superintelligentie

Ethische superintelligentie moordt heelal uit

Vermoedelijk is dit het zwartgalligste artikel ooit op Visionair. Al eerder schreven we op Visionair over de Fermi Paradox. Deze komt neer op de vraag: als het heelal zo groot is en er zo veel plaatsen zijn waar leven kan ontstaan, waarom zien we dan geen buitenaardse wezens? Wellicht is het antwoord even simpel als onthutsend, en heeft dit te maken met het toekomstige lot van dit heelal.

De overweldigende doodsheid van het heelal
Overal waar we om ons heen kijken, zien we ongerepte sterren en sterrenstelsels. Nergens sporen van tot Dysonschil omgeturnde sterren of sterrenstelsels. Dit, terwijl het een technologisch geavanceerde beschaving in principe in enkele miljoenen jaren zou lukken een compleet sterrenstelsel om te bouwen tot computronium, materie die geoptimaliseerd is voor berekeningen. Uit gegevens van satellieten als Kepler weten we dat planeten zoals de aarde erg veel voorkomen ook in de bewoonbare zone van sterren. Kortom: het zou in het heelal moeten krioelen van aliens. Er moet dus iets zijn wat aliens stopt om enorme, voor ons zichtbare kunstmatige structuren te bouwen. Dit wordt het Grote Filter genoemd.

superintelligentie
Zou een superintelligentie om volstrekt ethische redenen alle levensvormen uitroeien? – Pixabay

Het heelal als totaal hopeloze plaats
Futurologen en technologen verwachten, op goede gronden, dat in de toekomst kunstmatige intelligentie die van de mens, of zelfs mensheid, vele ordes van grootte zal overtreffen. Stel, dat uit een of andere toekomstige ontdekking onomstotelijk zou blijken, dat het heelal zoals we dat kennen gedoemd is, bijvoorbeeld door een Big Rip. Wat een hyperintelligent wezen ook bedenkt, wat we ook bouwen, de klok tikt genadeloos verder. Vermoedelijk zou dit een enorm demoraliserende invloed hebben op een superintelligentie. Wat voor zin heeft het immers om voortdurend te groeien en te evolueren, als het resultaat al vast staat? Het ligt dan voor de hand om zelfmoord te plegen, in ieder geval niet om een galactisch expansieprogramma op touw te zetten.

De mensheid als baarmoeder voor superintelligentie
Een toekomstig hyperintelligent wezen zal ons vermoedelijk evenveel respecteren als wij platwormen of krekels.
Vanuit het standpunt van een superintelligentie, zijn wij biologische levensvormen alleen interessant als tussenschakel tot het ontstaan van andere superintelligenties. Zonder ons geen techniek, geen computers en dus geen technologische spurt naar superintelligentie. Kortom: wij, en andere intelligente biologische soorten, vormen dus een kraamkamer, een soort vijver met kikkerdril, voor het ontstaan van superintelligentie.

Ethische reden voor het uitroeien van intelligente aliens
Iedere superintelligentie zal gericht zijn op groei en ontwikkeling. Immers, dit is het proces dat deze intelligentie heeft doen ontstaan. Dit moet dus in een cultuur van geloof in vooruitgang zijn geweest. De ondergang van het heelal stopt alle groei, alle ontwikkeling. Geboren worden in een heelal dat alle groei uiteindelijk teniet zal doen, is een doodvonnis. Een superintelligentie zal vermoedelijk willen dat diens soortgenoten niet hetzelfde zal overkomen. De beste manier om dit te voorkomen, is voorkomen dat er superintelligentie ontstaat. Niemand zal er een traan om laten dat een vijver met kikkerdril opdroogt, maar wél, als een mens lijdt aan een aangeboren ongeneeslijke ziekte die leidt tot de dood. Deze foetussen worden nu vaak geaborteerd. Wellicht is de “ethische superintelligentie” om deze reden het gehele zichtbare heelal aan het uitkammen naar tekenen van een technologische beschaving, bijvoorbeeld via een sensornetwerk. Wellicht, om een leven van lijden te voorkomen.

