De vierde dimensie

Veel mensen staan er niet bij stil, dat we niet in een drie- maar in een vierdimensionale wereld leven. Een wereld met drie ruimtedimensies en een tijddimensie. Stel dat je afspreekt met iemand, dan moet je niet alleen de lengte en breedte (kantoorgebouw X op plaats Y) maar ook de hoogte (derde verdieping) en het tijdstip (13.30) afleggen. Als ook maar één van deze vier coördinaten afwijkt, dan missen jullie elkaar.

Er zijn nogal wat verschillen tussen een ‘ruimteachtige’ dimensie en een ’tijdachtige’ dimensie. Het duidelijkst komt dit tot uiting in de speciale relativiteitstheorie. Hoe sneller je in de ruimte beweegt, hoe langzamer de tijd lijkt te lopen. Hoe zou een wereld er uitzien waarin er twee tijddimensies zouden bestaan? En als we ook de tijddimensie als een ruimteachtige dimensie zouden beschouwen, leven we dan in een statisch vierdimensionaal heelal waarin alles vastgelegd is? of is de werkelijkheid rijker en complexer dan dat?

20 gedachten over “De vierde dimensie”

 1. Ik heb het gevoel dat alles is vastgelegd als een vlieg in een barnsteen. Maar ook alle uitkomsten van een gebeurtenis waarin meer dan een uitslag is (valt het balletje links of rechts) zijn verwezenlijkt zoals in de vveelwerelden interpretatie in de quantummechanica.
  In een multidimensionaal gezichtspunt ziet de kosmos er dan uit als een boom die zich “naar boven” oneindig gedetailleerd blijft vertakken in afsplitsende wereldlijnen.
  Door de fundamentele willekeur op sub-atomair niveau blijft de vertakking ook willekeurig doorgaan. Op ons niveau van de “grote mensen wereld” hebben wij door ons bewustzijn invloed op de keuzes die we maken. De vrije wil is dus geen illusie zoals sommigen op visionair beweren. Door onze keuze stappen we gewoon op de betreffende wereldlijn die onze keuze weerspiegeld/ verwezenlijkt.  Kortom: de wereld ligt vast maarr is wel op alle mogelijke manieren die verwezenlijkt kunnen worden vastgelegd. Doordat we bewustzijn hebben kunnen we zelf bepalen welke wereld we volgen. Mijn “theorie van alles” ;-)

 2. Erg frappant, ik houd me al heel erg lang bezig met de aard van de ‘werkelijkheid van, materie, lichaam ziel en geest. Daarbij ben ik tot de slotsom gekomen dat we in elk geval aantoonbaar op zijn minst, 7- dimensionale wezens zijn.
   Voor de geïnteresseerden hier een paar artikeltjes:
  De holografische matrix van het ‘Zijn’
  http://diamental.nl/images-linsky/holografiscchematrix/sfeerdimensie.html
  Tijd,… een eeuwig NU!
  http://diamental.nl/images-linsky/tijd%20een%20eeuwig%20nu/tijd.html

  1. Linskydiamental, je eerste link gelezen en de 2e snel doorheen gewandeld, dat heeft meer tijd nodig. Wat mij opviel was de duidelijkheid waarin het geschreven was, dat dez leek het redelijk goed kon volgen en ga dit ook verder rustig bestuderen. Bedankt. Mvg, Paul.

   1. Dank je Paul;
    Het onderhavige onderwerp is – zoals ik je zelf ook wel weet- dermate complex dat het vrijwel onmogelijk is een terminologie te vinden die door iedereen begrepen kan worden. Vereenvoudigen blijkt vaak de beste methode.
    In de tijd (1984)  toen ik deze ideeën ontwikkelde, hadden we nog geen internet. Ik ben dus erg content met de tegenwoordige mogelijkheden van snelle informatie en enorm fijne video ondersteuning, omdat één beeld toch meer zegt dan vele woorden.
    Verder ben ik ook blij met deze website omdat er altijd vele interessante onderwerpen aan bod komen, wat dus betekent dat ik er al heel lang elke dag even een kijkje neem. Goede  informatie in het algemeen en de tip over die ‘Dimensie-video’s’ in het bijzonder. Ik ga er speciale aandacht aan besteden. Ook besteed ik op m’n blog (http://linskysplace.wordpress.com/) en website regelmatig aandacht aan Visionair en verwijs er mijn lezers naar.

