Protest op het Binnenhof tegen het aan de ketting leggen van de zendpiraat Veronica. Het protest hielp. Bron: Norderney.nl

Tijd voor een Nederlandse lente

Stuitende incompetentie, zelfverrijking en volkomen gebrek aan inzicht wat betreft economie, maken duidelijk dat de Nederlandse regering beter binnen enkele maanden op kan stappen.

Incompetentie en corruptie
Al sinds 2008 zucht Europa, of liever gezegd de eurozone, onder de gevolgen van incompetent beleid. Politici laten zich gijzelen door bankiers (waar ze lucratieve baantjes van krijgen aangeboden) en houden met duizenden miljarden belastinggeld banken overeind. De kosten hiervan worden opgehoest door het productieve deel van de maatschappij: burgers en bedrijfsleven. Op visionair.nl hebben we dit reeds enkele keren aan de kaak gesteld.

Protest op het Binnenhof tegen het aan de ketting leggen van de zendpiraat Veronica. Het protest hielp. Bron: Norderney.nl
Protest op het Binnenhof tegen het aan de ketting leggen van de zendpiraat Veronica. Het protest hielp. Bron: Norderney.nl

Geschiedenisstudent
Een land dat in het bijzonder wordt geteisterd door de gevolgen van ernstig wanbestuur is Nederland. We worden anno 2013 geregeerd door een monsterverbond van kortzichtige kooplieden en gestaalde vakbondskaders. Zowel de discalculische geschiedenisstudent Mark Rutte (VVD) als zijn natuurkundig geschoolde compagnon Diederik Samson (PvdA), bij wie we toch wat meer hersens hadden verwacht,  menen de stroom van goederen en diensten weer op gang te kunnen helpen door de Nederlandse burgers op te roepen vooral meer uit te gaan geven. Dit na het opleggen van meerdere lastenverzwaringen, denk aan hogere BTW, en de voortdurende onzekerheid door wisselvallig beleid.
Wat hierbij eveneens niet erg helpt is het leegbloeden van de Nederlandse economie door miljardensteun aan het Europese Stabiliteits Mechanisme en de banken die nu direct gesteund gaan worden. De veelbelovende groeisector  zonne-energie wordt de nek omgedraaid door de saldering ter discussie te stellen.

Wanbeleid te laat afgestraft
Op dit moment zijn de gevolgen van wanbeleid funest. Politici zijn, zie het ESM debacle, in staat tientallen miljarden in enkele dagen over de balk te kieperen – wat het land op jaren pijnlijke, vaak destructieve bezuinigingen komt te staan. Pas na vier jaar volgt de afrekening via de stembus. De aanrichters van de ellende zijn dan vaak al aangesteld voor een winstgevende baan bij banken, de Europese unie of de VN.

Straatprotesten de enige effectieve oplossing
De Haagse politiek heeft op dit moment veel weg van een blind, ongeleid projectiel. De dames en heren achten zichzelf na de verkiezingen onschendbaar. Van kritiek trekken de bestuurders zich nauwelijks wat aan. Het volk heeft gekozen, vaak op basis van verdraaiingen van de feiten en valse beloften, nu moet de burger voor vier jaar zijn mond houden.
Ervaringen in andere slecht geleide landen, zoals Bulgarije, wijzen uit dat een krachtig georganiseerd straatprotest in staat is om een regering te dwingen de koers dramatisch te wijzigen of zelfs op te laten stappen.

Welke maatregelen zal een nieuwe regering moeten nemen?
We zullen eerst op de noodrem moeten stappen. Ten eerste zullen alle verdere betalingen aan Brussel, internationale organisaties of banken gestaakt moeten worden, tot het Nederlandse budget weer op orde is. Hulp zal alleen in de vorm van humanitaire (voedsel of medische) hulp aan de getroffen bevolking in Zuid-Europa verstrekt worden, daar waar acute noodsituaties ontstaan. Verder zal de regering voorbereidingen moeten treffen om weer een eigen munteenheid in te voeren en de veel te grote Nederlandse banken moeten kortwieken of nationaliseren. Internationale verdragen mogen nu in strijd zijn met de grondwet. Door deze koevoet te misbruiken zijn veel van de Nederlandse burgerrechten en souvereiniteit ernstig aangetast.  Ook hier moet een einde aan komen.

59 gedachten over “Tijd voor een Nederlandse lente”

  1. IMF en wereldmunt

   Er wordt al heel lang over geschreven en internationale politici en officials hebben het sinds het begin van de financiële crisis in 2008 regelmatig gesuggereerd, maar nu is het dan écht zover: het IMF heeft in een officieel rapport gesteld dat er één-wereldmunteenheid moet komen, omdat dit de beste manier zou zijn om de ’stabiliteit van het Internationale Monetaire Systeem’ (IMS) te bewaren. Volgens het IMF moet de hele wereld samengetrokken worden in één financieel systeem omdat de onafhankelijke landen niet in staat zijn gebleken om hun begrotingstekorten voldoende terug te dringen of om hun overschot op de juiste manier aan te wenden. De groeiende onbalans die dit veroorzaakt maakt het huidige financiële systeem kwetsbaar voor schokken, en is daarom ‘uiteindelijk voor ons allemaal onhoudbaar’.
   De wereldcrisis van 2008/2009 heeft – hoeveel het ook gekost heeft – de internationale monetaire stabiliteit niet in gevaar gebracht, en het IMS staat niet op de rand van instorten. Dat gezegd heeft het huidige systeem ernstige gebreken waardoor het verzamelen en creëren van (financiële) reserves wordt mogelijk gemaakt en gevoed. Uiteindelijk is dit beleid onhoudbaar en wordt het systeem -totdat het wordt omgekeerd- blootgesteld aan risico’s en schokken die in een hervormd systeem kunnen worden geminimaliseerd,’ aldus het in april 2010 verschenen rapport. De opbouw van reserves is het afgelopen decennium dramatisch versneld, met name sinds 2003/2004. Aan het einde van 2009 waren de reserves gestegen tot 13% van het wereld-BNP; dat is meer dan 50% van de totale import van goederen en diensten en een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2000. In de opkomende markten groeiden de reserves tot 32% (26% exclusief China) van hun BNP, en 27 van de top-40 reservehouders nemen 90% van alle reserves voor hun rekening en kenden een tweecijferige groei in de periode 1999-2008 … Daarnaast is meer dan de helft van alle reserves in het bezit van slechts vijf landen.
   In eerste instantie lijkt de oplossing gelegen in een nauwere internationale samenwerking door middel van bijvoorbeeld Special Drawing Rights (SDR). Het IMF-rapport concludeert echter dat uiteindelijk de invoering van een wereldwijde munteenheid het meest logisch is, aangezien SDR slechts een rekenmethode is die gebaseerd is op de vrijelijk te gebruiken valuta van de lidstaten, en niet een munteenheid op zichzelf is. Van SDR naar Bancor (de Bancor was in 1944 de naam voor een eventuele wereldmunt die werd voorgesteld door misschien wel de beroemdste econoom aller tijden, de Brit J.M.Keynes). Een recent besproken beperking van de SDR is dat het geen valuta is. De waarde van de SDR blijft nauw verbonden met de omstandigheden en prestaties van de belangrijke deelnemende landen. Een meer ambitieuze hervorming zou het verder bouwen op eerdere ideeën zijn door in de loop van de tijd een wereldmunt te ontwikkelen. Ter ere van Keynes zou deze bijvoorbeeld de Bancor kunnen worden genoemd.
   Hoewel het IMF denkt dat de invoering van deze wereldmunt pas op de lange termijn zal kunnen plaatsvinden, wordt er één voorbehoud gemaakt waardoor dit mogelijk toch veel sneller zou kunnen gaan gebeuren: ‘… mits een dramatische verandering in de wil voor meer internationale samenwerking.’ Een dergelijke ‘dramatische verandering’ zou er natuurlijk heel goed kunnen komen als inderdaad blijkt dat het huidige zogenaamde economische ‘herstel’ vals blijkt -zelfs in de reguliere media wordt hier nu langzaam gewag van gemaakt- en de volgende, waarschijnlijk veel ernstigere fase van de wereldwijde financiële/economische crisis vrijwel alle landen in grote problemen zal brengen. Het IMF heeft ook al een mogelijke naam voor de één-wereldmunt: de Bancor, al 66 jaar geleden bedacht door de beroemde econoom J.M.Keynes. (bron)