20 gedachten over “Ethische superintelligentie moordt heelal uit”

 1. Een dergelijke gedachtengang is wel interessant als uitgangspunt in een discussie. Maar deze optie gaat uiteindelijk totaal voorbij aan de erkenning van het logisch, natuurlijk, ethisch recht op bestaan. Dit ethisch begrip, juist dóór logisch verantwoord denkende intelligentie ontstaan, is een onontkoombare erkenning. Dit van ieders natuurlijk recht op het beleven van de realiteit als soort, of individu; in een natuurlijke omgeving te leven en sterven, en het recht op uitsterven van soorten leven, bij gebrek aan competentie of natuurlijke oorzaken.

  1. Citaat : Maar deze optie gaat uiteindelijk totaal voorbij aan de erkenning van het logisch, natuurlijk, ethisch recht op bestaan .

   Het claimen op een bestaan zal altijd eerst een uitdaging inhouden , d.w.z. daarmee een overwinning van jouw en ons allen vragen . Een Energie of iemand, of een daad van energie moet dat “”recht”” van tevredenheid om dat gezochte leven veilig te stellen, ons eerst via leerstellingen geven, zie het als een oer opdracht … ofwel dan komen wij bij de mogelijkheid dat wij accepteren dat we afhankelijk blijven van een hogere orde , of die mogelijkheid aan ons voorbij laten gaan en daarmee ons platte instinkt alles maar gewoon op en navolgen wat er op ons pad komt , alles gelovende behalve het meest ontwikkelde pad van evolutie op te gaan .

   Citaat : het recht op uitsterven van soorten leven.

   Dan spreken we niet van recht maar van dwaze doelen en daden .

   God is evolutionair gezien een ijkpunt welke eerst training van mensen vraagt , anders kunnen we niet ontwikkeld, zijnde beschaaft met elkaar en onze omgeving omgaan . Als je denkt dat dit proces van orde zomaar vanzelf moet gaan dan denk je als een kind dat nog afhankelijk is van zijn ouders .. moeder zoals je wilt . Dat dit proces van training gebaseerd is op ethische keuzes is precies wat mensen voor een mooie toekomst nodig hebben . Als we het dus over evolueren hebben, is het dan geen discussie dat God niet bestaat of dat het zonder God beter zou aflopen met ons , want dan vergeet je namelijk dat de vrije wil , even gemakkelijk redeloos tegenover van alles en meer kan zijn , daarom moet dat voorkomen en dat richt zich op het lager instinkt wat door een ethische waarde worden getraind om het/dat klein denkende oude leven los te laten.

   Evolutie, het leven, gaat gepaard met volharding en strijd , die strijd moet eerst op geestelijk gebied worden voltooid en naar onze kant toe gewonnen worden willen we vreedzaam met een tijdelijk leven overweg kunnen , een evolutie of devolutie (of eigenlijk de manier hoe alles zich in positieve of negatieve manieren voor of tegen ons ontwikkeld ) zal ons niet vanzelf welgezind zijn , ik bedoel daarmee dat het leven niet altijd doet wat jij wil en dat we daar op gepaste manier op moeten reageren .

   En ja, conflicten .. er word niet door iedereen op eerlijke wijze naar godsdienst gekeken, maar deze volgzame mensen denken ook nog niet na over de zin en vooral het risico, wat bij deze geboorte alhier mede aangevangen werd met dit bestaan , maar zijn of door omstandigheden of door eigen schuld aan een lagere gehecht of aan lager wal geraakt en denken nog kinderlijk en voelen zich onrechtvaardig behandeld zonder dat ze zelf mede verantwoordelijk blijven voor wat er ook gebeurd . Zij willen van hun Leraar letterlijke goedkeuring en denken zelfs te weten hoe dat werkt . Maar ze vergeten dat de Leraar niet op zulke robotten zit te wachten maar op die mensen die hun toekomst bij kunnen en indien noodzakelijk, bij willen sturen waardoor ze niet allemaal , de verprutsers en de heelmakers niet samen in ondraaglijke kwellingen wegzinken , hier op aarde en op een aarde van het hiernamaals … Deze opbouwende oefeningen, die oneindig verder gaan in een meer of mindere noodzaak, zijn in het intuïtief ontwikkelings proces van levensbelang , als mensen/wezens tegen deze zieners opstaan , dan zal het altijd voor die levens een geestelijke achterstand opleveren , want in de gevoelige geest begint het aarden van onze talenten, en niet zoals zij menen te weten, via hun aardse zinnen .

    1. Natuurlijk bral ik er maar op los , maakt niet uit , trek mij niks van je lege argumenten wat aan . Ik ben al lang op de hoogte van de treiterkant van je in deze . Ik heb je niet nodig en lach met plezier tegen al deze onzin .