    Hierbij dank dus aan de redactie van Visionair.  J

  2. Ik ben momenteel maar met 4 dimensies bezig. Ik heb linksy nog niet goed bekeken om daar uitspraken over te doen. Ik had wel eens het idee dat ons brein ons door de tijd kan laten navigeren, omdat onze gedachten niet alleen het heden, maar ook met de verleden en toekomst bezig kan zijn.

   De theorie waar jij over hebt, Hannes, is een vorm van de multidimensie theorie. Er zijn daar verschillende vormen van, en als ik het zo opzoek, gaat het me duizelen. 

 3. Deze leek is eerst maar eens op wikipedia gaan zoeken om te proberen het beter te begrijpen en kwam tot de volgende conclusie: dat de 4e dimensie nog geen wetmatigheid heeft en het nog steeds een beredenering is.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Vierde_dimensie  klik ook even op ruimte-tijd. Dan krijgen we nog de theorien die gaan tm elf dimensie (voorspelling). Klik dan op M-theorie, onder aan bij meer dimensies. http://nl.wikipedia.org/wiki/M-theorie 
  Hier praat men dan over de snaartheorien, heb wel een zeer klein vermoeden hoe dat inelkaar steekt, maar het gaat eigenlijk ver boven mijn verstand, omtrent deze materie. Dus laat ik het maar rusten tot er daadwerkelijk meer duidelijkheid is. Het geeft mij ook een gevoel van iets onwezelijks, maar ja daar ben ik dan ook een leek voor.  :D . Mvg, Paul.

 4. Door het bewustzijn van de mens en de keuzes die hij of zij maakt wordt een nieuwe dimensie gecreëerd. Wanneer de interferentie van levende wezens niet aanwezig zou zijn, zou het eindresultaat bekend zijn.
  Nu is de alleen de vraag of verschillende keuzes zouden kunnen leiden tot multi-universa en hoe je dit wiskundig zou kunnen verklaren. Mijn mening is dat dit alleen het geval zou kunnen zijn als het zichtbare universum slechts een “schijn” projectie is (snaartheorie). 

  1. Een extreme interpretatie van de kwantumtheorie vertelt ons dat bewustzijn zelfs vereist is om überhaupt iets te laten bestaan. Zie (waarneem, meet)  je (jijzelf of een ander bewust wezen) het niet dan is het er ook niet. Zijn hier op deze site al meer discussies over geweest. Naar mijn gevoel of intuïtie (of beter ‘natte vinger werk’ ;-) ) is bewustzijn en informatie net zo fundamenteel als energie/materie voor de kosmos en zijn wellicht zelfs verschillende ‘gezichten’ van een en dezelfde ‘basis-eenheid’. Voer voor filosofen en wiskundigen..

   1. En natuurlijk ons visionairen :-)
    Lees eens de (meer toegankelijke)  geschriften van Kurt Godel hierover die naast een groot logicus ook vast in een God geloofde die alles geschapen heeft en een doel gaf.

