De terugkeer van de amateurwetenschapper

Share Button

Grenswetenschappelijke onderwerpen krijgen niet altijd de aandacht die ze puur vanuit wetenschappelijk oogpunt bezien, zouden moeten krijgen. Biedt de terugkeer van grote aantallen competente amateurwetenschappers de oplossing? Technologische doorbraken maken dat verre van denkbeeldig.

Wetenschap overheerst door monomanie en belangengroepen
De reden dat veel wetenschappelijek disciplines een nogal monomane indruk maken is is dat de toekenning van wetenschappelijke onderzoeksbudgetten niet wordt bepaald door de wetenschappers in het veld zelf, maar door belangengroepen. Goed georganiseerde lobby’s zoals de broeikaslobby krijgen veel meer fondsen los dan een enkele wetenschapper met een wat minder populaire mening. Een gefrustreerde Engelse bioloog moets daarom zijn onderzoeksvoorstel naar het gedrag van eekhoorns zo herschrijven dat de gevolgen van het broeikaseffect op het eekhoorngedrag werden bestudeerd.

Het gevolg is dat het wetenschappelijk onderzoek door meeloperij en hypes wordt gekarakteriseerd. Wetenschappelijk onderzoekers zijn vaak langer bezig met het binnen proberen te halen van onderzoeksgelden en het proberen met allerlei listen en lagen de citatieindex te spammen, dan met daadwerkelijk onderzoek.

Cavendish gebruikte een opstelling net als in dit zwaartekrachtsexperiment om zijn baanbrekende meting van de zwaartekracht uit te voeren.

Cavendish gebruikte een opstelling net als in dit zwaartekrachtsexperiment om zijn baanbrekende meting van de zwaartekracht uit te voeren.

Baanbrekende amateurs
Opmerkelijk genoeg was dat voor de opkomst van de georganiseerde wetenschapsinstituten wel anders. Zo vindt tot einde negentiende eeuw het meeste wetenschappelijk onderzoek plaats door toegewijde, begaafde amateurs. Henry Cavendish, bijvoorbeeld, was een amateur die met zijn eigen middelen baanbrekend wetenschappelijk onderzoek deed (zo slaagde hij er in de zwaartekracht van een grote bol te meten en zo tot op een procent nauwkeurig te bepalen hoe zwaar de aarde is). Wetenschapspioniers als Anthonie van Leeuwenhoek en zelfs nog Albert Einstein (tijdens de publicatie van de speciale relativiteitstheorie in 1905) en kwantummechanica-grootheid graaf Louis de Broglie uit de twintigste eeuw waren ten tijden van hun doorbraak onafhankelijk onderzoekers. Sindsdien overheerst de beroepswetenschap.

Kostbare apparatuur, hoge kosten en peer review van wetenschappelijke tijdschriften nekken amateurs
Relevant wetenschappelijk onderzoek begeeft zich doorgaans (maar niet altijd) op de grens van onze technische mogelijkheden. Wetenschappelijke experimenten vereisen daarom doorgaans enorme investeringen in krachtige of uiterst nauwkeurige apparatuur die voor een amateur nauwelijks meer op te brengen zijn. Alleen een multimiljardair als Bill Gates kan  bijvoorbeeld een tokamak voor kernfusieonderzoek of een Hubble-achtige ruimtetelescoop bekostigen. Zelfs een volledig uitgerust biochemisch lab kost al gauw honderdduizenden euro’s.

Ook tellen wetenschappers van minder hoog aangeschreven instituten uit bijvoorbeeld derde-wereld landen minder mee, laat staan amateurwetenschappers. De meeste wetenschappelijke tijdschriften kennen namelijk een peer review systeem, waarbij wetenschappelijke artikelen eerst door collega-wetenschappers op kwaliteit worden beoordeeld.