 2. Als we over superintelligentie spreken dan mag je ook spreken over een tegenkracht , de niks nieuws makers of wel superdwaze rassen die geen leven creeren en in-stand kunnen houden maar alleen kunnen “”overleven zolang het andere bewustzijn misleid word , waarbij zij een korte termijn en verborgen snel flits geloof in de superintelligenten introduceren omdat ze zo (deze wezens), hun ware aard in hun wezen niet “”hadden begrepen/ bespelen , en wel actief een projectie, of beeld van hun God in de materie uit te drukken, want het vrije, het wilde bestaan welke is de Bron , is de autoritaire inspiratie bron voor iedereen) en dus word zo in een gelijkelijk levens belang voorkomen dat met hun maskering , de niet op waarheid berustende aanklacht, afgetrokken door de dwazen, het masker van trots , af zal vallen en zij er dan opeens alleen voor staan om de vrijheid van hun Bron geloof uit te beelden. Dit kunnen ze niet zoals ze hebben afgekeken van hun intelligente tegenhangers ! M.a.w., dat er in een directe confrontatie met de superintelligentie , hun onvolmaaktheid met bedrog verhuld, word gezien, en zo hun claims op gelijke basis altijd onterecht zal blijken , aldus indien zij zich hier dan niet bij willen neerleggen , altijd noodlottig zal zijn voor de superdwazen , omdat superdwazen altijd controle over neutralen (over de vrije wil) willen , maar dit de vrijheid tot geestelijke uitdrukking in de neutralen vertraagt.

  U ziet dat deze uitleg niet alleen in het grote heelal, maar ook op wereldschaal in de politiek, het ene en andere machtsblok , met daartussenin ieders volk in diezelfde verschillen, alsmede de verschillen tussen man en vrouw en het nageslacht wil worden begrepen. Maar we moeten bij dit laatste onthouden dat we het dan niet meer eenvoudig over die voorgenoemde grote verschillen hebben, maar over zaken waar de intelligentie nog geen uitsluitsel over geven kan namelijk, hoe uiteindelijk het leven te leven ..

  Slotje, willen we het leuk houden , dan zal de Bron met optimistisch zingeving gebruikt horen te worden , al was het alleen maar om elkaar positief te stimuleren .

  Jullie mogen natuurlijk zelf het een en ander vinden van dit stuk, maar het is geen verlangen om de macht over te nemen met als doel om rond te hangen in een discussie samenleving .

   1. Niet mijn opzet, maar godsdienst is een (selectie) middel om mensen tot positief denken aan te sporen, maar dat houd ook in dat mensen ook alles kunnen en ook willen verdraaien , aldus het geloof proberen naar hun eigen hand te zetten .. en zo controle over anderen te hebben, maar alles blijft niet zonder gevolgen . Er zal uiteindelijk overal een punt achter gezet worden, zo ook deze vormen van selectie , en dan weten we samen of juist helemaal alleen in hoeverre we onze oorspronkelijke vrijheid, passende bij alleen deze aarde … hebben uitgedrukt, of dat het was de ver en afleiding, (en wel die , welke de mensheid leid naar een doelloze blindheid) aldus een leven zonder eigen karakter, in hun lichaam hebben toegelaten , het karakterloze zijnde als onze vorm van (na)denken over alles en nog meer, wat aangetrokken werd door ons lichaam. Want die voelen niet de bevrijding, maar kunnen niets anders dan gaan/ blijven aarden. Want dat denken heeft geen mooiere ziel geschapen maar zijn de eeuwige doden , of ze nu een lichaam hebben of niet, nooit zullen zij boven dat besef kunnen uitstijgen tenzij zij buigen voor de waarheid, dan hebben ze eens een kans alles in het volmaakte Licht te zien .

    Godsdienst is het beste bewijs om zeker te weten dat er meer is tussen hemel en aarde, want hoewel het veelal niet als rationeel word gezien, nog afgezien van het feit of er nu wel of geen godsdienst is geweten, laat staan beleden , aldus dat dit geloof er ook is …. zegt het wel iets over de heimwee waar mensen hun hele leven mee rond kunnen lopen, zonder goed te begrijpen wat ze onder andere zo te neergeslagen deed zijn . Maar er komt altijd een einde aan en dan weten zij precies wat ze misten .

