Wu wei in Chinese karakters.

Video: wu wei, de filosofie van het nietsdoen

Lao Tse, de grondlegger van de Chinese filosofie, ontwikkelde zijn filosofie rond het begrip tao, de Weg of natuurlijke loop der dingen. Een belangrijk concept binnen het taoïsme is wu wei, weten wanneer wel, of juist niet te handelen om in harmonie te komen met de tao.

Een schepsel dat de strategie van wu wei tot in de puntjes beheerst is de krokodil. Krokodillen kunnen urenlang roerloos liggen, tot een prooi het water van de rivier inloopt. De krokodil slaat dan bliksemsnel toe.

In deze go-stelling, seki (half-leven) in het Japans, houden de witte en zwarte groepen elkaar in een wurggreep.. Ervaren go-spelers weten dat ze deze groep met rust moeten laten, omdat anders de tegenstander zijn stenen verovert.
In deze go-stelling, seki (half-leven) in het Japans, houden de witte en zwarte groepen elkaar in een wurggreep.. Ervaren go-spelers weten (wu wei) dat ze deze groep met rust moeten laten, omdat anders de tegenstander zijn stenen verovert.

Een andere mooie illustratie van wu wei is het oosterse bordspel go. Waar schaken zetdwang kent – je mag niet passen – mag dit bij go wel. Een ervaren go-speler weet wanneer de tijd is aangebroken om te passen. Een extra steen plaatsen zou dan een punt kosten, of zelfs een complete groep in gevaar brengen.
Het leven lijkt meer op go dan op schaken. Er is in het leven geen zetdwang. Er is altijd de mogelijkheid even niet te reageren. Of die mogelijkheid gebruiken het verstandigste is, is uiteraard weer een ander verhaal.