Peer reviewers krijgen een enorme stortvloed aan artikelen binnen, onder meer van de nodige crackpots (vooral de arme Einstein moet het ontgelden), waardoor ze gedwongen zijn een eerste selectie te maken. Niet omdat ze bekrompen of kwaadaardig zijn, maar domweg door de gigantische information overload.
Een eenvoudige manier hiervoor is alles wat niet afkomstig is van een Amerikaanse Ivy League universiteit of van onderzoekers die nooit eerder gepubliceerd zijn, af te wijzen. In een grappig experiment werd een en hetzelfde artikel twee keer naar een vooraanstaand blad verstuurd: één keer onder de naam van een  medewerker van een gerespecteerde universiteit en een andere keer als medewerker van een totaal onbekende universiteit. De eerste inzending passeerde de peer reviewer zonder problemen. De tweede inzending werd geretourneerd omdat het “onvoldoende onderbouwd” zou zijn. Drie keer raden dus wat met een artikel van een onafhankelijke onderzoeker zal gebeuren.

Ook vervelend nieuws voor amateurwetenschappers is dat ze nauwelijks toegang tot wetenschappelijke tijdschriften met state of the art onderzoek hebben. Een abonnement op een enkel tijdschrift kost al gauw honderden tot duizenden euro. Hier gaat een groot deel van het budget van universiteitsbibliotheken aan op. Het is weliswaar mogelijk voor een amateurwetenschapper om een abonnement op een universiteitsbibliotheek te nemen (wat ook zeker aan te raden is), maar ook in het dichtbevolkte Nederland liggen buiten de Randstad universiteiten vaak op honderd kilometer of meer afstand.  Wetenschappelijke software als Mathematica, MatLAB en SPSS is extreem duur.

Internet en open-source betekenen nieuwe kansen voor citizen scientists

GNU Octave is een open-source alternatief voor het wetenschappelijke werkpaard Matlab.

GNU Octave is een open-source alternatief voor het wetenschappelijke werkpaard Matlab.

De laatste jaren zijn er echter meerdere ontwikkelingen die hieraan een einde maken. De belangrijkste doorbraak is het ontstaan van internet. Niet langer is een amateur afhankelijk van de bibliotheek van een universiteit, de bibliotheek of de populair-wetenschappelijke rubriek van het plaatselijke sufferdje. In landen zonder censuur is nu in principe elke webpagina met een openbaar adres op te vragen en dat gebeurt dan ook steeds meer massaal. Groepen als UseNet en wetenschapsforums en blogs overbruggen de informational divide steeds meer. Op Wikipedia zijn artikelen (of verwijzingen naar wetenschappelijke artikelen elders op het Web) te vinden die ook een amateur die bereid is zich de nodige achtergrondkennis eigen te maken in staat stellen, zich tot expert op een deelgebied te ontwikkelen. Op natuurkundegebied heeft Gerardus ’t Hooft hier een lijst samengesteld van achtergrondkennis die een amateurnatuurkundige moet beheersen om state-of-the art onderzoek te kunnen doen. Vergeet het irrelevante deel over de snaartheorie.

Ook goedkope wetenschappelijke apparatuur komt steeds meer in opmars. Ik herinner me nog de tijd dat een kleine tweedehands telescoop honderden guldens (in die tijd een kapitaal) kostte. Nu zijn kwalitatief uitstekende telescopen voor ruim onder de honderd euro te krijgen. Hetzelfde geldt voor microscopen: voor onder de driehonderd euro is een research grade microscoop te koop die tot duizend maal vergroot. Voldoende om bacteriën en de allergrootste (mimi)virussen te zien.  Zelfs, ongelofelijk maar waar, de ooit tonnen kostende elektronenmicroscoop waarmee je individuele atomen kan zien is nu in prijs gedaald tot die van een middenklasse auto.

We schreven al over de recente doorbraken in DNA-onderzoek voor amateurs. Ook computercapaciteit, ideaal voor numerieke berekeningen, wordt steeds goedkoper. Vroeger werd je behandeld als een halve crimineel als je chemicaliën bestelde via de drogist. Nu kan dat snel en gemakkelijk via gespecialiseerde websites.Van steeds meer wetenschappelijke software verschijnen er open-source klonen. Zo kan je in plaats van MatLAB nu het gratis Octave gebruiken om je meetresultaten te analyseren. Waarnemingsmateriaal van NASA-satellieten is rechtstreeks te downloaden.

Er zijn  nu ook plaatsen waar je als serieuze amateurwetenschapper je eigen artikelen kan plaatsen en waar alle artikelen gratis te lezen zijn. Denk aan ArXiv. Door de moordende concurrentie willen wetenschappers elkaar voor zijn dus dumpen een pre-publish editie op Arxiv om zo het logge peer-review systeem voor te zijn. Het resultaat: steeds meer baanbrekende research komt online te staan. Kortom: er breken weer gouden tijden aan voor creatieve en begaafde amateurs die hoge kwaliteit onderzoek verrichten.