    1. Is sterk afhankelijk hoe men dat zelf ziet, binnen het IMF is er duidelijk onenigheid en verschillende visies. Er zijn mensen die duidelijk kiezen voor menswaardige oplossingen en zij die handelen vanuit tribalisme. De reacties hierop zijn ook divers, zij die kiezen voor alweer versnippering als reactie op deze pathologische toestand en zij die kiezen voor verruiming van visie. Wat ze gemeen hebben is dat we dringend een andere politiek nodig hebben om onszelf te redden van de ondergang. Vraag stelt zich wat we hier zelf aan kunnen bijdragen en wie er bereid is om het ook te doen?  

    2. Een wereldmunt is wat er al tijden op de agenda staat van de NWO, problem reaction solution. Ze creeren een crisis wachten tot het volk wil dat er wat verandert en dan druk je je oplossing erdoor. 

     Het IMF is na de BIS en naast de wereldbank een van de machtigste financiele organisatie die volledig in handen is van dezelfde maffia die de IMF jaren misbruikt hebben om de derde wereldlanden aan de slavenketting te leggen. 

     Op zich ben ik niet tegen een wereldmunt overigens maar dan wel naast een nieuwe nationale munt voor Nederland en verschillende regionale geldsystemen. Een beetje hoe Bernard Lietaer het voorsteld in zijn boek: New Money for a New World. 
     http://www.amazon.com/New-Money-World-Bernard-Lietaer/dp/0983227497/ref=pd_sim_b_2

     We hebben nu al gezien hoe dramatisch is het is met de Euro door economien volledig aan elkaar te knopendat moet je logischerwijs niet datgene wat je in de problemen heeft gebracht nu nog eens gaan versterken op wereldschaal. 

 1. Idd helemaal met je eens Germen, politici kiezen continue de kant van de banken en grote corporaties. Idd het genoemde redden van banken met miljarden belastinggeld maar Nederland vormt daarnaast ook een spil in het wereldwijde belastingontduiken voor grote corporaties waardoor die vaak onder de 3% belasting betalen terwijl alle middenstanders in Europa vaak minstens het tienvoudige betalen. 

  Ook qua wetgeving wordt het telkens idioter, kleine zaadbedrijven worden illegaal en Monsanto mag opeens een type broccoli patenteren. We geven nog miljarden subsidie aan fossiele energie in Nederland onder andere in de kassenbouw en ondertussen wordt het salderen op de schop genomen en worden er Europese barrieres gelegd zodat de burger van Europa veel moeilijker zonnepanelen kan aanschaffen. 

  Als een overheid en haar wetten niet langer het voortbestaan van haar volk dienen dan is het klaar. Dan doen ze hun werk niet meer en hebben ze elke legitimiteit verloren. De grootschalige corruptie en zelfverrijking die inmiddels ook telkens meer aan het licht komt laat trouwens ook zien dat ze gewoon omgekocht worden. Wat heb je aan dat soort types. Een overheid dient het op te nemen voor haar burgers en dient niet (on)bewust als een maffiahoertje haar bevoking uit te knijpen ten behoeve van de internationale banken en bedrijfselite.

  Tijd voor het tweede deel van Occupy of wellicht iets heel anders? 
  https://www.facebook.com/pages/Occupy-Amsterdam

  Tijd om de hooivorken te slijpen en de fakkels uit de kelder te halen? :-)

  1. Via achterliggende communicatie nog wat ontvangen inzake die  klacht. Eenvoudig verhaal, wie kennis heeft van een strafbaar feit moet daar aangifte van doen of is zelf strafbaar. Vraag stelt zich menteen wie er dan uiteindelijk niet strafbaar is, we weten allemaal dat de hedendaagse politiek ons economische nonsens verkoopt, gaan we dit allemaal zomaar laten gebeuren? 

 2. De Nederlandse regering doet het prima. Net zoals de regeringen van de andere Europese landen het prima doen. Ze behartigen de belangen van hun opdrachtgevers uitstekend. Alleen zijn wij (het volk) die opdrachtgevers niet, en dus behartigen ze niet onze belangen.
   
  Merk daarbij op dat alle regeringen van alle Europese landen een uiterst vergelijkbare koers varen. En dat de trends onveranderd doorzetten bij kabinetswisselingen. Zouden al die regeringen en al die politici incompetent zijn?
   
  Dat lijkt alleen maar zo zolang wij ervan uitgaan dat ze het beste met ons voor hebben en dat ze een oplossing zoeken voor onze problemen. Maar dat is een misvatting. Regeringen vertegenwoordigen van alles, maar zeker niet het volk. Ze vertegenwoordigen belangen, en dat zijn niet onze belangen.
   
  Het is daarbij hun taak om de opgelegde maatregelen aan het volk te verkopen. En daarvoor is het nodig dat wij geloven dat die regeringen ons vertegenwoordigen. Dat wordt steeds moeilijker verkoopbaar omdat die maatregelen allemaal tegen het belang van de bevolking ingaan. En dan is het enige “geloofwaardige” argument dat overblijft: domheid.
   
  Wanneer wij werkelijk geloven dat alle regeringen en alle politici dom en incompetent zijn, dan vrees is dat wij het zelf zijn die aan die kwalificatie voldoen.
   
  Daarom heeft protest geen enkele zin. De werkelijke opdrachtgevers zullen met liefde en plezier aan onze wens voldoen: ‘Jullie willen dit kabinet niet? Okay, hier heb je een ander’. En dan kunnen we even hopen dat het beter wordt, maar de teleurstelling ligt dan logischerwijze (net als altijd) weer om de hoek. Het maakt de opdrachtgevers werkelijk niets uit of het Janje is of Pietje die de maatregelen verkoopt.
   
  De enige relevante vraag die overblijft is dan: waarom zouden we ons laten leiden door een regering die ons niet vertegenwoordigt, noch het beste met ons voorheeft? En als we ons er niet door laten leiden, wat heeft protesteren dan voor zin?
   
  Zodra wij ophouden te geloven in politici dan maakt het niet meer uit of ze liegen en bedriegen. Maar daarvoor is het wel nodig dat we doorkrijgen dat het geen goed idee is om je huis te laten bewaken door vertegenwoordigers van het inbrekersgilde.