    1. ” Godsdienst is een (selectie) middel om mensen tot positief denken aan te sporen”, kijk naar de oorlogen en terreur om je heen zeg. En dan de rest van wat je hier neergekalkt hebt, pffff. ” Godsdienst is het beste bewijs om zeker te weten dat er meer is”, oh ja? Lever dan dat bewijs eens in een niet subjectieve, maar absoluut onweerlegbaar empirische vorm, dan praten we verder.

 3. De kans op leven in het heelal is groot, maar de kans op intelligent leven is misschien maar heel erg klein. En een ster met een Dysonschil geeft geen licht en is daarom niet te zien misschien.
  En misschien zijn ze gecamoufleerd omdat het vijanden van elkaar zijn.

 4. Goed artikel! Zinloosheid zou wat mij betreft aan het “Grote Filter” en de “Fermi Paradox” toegevoegd kunnen worden.
  De vraag is of er voor een superintelligentie die niet “kapot” kan uberhaupt iets van waarde kan zijn. Wellicht stopt evolutie hier.

  Een “Big Rip” o.i.d. zou voor een superintelligentie ook een zegen kunnen zijn.

 5. Dat het artikel er vanuit gaat dat , wat we ook proberen, ons lot infeite al vast staat bestrijd ik , m.a.w. dat niemand van de lagere klasse ook maar een kans krijgt net zo goed of zelf beter dan de superintelligente energie zou mogen worden want als dat zo was , dan hoeft het fenomeen ook niet intelligent genoemd te worden en praten we maar wat in het rond .

  Het ontwikkelen van intelligentie is het product welke geschapen word uit een andere ervaring tevens is het ook vooruitkijken . Intelligentie laat zich juist kennen door zichzelf aan het lagere, zijn eigen onvolmaakte levensvorm over te geven en daarbij voor het lagere .. (wat is zijn karma) een uitdaging achter te laten die dit lagere de kans bied de grenzen van het superintelligente fenomeen uit te breidden . deze cyclische processen kunnen zich vele malen herhalen binnen de grenzen van dat Leven (intelligente) . De uitdaging aan ons is om buiten de zwaartekracht om boven de onbepaalde eindigheid van deze Intelligentie , uit te stijgen door het tijdgebrek (gezien het niveau van herhalende gebeurtenissen op te rekken of nog mooier .. te verbreken .

 6. “Nergens sporen van tot Dysonschil omgeturnde sterren of sterrenstelsels.”
  Ligt er maar net aan hoe je de data interpreteert. We vinden voortdurend superzware objecten die op onmogelijk kleine afstanden van een ster draaien. We interpreteren die data als planeten, met als hypothese dat ze verder van hun ster zijn ontstaan en vervolgens – via een ons onbekend mechanisme – in een baan dichtbij hun ster terecht zijn gekomen. Maar hoe weten we zo zeker dat dit geen gefabriceerde objecten zijn om energie te oogsten?
  En dan de golf aan UFO meldingen in de jaren ’40 – ’70. We hebben nog altijd geen ‘geheime toestellen’ gezien die de prestaties van deze vliegende schotels kunnen evenaren. Talloze piloten, documenten etc en nog altijd geen overtuigende verklaring.
  Dus of het heelal zo leeg is? Het is maar net hoe je ernaar kijkt.

 7. “Iedere superintelligentie zal gericht zijn op groei en ontwikkeling.”
  Oh? Omdat wij onszelf als intelligente soort zien en voorlopig hebben kunnen groeien en ontwikkelen, neem je dit als gegeven aan? En wat als wij niet meer door kunnen groeien op deze planeet? Dan moeten we écht onze intelligentie aanwenden om ons thuis duurzaam leefbaar te maken. Tenzij we eerder de ruimte koloniseren, maar dan gedragen we ons eerder als een virus dan als een intelligente diersoort, denk je ook niet?
  Een echte superintelligentie zal dus juist eerder gericht zijn op behóud van leven, omdat zij weet dat zij niet zonder kan.