Bronnen
Bright Science

Share Button

Germen Roding

Hoofdredacteur en analist (Visionair.nl) Expertise: biologische productiesystemen (master), natuurkunde (gedeeltelijek bachelor), informatica

Dit vind je misschien ook interessant:

5 reacties

 1. its me schreef:

  wat heeft sexuele voorkeur met wetenschap te maken??

 2. Th.G.Baalman schreef:

  Mijne Heren, hierbij een studievanmij obver Water in de aarde en ik hoop dat u mij ’n reactie hierop wilt geven en zeg u darvoor bij voorbaat hartelijk dank!
  Th.G.Baalman SaWATER IN AARDE

   

   

  De waterende aarde en de zondvloed

  Hetgeen ik hier verkondig , is de mening van een eenvoudig man, niet universitair onderricht, en wiens mening tot stand kwam na uitvoerige studie van de Bijbel en andere geschriften, en die beweerd dat de aarde grotendeels uit water bestaat! Een enorme bol waarop de contingenten drijven.

  Ik nodig de lezer uit hierover hun oordeel en mening te geven

  Wij beginnen met de Zondvloed, de grootste ramp uit de menselijke geschiedenis, waarbij het water 15 ellen boven de hoogste bergen kwam te staan. De vraag die men daarbij direct kan stellen is :”Waar kwam al dat water vandaan?

  Moeder Aarde, die al eeuwen door het Heelal wentelt, bevolkt met vreemde kostgangers, die door bemanningen van vliegende schotels, een “raar diersoort” kan worden genoemd, kan, als men mij geloofd, dus enorm last van waterzucht hebben.

  Volgens de Bijbel, een boek die velen net zo boeiend vinden als een telefoonboek en een “onzinboek”, kreeg zij eenmaal de gelegenheid uit een barstend volle blaas een gigantische plas te doen. Bij die Zondvloed! Al het ingehouden water mocht zij lozen via de Kolken der grote Diepte die “openbraken” (Genesis 7; 11) Nou, dát was even een opluchting!

  Zo’n kans heeft ze nooit meer gehad. Wel mag zij nog steeds flinke plassen spuien. Bij voorbeeld uit de Niagara waterval, die gevoed wordt door de grensrivier Niagara tussen VS en Canada, en die de verbinding vormt tussen het Erie-meer en het Ontariomeer. Via een zich vernauwende stroom stort water bruisend van 47 mtr hoogte in een hoeveelheid van 15 miljoen liter per seconde naar beneden. Hier wordt een goed gevuld piespotje omgekiept! Maar… wáár komt al dat water vandaan? Wáárom loopt het Erie-meer nooit leeg?

  In Zuid Amerika en Afrika storten woeste watervallen vanaf hoge kale rotsen naar beneden. Wederom, waar komt dát water vandaan? De Nijl, de langste rivier ter wereld is 6671 Km lang en ontspringt uit het Victoria meer. Ook dát meer loopt nooit leeg, ondanks de geweldige massa water die uit haar geput wordt. De Amazone, de grootste rivier in Zuid Amerika, ontspringt in het kale Andes gebergte. Zij heeft het grootste stroomgebied en afvloeiing ter wereld. Men beweerd dat zij gevoed wordt door vochtige dampen komend uit de zee. Maar… kan daar die grootste binnenzee ter wereld uit ontstaan? Waar komt al dat water echt vandaan?

  De Colorado (Indiaans woord voor gekleurde rivier) ontspringt bij de Rocky Mountains . Haar water voedt over 2250 km een groot, veelal droog gebied en het dorre Colorado plateau, om uiteindelijk in de Golf van Californië uit te monden. Nogmaals, waar komen al haar gigantische watermassa’s vandaan? Gevoed door smeltend gletsjerijs of enorme sneeuwmassa’s van het hooggebergte? Dat is in genoemde beschrijvingen, niet het geval! Bij hùn oorsprong of bron, is géén gletser- ijs aanwezig, noch sneeuw!