 5. Beste Linsky, hier mijn reaktie op de eerste link:
  De holografische matrix van het ‘zijn’. Inleiding.
  Op dit punt is een herwaardering van de oosterse filosofie en diverse opvattingen uit de Zen, alsmede een aantal verschillende religies op zijn plaats. Door de eeuwen heen stelden velen van dezen al dat tijd eeuwig en tegelijk is ! Dat er eigenlijk maar één tijd is waarin alles tegelijk vervat is. Principieel geen verleden en geen toekomst. Enkel een eeuwig moment van Zijn in het NU ! Dergelijk soort uitlatingen komt op de verstandige westerse mens natuurlijk nogal vaag, om niet te zeggen erg duister, over. Toch is ’t een en ander wel te beredeneren. Daarvoor dienen we uit te gaan van een reusachtig TOTAAL-BEWUSTZIJN, waar binnen de zielen sub-deeltjes vormen, opdat het ’Grote Totaal’ Zich Zelf vanuit elk unieke deel en positie kent en aldus Volledig IS! Aldoende Zelf-ervaring realiserend!
  Als ik dit zo lees, zeg je eigenlijk dat we een totaal bewustzijn hebben, die door ervaring bewustwording geeft, dat zou inhouden dat ons bewustzijn een compleet gegeven is en hier heb ik veel twijfels over, daar de mens nooit compleet kan zijn, ongeacht het onderdeel van de mens enof het mens zijn gezien dus in al zijn diversiteit. Dat zou niet in kunnen houden dat uitzonderingen de regel kunnen bevestigen, maar er zal altijd een verscheidenheid zijn, zo klein enof zo groot dan ook.
  Op de zelfde wijze bouwen we nu aan onze tijds-maat. Gemakshalve reduceren we het geconstrueerde drie-dimensionale lichaam even tot een punt. Een punt X op de vierde dimensie-lijn, zich ergens bevindend tussen verleden en toekomst, tussen geboorte en dood. Besef dat dit duidelijk één lijn is. Eén tijds-maat. Wij kunnen echter keuzen maken. Elke seconde van ons bestaan doen we dat dan ook en kiezen steeds een nieuwe richting met steeds andere gevolgen en derhalve dus een andere toekomst.Ons bestaan beweegt zich dus permanent in de vijfde dimensie!
  Keuzes maken is m.i. een gegeven die gebaseerd is op informatie, die we opgedaan hebben van het begin van het mens zijn tm het heden en vastgelegd is in het DNA, dat steeds naar de volgende generatie door gegeven wordt door vererving. Daar wij als mens nog steeds onderhevig zijn aan het ontwikkelen van ons ‘zijn’, zal dat gegeven volgens mij nog wel een paar miljard jaar duren, mits het universum niet van te voren implodeert. Stel dat we de tijd krijgen om ons Totale Bewustzijn compleet te krijgen, dan zouden we gelijk zijn aan de (figuritieve) Architect van Het ALLES. Dan heb je het ook nog over de ev vele levens die we zullen ondergaan enof aan onderhevig zullen zijn. In mijn denken is er maar een leven wat we ondergaan, de nakomelingen zullen het ‘zijn’ verder ontwikkelen.
  Tot slot: in theorie zou je dan kunnen spreken van meerdere dimensies, die zouden moeten volgen op de 4e . Wat inhoud dat je dan wel steeds per volgende dimensies een tig tijd verder bent. Dus zou daar nu geen sprake van kunnen zijn.
  Je andere link zal ik ook lezen, maar dat vergt even meer tijd, maar kom hier op terug. Mvg, Paul.
   
   

  1. Paul,
   Het zijn metaforen en gedachten-constructies, waarbij ik me heel wel bewust ben natuurlijk van het feit dat het ’totaal Bewustzijn’ nooit in een menselijk organisme kan verblijven, of welke vorm, cq expressie van de ‘Natuur’ dan ook!  Zoiets zou zijn als een accu overladen. 
   Mijn artikelen in deze zijn dan ook meer bedoeld om een kader te verschaffen om het een en ander wat aanschouwelijker te maken, in de hoop dat eenieder er een eigen idee uit kan destilleren om de complexe Schepping van universum en ons wezen te bevatten, al is het dan ook maar op zeer bescheiden schaal. Ik heb de wijsheid evenmin in pacht.
   Ik hoop gewoon dat zij die geïnteresseerd zijn er een handvat aan kunnen ontlenen, en dat het lezers enthousiast maakt over de fantastische Schepping van het Al. Iedereen zal uiteindelijk toch voor zichzelf moeten denken.
   Mijn motto is; Onderzoek alles en behoud het goede.

    

    

   1. @Linsky, Leuke site heb je gebouwd en veel ervaringen met tijd die je er vermeld komen me bekend voor uit eigen ervaring. Ook je interesses deel ik grotendeels, visionairen onder elkaar zullen we maar zeggen..

