Levende wezens, zoals vogels en planten, kloppen bij het in stand houden van kwantumverstrengeling zelfs de beste kwantumlabs met ordes van grootte. Zijn we er nu eindelijk achter waarom?

Kwantumgeheim levende wezens ontraadseld?

In levende wezens blijkt kwantumverstrengeling, een exotisch verschijnsel dat in laboratoria zelfs onder de allerbeste omstandigheden slechts fracties van seconden in stand houdt, volop voor te komen en zelfs veel robuuster te zijn dan in het lab.  Natuurkundigen denken nu eindelijk een verklaring gevonden te hebben.

Levende wezens, zoals vogels en planten, kloppen bij het in stand houden van kwantumverstrengeling zelfs de beste kwantumlabs met ordes van grootte. Zijn we er nu eindelijk achter waarom?
Levende wezens, zoals vogels en planten, kloppen bij het in stand houden van kwantumverstrengeling zelfs de beste kwantumlabs met ordes van grootte. Zijn we er nu eindelijk achter waarom?

Kwantumparadox: levend wezen klopt geavanceerd kwantumlab
De laatste jaren wordt steeds meer ontdekt dat kwantumverschijnselen in levende wezens eerder de regel dan de uitzondering zijn. De bekendste voorbeelden zijn fotosynthese (waardoor d.m.v. kwantumcoherentie alle lichtenergie die op een bladgroenkorrel valt, wordt geconcentreerd op één effectieve plaats) en het waarnemen van magnetische velden door vogels met behulp van het kwantum Zeno effect.

Veel natuurkundigen zitten hiermee behoorlijk in hun maag. Hoe kan een heet, vochtig systeem kwantumverstrengeling veel langer in stand houden dan onderzoekers in een lab, waar met vacuüm vlak boven het absolute nulpunt wordt gewerkt? Kortom: volgens klassieke kwantumberekeningen is dit niet mogelijk. Fysici denken daarom dat er iets verkeerd is: of de metingen deugen niet – een geliefd argument:  niet-natuurkundigen, zeker als ze zich op natuurkundig terrein begeven, zijn nu eenmaal prutsers – of er is een nog niet ontdekt mechanisme dat decoherentie (verdwijnen van kwantumverstrengeling) voorkomt.

Onbekend kwantummechanisme ontdekt
De jury is er eindelijk uit: Gabor Vattay en Stuart Kaufman van de universiteit van Vermont (VS) en Samuli Niiranen van het Tampere Technisch Instituut in Finland zeggen nu inderdaad dat het een tot dusver nog onontdekt mechanisme is.  Ze hebben ontdekt dat onder bepaalde bijzondere omstandigheden, kwantumsystemen veel langer coherent kunen blijven dan klassieke kwntummechanica toestaat. Ze stellen ook dat biologische systemen dit effect op zo’n manier manipuleert dat dit de recente ontdekkingen van kwantumbiologen verklaart.

Kwantumchaos
De chaostheorie – een infinitesimaal kleine verstoring zal in een instabiel systeem uitgroeien tot een radicaal andere systeemstaat – heeft de afgelopen veertig jaar aan onder meer meteorologen duidelijk gemaakt dat hun droom, ooit maanden van tevoren het weer te kunnen voorspellen, onmogelijk is te  bereken. Er bestaat ook een kwantumvariant van de chaostheorie, waarin een kleine wijziging in een kwantumstaat een enorm effect op de evolutie van het systeem heeft.

Faseovergang behoudt kwantumverstrengeling
Naar blijkt, bestaat er een soort faseovergang tussen ‘klassiek’ kwantumgedrag vertonende kwantumsystemen en chaotische kwantumsystemen – net als in klassiek fysische systemen. De nieuwe verklaring maakt gebruik van deze kwantumovergangstoestand. Er is bijvoorbeeld een punt met een (hoge) temperatuur en druk waarbij ijs, vloeibaar water en waterdamp tegelijkertijd kunnen bestaan (het driefasenpunt). Bij deze kritische overgang is er geen verschil meer tussen deze drie fases. Kauffman stelt dat er een vergelijkbare kritische overgangsstaat bestaat tussen normale en chaotische kwantumsystemen. Op dit punt is er geen verschil meer tussen ‘normaal’ en ‘chaotisch’ kwantumgedrag. Onder deze omstandigheden overleeft kwantumcoherentie plotseling veel langer dan normaal.