  Nog meer water sroomt met donderend geweld uit de Iquazu watervallen.(Iquazu wat “de grote wateren” betekend in de Braziliaanse Indianentaal.) Zij zijn een wereldwonder. In omvang 4 x zo breed als de Niagara waterval en zij vervoeren 60.000 ton water per seconde! Waar komt al dat water vandaan? Daar is de Angel waterval in Venuzuela. Heeft die naam te danken aan James Angel, een vlieger die er overheen vloog op zoek naar goud. Die waterval is de hoogste vrij vallende waterval ter wereld..Ontspringt op een kale rots van 979 mtr.hoog! Voor de zevende maal: Waar komt dat van die hoogte neerstortende water vandaan?

  Mijn antwoord is, steunend in hoofdzaak op de Bijbel: Al dat water komt diep, héél diep uit de aarde, die grotendeels uit water bestaat!. Net als het menselijk lichaam, die ook zo’n 70% water bevat! Die waterige aarde is, naar ik vast geloof, de moeder van alle bronnen, beken, rivieren en watervallen.

  Dáárom lopen meren, beken en rivieren nooit leeg en raken de zeeën nooit overvol. Via een eeuwige kringloop keert zeewater terug in de aarde. Het water, oorspronkelijk afkomstig van en uit het vasteland en zout door smeltwater en stromen zoutkristallen, die in het zoete rivierwater zijn opgelost, stroomt richting zee, wordt zoet in het onderaardse water en stroomt, via capillaire werking van de hoogte der aarde- waar de bronnen zijn en beken ontspringen, terug naar de rivieren en vandaar weer naar zee. Dat geschiedt niet alleen via die hooggelegen bronnen, maar ook via bronnen spleten en openingen in de aardbodem, die men de poriën der aarde zou kunnen noemen. Zo als een mens transpireert, zo zweet ook de aarde water uit. Heden ten dage ligt er onder de Sahara een ondergronds meer, groter dan de Middellandse Zee.

  Bij haar uitmonding naar de wijde zee, zegt de rivier tegen de hoge berg; Wacht op mij. Wacht op mij. Ik keer weerom, wacht op mij!”

  Wilde gedachten spinsels van een fantast? Zoals eens Jules Verne in zijn boek 20.000 mijlen onderzee? Lees dan eens verder.

   

  De Kolken der diepte

  De aarde bestaat dus mijn inziens grotendeels uit water. Net als de planeten die om de zon draaien. Al het leven speelt zich hier af op een ca. 20 Km.dikke korst, drijvend op een immense hoeveelheid ondergronds water. Dat druist in tegen de wetenschappelijke opvattingen die als inhoud der aardbol van alles veronderstelt (want zeker weten doet men het ook niet) behalve water.

  De Bijbel geeft steun aan die gedurfde opvatting. Het begint bij de schepping. En God zei; “Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en die make scheiding tussen water en wateren. (Genesis 1; 6) Dit kon niet slaan op het water in dampvorm (wolken) want de Here God had het nog niet op de aarde doen regenen. ( Genesis 2; 5-6)

  In de Hebreeuwse vertaling wordt met “uitspansel” geen “hemel boven de aarde” bedoeld, maar iets dat is “tussen watermassa’s”. Toen zei God; WajoMER ELOHIEM; Er zij een uitspansel- JeHIE RAQIEA- te midden van de watermassa’s- beTOKH ha MAJIM,- en het zij afbakenend- WieHIE MaVDIEL- tussen water (op aarde) en water (boven de aarde) BEJIM laMAJIM”

  Interessant is de tekst in Psalm 24; 2; “des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. Want Hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen bevestigd” En Spreuken 8:27- en 30:15-16 ” spreken over de bronnen der zee” en “de aarde die nooit verzadigd is van water”

  Drijft de aarde (vroeger schijfvormig) aldus op de zeeën, dan is het water boven die aarde de nu zichtbare Oceanen. Dan is het eerder genoemde woord RAQIEA het woord dat een vaste of stevige materie (aardkost) weergeeft. Dan is er dus een ontzaglijke watervloed ónder de aarde!