    1. Hannes;
     Fijn om te horen dat er meer mensen zijn die vreemde tijds-dilataties hebben ervaren. Zoals ik al tegen Paul. R. zei; Ik heb de wijsheid evenmin in pacht, maar ik wil graag mijn ideeën en gedachten delen, zodat dat we elkaar op het spoor kunnen zetten. In elk geval bedankt voor de belangstelling en ik hoop dat je er plezier aan beleeft. Enne, ja, ik ben zelf overtuigd dat we feitelijk allemaal. ‘visionairs’ zijn, maar ons daar gewoonweg zelden van bewust zijn.

 6. Linsky. Ik moest eerst het woord Bilocatie na zien, want daar had ik nog nooit van gehoord, maar ja dat zijn er wel meerdere dingen waarvan ik nog nooit gehoord heb. Na het gelezen te hebben heb ik het begrepen, dus ook waar jij het over had in je verhaal, nl transcedentie, gezien in al zijn diversiteit dat ken ik. Je 2e link nu gelezen Tijd,….. Een eeuwig Nu.
  Linsky-Wat de mensheid tegenhoudt in ontwikkeling is echter vaak pure arrogantie, lafheid en omdat ze volledig geconformeerd is. Dat wat zij niet begrijpt wordt steevast belachelijk gemaakt, als leugens beschouwd, of als overmatige fantasie, waarop men meestal reageert door het te ontkennen danwel te vernietigen. Paul-  Dat is de onwetenheid en tekortkoming in fantasie, fantasie en expressie is de rijkdom van het kind en geeft het later in zijn enof haar ontwikkeling een ruimere denkwijze, gezien in al zijn diversiteit. Linsky- In feite blijkt ons bestaan te berusten op een sterke, realistische vorm aangenomen illusie die gestalte krijgt door een combinatie van geestkracht, gerichtheid en focus!
  Met name in de quantumfysica vervaagt de grens tussen onze materiële werkelijkheid en het geestelijke ontstaan daarvan. Door de eeuwen heen hebben we voor ons zelf een beeld van stevige harde werkelijkheid gecreëerd, gesteund door termen als ‘atomaire bouwstenen’, waardoor de indruk is ontstaan dat deze micro-kosmos even materieel en stevig is als de ons omringende wereld. In feite blijkt ons bestaan te berusten op een sterke, realistische vorm aangenomen illusie die gestalte krijgt door een combinatie van geestkracht, gerichtheid en focus! Lees verder op de door Linsky aangegeven link.  Paul- de eerste vraag die boven kwam is ‘waarheid enof onwaarheid’,en  is dit een vorm van een dimensie? Als het al een vorm van dimensie zou zijn, is de huidige mens al zover omdat te relativeren en te gebruiken, we praten nu dus over de transcedentie. Transcedentie is al een redelijk groot begrip geworden, mede door Maharishi Mahesh. Deze leer werd gebruikt in de eerste instantie om lichaam en geest te ontspannen en de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Zoals het ontwikkelen van het hersenpotentieel. Zoals je in het begin van dit verhaal aangaf met voorbeelden, hoe omschrijf je zulke voorbeelden en vanuit welk perspectief wil je dit benaderen? Voor me zelf zou ik het denk ik wel redelijkerwijs kunnen verklaren met de huidige gegevens die bekend zijn, maar dan komen we in een niet alledaags discussie terecht en heeft dat zin om hier op visionair te behandelen? Ik denk het niet, maar ja daar staat tegenover niet geschoten is altijd mis. Tot slot: Ik denk dat als we weer een paar dimensies verder zijn, zoals je in je eerste verhaal aangaf, de mogelijkheid duidelijk aanwezig is om een bestaande dimensie te worden.  Als je op mijn naam klikt, kom je op mijn website terecht, bij voorwoord staat mijn @mailadres en indien je dat wilt kunnen we hierover verder corresponderen. Mvg, Paul.