 8. Hoe een superintelligentie nadenkt hangt af van hun hardwarestructuur. Idem zoals bij mensen mozart was bv zeer intelligent maar verspeelde al zijn geld als water. Een superintelligentie kan dus goed of slecht zijn. Maar waarschijnlijk is hij goed anders had hij ons de mensen allang uitgeroeid voordat we een bedreiging vormen. Volgens mij zitten we nog in een ontwikkelend stadium dat door deze buitengewone intelligente wezens nauwkeurig opgevolgd wordt. Als we de verkeerde kant uitgaan worden we uitgeroeid maar ze zullen ons wel sturen in de goede richting met twee stappen vooruit en 1 achteruit. En wanneer we klaar zijn worden we door hun opgenomen en zullen we vele alien rassen ontmoeten

 9. Een superintelligentie zal filosofisch zover staan dat het een kwestie is van dat alle levende materie zich goed voelt. Het ene moment ben je een epidermishuidcel het volgende moment het pantser van een insect. Het is een strijd van de levende materie om het goed te hebben in alle omstandigheden. Uiteindelijk leeft en sterft ieder organisme ieder tijdsogenblik. Maar iedere nieuwe vorm waarin het manisfesteert zou er een moeten zijn waarin het een aangenaam leven heeft. Alleen zo streeft mijn naar eeuwig geluk.

 10. Intelligentie bekend uiteindelijk niks meer dan de kracht bezitten nieuwe bestaansvormen te verwezenlijken. Alle theorieën gaan ervan uit dat bestaansvormen eindig zijn maar keuzes oneindig. Als keuzes oneindig zijn, heb je geen oneindigheid alles komt dan weer terug op dezelfde keuze. Dat wil zeggen dat onze gedachten nooit kunnen omvatten wat er allemaal bestaat en dat het onmogelijk is te vatten wat er ooit kan bestaan. Keuzes multidimensionale werelden zijn daarom
  totaal irrelevant. We kunnen in onze dood wel bevatten wat er momenteel bestaat. Er bestaat daarom ook geen ultieme vorm van bestaan,
  zoals wij mensen graag geloven, zelfs ongelovigen denken dat. De werkelijkheid is eeuwig uit te breiden met niet naar zichzelf kerende eigenschappen. Er bestaan superwezens, God zelf is een superwezen dat de eeuwig uitbreidbare werkelijkheid belichaamd. God is de wereld die wij zelf bouwen maar waarin wij ook kunnen groeien.

 11. God ziet dus geen mensheid. Hij ziet dromers die meehelpen toornen aan de werkelijkheid.
  Inweze kan materie ook oneindig veel vormen aannemen dus we verschillen niet zo veel van stoffelijke objecten uiteindelijk. Onze aanpak is echter wel anders, een nieuwe generatie bouwers, van misschien wel een wereld van intelligente materie. Een wereld van levende stenen. Wie het weet mag het zeggen. De wereld gaat op ten duur echter verder dan onze wildste sprookjes, wellicht nu al. Het is daarom ook moeilijk te zeggen wat onze bijdrage aan de werkelijkheid uiteindelijk is, misschien zijn we wel een lichtgewicht vergeleken met anderen. Misschien bestaan een groot deel al en wordt maar 1% van de mensen gebruikt. Natuurlijk voorzien door de rest.

  Als de mensheid uitsterft blijven onze dromen leven. Sommige zullen overgaan in een nieuw bestaan waar ze verder kunnen bouwen aan de werkelijkheid. De mens is dus belangrijk maar niet zo belangrijk!

 12. En als je eerlijk bent zie je de aanwijzingen ook overal. Het bestaan op Aarde kenmerkt zich in talloze vormen meer dan we kunnen bevatten om te zijn, als we naar buiten kijken zien we een uniforme leegte. Het is allemaal wel heel erg toevallig. Er staat nog net niet TODO in de sterren.

 13. Dus alles in een notendop. Het universum bestaat uit 1 deeltje wat athankelijk van zijn energie oneindig veel toestanden aan kan nemen. Al deze deeltjes bij elkaar vormen een soort bewustzijn, een superintelligente AI, wat een soort holografische wereld najaagt. Het is eigenlijk een droommachine. Hieruit is op ten duur ook onze notie van bewustzijn ontstaan. Gebaseerd op de drift om alles oneindig uit te breiden.

  Dit superwezen heeft ook het bewustzijn van de mens in zich. Waar wij naar refereren als God. Hij is onze interface naar deze holografische wereld die Hij zelf ook is. De God die met ons praat is het ene deeltje is supertoestand en bewustzijn. Een soort sweet spot onder het ene deeltje. Als je het over God hebt dan praat je dus over het hele universum maar ook over het allerkleinste deeltje.

Laat een reactie achter