   1. We moeten alleen belasting betalen omdat we belasting betalen. En we betalen belasting omdat we denken dat we dat moeten.
    Als we denken dat we geen belasting hoeven te betalen, dan zullen we het niet doen, en dan moeten we het niet meer.
    Als we vandaag besluiten dat we geen belasting hoeven te betalen, dan hoeven we geen belasting te betalen.
    Alles begint bij de gedachte. Zonder gedachteverandering kan er geen gedragsverandering komen. Om tot een gedachteverandering te komen, moet eerst duidelijk zijn dat de oude gedachte geen waarde meer heeft of foutief was.
    Hetzelfde geldt voor de wegbezuinigde baan. Dat gaat over geld. Zolang wij blijven denken dat geld ons waarde biedt, en het daarom blijven najagen, zal ons alles van waarde afgenomen worden door degenen die het geldsysteem beheersen. Geld is namelijk niets meer dan een managementsysteem dat mensen de toegang ontzegt tot de opbrensten van hun eigen arbeid. En die opbrengst ten goede laat komen van de eigenaren van dat systeem. Pas als we dat beseffen, dan ontstaat de mogelijkheid voor een andere gedachte en dus ander gedrag en dus een andere realiteit.

    1. Zeer terecht, het is uiteindelijk allemaal zo moeilijk niet.
      
     Als we het monetaire beleid goed bekijken dan bestaan er grosso modo 3 middelen om de economie te sturen, er is (1) inflatie, (2) deflatie en (3) flateren, naargelang welke optie gekozen wordt leven we in welzijn of armoede, er bestaat altijd een wisselwerking tussen deze 3 instrumenten.

    2. Beste Peter, je antwoorden zijn een stukje logica maar de realiteit ligt mi toch wel een beetje anders. Je onderschat volgens mij het gedrag van de mens. Wat vastgelegd is in ons DNA. Je zou dat eerst moeten veranderen, daar heb je tientallen generatie voor nodig. En dan blijft toch de vraag staan of het inderdaad zou kunnen om de mens te veranderen. Dus zo simpel is je logica dus niet. Mvg Paul.

    3. Beste Paul,
      
     De vraag is dus: zijn zaken als belasting en geld verankerd in ons DNA of in onze gedachtegang? Dat laatste is in een minuut te veranderen.

    4. Beste Pieter, zaken als belasting en geld is maar een miniem onderdeel van het geheel betreffende ons gedragspatroon en een oeroud begrip. Gedachtengang is volgens mij een reflectie vanuit het bewuste enof onderbewustzijn, maw het heeft al een bestaansrecht in het gedrag gekregen, daar het al aanwezig was. Jij schrijft dat het in 1 minuut te veranderen is, dat wil dan nog niet zeggen dat het verankerd wordt en daardoor gelijk een bestaansrecht krijgt. Deze verankering van een gedachte heeft mi vele generaties nodig om ook daadwerkelijk een wetmatigheid te verkrijgen, die daardoor weer vanuit een reflectie gebruikt kan worden, dan is de gedachtegang ook echt opgeslagen in het DNA. Mvg Paul.

    5. Escapisme komt in verschillende vormen, om het DNA te wijzigen zal ook dat een rol spelen, mensen zijn liever immuun voor het leed van anderen en dat is koren op de molen van een politiek die het niet al te ernstig neemt met de bevolking natuurlijk. Ter getuigenis …
      
      
     Sommige critici waarschuwen voor pogingen van de instituties die de samenleving beheersen, om middelen voor escapisme aan te bieden in plaats van de toestand van het volk te verbeteren. Karl Marx[2] schreef dat “Religie opium van het volk is”. Dit is het omgekeerde van de bewering van Augustinus van Hippo, onder meer in de Confessiones: dat mensen voldoening proberen te vinden in materiële zaken om een innerlijke leegte te vullen die enkel God kan vullen.

    6.  
     Beste Paul,
      
     Het is natuurlijk zo dat een gangbare manier van denken niet zomaar omgebogen wordt. Daarvoor is een motief nodig. Zo’n motief kan eigenlijk alleen maar bestaan in de vorm van besef. Besef dat de oude denkwijze niet klopt. Zo een keerpunt wordt ook wel ‘crisis’ genoemd.
      
     Wanneer het eenmaal duidelijk is dat we ons vergist hebben (bijvoorbeeld vergist in de waarde van het geldsysteem), dan is er geen weg terug. Dan is verandering onvermijdelijk. De vraag is dan alleen: veranderen in welke richting? Welke nieuwe gedachte komt ervoor in de plaats?
      
     Welke gedachte dit ook zal zijn, die gedachte zal zich na verloop van tijd in onze realiteit bevestigen. Dat betekent ook dat de gedachte ‘het zit in ons DNA’ (wanneer veel mensen die aanhangen) zich zal bevestigen. En dat betekent dus dat mensen ervan overtuigd zullen zijn dat verandering op korte termijn onmogelijk zal zijn. En daarom zal het dan onmogelijk zijn.
      

    7. Beste Pieter, in je laatste reactie kan ik me beter in vinden. Zelf vertaal ik het zo: ervaren is bewustworden. Doorgaans is het bij de mensheid zo, dat we eerst zeer vele malen een onderwerp moeten ervaren, ongeacht positief enof negatief, voordat de bewustwording in werking treed. Inderdaad kan dan de informatie te laat zijn om het om te buigen in een positief gegeven, maar er zal altijd een nieuwe weg zijn om in te slaan. Dat is de lering die wij allen moeten ondergaan. Zo’n nieuwe weg zou mogelijk het gegeven wat prosument aanreikt kunnen zijn enof andere oplossingen. Dat is weer een nieuwe keuze, die we proefondervindelijk moeten ervaren om te leren of dat dan ook positief bewustwording geeft. Mvg Paul.

   2. Breaking news. Wereldwijd doen steeds meer mensen en advocaten aangifte tegen wereldleiders en politici. Inmiddels worden er wereldwijd al financiele mensen verantwoordelijk gehouden voor de door hun aangerichte schade maar ook word duidelijk zichtbaar dat de “Elite” Op mag gaan passen. BRON

 3. Germen, hier kan ik niets aan toe voegen en vind het artikel goed verwoord en kan me er helemaal in vinden. Maar als ik met mijn mede mens hierover praat, krijg ik altijd te horen dat ik het niet zo zwart-wit moet zien. Maar onder tussen worden we gebrainwasht voor de moderne slavernij. Wanneer staat het volk nu eindelijk eens op ??????? Mvg Paul.

   1. Ik krijg ook steeds meer het gevoel, dat het met een vorm van status te maken heeft bij de beleidsmakers. De een buiteld nog sneller om de ander heen als de ander om zich zelf te kunnen profileren. Waar zijn de mensen met een goed stel hersenen gebleven ?? Wanneer stopt men met deze vorm van indoctrine ?? Wanneer moeten de beleidsmakers eindelijk eens een vak leren, die past bij datgene wat ze doen ?? Vele vragen maar geen antwoorden. Tot slot, wie heeft nu daadwerkelijk een plaat voor zijn hoofd ?? Mvg Paul.

