Hadrian aan het werk.

Video: metselrobot bouwt huis in twee dagen

Metselen is een arbeidsintensief werkje, waar vaak jarenlange oefening voor nodig is om het professioneel te doen. De metselrobot Hadrian legt 1000 bakstenen per uur, voldoende om een woonhuis in twee dagen te metselen. De snelste menselijke metselaar haalt maar 700.

.

Het vergde  twaalf jaar om de metselrobot te ontwikkelen. De metselrobot is ontwikkeld in de westelijke Australische stad Perth door het bedrijfje FastBrickRobots. In 2005 heerste er een metselcrisis in de Australische stad door een gebrek aan metselaars. Dit inspireerde de uitvinder om aan zijn prototype te sleutelen. In 2015 is de machine eindelijk rijp om uitgeleverd te worden. Het vergde veel tijd om de aansturing van de telescopische metselarm tot op 0,5 mm precies te maken en bestand te maken tegen weersinvloeden. Anders dan bij een menselijke bouwvakker, die eerst de specie aanbrengt en daar dan de stenen op metselt, bekleedt de metselrobot de baksteen eerst met specie.

Hadrian aan het werk.
Hadrian aan het werk.

De naam, Hadrian, komt van de Romeinse keizer Hadrianus die in de Romeinse tijd, 129 AD, de enorme, 117 kilometers lange en ongeveer 4 meter hoge  muur van Hadrianus liet bouwen. Deze lag iets ten zuiden van de grens met het tegenwoordige Schotland om de oorlogszuchtige Picten, die in de Schotse Hooglanden huisden, uit de rest van Brittannië weg te houden. Dat kostte de Romeinen twintig jaar. Deze metselrobot zou die muur, met bakstenen van nu, in omgerekend drie jaar en iets meer dan twee maanden kunnen bouwen.

Bron:
Perth Now
FastBricksRobotics.net

Laat een reactie achter