Het periodiek systeem Bohrium (Bh)

Een serie artikelen over de verschillende elementen. De legoblokjes waarmee wijzelf, onze aarde en de materie van het universum is opgebouwd hebben allemaal hun eigen specifieke eigenschappen. In deze serie gaan we stap voor stap langs elk element en kijken we wat voor zinvolle zaken de wikipedia erover te zeggen heeft, met daarnaast een interessant filmpje van de universteit van Nottingham waarmee verschillende experimenten met het betreffende element worden gedaan.

Vandaag nummer 107 van de 118 elementen, Bohrium (Bh).

Klik hierop om naar de wikipedia versie te gaan waarbij je gemakkelijk naar de verschillende elementen kunt doorklikken

Ontdekking

Atomen van element 107 werden voor het eerst gemaakt in 1976 door een groep van Sovjet wetenschappers onder leiding van Y. Oganessian in het Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek in Doebna. Het betrof de isotoop 261Bh met een geschatte halveringstijd van 1-2 ms (latere metingen wijzen uit dat de halveringstijd van deze isotoop ca. 10 ms bedraagt). De atomen werden gemaakt door een doel van bismut-209 te beschieten met kernen van chroom-54.
\, ^{209}_{83}\mathrm{Bi} + \, ^{54}_{24}\mathrm{Cr} \, \to\ \, ^{262}_{107}\mathrm{Bh} + \, ^{1}_{0}\mathrm{n}

In 1981 was een Duitse groep onder leiding van P. Armbruster and G. Münzenberg van hetGesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt in staat de resultaten van het Sovjet-team te bevestigen door de langer levende isotoop 262Bh te maken.

Naam

De Duitsers stelden voor de naam Nielsbohrium te geven aan dit element om de Deense natuurkundige Niels Bohr te eren. De Sovjets hadden deze naam gesuggereerd voor element 105.

Er was een controverse over de naamgeving van de elementen 101 tot en met 109, daarom noemde de IUPAC het element 107 voorlopig unnilseptium (met als symbool Uns). In 1994 kwam een comité van de IUPAC met de aanbeveling element 107 Bohrium te noemen. Deze naam komt beter overeen met de standaard dat alleen de achternaam van een wetenschapper wordt gebruikt als zijn naam wordt gebruikt om hem te eren, maar veel mensen waren tegen dit voorstel omdat het zou kunnen leiden tot verwarring met het element Boor, dat ook borium (zonder h) wordt genoemd. In het Engels bestaat de verwarring niet, omdat boor daar boron heet. Ondanks deze angst werd de naam Bohrium voor element 107 in 1997 internationaal erkend.

Toepassingen

Er zijn geen toepassingen van bohrium bekend.

Opmerkelijke eigenschappen

Vanwege de uiterst korte halveringstijden van de bohriumisotopen is het nauwelijks mogelijk om onderzoek te doen naar de chemische en fysische eigenschappen.

Verschijning

Op aarde wordt bohrium van nature niet aangetroffen.

Laat een reactie achter