    1. Het proces is in gang gezet, nu enkel blijven cultiveren en acties blijven ondernemen. We doen dit op verschillende manieren, overal waar mensen samen komen, zal erover gepraat worden … wat niet steeds opvalt Belgian Beer Day

    2. Beste Paul (leuke vakantie gehad overigens?), zoals we weten ontbreekt het niet aan antwoorden of oplossingen, ze worden enkel niet collectief ter bespreking gesteld en dan blijft de massa onwetend hierover. Politiek en media spelen een cruciale rol om een en ander te cultiveren, op deze manier kan het transformatieproces drastisch versneld worden. Bij gebrek hieraan (en zelsf tegengestelde berichtgeving) wordt het onderling communiceren hierover, op deze manier kan de zgn kritische massa groeien. Als politiek halsstarrig de bevolkign blijft negeren, zullen ze (vroeg of laat) van hun troon gezet worden. Ze hebben nu nog een keuze, hoe langer men talmt om de bevolking te dienen, hoe groter de kans wordt op minder vreedzame acties. Uiteindelijk is het zeer eenvoudig, nu nog doen.   

 4. Goed artikel , niks doen lijkt me geen optie.Ik denk dat men wel zaken kan afdwingen en dat het besef groeiende is onder de mensen dat het zo niet verder kan gaan.Al zijn er nog best veel enig zins slapende te noemen.
  Ik vond dit bericht en al is het gericht op Amerika toch lijkt het me een eye-opener en steun dat actie zeker tot resultaten geleid heeft en kan leiden , vertrouwen in elkaar en eenheid vormen lijkt me belangrijk en ondanks onze verschillen zien dat we 1 doel hebben wat de mensheid verenigd ed en zeker kan verenigen.Het decentraliseren van het systeem lijkt me de enigste weg te zijn , dat kan met kleine overwinningen ook lijkt me , de grootste reizen zijn allemaal met de eerste stap begonnen.Alhoewel het concept Occupy was die eerste stap lijkt me en zaterdag kan dat weer helemaal opbloeien, http://www.occupyamsterdam.nl/2013/07/04/global-march-solidarity-weekend-6-7-juli-2013/ , de greep van de main-stream media verzwakt.Een mooi voorbeeld schuilt in deze hoopgevende video , want Amerika zit nog verder in de tang lijkt me.http://youtu.be/yNEQ6w2KAg4

  1. Idd, er is nu geen weg terug, als we nu niet doorzetten tonen we maar weinig respect naar onze kinderen. Uiteindelijk betalen zij de prijs voor wat er vandaag beslist wordt, politiek zit nog op het niveau van langer en harder werken omdat er geen geld zou zijn, dat is natuurlijk klinkklare nonsens en hoeven we echt geen economische studies voor genoten te hebben om dat te begrijpen.

 5. langzaam beginnen we te begrijpen dat de oude economische modellen niet meer werken. meesten mensen denken nog steeds dat er een inflatie of zelfs hyperinflatie komt  binnen een paar jaar. Maar ook daarin vergissen de mensen zich. De stijging van de beurzen wereldwijd is gebaseerd op het printen van geld door de overheden. maar hier maakt men ook een denk fout want de moderne manier van geld printen, quantitative easing, is een andere manier dan vroeger. Is QE eigenlijk wel geld printen? De balans van de centrale bank groeit wel, maar aan de andere kant worden enkel activa van plaats verwisseld. Banken verkopen obligaties en krijgen daar reserves voor in de plaats.
  Die reserves blijven op de balans van de banken staan, het is dus geen geld. Reserves zijn eigenlijk embryonaal geld, het geld moet nog geboren worden. Als het geld niet in de economie terecht komt, is het nog niet geboren en is er ook geen sprake van geldcreatie.
  De huidige recessie is een balance sheet recession, m.a.w. de balansen van de bedrijven en de gezinnen moeten eerst opgekuist worden omdat ze overladen waren met schulden. Als je meer schulden hebt dan je activa waard zijn, moeten deze schulden eerst afbetaald worden alvorens je er nog maar aan denkt om opnieuw te gaan lenen.
  We zitten dan in een dalende vicieuze cirkel met dalende consumptie, dalende inkomsten en dalende prijzen. We zitten in een deflatoire omgeving. Japan zag zijn vastgoedbubbel in 1991 uiteen spatten, maar deflatie werd pas in 1999 een feit. Dit proces van deflatie is in de rest van de wereld nog volop aan de gang.

  1. Bij deflatie komt er spontaan geld vrij in het economische circuit waardoor alle virtuele schulden gematerialiseerd kunnen worden, naar analogie met het Chicago Plan van IMF kunnen schulden dan ook louter technisch opgelost worden. Hierbij dienen we wel rekening te houden met de traditionele platitudes. Om het eenvoudig te stellen en zoals Hemphill terecht stelde, wie het volledige plaatje doorziet komt uit bij het simpele feit dat deze economische crisis een tragische absurditeit betreft. Het is dan ook logisch dat politiek nu voor de rechtbank gedaagd wordt, dit kan niet langer blijven duren.   

 6. Waar het uiteindelijk over gaat, niets nieuws onder de zon ..
   
  You can fool all people some of the time. You can fool some people all of the time, but you can never fool all people all of the time. (A. Lincoln)

 7. Politici hangen duidelijk vast aan oude denkwijzen/paradigma’s en missen visie naar de toekomst toe.
  Ze zijn gewoon niet bekwaam genoeg om een beleidsfunctie uit te voeren. 
  Een Nederlandse lente gaat te ver vind ik, aangezien degenen die nadien het beleid zullen voeren hoogstwaarschijnlijk even onbekwaam zouden zijn.
  Wel aan de orde vind ik is initiatieven van gelijk wie met visie, om zelf verandering naar de toekomst toe te bemachtigen.

  1. Het vermoeden ontstaat dat ze letterlijk blind zijn voor wat er in de wereld gebeurt, betrokken in hun rechts-links spelletjes blijven ze ook in cirkeltjes draaien die nu een neerwaartse trend vertoont. Ze verstikken hiermee niet enkel zichzelf maar ook de bevolking die de bui al ziet hangen en dan ook begint te rebelleren. Gelukig zijn er ook bevrijdende oplossen, het geeft kracht aan deze bevrijdingsbeweging, geen weg terug. 

