Eric Zemmour. Bron: Wikimedia Commons

‘Franse leger heeft plannen om alle islamieten te deporteren’

De controversiële Franse columnist Éric Zemmour, van joods-Algerijnse komaf, stelde in een interview over het boek Un quinquennat pour rien dat het Franse leger voorbereidingen treft om Frankrijk etnisch te zuiveren van islamieten. Bestaat deze ‘Opération Ronces’ werkelijk, en wat zouden de gevolgen zijn als het Franse leger deze veronderstelde plannen zou uitvoeren?

Opération Ronces, volgens Zemmour, in het kort
Zemmour stelt dat bij de Franse legerleiding het besef heerst dat in bepaalde delen van Frankrijk geen staatsgezag aanwezig is. De legerleiding zou dit als een existentiële bedreiging voor Frankrijk zien en daarom in samenwerking met Israëlische veiligheidsspecialisten ‘Opération Ronces’ hebben ontwikkeld. Wat er precies tijdens deze operatie zal gebeuren is niet duidelijk, maar de referentie naar de Israëlische operatie Cast Lead op de Gazastrook, en de Slag om Algiers, doet vermoeden dat het om verregaande urban warfare zal gaan. Hij claimt dat bronnen in nauw contact met de Franse legertop hem op de hoogte hebben gesteld.

De uitlatingen van Zemmour waren wereldnieuws in meerdere Britse kranten. In de Nederlandstalige main stream media zijn,zoals gebruikelijk bij dit soort onderwerpen, geen verwijzingen te vinden.

De situatie in Frankrijk
In de staat Frankrijk wonen ongeveer 67 miljoen mensen, waarvan er rond de zes tot zeven miljoen naar eigen zeggen de politieke ideologie/geloof islam aanhangen. De integratie van deze islamieten verloopt niet probleemloos. Zo zijn er bepaalde banlieues, armoedige buitenwijken rond de grotere steden met een meerderheid aan islamieten. Werkloosheid is hier de regel. Er heerst veel misdaad en de politie waagt zich er nauwelijks. In deze banlieues breken geregeld onlusten uit. Volgens de islamieten zelf en linkse kosmopolieten komt dit door stelselmatige discriminatie en uitsluiting. Volgens Zemmour en veel andere nationalisten,  door het inherente karakter van de islam, dat zij zien als politiek en etnisch systeem onder het mom van godsdienst. Het islamitisch activisme, zoals moordpartijen, opeisen van religieuze faciliteiten en bekeringsijver,  neemt toe onder de islamitische minderheid. Dit geldt ook voor de groei van de aanhang van de nationalistische partij Front National en anti-islam gevoelens onder de niet-islamitische meerderheid.

https://youtu.be/Q34JVK2JEW0

Klopt dit verhaal? Bestaat er werkelijk een geheim plan voor etnische zuivering?
De enige bron van het verhaal is Zemmour zelf. Het Franse leger heeft met zoveel woorden het bestaan van een dergelijk plan ontkend. Het is dus heel goed mogelijk dat Zemmour hier leugens verkoopt.

Eric Zemmour. Bron: Wikimedia Commons
Eric Zemmour. Bron: Wikimedia Commons

Aan de andere kant is het bestaan van het plan op zich geheel plausibel. Uiteraard zal het leger het bestaan van een dergelijk plan niet aan de grote klok hangen. Het hoofd van de Franse veiligheidsdienst DGSI, Patrick Calvar, toonde zich uitermate somber. Hij verwacht op korte termijn een burgeroorlog tussen islamieten en nationalisten. Als hij zich zo uitgesproken durft te uiten, zal hij niet de enige zijn die er zo over denkt en zich gedekt weten door de stilzwijgende instemming van machtige mensen binnen leger en veiligheidsdiensten. Waaronder de legertop.

Wat zou er gebeuren, als dit plan werd uitgevoerd?
Er zou bij de operatie besloten kunnen worden dat elke Fransman met een dubbele nationaliteit, van de Franse nationaliteit gestript wordt en uitgezet. Dit zou veel maatschappelijk verzet oproepen, dus zal de staat van beleg uitgeroepen worden. Het leger zal de banlieues omringen, desnoods met scherp schieten en met geweld de inwoners met een dubbele nationaliteit oppakken en deporteren naar Algerije, Marokko en Tunesië. Een milder scenario zou inhouden dat alleen de criminelen met een dubbel paspoort worden gestript.

In beide scenario’s zouden miljoenen mensen worden uitgezet. Dit zou schokgolven door de wereld zenden, voornamelijk in Europa en Noord-Afrika. Het zou diplomatieke veroordelingen regenen, vooral in het eerste geval waarbij ook onschuldigen van hun Franse nationaliteit worden gestript. Nationalisten zouden zich geïnspireerd voelen. Het aantal terreuraanslagen door Franse onderdanen zou sterk afnemen en het Franse nationale inkomen per persoon zou stijgen. Al zou de economie in absolute zin een harde klap krijgen. Daarentegen zou de komst van miljoenen woedende, fundamentalistische onderdanen in landen als Algerije, Tunesië en Marokko, die nu al geen voorbeelden van stabiliteit zijn, leiden tot nog meer instabiliteit.