  Toen God de zondvloed over de aarde liet komen, deed Hij dat door het 40 dagen en nachten te laten stortregenen,( niets bijzonders zult u zeggen, wij kunnen er in ons kikkerlandje ook wel wat van) en…door gebruik te maken van dat onderaardse water, want; op die dag braken alle kolken der grote waterdiepte open”(Genesis 7; 11) Zuiver vertaald uit het Hebreeuws “braken alle wellen der grote (onderaardse) watermassa= enkelvoud- open- ” nivqéoe KOL MA jeNOT Te HOM RABB.

  Het is wel zeker dat het water van de zondvloed hoofdzakelijk uit de aarde kwam. De bovengenoemde”kolken der grote diepten” die bij de zondvloed open gingen, namen als de afvoer van een badkuip, het water ook weer op! Waar zou anders die immense hoeveelheid water, 15 el boven de hoogste berg gebleven zijn?

  Vast staat dat die onbeschrijflijke hoeveelheid water niet in zo’n korte tijd verdampt kon zijn. Want na 150 dagen namen zij af en in het zeshonderdste jaar-( Noach was 600 jaar oud toen de zondvloed begon) waren de wateren opgedroogd van de aarde. (Genesis 8; 133)

  De zee komt dus m.i.voort uit de diepten der aarde. Dat verteld God Zelf aan Job met de woorden; “Wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij bruisend uit de moederschoot kwam? ( Job 38; 8) Ook de profeet en schaapherder Amos wist hier van. Hij schrijft; “die het water der zee heeft opgeroepen“(Amos 5: 8) En de spreukendichter geeft blijk weet te hebben dat de zee uit de aarde komt met de woorden ,“Toen Hij en kring trok op het oppervlak van de Oceaan, toen Hij de wolkendaarboven bevestigde en de bronnen van de Oceaan met kracht opborrelden”(Spreuken 8:27-28 en Spreuken 30:15-16 “De bloedzuiger heeft twee dochters: geef, geef. Deze drie zijn onverzadelijk, vier zeggen nooit “Het is genoeg; het dodenrijk en de onvruchtbare schoot, de aarde die nooit van water verzadigd wordt” en het vuur dat nooit zegt “Het is genoeg!”

  De zee wordt m.i. gevoed (gelijk de rivieren) door bronnen uit onvoorstelbare diepten. Uit troggen tussen 5500 en 10.000 mtr. diepte, welt water en lava uit de Oceaanbodem (de moederschoot der aarde) naar buiten. De lava stolt. Zij vormt een stop of grendel, die steeds weer de baarmoederhals afsluit. ( “toen Ik grendels en deuren aanbracht” Job 38; 10 )

  Men vindt het nogal vanzelfsprekend dat water diep uit de aarde omhoog welt. Maar van hóé diep, daar heeft de wetenschap geen enkel idee van. Zoals de wetenschap ook geen idee heeft waar al het water op en in de aarde vandaan komt. Tot heden nam men aan door neerstortende meteorieten, die water bevat zouden hebben. Dat idee is nog niet zo gek. Want er is water in ons Zonnestelsel al is dat maar in de vorm van ijs.

  .

  Afgaande op de Bijbel zijn er onvoorstelbare oceanen van ondergronds water. God verbiedt in de 10 geboden (Exodus 20 4) gesneden beelden te maken van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Het wordt herhaald in Deut. 4; 19 en 5; 8.

  Jacob zegende Jozef ” met zegeningen van de watervloed, die beneden ligt”. Letterlijk uit het Hebreeuws vertaald: met zegeningen uit de in de laagte liggende oceaan – BIRKHOT ROVETSET TACHAT-(Genesis 49; 25) En later zou Mozes aan deze woorden memoreren over Jozef: dat zijn land zij door de Heer gezegend met de kostelijke gave des hemels, met de dauw, en met de watervloed die beneden ligt” (Deut. 33:13) De vraag van de Almachtige aan Job: “Zijt gij doorgedrongen tot de bronnen der zee, en hebt gij door de geheimnissen van dewaterdiepte gewandeld” ,(Job 38:16) completeert de waarheid dat de aarde grotendeels uit water bestaat, waarvan een eenvoudige visserman getuigde: “Want willens en wetens ontgaat het hun, dat door het woord van God, de hemelen er sedert lang zijn geweest en de aarde die uit en door het water bestaat”( 2 Petrus 3; 6-6): “Door dat water” zegt Petrus, Is de toenmalige wereld vergaan, verzwolgen door het water” Water dat opkwam uit de “kolken der grote waterdiepte”