 8. @ Pieter Stuurman
  Zoals alle blogs en commentaren, helder en duidelijk (misschien te duidelijk??), Misschien mijn 
  aanvulling en “food for thought”
   
  Sinds 2001, de ineenstorting van het symbool van het vrije (rovers) kapitalisme in New York is “het systeem”,
  letterlijk en figuurlijk kapot. dat werd en wordt zeer duidelijk sinds 2008.
  Natuurlijk kun je haperende een motor die op diesel loopt, nog enige tijd draaiende houden met benzine of zelfs ether, maar wel met onherstelbare schade aan de moter.
  Economie is een “onderdeel” van de samenleving en is niet en kan niet de, de zgnd. leidraad zijn van
  een cultuur, of denk u nu werkelijk dat de bouw van de grote kathedralen in europa of de tempels in
  azie, d.m.v. van “aanbesteding” (dus commercieel gewin) tot stand kwamen en om “toeristen”
  in de 20 ste en 21 ste eeuw geld uit de zakken te kloppen? We hebben een minzame/cynische blik op
  onze voorgaande generaties (duistere middeleeuwen, barbaarse hunnen, etc etc) Dit is gebaseerd
  op fanatiekelingen (wetenschappers) die allerlei potjes, pannetjes en botjes natuurlijk opgraven en
  daar een fantastisch verhaal bij verzinnen. En zo gaat dit met bijna alles.
  In vele (zeer) oude kronieken en geschriften, wordt de huidige “economische” crisis beschreven, zoals die in het verleden plaatsvond, met alle “sociale/culture” (=oorlog) gevolgen van dien.
  Rente is het “grote” probleem, naast de tollenaars en malafide handelaren van divers allooi, welke dit 
  proces beheersen en zo willen houden.
  “Valuta/geld” is een afspraak met een minimum aan “wantrouwen” (volledig vertrouwen bestaat niet)
  Deze afspraak/overeenkomst wordt met de dag meer ondergraven. Ergo, het “systeem” blaast zich 
  letterlijk zelf op, Geen conspiracy, vrijmetselaars, illuminatie, en al deze onzin, een diesel loopt nu 
  eenmaal niet op benzine en vice versa.
  Praktische tip.
  Ja, natuurlijk geen belasting betalen. Hoe is dit mogelijk!, nou gewoon niet betalen, Wat transnationals
  doen met brievenbus constructies kunt u ook! Tja, kost wat moeite en wat investering, maar loont 
  de moeite letterlijk en figuurlijk. Belasting betalen wil ik wel, als ik weet waar dat aan besteed wordt,
  anders niet (zeker geen: jsf, mali, afghanistan, ict projecten overheid, koiibri 300, project argos,
  echalon, betuwelijn, hsl lijn, vul zelf maar aan).
   
  De jokers in Den Haag en in de hoofdkantoren van “ALLE” transnationals, zullen geen enkel soelaas
  bieden op het gebied van de basale behoeften, zo nodig in de nabije toekomst (water, voedsel, onderdak,
  kleding, verwarming, de rest komt daarna).
   
  Dus allen, schijt in de broek voor de fiod, of niet, U kunt niets verliezen, want u bent reeds alles “kwijt”
  allen dat is nog niet doorgedrongen.
   
  Als laatste: als 20000 (liefst 200000)  belasting aangifte plichtigen , hun aangifte “opschorten” als “klant” van de overheid, dus geen weigering, maar opnieuw onderhandeling over hoogte, verantwoording en betalingscondities
  van het, te betalen “bedrag”
  (hoe verzin je het!, klant van de overheid) Klant is koning, toch!, klant bepaalt deels de betalingscondities, toch!, Bij wanprestatie, geen of gedeeltelijke betaling, toch!! 
  Een “idee” wordt eerst belachelijk gemaakt. vervolgens (deels ) geaccepteerd en dan vervolgens 
  gekopieerd en toegepast, Ik zou zeggen, doe uw voordeell, en schiet zo hard u kan op deze 
  “brainFarth” zo hard u kan, maar ja op een scheet schieten?? 
   
   
   
   

  1. Rente is inderdaad een groot probleem en ook absurd, had het na de vorige poging opnieuw in verkorte orm ingezonden maar mag mi niet geplaatst worden. Het is inderdaad duidelijk allemaal, des te erger hoe politiek de bevolking behandelt en misleidt. Economie als sociale wetenschap is duidelijk iets anders dan wat men er nu van maakt, het is eerder spelen met de bevolking en dat alsof we helemaal geen mensen zijn.

 9. Heb juist een interview beluisterd ‘Coast to Coast’ en daarin is wel een opmerkelijk iemand in verschenen als gast…
  [quote]In the first half, ordained Baptist minister and former Chaplain to the ‘Elite,’ Lindsey Williams, shared what he’d been told by one of his ‘Elite’ contacts– the agenda of the New World Order (NWO) for the next 4 years. He revealed that the NWO was displeased with Pres. Obama, as he went against their wishes by canceling the Keystone XL pipeline plan, among other things. The Elite do not want a financial collapse or catastrophic event with the American dollar for at least two to three years, which gives people temporary economic opportunities, he continued. The reason behind this is “forced debt creation” such as through college loans, and government spending, he said. This will bring debt levels up so high that when the Elite get ready to pull the plug on the currencies of the world, people will give up the Constitution, and accept a new world order, he outlined, adding that the end game for this scenario was four years.
  While the super rich make up their own rules, the middle class will be taxed into oblivion, and be put into more and more debt, he continued. Within four years, 70% of Americans will be receiving some sort of check from the government, and the dollar will be phased out as the reserve currency and petro dollar of the world, Williams stated. Regarding gold and silver, he suggested that confiscation was unlikely– the Elite are keeping this from being bothered. “One thing the Elite fear more than anything else, is the masses waking up…and as a result they are having to escalate their plans,” he warned. http://www.c2camdaily.com/2013/03/03192013-new-world-order-food.html 
  [/quote]
  Meer links ivm. Lindsey:
  http://www.lindseywilliams.net/
  http://www.youtube.com/watch?v=5f3Ku0HcBq4
  http://www.youtube.com/watch?v=X8cM4DwZNhk
  http://beforeitsnews.com/alternative/2013/05/lindsey-williams-warns-the-elite-want-to-drown-the-world-in-debt-before-collapsing-the-global-economy-2665414.html
   
   
   

  1. Verschillende redenen (bv egoïsme, machtswellust, hebzucht, onwetendheid …) zijn te vinden voor het ontstaan van de pathologische toestand waarin we ons bevinden, het leidt tot een gedrag dat voorbij gaat aan de doelstelling die we eerder misschien wel voor ogen hadden maar simpelweg vergeten zijn. In andere gevallen is deze doelstelling misschien nog niet geheel duidelijk, dit is een kwestie van aandacht, onderwijs en bewustwording. Naargelang interpretatie en context leidt het zinvolle (versnelde opbouw van welvaart) nu tot een element van zinsverbijstering of omgekeerde effectiviteit (aflossen versus oplossen van schulden). Anders gezegd, economische groei is aan de orde als materiële welvaart nog embryonaal is, de creatie van schulden versnelt dit proces maar conditioneert ons denken en handelen in die mate dat we binnen hetzelfde denkkader blijven denken wat finaal tot het probleem leidt. Het reflexmatige routinedenken laat vervolgens niet toe om andere opties in overweging te nemen van waaruit het element van begrensde of beperkte rationaliteit z’n geboorte kent, op deze manier blijven we onwetend over de alternatieven die wel degelijk bestaan maar slechts gekend zijn door een minderheid (cfr ongekend is onbemind).
    