Plausibele verklaring voor kwantumbiologie
Dit moet de verklaring zijn voor de bizarre kwantumbiologie, aldus Kauffman en zijn medeauteurs. Om de proef op de som te nemen berekenden ze met redelijk succes hoe sterk het de coherentie van het kwantum-lichtoogstsysteem in bladgroenkorrels verbeterde. Hun conclusie: “Het is erg plausibel dat biologische systemen dit mechanisme gebruiken.”

Kwantumtechniek op kamertemperatuur nu binnen bereik
Ook bouwers van potentieel superzuinige kwantumcomputers en (zeer gevoelige) kwantumdetectoren kijken reikhalzend uit naar het moment waarop ze er in slagen kwantumverstrengeling op kamertemperatuur en voor veel langere tijd te manipuleren. Deze ontdekking zou dus wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor de doorbraak van kwantumtechniek. Als deze kwantum-faseovergang inderdaad bij kamertemperatuur gerealiseerd kan worden, zou je bijvoorbeeld draagbare MRI-scanners en dergelijke kunnen bouwen.

Kortom: veel mogelijkheden om nieuwe, nauwkeurige en zuinige meetapparatuur en informatieverwerkers te ontwikkelen.

Bron
Kauffman et al., Quantum Biology On The Edge Of Quantum Chaos, ArXiv (2012)

38 gedachten over “Kwantumgeheim levende wezens ontraadseld?”

 1. Nog ff en ze gaan het “”Butterfly effect”” uitvogelen en toepassen op het lichaam van een vlinder ten behoeve van genetische manipulatie zonder chirurgische of andere medische ingrepen. Dat zal wel weer een hoop grappige ethische vraagstukken gaan oproepen. LHC….CERN….Do your job  :P

  1. Ik denk trouwens dat mijn vorig commentaar wat uitleg nodig heeft, stel dat ze de kwantumverstrengelingen in een menselijk lichaam kunnen uitrekken over grotere afstand dan het lichaam zelf dan zou het in theorie dus mogelijk moeten zijn om 150 km verwijderd van deplaats waar het lichaam is een tumor weg te snijden, een tumor die dan op de werkelijke plaats waar het lichaam is ook zou moeten verdwijnen. Dankzij de bovenstaande bevindingen zitten we nu dus ook een stuk dichter bij instantane teletransportatie.

 2. Kwantum theorie en alle daar ondervallende begrippen wat bekend is, is in mijn optiek nog maar een tipje van de sluier, die we opgetild hebben als mens. Je zou het zo kunnen zien dat in de periode dat het begrip atoom ontstond en men een beetje begon te begrijpen wat de atomen voor funkties hadden, zo zou je dus ook naar de kwantum theorie kunnen kijken. Het verschil alleen is, dat de kwantum theorie een zeer uitgebreid pakket van werkbare stoffen bezit die in een atoom zitten. Dit gegeven is zo groots dat we nog vele jaren nodig zullen hebben om indien dat mogelijk is alles te verwoorden wat de werkzaamheden betreft. Dan het euvel wat komt er na het Kwantum, want het zal in mijn optiek nog verder gaan. Het opsplitsen van het kleinste zal geen einde kennen. Ja en dat de natuurwetenschap over elkaar heen zal buitelen om aan te tonen wat wel enof niet zo is, zal net zo gaan als met de atoom. Germen bedankt voor dit artikel, het geeft toch weer aan dat de procesgang met vallen en opstaan weer verder gaat. Mvg, Paul.R

 3. EMC² is corrupt, vandaar dat ze nimmer de kwantum theorie zullen begrijpen.
  Les 1 een wiskundige formule bestaat uit constanten.

  TIJD is een variabele !!!!!

  Jhon 

 4. QuantumRandomnessApplications

  Als je hierboven op QuantumRandomnessApplications klikt, dan zie je in de map “Nature” onder “Programs” een aantal applicaties waarin dit soort effecten gesimuleerd worden met behulp van Quantum Randomness.
  LET OP: sommige gebruikers hebben virusproblemen gemeld op deze link: http://www.wuala.com/QuantumRandomnessApplications . Bezoek dus niet of alleen na uitgebreide veiligheidsmaatregelen. /redactie

 5. @ Nils Peters,

  Tijd komt voor in de “constante” lichtsnelheid.
  snelheid kan alleen bepaald worden met behulp van tijd.
  tijd is waarnemings afhankelijk, en hierdoor geen constante!