  Die enorme ondergrondse watermassa, “verschoont” ook het bovengrondse water. Voor de milieuactivisten, die, overigens met de beste bedoeling, zo op hun achterste benen steigeren wanneer onverlaten vuiligheid in het water droppen, is het goed te weten dat die enorme ondergrondse watermassa, óók het bovengrondse water verschoont. Hun angst voor wereldondergang mede door watervervuiling, is zacht gezegd lichterlijk overdreven. Het zal het opwellende, zegen brengende water zijn dat straks, bij de vernieuwing der aarde; waterplassen in de gloeiend hete woestijnen zal geven “want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppen en het gloeinde zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen.” (Jesaja 35; 7)

  Onderzoekingen door

  geologen met behulp van moderne instrumenten en boortechnieken, hebben aangetoond dat diep onder de Sahara zéér veel water is. Als de Heer” water in de woestijn geeft om Zijn uitverkoren volk te drenken (Jesaja 43; 20) dan zal dat water diep onder die woestijn vandaan moeten komen. Aardig vooruitzicht voor Arabieren en Bedoeïenen, die nu met hun kameel, het Schip der Woestijn door de Sahara sukkelen, terwijl van de hitte de reuzel uit hun broekspijpen druipt! Volgens Jesaja zal hun grote zandbak “tot een waterplas” worden, zodat zij eindelijk ook eens in een zeilbootje kunnen stappen.
  Ezechiël voorzag een Tempelbeek met kristalhelder geneeskrachtig water, aanzwellend van voethoogte tot knie, van knie tot middel, van middel tot hoge wateren, uit de diepte ontspringend. (Ez.47; 1-2) Zo diep dat men er in kan zwemmen, een beek die niet te doorwaden is!

  En overal waar die beek langsstroomt, wordt het water gezond en rein, en er zal veel vis zijn en langs de beek groeien allerlei vruchtbomen, die elke maand vrucht dragen! Zo kunnen zwemmers in plaats van een lange tocht naar de Super, direct van uit het water stappend, heerlijke kosteloze vruchten plukken en op hun barbecue vis roosteren! Leuk toch?

  En Johannes de openbaarder zag: ” een rivier van water des levens, helder als kristal” ( Openbaring 22; 1) Eens zal de aarde opbloeien als een roos. Vernieuwd, verheerlijkt, verschoond. Gezuiverd en gewassen als een dopeling na onderdompeling van zonden en onreinheid. “Dan wordt de woestijn een gaarde, een plaats van rivieren en brede stromen (Jesaja 32:16 en 33:21) Het “Paradise regained” van de blinde dichter John Milton, zal dan bewaarheid zijn.

  Van welk een diepte komt het water naar boven? Welke wegen gebruikt het? Een der wegen is bekend, namelijk de “BRON” ontspringend op de top der bergen. En bronwater opwellende volgens het eruptie of geiser systeem, komend van zéér grote afstand, diep onder het aardoppervlak. Opwellende en borrelend kruipt het water, overeenkomstig de capillaire werking, omhoog door een soort holle buis in de “wortels der bergen”. De Rijn, de grote Europese rivier met een lengte van 1320 km en een stroomgebied van 224.400 vierkante km. ontspringt in de centrale zone van de Zwitserse Alpen en wordt naar men algemeen aanneemt gevoed door smeltwater van de gletsjers. Iedere seconde stroomt 400.000 liter water door haar bedding. Toch zouden die gletsjers spoedig weggesmolten zijn, ware het niet dat bronnen, ontspringend van de bergtoppen hun ijsmassa aanvult en onderhoudt.

  Metingen der zwaartekracht hebben aangetoond dat bergen wortels hebben, punten van vast gesteente onder de berg naar beneden doorlopend. Zij dringen zich vanuit granieten basis in steunend basalt, dat zwaarder is dan graniet. ( uit studies van James Hall (1858) en C.E.Dutton (1889 zie schetsje)

  De koning van Juda zegt: Gij die de hemel en de aarde en al wat er in is gemaakt hebt en de zee heeft verzegeld met Uw gebod en de diepte hebt toegesloten en verzegeld. (tekst uit ” Het gebed van Manasse” toen hij gevangen was te Babel) (Apocrief)

  Enkele openingen zijn in die verzegelingen uitgespaard, opdat helder bronwater de aarde besprenge!
  In Spreuken 8; 27 staat: toen Hij een kring trok op het oppervlak der Oceaan”, en in Job 26; 10 “Hij trok een kring over het watervlak tot waar het licht aan de duisternis grenst“.