   Als reactie op de pathologie hebben we vaak de neiging het systeem in z’n totaliteit te verwerpen (cfr kind en badwater), voor hetzelfde geld kunnen we ook het systeem anders gaan gebruiken waardoor een modus operandi ontstaat die ons terug laat herinneren aan het oorspronkelijke doel, zijnde een leven in welvaart en welzijn voor ons allen binnen een redelijk evenwicht of planetaire grenzen. De gemeenschappelijke doelstelling (cfr sustainocratie) is natuurlijk zeer nobel en logisch maar wordt vaak ondermijnd door het element van utopische gespletenheid, dit wil zeggen dat het doel naar idee geen probleem vormt maar we achten het als onrealiseerbaar, het gevolg is dat we in een soort van comateuze toestand verzanden, impasse en zelfs regressie behoort dan tot de mogelijkheden. We weten dan wel wat er kan gedaan worden maar we blijven verankerd in woordenreeksen zonder dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt. Een dergelijke toestand is als een domper op de feestvreugde waardoor we unieke kansen laten liggen, het wordt dan wachten op diegenen die wel hun verantwoordelijkheid durven nemen waarna we ze vervoegen, niet eerder (cfr escapisme).

 10. http://adbroere.nl/web/nl/columns/euro-is-feitelijk-al-ingestort.php

  Euro is feitelijk al ingestort


  De euro, het product van de megalomane elite, wordt ten koste van de Europese bevolking overeind gehouden.  Thomas Bachheimer, voormalig financieel handelaar en de huidige president van het Goudstandaard Instituut, uit in een interview felle kritiek op de Europese politici. ‘Ze moeten ophouden met liegen over de euro,’ zegt hij. ‘Hoe langer de euro in leven wordt gehouden, des te meer zal de burger worden onteigend en van zijn rechten worden beroofd.’ Over de eu zegt Bachheimer:  ‘Spijtig dat de Europese bevolking nog steeds niet massaal in opstand is gekomen tegen het ontdemocratiseringsproces door de EU, en de bevolking in bijvoorbeeld Duitsland en Nederland heel gelaten hun financiële soevereiniteit prijsgeven en toestaan dat hun regeringen voor honderden miljarden garant staan voor de schulden en uitgaven van andere eurolanden.’ Door de petitie ‘Positieve wending in Nederland’ te tekenen tonen we massaal aan dat we de rampspoed van de eu, banken en mno’s niet gelaten over ons heen laten komen!

  ‘Euro is feitelijk al ingestort’

   

  Bachheimer, die tevens adviseur is van de expertraad van de Oostenrijkse mega-ondernemer en anti-EU politicus Frank Stronach, kreeg onder andere de vraag voorgelegd hoe het kan dat de euro ondanks de vele voorspellingen van de afgelopen jaren dat de munt zou instorten, nog steeds bestaat.

   

  ‘Laten we eerlijk zijn: een munt zoals de euro, die met de miljarden van (ECB-president) Draghi gered moet worden, die steeds weer nieuwe inbreuken in de wetten van de lidstaten nodig heeft om te overleven, die ingrepen in de Grondwetten van de staten vereist – is zo’n munt nog levend of wellicht reeds in elkaar gestort? Mijn stelling is dat hoe langer de euro in leven wordt gehouden, des te meer de burger zal worden onteigend en -bijna nóg erger- van zijn rechten zal worden beroofd.’

   

  Banken hebben ‘ongelooflijk veel’ geld gekregen

   

  De voormalige futures-trader en financieel interviewpartner bij onder andere CNBC constateert dat de EU werkelijk alles uit de kast trekt om de banken te redden, maar daarbij het belang van de burgers negeert. ´De banken krijgen voor hun eigen redding ongelooflijke hoeveelheden geld in de schoot geworpen. Ze stoppen dat geld echter niet in de echte economie, maar parkeren het bij de ECB of speculeren ermee.´

   

  Zo kan het dat de geldhoeveelheid fors is gestegen, maar dat de omloopsnelheid is gedaald omdat de banken al die miljarden oppotten. ´Wanneer dat geld op zeker moment in de echte economie terecht komt, is de weg naar hyperinflatie open.´

  Esm Roversbende

   

  ‘Speelruimte centrale banken is voorbij’

   

  Bachheimer waarschuwt dat de centrale banken in Europa, Amerika en Japan geen speelruimte meer hebben. ´Men heeft steeds drastischere maatregelen genomen, maar zonder het probleem op te lossen.  Zo heeft bijvoorbeeld de FED (Federal Reserve van de VS) tegenover het volk geen eerlijke en moreel en ethisch verantwoorde mogelijkheden meer. Zij bewegen zich al jaren in een grijs gebied, dat steeds zwarter wordt.’

   

  ‘Goud zal na correctie fors stijgen’

   

  Over de grote klappen die de koersen van goud en zilver de afgelopen tijd hebben gekregen maakt de president van het Goudstandaard Instituut zich geen enkele zorgen. ‘Tegen het einde van de jaren ’70 hebben we net zo’n sterke correctie gehad, die eindigde in een verachtvoudiging van de goudprijs.’ Hij is er dan ook van overtuigd dat dit opnieuw gaat gebeuren. Daarbij tekent hij aan dat het wel belangrijk is om ‘gewicht’, dus écht goud, te bezitten, en geen goud dat enkel op papier bestaat.

   

  ‘Spijtig dat Europeanen nog niets toen tegen ontdemocratisering’

   

  Bachheimer vindt het spijtig dat de Europese bevolking nog steeds niet massaal in opstand is gekomen tegen het ontdemocratiseringsproces door de EU, en de bevolking in bijvoorbeeld Duitsland en Nederland heel gelaten hun financiële soevereiniteit prijsgeven en toestaan dat hun regeringen voor honderden miljarden garant staan voor de schulden en uitgaven van andere eurolanden.

   

  ‘Dat komt omdat de meesten nog gewoon te eten en een dak boven hun hoofd hebben,’ zegt hij. ‘Toch wordt het aantal gezinnen dat het niet kan bolwerken steeds groter. Bij alle vermeende rust schijnen de machthebbers echter een oude spreuk te vergeten: revoluties zijn slechts twee maaltijden ver weg.’

   

  Het permanente Europese ESM-reddingsfonds is volgens Bachheimer niets anders dan het onteigenen en van alle rechten beroven van de Europese burgers. Het feit dat de meesten van hen daar nog niets tegen doen komt door het ‘onderdaandenken’, dat echter snel zal verdwijnen zodra ‘de eindfase van het systeem’ bereikt is. ‘Dan zullen de mensen die hen nu nog toejuichen, het hardste blèren en de meest drastische straffen voor de politici eisen.’

  Dollar Biljet

   

  Terug naar stabiel valutasysteem; Politici moeten niet meer kunnen liegen

   

  De financieel expert heeft ook nagedacht over oplossingen. Zo wil hij dat Europa teruggaat naar het stabiele valutasysteem dat vóór de invoering van de euro zo succesvol was. Er moeten wel enige aanpassingen worden gedaan. Zo moet het de politici onmogelijk worden gemaakt om de burgers nog langer te bedriegen en in de schulden te storten. Daarnaast moeten de ECB, het IMF en de Troika geen enkele zeggenschap meer krijgen over de nationale financiën van de landen.

   

  Een ander zeer belangrijk punt is dat er een duidelijke scheiding tussen de staat en de banken wordt gerealiseerd. Tevens moet er een échte democratie komen, waarin het volk daadwerkelijk kan meebeslissen en politici eindelijk ter verantwoording kunnen worden geroepen voor hun foutieve beleidskeuzes. ‘Als we deze drie doelen bereiken zullen we nog meer absurde, hoogverraderlijke en bedrieglijke wetten zoals het ESM met zekerheid kunnen voorkomen.’

