Het periodiek systeem Francium (Fr)

Een serie artikelen over de verschillende elementen. De legoblokjes waarmee wijzelf, onze aarde en de materie van het universum is opgebouwd hebben allemaal hun eigen specifieke eigenschappen. In deze serie gaan we stap voor stap langs elk element en kijken we wat voor zinvolle zaken de wikipedia erover te zeggen heeft, met daarnaast een interessant filmpje van de universteit van Nottingham waarmee verschillende experimenten met het betreffende element worden gedaan.

Vandaag nummer 87 van de 118 elementen, Francium (Fr).

Klik hierop om naar de wikipedia versie te gaan waarbij je gemakkelijk naar de verschillende elementen kunt doorklikken

Toepassingen

Tot op heden zijn er weinig industriële toepassingen van francium bekend. Soms wordt het bij radiologisch onderzoek in combinatie met radium gebruikt als neutronenbron.

Opmerkelijke eigenschappen

Francium is het zwaarste bekende alkalimetaal. Van nature komt het op aarde nauwelijks voor, maar het kan gesynthetiseerd worden door thorium te bombarderen met protonen. Omdat de levensduur van francium bijzonder kort is, zijn er slechts weinig eigenschappen van bekend. Chemisch gezien vertoont francium de meeste overeenkomsten met cesium.

Verschijning

Francium ontstaat in de aardkorst uit het alfaverval van actinium. Aangezien dat een zeer traag proces is en franciumisotopen een zeer korte levensduur hebben, is de totale hoeveelheid francium op aarde altijd zeer klein en wordt geschat op 25 tot 30 gram. Het wordt alleen aangetroffen in uraniummineralen.

Laat een reactie achter