noorse staatsoliebedrijf Statoil het erg goed. Ook de Nederlandse Spoorwegen bleken voor de privatiseringsoperatie is beter te functioneren dan nu. Dit geldt ook voor de elektriciteitsmaatschappijen.

Als alle woningcorporaties worden genationaliseerd, kunnen we deze gebouwen ombouwen tot woningen.
Als alle woningcorporaties worden genationaliseerd, kunnen we deze gebouwen ombouwen tot woningen.

Woningcorporaties: amateurisme troef
Woningcorporaties zijn doorgaans zelfstandige stichtingen die nauwelijks gecontroleerd worden. Dit betekent dat in de praktijk het bestuur van de woningcorporatie het voor het zeggen heeft. Zoals we in de kranten hebben kunnen lezen, gaan de besturen van de woningcorporaties niet altijd even verstandig met geld om. Zo zijn er bestuurders die zichzelf ernstig verrijken ten koste van de woningcorporatie en de huurders,

Woningcorporaties vertegenwoordigen een grote zak met geld
Het gaat niet om kleine bedragen. De gemiddelde woningstichting heeft duizenden woningen in bezit. Alle woningcorporaties in Nederland samen hebben 2,4 miljoen woningen onder hun beheer. Als we een gemiddelde waarde van € 150.000 per woning aanhouden, de woningen van woningcorporaties zijn doorgaans eenvoudiger dan de gemiddelde woning, betekent dit dat het totale bezit van alle woningcorporaties samen rond de 300 miljard euro ligt. Dit is twee-derde van de  Nederlandse staatsschuld van 2013, 434 miljard euro. Echter, de woningcorporaties rekenen gemiddeld slechts € 28.000 voor hun woningen, waardoor ze officieel in totaal rond de 34 miljard euro in 2011 bezitten. Ter vergelijking: het allergoedkoopste koophuis in Nederland kost € 29.000.

De oplossing: nationaliseren van woningcorporaties
In feite hebben woningcorporaties hun doel overleefd. Op dit moment zijn ze meer een sta-in-de-weg dan een nuttige bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Als deze woningen zouden worden verkocht, zou hiermee driekwart van de Nederlandse staatsschuld afgelost kunnen worden. De onverkoopbare woningen kunnen dan gebruikt worden om bijvoorbeeld mensen die in de problemen zitten en bonafide asielzoekers te huisvesten. De woningcorporaties hebben bewezen dat ze niet in staat zijn om het huisvestingsprobleem in grote steden als Amsterdam op te lossen.

Ook de Nederlandse overheid blinkt niet uit door competentie, maar staat in ieder geval onder enige controle van de kiezer. De kans is daarom groot, dat politici en ambtenaren onder druk van de bevolking een effectieve oplossing zullen verzinnen voor de woningnood. De bestuurders van woningcorporaties kan je namelijk niet wegstemmen, politici wel. Dat geeft een gezonde prikkel voor politici om met creatieve oplossingen voor de 21e eeuw te komen. Het zou politici sieren, als ze zich meer zouden ontplooien als een echte staatsman ofwel staatsvrouw met een uitgedachte toekomstvisie en hiermee de kiezersgunst proberen te winnen.