   

  Alleen banken en topmanagers profiteren

   

  De enige die van het openzetten van de geldkranen door de centrale banken profiteren zijn de banken en hun topmanagers. Het resultaat van de financiële crisis is dat uiteindelijk de voor het grootste deel onnodige en opgeblazen financiële sector juist nog groter en sterker is geworden. Zij nemen politiek en belastingbetalers bij de neus en blijven gewoon doen wat ze willen. ‘Hoe dichter men bij de geldproducerende instantie zit, des te minder wordt men zelf door de vreselijke gevolgen ervan getroffen,’ legt Bachheimer uit.

   

  ‘Ik sta echt perplex van de brutaliteit van de verantwoordelijken en het ‘functioneren’ van de media, en ben verbijsterd dat de burgers hier niet op reageren,’ vervolgt hij. ‘ De regering kan op financieel gebied doen wat ze wil; de media berichten slechts in zeer afgezwakte mate over de ongelooflijke brutaliteiten die men zich permitteert.’

   

  Banken mogen nooit meer ’too big to fail’ zijn

   

  Daar kan wat hem betreft maar één antwoord op komen: noch de banken, noch de politic mogen de burgers nog langer kunnen bedriegen of de waarheid door middel van een salamitactiek opdienen. In heel Europa moeten de banken in kleine eenheden worden opgesplitst, zodat geen enkele bank nog ’too big to fail’ of ‘systeemrelevant’ is. Tevens moeten de financiële sector en de politiek voortaan strikt worden gescheiden, moet de goudstandaard weer worden ingevoerd en moeten de nationale goudreserves weer op eigen bodem worden bewaard.

   

  Bron: Xandernieuws.punt

  Bachheimer

   

   

  Thomas Bachheimer

   

  President of the Institute – Europe

   

  Thomas Bachheimer has always been interested in crowd behaviour, particularly with reference to the markets.  He has a more than 20-year trading experience as both a propriety and systemated Trader for, amongst others, Greenhouse PLC in Dublin and Munich.  He was also Head of Trading for ALTEA LLC in Vienna.  Trading bonds led to the study of the “world of bonds and governmental debt”.  At that point worries about the monetary system kicked in.

   

  After reading Alan Greenspan’s “Gold and Economic Freedom” his focus turned from bonds to precious metals and energy markets.  Within days he quit his job as a bond trader and began the development of an automated trading system for gold and energy futures.

   

  In 2007 he initiated a physical gold fund in Liechtenstein and has been running this fund ever since, with an additional Futures-Fund (Amplitude Trading Hedge System) to hedge the physical gold.  Bachheimer also currently runs a wealth-protection-fund.

   

  In the spring of 2004, with the oil price at USD30, Bachheimer predicted an oil price of USD 100.  This was due to his analysis of the money supply growth of the USD.  Since then (for the last 7 years) he has been a regular guest-analyst for energy-markets on CNBC, Bloomberg and N-TV with more than 50 live-appearances, mainly during OPEC-Meetings.

   

  Bachheimer is a key speaker at meetings and conferences about the monetary system and publishes articles on the currency, energy and monetary metals.  He also writes about the influence of politics on the economic process.  He is a follower of the Austrian School of Economics.

  1. Laat ons inderdaad hopen dat we getuige mogen zijn van een visieverruiming die ons verlost van al deze pijnlijke toestanden. Hoe we ook over het IMF willen denken, men brengt wel verlossende antwoorden van wat er zou moeten en kunnen gebeuren. Ook hier speelt de paradigmaverschuiving een voorname rol. De zeer terechte aanbevelingen leiden ons reschtstreeks naar een nieuwe vorm van samenleven en derhalve anders te interpreteren of beschouwen. Als we de nieuwe denkpiste en alternatieven kaderen binnen het oude paradigma dan slaan we ahw onze eigen ruiten in, inclusief dat wat door het IMF zelf geambieerd wordt (in ieder geval door sommigen binnen het IMF).  

  2. Heb ook getekend , goede uitgangspunten!Verder mag het hele systeem op de schop , miljoenen onnodige lijdende hongerigen op deze wereld dat zegt volgens mij meer dan genoeg over de beleidsvorming en regelvoering , internationaal en nationaal.Een uit balans geraakt systeem kan nooit in balans komen door de scheefgroei verder te bevorderen.Mvg Jasper

    1. De mensheid moet beter-meer leren om kritisch te denken en er naar te handelen. Maw we hebben als mensheid nu onderhand genoeg ervaring opgedaan om bewust te worden van de neerwaartse spiraal waarin we zitten. Nu alleen nog ervaren door kritisch te denken om het proces van de neerwaartse spiraal om te zetten in een opwaartse spiraal. Dit laatste zal dan voor vele een hele bevrijding geven om onder het juk van het kapitaal te ontworstelen. Tevens heeft het dan ook nog tot gevolg, dat de ervaring en bewustwording zal zijn dat de “kracht van het positief denken” vele malen groter en sterker zal zijn, dan wat dan ook. Mvg Paul.

    2. Om een of andere reden blokkeert m’n computer als ik op de site van Broere terecht kom maar ik begrijp dat hij vraagt om voor separatisme te tekenen, dat zou ik toch geen bewustwording  of visieverruiming willen noemen. Het is een typisch voorbeeld van het kind met het badwater weggooien en weinig efficiënt. Zoals we nu weten is de verdeeldheid binnen het IMF ook duidelijk, het is mi veel beter om intern het kaf van het koren te scheiden en dan het bestaande systeem te gebruiken volgens een aangepaste ethiek. Uiteraard moeten we rebelleren tegen diegenen die het systeem verzieken maar tekenen voor regressie lijkt me geen goede keuze, integendeel.   

    3. Prosument, het is maar van welke invalshoek je van uit wilt gaan. Ongeacht vanuit welk standpunt je het ook wilt beredeneren enof wilt uitvoeren, je zult eens een begin moeten maken en of je het dan als separatisme wilt benoemen is je eigen keuze. Daar kan ik me zelf niet in vinden in het laatst genoemde. Maar ja het blijft je goed recht om je eigen gedachtengoed te profileren. Mvg Paul.

    4. Beste Paul, waar het hier finaal over gaat, is de (h)erkenning van het geheel waarbinnen elk fragment z’n rechtmatige rol speelt. Als de ‘hogere’ (politiek Europa) structuren gekaapt worden door ego- en etnocentrisme, dan is het begrijpelijk dat de ‘lagere’ instanties (ic Nederland) terug hun vrijheid en/of groeimogelijkheden opeisen. Zoals je terecht stelt is het afhankelijk van hoe je daar naar kijkt en hoe gezond de totale structuur of organisatie is. Volgens Wikipedia … “Het subsidiariteitsbeginsel is een organisatiewijze of regel in taakverdeling tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ openbare overheden. Het houdt in algemene zin in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere instanties kan worden afgehandeld.” Als ik verwijs naar de term ‘separatisme’ dan bedoel ik dat we blijkbaar niet in staat blijken om dat wat evident is te realiseren, het gevolg is nog meer versnippering en dat is tegengesteld aan wat evolutionair logisch is, zijnde een mondiale wereld waarbinnen elk fragment z’n volwaardige plaats en rol krijgt. Talloze nobele plannen verwijzen hiernaar, regressieve acties en oproepen vertragen heel dit proces. Dat politiek Europa faalt is overduidelijk maar dat heeft niets te maken met het systeem op zich, wel met het weinige begrip dat de ingezetenen er zelf over hebben.

