Methuselarity in 2036: levensverlenging stopt veroudering”

Volgens de eminence grise van het verouderingsonderzoek, SENS-directeur Aubrey de Grey, is de kans ongeveer vijftig procent dat voor of op het jaar 2036 de “Methuselarity” plaatsvindt. Levensverlenging gaat dan sneller dan biologische veroudering.

Komt de methuselarity, het jaartal dat levensverlenging sneller gaat dan veroudering, nu in zicht?
Komt de methuselarity, het jaartal dat levensverlenging sneller gaat dan veroudering, nu in zicht?

Een opmerkelijke voorspelling, die echter wel degelijk op een solide basis berust. De “methuselarity” zou betekenen dat vanaf dit jaartal niemand die levensverlengingsbehandelingen ondergaat, meer zal verouderen. En dus, niet meer door ouderdom zal sterven. In het begin zullen deze behandelingen alleen voor de allerrijksten betaalbaar zijn, maar de kosten zullen snel dalen. Bijna alle medische kosten komen door ouderdomsziekten. Als we er in slagen de veroudering stop te zetten of terug te dragen, scheelt dat enorm qua levenskwaliteit en zorg. Waarschijnlijk zullen deze behandelingen daarom snel opgeschaald worden en voor ieder mens bereikbaar zijn.

Methuselarity voor muizen?

De Methuselah Foundation, een stichting die haar naam ontleent aan de bekende mythische duizendjarige aartsvader Methusalem uit het boek Beresjiet (Genesis) in de Tenach, looft prijzen uit voor onderzoekers die de levensduur van muizen kunnen verlengen. Op dit moment lukt dat vrij aardig. Een laboratoriummuis wordt niet veel ouder dan twee jaar en een maand of twee. Het verlengen van muis-telomeren en medicijnen zoals rapamycine laten hun levensduur met enkele maanden stijgen. [1] Met de snel toenemende rekencapaciteit en betere AI, zal de vooruitgang nu sneller gaan.

Bron

  1. M.A. Muños-Lorente et al., Mice with hyper-long telomeres show less metabolic aging and longer lifespans, Nature Communications, 2019

1 gedachte over “Methuselarity in 2036: levensverlenging stopt veroudering””

  1. Mocht dat zo zijn, verwacht dan niet dat de zorgverzekering omlaag gaat. De zorgsector is een miljarden business en die staan er niet om te springen dat te verliezen. Kijken of het patent opgekocht kan worden of het proberen te verbieden (overbevolking, milieu etc.) zullen de eerste stappen zijn. Of je koopt alles op (bedrijven etc.) en maakt het onbetaalbaar voor praktisch iedereen. Het zal ook gepaard gaan met hier en daar een dode (niet afstaan of meewerken zal je dood kunnen betekenen). We hadden al een Utopia kunnen hebben, ra ra wat dat altijd heeft voorkomen.

Laat een reactie achter