  Maar als E=MC² corrupt zou zijn valt zo goed als de gehele natuurkunde om, zou de energiecreatie uit massa en visa versa niet mogelijk zijn en zou een groot deel van de medisch diagnostische en radiologische behandelingen op toeval berusten; dit geloof ik niet. Echter ben ik wel van mening dat de vergelijking incompleet is.

  1. @ Sebas

   Ja je hebt gelijk, eigenlijk zeggen we hetzelfde, wetende dat de lichtsnelheid constant is, dus de snelheid is ook altijd gelijk en maakt het niet uit hoe je ’tijd’ dan defineert. Of het nu minuten, plancklengtes of su’s zijn. Er wordt weleens gedacht dat de lichtsnelheid verlaagd zou kunnen worden door bijv. een sterke zwaartekrachtsveld, maar er is al bewezen dat het licht dan afgebogen wordt ipv vertraagd. :)

    1. Ja maar Barry, als de lichtsnelheid niet constant zou zijn, zou de hele speciale relativiteitstheorie van Einstein de prullenmand in kunnen en dat zou wereldnieuws zijn, dat nieuws heb ik nog niet vernomen.

    2. @ Nils Peters,
     De speciale relativiteitstheorie van Einstein kan ook de prullebak in om meerdere redenen. D.m.v. het Bose-Einsteincondensaat zijn wetenschappers erin geslaagd om fotonen te vertragen tot een snelheid van 17 meter per seconde. Dit hebben ze bereikt op een temperatuur van net boven het absolute nulpunt.
     http://nl.wikipedia.org/wiki/Bose-Einsteincondensaat.
     De laagste temperatuur in het heelal is -273,15 graden. met deze temperatuur zouden fotonen dus ook behoorlijk vertraagd moeten worden, in het oudste en dus ook het koudste heelal heerst deze temperatuur op de plekken waar de “”lege”” ruimtes zijn in het bijna vacuum. Ik ga ervanuit dat er geen Bose-Einstein condensaat nodig is om fotonen te vertragen vooral omdat er een grote magnetische plasmawal rondom ons universum ligt.
     Als 2e is het een bekend feit dat fotonen in de zon zigzaggen waardoor het zeer lang kan duren voordat ze uit de zon komen. Dit zigzaggen komt omdat fotonen door deeltjes geabsorbeert worden en vervolgens in een andere richting weer uit de deeltjes gestoten worden. Absorbatie levert altijd een gedeelte energieverlies op en dus ook snelheidsverlies.
     Dit is simpele deductie bij elkaar geraapt met informatie vrij verkrijgbaar op het internet. Mischien klopt het niet wat ik hier schrijf, dan hoop ik dat je mij onderbouwde bewijsvoering kan laten zien dat ik me vergis. Als ik me vergis zou ik mijn vergissing graag willen bestuderen.
     (even iets anders, dat Einstein eigenlijk een oorlogsmisdadiger was had ook wereldnieuws moeten zijn, heb je hier iets van vernomen?…ik wel)
      

    3. 1) Niet de snelheid van lichtdeeltjes is constant, maar de maximale snelheid die behaald kan worden. Het heet de lichtsnelheid omdat licht die snelheid heeft wanneer het niet afgeremd wordt. Dus BECs zijn geen weerlegging van de relativiteitstheorie.
     2) Je kan geen absoluut 0K halen, je zal altijd nulpuntsenergie behouden. Daarnaast kan je fotonen niet vertragen door ze af te koelen, omdat niet hun snelheid maar hun golflengte verandert met de energie. Ten slotte moet natuurlijk opgemerkt worden dat zelfs als je de fotonen stopt, je niet de constance c ontkracht, maar enkel aantoont dat fotonen ook op lagere snelheden kunnen bewegen. De relativiteitstheorie gaat nu juist over de hoogste snelheid, c, en niet over de constantheid van de snelheid van fotonen.
     3) Nogmaals, het energieverlies vertaalt zich in een langere golflengte, niet in een lagere snelheid. Helaas pindakaas.

    4. Barry dat neutrino`s sneller zouden zijn dan het licht is al weer achterhaald. Het is wereldnieuws dat er sprake was van een meetfout in de apparatuur. Alles is te vinden door te googlen.

    5. Einstein blijft gewoon staan totdat geldig bewezen is dat neutrino`s sneller zijn dan het licht.
     Al ga jij op je kop staan..