  Beide teksten voeren ons terug naar de scheppingsdagen toen God zei: dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn kome” (Genesis 1; 9)

  Deze genoemde “kring” moet zeker een derde van de aardbol begrensd hebben (tot waar het licht aan de duisternis grenst),
  dat is net zoveel als het complete areaal van het vasteland beslaat. Er is nog een tekst, die op het bovenstaande aansluit, namelijk Ezechiël 38; 8. Het gaat over een volk “bijeengebracht op de bergen Israëls” en vers 38; 12 geeft exact de geografische plaatsbepaling: een natie die op de navel der aarde woont” Die uitdrukking “navel” betekent “centrum” of “midden”. Welnu, indien men een passerpunt in het midden der ring van aaneengesloten continenten zet, het z.g. Oer Pangaea, Al- aarde of Oercontinent vóór het uiteendrijven, dan staat die punt in het huidige Israël!
  Scheiding der continenten.
  I.v.b. met het bovenstaande het volgende : Enorme platen aardmateriaal bewegen zich over onze planeet.Er is voortdurend beweging. Haast onmerkbaar schuiven continenten op. De rampzalige aardbevingen zijn o.a. het gevolg van die bewegingen. In de loop de geschiedenis zijn verschillende continenten vanuit één grote landmassa uiteen gedreven. De wetenschap der geologie neemt deze theorie, gelanceerd in 1912 door de Duitse metereoloog Alfred Wegener als vaststaand aan. Deze theorie leert dat eens al het vasteland in de vorm van een “RING” of “KRING” aaneen gesloten is geweest!
  Zo staan er meerdere onthullingen of bevestigingen in de Bijbel. B.v. over de genoemde grote waterdiepte en de continenten die daarop drijven. In het boek de Psalmen waarin vele geheimen staan verborgen, heet dat: “De waterdiepte, Gij hebt haar als met een kleed bedekt” (Psalm 104; 6) Met dat KLEED kan mijn inziens niets anders bedoeld worden als het vasteland, de continenten!

  Zoals eerder beschreven komt de zee voort uit de aarde. Zij ontvangt haar water uit bronnen die op grote diepten gelegen zijn, sommigen meer dan 10.000 meter diep. Uit engten en op plaatsen waar de huid der aarde zeer dun is, welt het water te saam met lava als door de hals van een baarmoeder uit de moederschoot der aarde omhoog. Deze engten, door de wetenschap “troggen” genoemd, vond men op bijna 6000 mtr. diepte in de Caribische Zee, de z.g. Cayman -trog. Dan is er de afgronddiepe Marianen-trog, gelegen in de Westelijke Pacific en bijna 11.000 mtr. diep. Daaronder barst de aardkorst open en puilt op gezette tijden, al dan niet gepaard met aardbevingen, water en lava naar buiten. De lava stolt in het koelere zeewater tot een koek. Zo vormt ze een stop of “grendel” die de baarmoederhals afsluit. Een beschrijving van dat proces werd eerder gegeven in Job 38; 8, “Wie heeft de zee met deuren afgesloten toen zij bruisend uit de moederschoot kwam?”

  Ook in Ezra 7:3-4 (Apocrief) wordt iets dergelijks vermeld alsook de bevestiging dat de zee, gelijk de rivieren, door bronnen wordt gevoed: “De zee is in een enge plaats gesteld opdat zij de rivieren gelijk zou zijn”.

   

  Th.G.Baalman Salomonstempel 3 1241 HS Kortenhoef

  theobaalman@gmail.com

   

   

   
  lomonsrtempel 3 1241 HS Kortenhoef tel 035 6565361

 3. Bonusje schreef:

  “crackpots (vooral de arme Einstein moet het ontgelden)”

  Om t maar over de ergste crackpot te hebben. Die einstein is al lang compleet debunked

Geef een reactie

Advertisment ad adsense adlogger