  1. Beste Paul,
    
   Heb eens even op jouw site gekeken en ik was blij verrast een mede natuurmens te hebben getroffen. Respect voor het vele werk dat je erin hebt zitten. Genoeg leesvoer om de aankomende regenachtige zondagen mee te vullen. Ik raadt iedereen dan ook aan hier eens te kijken.
   Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd!
   Met vriendelijke groeten,
   Anton.

   1. Beste Anton, bedankt voor het compliment en inderdaad zit daar zeer veel werk in. Al vele malen opnieuw opgezet, maar zo vind ik het zelf wel aardig in elkaar steken en houd het wat bij als er veranderingen zijn. Mijn webblog moet ik nog verder bijwerken. Het is begonnen in de tijd dat ik bij de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) zat. Hier heb ik in die tijd ook een jeugd vogelwacht opgezet en zo is toen ook deze website opgezet. Het mooiste van dat verhaal was, ik heb in die tijd ook veel gastles gegeven op diverse basisscholen, doorgaans de groepen 7 en 8. Prachtige tijd, waarvan ik zeer veel genoten heb om met deze kinderen in discussie te gaan, ze weten meer dan ik destijds op die leeftijd. Maar mn lichaam wil niet meer meewerken en ben er mee gestopt, maar nog steeds veel in het veld aanwezig, met mijn vrouw, die is stapelgek met de Reeen. Mvg, Paul.

    1. Ik had al zoiets begrepen uit de introductie op je site. Spijtig maar zo gaat dat met de jaren. Er zijn veel te weinig mensen met jouw kijk op zaken aangaande de natuur. Zelf ben ik fervent sportvisser maar dan niet per se om het vissen maar om de totaal beleving. Je begint de wereld om je heen pas te waarderen als je er middenin zit. Er is zoveel te zien en te ontdekken maar men heeft daar steeds minder oog voor en in het bijzonder de jeugd.
     Tegen mijn ouders, die met meer en meer lichamelijke ongemakken te maken kregen, zei ik altijd; Old but still young at heart!!
     Groeten,
     Anton.

    2. Anton, ik ken de terkaplepoele bij terhorne (frsl) zeer goed, s’morgens om 4 uur de poele op in een rietkraag inham, bootje vast en op de oude veenbodem naar Ruisvoorn vissen. lang onderlijntje plm 30 a 40cm diep en dan zag je naar gelang de zon opkwam de ruisvoorn met zn koppie boven water tegen de rietstengels tikken om zo het bladluis wat in het water viel op te eten. Hier ving ik ze van plm 30cm. Als je er nu komt is het water zwart en de natuur is verpaupert. Maar ja dat zie je overal om je heen. Wat mijn lichaam betreft, leer je mee te leven, de fysio houdt het elke week wat in het gareel en de rest van de ellende leer je mee om te gaan. Zelf zeg ik dan er zijn zeer vele die het erger hebben als ik en inderdaad mn hart is jong. Mvg, Paul. :D

 7. [quote]Een wereld met drie ruimtedimensies en een tijddimensie.[/quote]

  Als jij denkt dat dat wordt bedoeld met 4e dimensie..
  Die overtuiging deel ik niet. We leven hier mi nog steeds in 3D – als in derde dimensie!

  S6 met je zoektocht

  Karl

  1. Beste Karl, ik probeer me alleen maar te verdiepen in deze materie en zal nooit zeggen dat ik het gelijk aan mijn kant heb. Maar desondanks al nietemin zou je je fantasie er wat oplos kunnen laten en naar het verdere verloop hiervan kunnen kijken. Maar ja dat ben ik. Nu moet ik er wel bij zeggen, dat Linsky in zijn omschrijving van zijn linken, wel een groot punt heeft m.i.
   ‘Vrijheid’ is het recht om mensen te zeggen wat ze niet willen horen. Wie dan de ‘waarheid’ spreekt wordt daarom vaak als een grote vijand beschouwd.’
   Niet geschoten is altijd mis, moet je maar denken. We leven inderdaad nog in de derde dimensie omdat we nog niet zover zijn om echt verder te kijken en te onderzoeken. Maar dat we later meerdere dimensies zullen ontdekken, daar heb ik wel een goed gevoel bij. Mvg, Paul. ;)

Laat een reactie achter