    6. Dus wat je zegt is dat claims die jou goed uitkomen niet onafhankelijk bevestigd hoeven te worden, maar claims die jou slecht uitkomen wel? Dat lijkt mij in ieder geval een zwakte in je logica.

     Daar komt nog bij dat het oorspronkelijke onderzoek (dat neutrino’s sneller gaan) heel onzeker en wankel was, met talloze tegenbewijzen. Terwijl het nieuwe onderzoek (dat het oude onderzoek een fout bevatte) behoorlijk nauwkeurig is uitgevoerd, met veel metingen en ander bewijs.
     Dit maakt dat onafhankelijke bevestiging voor het eerste experiment veel harder nodig is dan bij het tweede.

     Zoals gevraagd wat referenties:
     1) Goed inleiding filmpje over lichtsnelheid  (vooral vanaf 2:00): http://youtu.be/w_DenvIA9gQ
     2) Een filmpje van dezelfde universiteit, maar dan over 0K én de beweging van electronen (voor fotonen geldt hetzelfde): http://www.youtube.com/watch?v=Oba_RxdESSs

     Ik hoop dat je aan die filmpjes genoeg hebt.

    7. Volgens Einstein is er geen enkele reden waarom deeltjes niet sneller zouden kunnen reizen dan ~300000 km/s, alleen zullen deze deeltjes niet kunnen vertragen tot onder C, ik vraag mij dan ook af hoe wij deze deeltjes kunnen ontdekken, het lijkt mij moeilijk iets te kunnen waarnemen dat sneller dan het licht reist. Op het moment dat het het wilt waarnemen-  Is het dan al geweest? Beweegt het deeltje van je af? (de toekomst in?  Of is er alleen een waarschijnlijkheid dat het deeltje er is? Of denk ik nu helemaal verkeerd?

    8. @ Nils Peters,
     Je vragen zijn erg goeie vragen, ik wil je mijn visie hierop wel geven maar kan mijn visie dan niet staven met links. Ik doe wel altijd mijn best om met simpele logica mijn visies te onderbouwen. Maar simpele logica is niet altijd afdoende of kloppend.

    9. Dat het deeltje terug zal gaan in de tijd is (theoretisch) correct, maar dit zal alleen gelden binnen het inertiaalstelsel van het deeltje zelf. Dat wil zeggen: Stel je plaatst een klok op het deeltje, dan zou die klok achteruit lopen. Maar iedere andere klok zou nog gewoon vooruit lopen.
     Als we dat toepassen op hoe wij zo’n deeltje zouden waarnemen, dan is duidelijk dat wij het deeltje zien in onze tijd. Daarom is er ook geen probleem dat het deeltje zelf terug in de tijd gaat. We zullen het deeltje dus gewoon kunnen meten, en we zullen gewoon zien dat het deeltje sneller aankomt dan licht.

     Ik begrijp dat dit verwarrend kan zijn, dus laat ik even een analogie maken:

     Volgens jou zou een deeltje dat sneller dan licht gaat terug de tijd in gaan, waardoor we het niet kunnen waarnemen. Maar licht staat stil in de tijd. Dit zou dan betekenen dat licht niet beweegt. Dat is niet het geval. Dus: De tijdservaring van het deeltje heeft niets te maken met onze tijdservaring van het deeltje.

    10. Een Bose-Einstein condensaat is niet lege ruimte. je vergelijkt hier dus appels met peren.  Lege ruimte van nul kelvin kent (net als bijvoorbeeld waterijs van 0 K) een lichtsnelheid van c resp. in de buurt van c.

    11. @ Germen, dat klopt wat je daar zegt. Een Bose Einstein condensaat is geen lege ruimte. In die zin is het idd appels met peren vergelijken.
     Maar goed, ruimte is nooit leeg of we praten over de ruimte achter de grote magnetische plasmawal…als die ruimte al leeg is. Dit is nu gewoon een serieuze vraag, zouden deeltjes zich achter die wal kunnen voortbewegen?

    12. @ Germen, als we uitgaan van de relativiteitstheorie van Einstein en zijn aanname aannemen dat fotonen zich langs geodeten voortbewegen dan vraag ik me af hoe ze zich kunnen voortbewegen als een ruimte leeg is. Leeg is leeg, dus ook geen kromme. Heb jij een theorie die aannemelijker is dan de theorie van Einstein gebaseerd op iets wat zinniger en logischer is dan geodeten?