    5. Overigens Paul, als ik het goed begreep pleit Broere ook voor een neutrale (schuldvrije) kapitaalsinjectie, dat op zich is super nieuws en steun ik ten volle natuurlijk. Een dergelijke maatregel is finaal hetzelfde als deflatie waardoor alle schulden letterlijk tot nihil herleidt kunnen worden, enkel is een schuldvrije kapitaalsinjectie makkelijker te organiseren. Uiteindelijk is dit hetzelfde als het Chicago Plan zoals het IMF voorstelt. Het kan zowel lokale als Europese politiek zeer kwalijk genomen worden om deze informatie te onthouden van de bevolking maar het is op zich een mondiale aangelegenheid. Het landelijk doorvoeren van een dergelijke kapitaalsinjectie kan – tenzij het geflankeerd wordt een waarachtige mentaliteitswijziging – leiden tot Zimbabwaanse toestanden. Dit is het negatieve scenario, in het beste geval kan een lokaal precedent de stoot geven tot een mondiale oefening en dan kom je via een omweg terug uit bij politiek Europa die dringend nood heeft aan een visieverruiming, hetzelfde geldt voor andere continenten die nu elkaar nog als ‘vijanden’ beschouwen. Heel eenvoudig gesteld, het probleem is al lang opgelost, als de bevolking deze informatie niet ontvangt, kan onze besluitvorming ook niet wijzigen (cfr Herbert Simon). Net om al deze redenen wordt heel deze malaise als een tragische absurditeit, zelfs in die mate dat je bijna gaat denken dat Steven Spielberg er voor iets tussen zit, bijna ongeloofwaardig om waar te kunnen zijn, toch gebeurt het in wat we de ‘realiteit’ noemen.

    6. Beste prosument, bedankt voor je heldere uitleg. Dit is duidelijk een stuk leesbaarder en komt nu ook helder over. Wat voor de schrijver duidelijk is, daar het al in zn hoofd zit, wil niet altijd zeggen dat het dan voor een ander ook duidelijk leesbaar en begrijpelijk is. Om je denken voor een ander begrijpelijk te laten overkomen is niet altijd eenvoudig en zeer zeker gezien dit onderwerp. Zoals je het nu verwoordt kan ik me goed in vinden. Mvg Paul.

 11. Vond nog een leuk citaat, als het vandaag winter is (cfr ‘donkere nacht’), dan mag het morgen misschien lente worden. Zeer toepasselijk, meen ik. 
   
  In het moderne leven onderdrukken we het kind meestal, want kinderlijkheid is een belediging voor het soort ego dat we bewonderen. We geven de voorkeur aan de welopgevoede, beheerste, aangepaste en nogal uniforme mens die heeft geleerd dat hij moet passen in de doelstellingen van onze maatschappij, die grotendeels vorm hebben gekregen door ons geloof in het Kapitalisme. We definiëren rijpheid in die termen en steunen een opvoedingssysteem dat die filosofie schraagt. Ons gebrek aan wellevendheid is grotendeels te wijten aan het onderdrukte kind dat ingaat tegen de harde eisen die door de maatschappij aan hem worden gesteld. Mensen zijn boos en gedeprimeerd om het vreugdeloze leven dat ze gedwongen worden te leiden en luchten hun frustratie door verwerpelijke manieren van asociaal gedrag, als waren ze kinderen die niet hebben geleerd wat het is om sociaal te zijn. Onze huidige maatschappelijk ‘donkere nacht’ is deels te wijten aan de onderdrukking van het kind in ons.” (Thomas Moore)

 12. Stel we krijgen nieuwe verkiezingen en de anti Europa partijen PVV en SP worden heel groot. Wat dan? Verwacht iemand dat deze twee partijen met elkaar in 1 regering gaan zitten? En zo niet moet dan een van deze partijen ‘gezellig aanschuiven’ bij de pro Europa partijen?
  Wordt het echt beter als het zo verdeelde anti Europa kamp successen boekt? Of krijgen we een enorme chaos?
  Wat is het alternatief? Van de ene puinhoop naar de andere puinhoop?
  Zoals de Arabische lente laat zien hoeft een lente niet per definitie een verbetering in te houden, toch. Of staan we allemaal te juichen als we de ontwikkelingen in Egypte en Syrie gade slaan?

  1. Persoonlijk zou ik pleiten voor wat we met een populaire term ‘kwantumpolitiek’ noemen, het is een politiek van een totaal andere orde. Eenvoudig en metaforisch gesteld, een kwantumpolitiek overstijgt en omvat het geduw en getrek van links naar rechts, in tegenstelling daarmee kiest het voor het doorbreken van deze cirkel. Het is een verbindende politiek die wel degelijk rekening houdt met het nobele studiewerk van velen dat door traditionele partijen niet eens (h)erkend wordt.

 13. Ik meen een theoretisch foutje gevonden te hebben in de reactie van Prosument op 13 juli 2013 om 09:06. Deflatie doet schulden in reële termen aangroeien, en herleidt ze niet, zoals Prosument beweert, tot nul. Inflatie doet de reële waarde van schulden wel afnemen.

  1. Ik vrees dat je stelling niet klopt en gelegen is binnen het verwisselen van verschillende denkkaders. Bij defaltie komt spontaan geld vrij in het systeem en is vergelijkbaar met een schuldvrije kapitaalsinjectie, door deze injectie kunnen virtuele schulden in de eerste plaats gematerialiseerd worden. Dit betekent op zich dat bv de vrees voor een bankrun totaal onnodig is. Verschillende denkkaders vereisen verschillende interpreteieregels, een aantal in kaart gebracht …  platitudes en denkkaders . Vaak ontstaat er een soort van ‘non-dialoog’ door alles door elkaar te gebruiken, net zoals de zgn economische crisis een crisis van het denken is. Voor je specfieke verwijzing vergeet je de correctiefactor, deze is van toepassing bij zowel inflatie als deflatie waardoor je schulden in elk opzicht gelijk blijven, dat is nu net waarom die correctiefactor bestaat. Interessant is misschien om ook even naar de geldillusie te kijken.

   1. Kan ik ergens een uitgebreidere of gedetailleerdere uitwerking vinden van het komen tot de conclusie dat deflatie schulden doet dalen? Iets extra over ‘geld komt spontaan vrij in de economie’ ‘virtuele schulden’ en de materialisatie ervan? En de correctiefactor? Een site, een boek, een publicatie… een filmpje, als het niet anders kan ;)

    1. Beste Tom, voor het bewijs dat deflatie schulden tot nihil herleidt gebruiken we een neutraliserende attractor, het is dus niet enkel dalen maar gewoon een tabula rasa. De interpretatie hierover is divers en legt nogal wat misvattingen bloot. De beste manier om je hiervan te vergewissen is om zelf eens te oefenen, een eenvoudig simulatiemodel met tref je hier. Oefening baart kunst, zeg maar even. Lees anders ook het Chicago Plan van het IMF volgens hetzelfde basisconcept, is veel technischer en schrikt sommige mensen af van ernstige lezing.
      

Laat een reactie achter