Cyborgs vormen de samensmelting van mens en machine. Bron: Youtube still

Cyborg kaders

Wat is nu precies een cyborg? En zijn we in feite niet al een beetje een cyborg?

Wat zijn de kaders van een cyborg, en zijn we dat nu al niet een beetje?

Als we het merendeel van de films uit het science fiction genre mogen geloven, is de scheidslijn tussen mens en cyborg overduidelijk. Is iemand half robot met nog uit organisch materiaal bestaande hersenen, dan behoort diegene tot de categorie cyborg. Simpel. Enkel vanuit een filosofisch standpunt gezien, lopen we er nu al bijna allemaal als cyborgs bij, hiermee bedoel ik niet de pacemaker van tante Inie, het houten been van Peter Stuyvesant of de prothetische voet van de in Irak gewond geraakte achterbuurman. Ik bedoel de smartphone.

Hoewel spraakverwarring kan ontstaan over de vraag, of het wel of niet een essentiële levensbehoefte betreft, zeker bij de jeugd, kan ik u verzekeren dat dit niet het geval is. Op een lichte paniek aanval of hyperventilatie na, kan er medisch gezien niets met je gebeuren wanneer men zich niet binnen het handbereik van de telefoon bevindt. Ondanks dit bovenstaande als algemene kennis gezien mag worden, houdt de meerderheid van de westerse wereld zijn of haar mobiel krampachtig vast alsof het van levensbelang is.

Dit verschijnsel valt goed te verklaren. De telefoon is immers geëvolueerd tot een verlengstuk van onszelf. Men verleent identiteit aan de telefoon, wie ben je, tel je mee, hoeveel Facebook vrienden heb je, hoeveel volgers op Twitter? Een on demand entertainment systeem met spelletjes, sociale controle, informatie, herinneringen, en dit alles 24/7 beschikbaar, mits je je batterijmanagement goed onder controle hebt.

Terug naar de cyborgs

In feite zijn wij de eerste bèta versie van de toekomstige cyborgs. We hebben een extern uitbreidbaar geheugen, nagenoeg alle kennis van de mensheid per direct beschikbaar, we kunnen andere cyborgs live met ons mee laten kijken (d.m.v. Facetime), we delen onze locatie zodat de andere cyborgs weten waar we ons bevinden, of om gewoon simpel de primaire emotie van jaloezie op te wekken. Rekenen, grammatica, en nagenoeg alle middelbare school kwaliteiten worden overgenomen door en vergemakkelijkt door onze externe vriend en raken zodanig steeds meer in de vergetelheid totdat ze helemaal zijn verdwenen. Daarmee zijn we dus afhankelijk van onze mobiele vriend en de laatste fase van het cyborg zijn ingeslagen.

Cyborgs vormen de samensmelting van mens en machine. Bron: Youtube still
Cyborgs vormen de samensmelting van mens en machine. Bron: Youtube still

Een cyborg (van het Engelse cybernetic organism oftewel cybernetisch organisme) is de fysieke samensmelting van mens en machine.

Voorbeelden van cyborgs zijn de Borg uit de Star Trek-serie, Bionic Woman, voor de wat oudere lezertjes De Man van Zes Miljoen en De Vrouw van Zes Miljoen, televisieseries uit de jarne zeventig. De cyborg in deze series zou men ook bionische mensen kunnen noemen. In de sciencefiction-filmreeks The Terminator is het personage de Terminator gebaseerd op een robot met menselijk weefsel als bekleding, technisch gesproken niet een cyborg.

De Amerikaanse feministische bioloog, filosoof en socioloog Donna Haraway houdt in haar essay A Cyborg Manifesto uit 1985, een pleidooi voor de afschaffing van de rigide grenzen tussen mensen en dieren, organismen en machines, mannen en vrouwen. Volgens haar opvattingen van het begrip cyborg zijn veel mensen die nu op aarde rondlopen in feite al cyborgs; iemand die hulpmiddelen als een pacemaker en een hoorapparaat heeft, voldoet al aan de voorwaarde cyborg.

Een van de eerste menselijke cyborgs is Britse professor Kevin Warwick, hoogleraar cybernetica aan de Universiteit van Reading. Samen met zijn team is hij erin geslaagd om van zichzelf een populaire cyborg te maken. Warwick was ook het brein achter Cybot, een robotje dat men bij het magazine Real Robots kon krijgen.

Bron wikipedia

Volgens de officiële definitie moeten we wachten totdat er een fysieke samensmelting tussen mens en machine plaatsvindt, (wat mijner inziens niet nog erg lang op zich laat wachten) maar heeft de mobiele telefoon al een dusdanige sterke positie ingenomen in onze mentale beleving dat een smartphone-verslaafde evengoed als cyborg gerekend mag worden.

6 gedachten over “Cyborg kaders”

 1. Wel een logische doortrekking van de definitie cyborg. De smartfoon als eerste stadium van de weg van mens naar cyborg. Een verdere integratie is als de energievoorziening van de smartfoon door het menselijk lichaam wordt verzorgd en niet meer afhankelijk is van een externe oplader. Er zijn al proefnemingen met opladen door middel van lichaamswarmte en bewegingsenergie aan de gang.

    1. O sorry, ik ben gewend dat Germen de artikelen schrijft.
     Ik had beter moeten opletten.

 2. We ontkomen niet aan de ontwikkelingen in deze richting. We moeten wel om het hoofd te bieden aan de laatste stuiptrekkingen van het ineen stortende religieuze bolwerk en de dogma’s. Kwam een interessant artikel tegen waarop ik de vogende tekst het geplaatst:

  Since modern religious terrorism has been introduced in different societies and cultures, science has always offset by countermeasures. There is absolutely nothing that can stop these countermeasures from further development in to the future, because it will not be done by humans anymore. It will be AI that’s developing artificial intelligent countermeasures against terrorism, and no human will be able to beat these systems.

  We zijn nu al niet meer in staat ons efficiënt te verdedigen tegen de door mensen ontwikkelde AI gebaseerde systemen, laat staan als dit overgenomen wordt door de AI zelf. De enige manier om dit voor een deel te compenseren is door zelf in de verdedigende zin althans, deels deel uit te gaan maken van deze onmenselijke intelligentie. Een dergelijke overgang zal in de sociaal, fysiek, technisch, wetenschappelijke zijn niet zo onaantrekkelijk zijn als men zich doorgaans voorstelt. Implantaten kan ik mij wel voorstellen, maar dat de mens van de toekomst er als iets anders uit zal gaan zien dan wat de gemiddelde mens aantrekkelijk vindt, geloof ik niet. Ik denk eerder dat hersengolfen lezende, sociale AI ons als een persoonlijke assistent door de gecompliceerde netwerken en genomen maatregelen zullen gaan begeleiden. Net zoiets als je mobieltje, maar dan individueel en persoonlijk uitgerust met aan jou aangepaste AI. De mogelijkheid bijvoorbeeld; om je te mengen in voor jou op dat moment ongeschikt openbaar gezelschap kan naar twee kanten werken. Jou kan dan de toegang tot evenementen, terreinen, of anderszins publiek toegankelijke gelegenheden ontzegt worden als dat gevaar op zou kunnen leveren voor jouzelf of anderen. Geen terrorist die zelfs maar kan parkeren, of de weg op kan met enig openbaar vervoersmiddel. Op straat lopen kan ook niet, letterlijk alles in de toekomst wordt ontoegangkelijk voor aggressieve individuen. Dat is wat ons te wachten staat denk ik.

Laat een reactie achter