    13. Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar we zouden dan tot de conclusie moeten komen dat die ruimte per definitie niet leeg kan zijn, omdat er een deeltje doorheen zou bewegen. Anders gezegd: Een deeltje kan niet door een lege ruimte bewegen, want de ruimte is niet leeg als er een deeltje in zit.
     Wat dit te maken heeft met geodeten begrijp ik eerlijk gezegd niet direct. Wat je bedoelt met ‘de plasma wal’ begrijp ik ook niet.

 6. Beste Jhon, ik heb gekeken op de door jou aan gereikte link. Toen ik bij het onderwerp aankwam ging op mijn CP gelijk de virus programma op tilt slaan. Dus heb ik dit verder niet geopend. Ik weet niet of anderen hier ook gekeken hebben en het zelfde ervaren hebben als ik. Dus wees voorzichtig om dat programma te openen.

 7.  
  @ Lukas,
  Er bestaat geen enkel tegenbewijs dat neutrinos niet sneller dan het licht kunnen gaan, alleen tegenbeweringen en theorien. Het nieuwe onderzoek is zeker nauwkeurig uitgevoerd maar bevat ook verder geen bewijzen dat neutrinos niet sneller dan het licht gaan of dat het eerste onderzoek onnauwkeurig was, het klopt hoe dan ook wel dat onafhankelijke onderzoeken in deze hard nodig zijn.
  Hoe kom je hier eigenlijk bij? Dus wat je zegt is dat claims die jou goed uitkomen niet onafhankelijk bevestigd hoeven te worden, maar claims die jou slecht uitkomen wel? Dat lijkt mij in ieder geval een zwakte in je logica.
  Je probeert hiermee lezers woorden in de mond te leggen die ik niet heb gezegd. Het is heel simpel, er is gemeten dat neutrinos sneller gaan dan het licht en totdat het tegendeel is bewezen is die claim volwaardig. Het draait zich er niet om wat mij goed uitkomt en wat niet.
  De mensen die in die links wat uitleggen, leggen gewoon wat basiszaken uit waar ik al niks meer aan heb. Die mensen laten geen bewijzen zien uit onderzoeken die ze gedaan hebben dus daar kom ik al niks mee verder, ik vindt het vreemd dat jij beweerd dat voor fotonen met een zwakke kernkracht hetzelfde geldt als voor electronen.

  1. Het punt is nu juist dat er al genoeg bewijs is dat neutrino’s niet sneller dan het licht gaan, bijvoorbeeld bij supernova explosies, maar ook bij alle voorgaande neutrino-experimenten. Dat bewijs is er dus al, maar het nieuwe onderzoek zou dat overworpen hebben. Dit onderzoek bleek echter niet te kloppen, waardoor het niet overworpen is. Het resultaat hiervan is dus dat er nog geen reden is om het verzamelde bewijs overboord te gooien.
   Ik was al bang dat je moeilijkere bronnen zou vragen. Als je daadwerkelijk zo slim bent, dan weet je ook dat de lichtsnelheid simpelweg gedefinieerd is als ‘de snelheid van licht in een vacuum’. Bron: Albert Einstein – On the Electrodynamics of Moving Bodies: “die Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum” zegt Einstein letterlijk.

   Voor de snelheid van neutrino’s verwijs ik je naar: P. Adamson et al. (MINOS Collaboration) (2007). “Measurement of neutrino velocity with the MINOS detectors and NuMI neutrino beam”. Phsyical Review D 76 (7)

   1. @ Lukas, als we het hebben over de “”lege”” ruimte aangaande de lichtsnelheid bestaat er geen enkele ruimte in ons universum die leeg is, we praten dan over het vacuum en vacuum bestaat niet,kan niet gecreeerd worden en dus heeft er ook nooit een zuivere meting plaatsgevonden over de snelheid van het licht in vacuum.
    Mijn vraag aan Germen was een serieuze vraag en niet een flauwe vraag bedoeld om Germen in een strik te laten lopen, ik had mijn vraag anders moeten stellen, een echt bijna 100% lege ruimte plus 1 deeltje, een fotondeeltje. Germen snapte mijn vraag maar goed lukas, je had hier wel gelijk in.

    1. Ik probeer geenszins te zeggen dat je berichten ‘flauw’ zijn. In tegendeel zijn ze juist interessante punten. Ik reageer enkel omdat ze volgens mij niet helemaal kloppen.

     Het punt blijft dat dat ene deeltje alsnog je punt over lege ruimte ontkracht. Nu ik je post teruglees krijg ik het idee dat je argumenteerde dat een lege ruimte geen kromming bevat, en dus geen geodeten. Dit is correct in zoverre de geodeet een rechte lijn zal zijn in de conventionele zin, namelijk de ruimte is plat. Maar ten eerste zal dit niet uitmaken, want het maakt beweging niet onmogelijk (alleen de berekeningen worden makkelijker). Ten tweede zal ieder toegevoegd deeltje een kromming veroorzaken door de energiedichtheid lokaal te verhogen. Ten derde is het maar de vraag of de ruimte in een vacuum plat is, dit is immers alleen het geval wanneer het universum geen kromming heeft.

     Wat betreft relativiteitstheorie is een vacuum zeer zeker mogelijk, er zijn zelfs meerdere vacuumoplossingen voor de einstein vergelijking (m.n. minkowski vacuum en schwarzschild vacuum). Het is QM die stelt dat het niet mogelijk is. Aangezien deze twee nog niet verenigbaar zijn, moeten we dat vooral ook niet doen hier.

     Daarnaast moet opgemerkt worden dat de snelheid in de experimenten niet gemeten wordt tussen twee punten, maar via inferometrie en resonantie. Veelal wordt slim omgegaan met de relatie c = λ*f, welke eenvoudigweg volgt uit de aard van golven. De meest accurate meting tot nu toe is naar mijn kennis dit onderzoek:  Evenson, KM; et al. (1972). “Speed of Light from Direct Frequency and Wavelength Measurements of the Methane-Stabilized Laser”. Physical Review Letters 29 (19): 1346–49

    2. @ Lukas, ik ben blij dat je je kennis deelt, ik kom hier morgenvroeg op terug. Dan ben ik weer fris, ik heb wel al wat antwoorden en vragen maar denk niet dat ik ze nu nog fatsoenlijk kan overbrengen. Als het zich gaat om de grote magnetische plasmawal aan de rand van het universum, Germen heeft er een keer een artikel over geschreven maar dat kan ik niet meer vinden, mischien omdat ik gewoon te moe ben.
     Germen, als jij weet wat ik bedoel zou je dan a.ub. de link willen aanreiken van dat artikel? Alvast bedankt.

    3. @ Lukas, zoals beloofd zou ik er nu op terugkomen, ik heb me misselijk gezocht om het artikel te vinden over de grote magnetische wal rondom de universa, mischien is het geen artikel maar staat het ergens als alinea vermeld in 1 van de artikelen.
     Ik heb wel een artikel gevonden die als uitgangspunt kan dienen voor de discussie die wij nu hebben en wil voorstellen om hier later op dat artikel op terug te komen omdat die artikelen wat meer geschikt zijn hiervoor.
     https://www.visionair.nl/wetenschap/universum/extreem-sterk-magnetisch-veld-verandert-vacuum-in-een-supergeleidende-superlens/
     en:
     https://www.visionair.nl/wetenschap/universum/niets-is-stroperig-door-spookdeeltjes/
     Nu is het Bose-Einstein condensaat vergelijken met het niets idd wel appel met peren vergelijken maar ik had er wel een reden voor om die vergelijking te treffen, die reden staat in het 2e artikel beschreven. Ik begin een migraine aanval te krijgen dus ik krijg het nu niet meer rond om er iets zinnigs over te zeggen. Dalijk nog een comment op C.J.Deckers geven en dan kap ik ermee voor vandaag.

  2. Barry, er bestaat juist wel veel tegenbewijs. Tot nu toe lieten alle metingen zien dat neutrino’s langzamer bewegen dan de lichtsnelheid. Alleen deze, zeer complexe meting toonde andere resultaten. Niet de bewijslast omdraaien he ;)

 8. Voor de geintresseerden:
  Leeuwarder courant 31-03-2012. Fysicus deeltjesversneller de italiaanse natuurkundige Antonio Ereditato stapt op, daar hij een meetfout had gemaakt. Hij melde dat neutrino’s sneller waren gegaan dan het licht. Het bleek duidelijk om een meetfout te gaan, m.a.w. de relativiteitstheorie van Albert Einstein blijft wederom overeind staan. Volgens die theorie kan niets sneller gaan dan het licht: ongeveer 300.000 KM per seconde. Mvg, Paul.

Laat een reactie achter